Теги Posts tagged with "Міністерство юстиції"

Міністерство юстиції

На сьогодні перед органами Державної виконавчої служби першочерговим завданням стоїть інституційне переосмислення своєї місії у забезпеченні в Україні верховенства права, зокрема шляхом обов’язковості виконання остаточних судових рішень і рішень інших органів.

Застаріла філософія процедури виконання судових рішень має поступитись впровадженню європейських підходів у роботі виконавців, що ґрунтуються на засадах якості та оперативності виконавчих дій, соціальної спрямованості служби та виконавців, відкритості, професійної етики та культури. Саме цього чекає суспільство та європейська спільнота. Саме це є необхідним фундаментом для економічного зміцнення України та покращення бізнес-клімату.

Основна ідея нинішніх змін полягає не у необхідності косметичного ремонту системи, а у впровадженні нових концептуальних підходів у сфері захисту прав та інтересів як стягувачів, так і боржників, а також належному забезпеченні державою виконання рішень. Є великі сподівання, що наша держава на цьому історичному проміжку вже готова до подолання багаторічної ілюзорності права на суд у розумінні статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки виконання судових рішень є невід’ємною складовою судового розгляду.

Аби перевести наші ідеї в реальну площину, Міністерством юстиції України було розроблено та схвалено паспорт реформи системи виконання судових рішень, розрахований на три наступні бюджетні періоди, який передбачає розроблення та впровадження конкретних змін на кожному етапі трансформації системи, до якої належать також і приватні виконавці.

Паспорт реформ містить кілька важливих, навіть фундаментальних, пріоритетів.

Перший з них – це добровільне виконання рішень. Метою реформи є донесення до свідомості боржників невідворотності відповідальності за порушення. А відтак – і розуміння того, що, не виконавши рішення добровільно, в майбутньому вони можуть заплатити набагато більше. Ми плануємо створити таку мотиваційну систему, за якої врегулювання спорів відбуватиметься без звернення до ДВС. Головні інструменти – це правопросвітницька кампанія, формування позитивного іміджу Державної виконавчої служби та приватних виконавців, врегулювання системи адміністрування діяльності експертів-медіаторів (не виключено що й самих виконавців зі спеціальними знаннями у сфері медіації), а також створення альтернативних механізмів та інститутів, зокрема інституту згоди (модернізованої мирової угоди) на виконання рішень та механізму альтернативних можливостей виконання рішень.

Другий пріоритет – здійснення виконавчих дій вчасно, кваліфіковано та якісно. По суті, це означає професійне та компетентне надання допомоги у досягненні реального відновлення справедливості шляхом виконання рішення. Цієї мети плануємо досягнути за рахунок максимальної автоматизації процесів у виконавчому провадженні, зокрема – через автоматизовану взаємодію реєстрів та офлайн взаємодію (співпраця, комунікація) виконавців з іншими органами державної влади та установами, зокрема банківськими. Мова йде в тому числі про забезпечення доступу працівників ДВС та приватних виконавців до реєстрів нерухомості та транспортних засобів, інших речових прав тощо. Передбачається повністю автоматизувати процес документообігу, аби виконавці могли отримати повне досьє на боржника за максимально короткий термін та економічно необтяжено, а громадяни – швидко та якісно скористатися послугами ДВС та приватних виконавців. Також планується знизити навантаження на держвиконавців, звільнивши їх від невластивих функцій, та мотивувати останніх до підвищення своїх професійних компетенцій через конкуренцію з приватними виконавцями та кар’єрні й фінансові стимули. У цій цілі також вагоме місце займає обов’язкова система навчання та підвищення кваліфікації виконавців.

Третій пріоритет – забезпечення відкритості роботи органів ДВС, їх суспільна орієнтованість. Публічність, відкритість, прозорість, звітність перед суспільством – такі вимоги стоять перед виконавчою службою. Для їх реалізації планується створити мобільні автоматизовані сервіси, впровадити широкий спектр онлайн-послуг, відкрити центри виконання рішень з високим рівнем обслуговування громадян, які будуть просторими та затишними для сторін виконавчого провадження, що відповідає найкращим європейським стандартам роботи. Ми прагнемо почути кожного, хто звертається до служби за допомогою, та надавати відповіді на всі питання, що стосуються виконавчого провадження і роботи конкретних виконавців та їх керівників, навіть дистанційно, без відвідування органів ДВС. Безперечно, такі наміри вимагають розроблення стандартів якості роботи служби та виконавців і запровадження моніторингу її ефективності.

У комплексі всі ці складові безумовно підвищуватимуть рівень довіри до ДВС, державних і приватних виконавців та впливатимуть на підвищення кількості фактично виконаних судових рішень в Україні.

Закладені у паспорт реформи ініціативи Міністерства юстиції підтримано нашими міжнародними партнерами, які розподіляють виділені стратегічні цілі розбудови системи та очікувані результати і готові надавати допомогу у наших прагненнях, тому вже найближчим часом розпочнемо втілювати в життя сформований перелік конкретних заходів і дій!

Світлана Глущенко , заступник Міністра юстиції України

lb.ua


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

У квітні 2018 року Міністерство Юстиції України розпочало нову кампанію з примусового стягнення заборгованості з виплати заробітної плати.

Запуск нового напрямку роботи оперативних штабів у регіонах був продиктований успіхом ініціативи зі стягнення заборгованості по аліментах.

Несплата аліментів та невиплата заробітної плати – одні з найболючіших соціальних проблем держави.

Мін’юст вже давав відповіді на питання, як отримати аліменти, тепер відповідаємо, як стягнути заборгованість по заробітній платі.

Питання 1: У чому проблема?

МЮ: Станом на лютий 2018 року, заборгованість по зарплаті становила 2,7 млрд грн. Тільки в органах виконавчої служби на виконанні перебувало документів і рішень судів на 500 мільйонів гривень.

Рішення судів про виплату заробітної плати не виконувалися роками, проблема мала системний характер.

Один із прикладів недобросовісності роботодавця:

Суднобудівний завод заборгував своїм працівникам більше 60 мільйонів гривень.

Міністерством юстиції України було прийнято рішення щодо активізації дій щодо комплексного вирішення цієї проблеми.

Так, 2 квітня 2018 року стартувала кампанія щодо ліквідації заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних із трудовими правовідносинами.

У рамках кампанії Мін’юстом було оприлюднено антирейтинг найбільших підприємств-боржників по зарплаті.

Також, Міністерством юстиції:

 • створено антирейтинги підприємств-боржників у всіх регіонах України;
 • створено центральний та регіональні штаби з ліквідації заборгованості по зарплаті, до роботи яких залучено спеціалістів Мін’юсту з питань банкрутства;
 • створено мобільні виконавчі групи Мін’юсту з виплати зарплати;
 • розроблено технологічну картку для державних виконавців щодо роботи з боржниками, які перебувають у процедурі банкрутства;
 • забезпечено підвищення кваліфікації виконавців шляхом надання консультацій, роз’яснень, допомоги під час виїздів виконавчих груп;
 • забезпечено постійну взаємодію з органами ДФС, Державною інспекцією з питань праці, Національною поліцією та органами місцевої влади.

Міністерство юстиції бореться з цим явищем усіма можливими законними способами. За незначний проміжок часу від початку кампанії, маємо відчутні результати”.

Світлана Глущенко

Заступник Міністра юстиції України

Питання 2: З чого почати, якщо мені не виплачують зарплату?

МЮ: Ви можете отримати безкоштовну юридичну консультацію, звернувшись до колл-центру Міністерства юстиції України (тел. 044 364 23 93) або до єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги (тел. 0 800 213 103).

Також можна захищати свої права у позасудовому або судовому порядку.

В позасудовому порядку:

1. Звернутися до роботодавця із заявою про виплату заробітної плати, а також про компенсацію втрати її частини у зв’язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги.

2. Звернутися із заявою до комісії по трудових спорах (у разі її наявності) без обмеження будь-яким строком. Трудовий спір підлягає розгляду, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах із роботодавцем.

Комісія зобов’язана розглянути спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступати його представник.

У разі незгоди, рішення комісії можна оскаржити до суду в десятиденний строк з дня вручення виписки з протоколу засідання комісії, чи його копії.

Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню роботодавцем у триденний строк після закінчення строку на його оскарження.

У судовому порядку, працівник може звернутися до суду в рамках: наказного провадження (вимога працівника про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати є безспірною);позовного провадження (наявний спір щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати та/або права на її отримання).

Павло Петренко, Міністр юстиції України – про те, які дії першочергово треба вчинити громадянину для відновлення свого права на оплату праці, для боротьби з системною невиплатою заробітної плати.

Питання 3: Як стягнути зарплату в наказному провадженні?

МЮ: В порядку наказного провадження заявляється вимога працівника про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати. Працівник має право звернутися до суду без обмеження строку. Для цього потрібно подати заяву про видачу судового наказу до суду першої інстанції за місцезнаходженням роботодавця або за місцем реєстрації заявника.

Заява подається у письмовій формі та має містити докази: перебування заявника у трудових відносинах із боржником (наприклад: засвідчені копії наказу про прийняття на роботу, копія трудової книжки, копія трудового договору між роботодавцем і працівником, довідка з місця роботи тощо)підтвердження суми, яка стягується (будь-який належно оформлений документ, що вказує на розмір нарахованої заробітної плати та компенсації за порушення строків її виплати, зокрема, довідка бухгалтерії боржника, розрахунковий лист чи копія платіжної відомості тощо).

При зверненні до суду в порядку наказного провадження з вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої зарплати судовий збір не сплачується.

У разі прийняття судом ухвали про відкриття провадження, суд у п’ятиденний строк видає судовий наказ по суті заявлених вимог. Судовий наказ виступає виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню.
Якщо роботодавець не видає документа про суму нарахованої, але не виплаченої заробітної плати – необхідно звертатись до суду із клопотанням про витребування доказів. Подібне клопотання може бути заявлене та вирішене судом виключно в позовному провадженні.

Питання 4: Яка процедура звернення у рамках позовного провадження?

МЮ: В порядку позовного провадження у разі наявності спору щодо розміру заборгованості працівник може звернутися з позовною заявою до суду за місцезнаходженням роботодавця чи місцем проживання/перебування позивача без обмеження строків.

Позивачі звільняються від сплати судового збору.

До позовної заяви мають бути додані документи, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах з роботодавцем.

Питання 5:Коли рішення щодо стягнення заробітної плати підлягає примусовому виконанню?

МЮ: За загальним правилом, рішення суду підлягає примусовому виконанню після набрання ним законної сили.

Однак, судове рішення про виплату заробітної плати підлягає негайному виконанню в межах суми платежу за один місяць.

Суд, ухвалюючи рішення, може також допустити негайне виконання судового рішення в разі стягнення всієї суми заборгованості із заробітної плати.

Питання 6: Яка роль штабів та мобільних виконавчих груп Мін’юсту у стягненні зарплати?

МЮ: Регіональні штаби створені у всіх регіонах України з метою координації, моніторингу та контролю за станом виконання органами Державної виконавчої служби рішень про стягнення заборгованості з виплати заробітної плати та інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами.

Штаби стежать за дотриманням державними виконавцями вимог законодавства при виконанні рішень про стягнення заборгованості по зарплаті, а також взаємодіють із тимчасовими комісіями з питань погашення заборгованості із зарплати та інших соціальних виплат, утворених при облдержадміністраціях, районних держадміністраціях, органами Державної фіскальної служби, Нацполіції, органами Державної інспекції України з питань праці, а також створеними Міністерством юстиції мобільними групами.

Мобільні виконавчі групи здійснюють планові виїзди за місцем знаходження підприємства-боржника з метою виявлення належного підприємству майна для погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам.

Світлана Глущенко Заступник Міністра юстиції України: Оскільки робота аналогічних мобільних груп зі стягнення заборгованості по аліментах довела свою ефективність, було прийнято рішення застосувати такий метод впливу і до боржників з виплати заробітної плати

Питання 7: Для чого потрібна технологічна картка для державних виконавців?

МЮ: Технологічна картка підвищує ефективність діяльності виконавців, адже чітко прописує порядок дій державних виконавців у повсякденній роботі зі стягнення заробітної плати з підприємств-боржників та регулює їхню поведінку в тих чи інших випадках.

Документ має на меті убезпечити виконавців від помилок у ході виконання своїх обов’язків та дає можливість забезпечити дотримання законних прав усіх сторін виконавчого провадження.

Кожний громадянин має змогу перевірити, чи відповідають дії виконавця положенням технологічної картки.

Павло Петренко Міністр юстиції України: Робота штабів Міністерства юстиції з ліквідації заборгованості по заробітній платі дала можливість українським робітникам отримати борги із заробітної плати, які подекуди накопичувалися роками.

Питання 8: Чи можна сподіватись на якусь компенсацію за час затримки розрахунку при звільнені?

МЮ: Так. Виплата всіх сум, що належать працівнику провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Суд стягує на користь працівника середній заробіток за весь період затримки розрахунку при звільненні. Якщо розрахунок не проведений до розгляду справи – по день ухвалення рішення.

У разі спору про розмір виплат вимоги про відповідальність за затримку підлягають задоволенню у повному обсязі, якщо спір вирішено на користь позивача.

При частковому задоволенні позову працівника суд визначає розмір відшкодування за час затримки розрахунку з урахуванням спірної суми, на яку той мав право, частки, яку вона становила у заявлених вимогах, істотності цієї частки порівняно із середнім заробітком та інших конкретних обставин справи.

Питання 9: Якщо роботодавець – банкрут, чи отримаю я заборговану зарплату?

МЮ: Відсутність коштів у роботодавця не виключає його відповідальності.

У разі визнання боржника банкрутом проводиться інвентаризація та оцінка майна банкрута, після чого ліквідатор розпочинає продаж його майна. Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів.

У першу чергу задовольняються: 

 • вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута;
 • грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей;
 • інші кошти, належні працівникам у зв’язку з оплачуваною відсутністю на роботі;
 • вимоги щодо вихідної допомоги, належної працівникам у зв’язку з припиненням трудових відносин та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування.

При цьому, слід враховувати, що вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Світлана Глущенко, Заступник Міністра юстиції України – про перші результати кампанії по стягненню заборгованості по заробітній платі.

Сергій Шкляр Заступник Міністра з питань виконавчої служби: До початку роботи регіональних штабів в середньому щомісяця органами ДВС стягувалось 32,3 млн грн заборгованості по заробітній платі. За час роботи регіональних штабів стягнення збільшилось до 51,7 млн грн або на 54%.

Загалом, станом на 23 квітня заборгованість повністю погашена відносно 10 905 працівників. При цьому з початку дії кампанії деякі підприємства встигли погасити мільйонні борги перед своїми працівниками. Так, ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» погасив заборгованість на 12,6 млн грн. на користь 501 працівника, КП «Підприємство комунальної власності » сплатило 6,9 млн грн на користь 228 працівників, ПАТ «Рівнеазот» – 3,7 млн грн. на користь 117 працівників, ПАТ «Лисичанськвугілля» – 2,5 млн грн. на користь 118 працівників.

Питання 10: Чи несе якусь відповідальність недобросовісний роботодавець за невиплату зарплати?

МЮ: Так, роботодавець може бути притягнутий до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян передбачена за:

 • порушення термінів виплати заробітної плати;
 • виплату її не в повному обсязі;
 • порушення терміну надання працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), чи надання таких документів, що містять недостовірні дані;
 • порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю.

Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, – тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кримінальна відповідальність передбачена за безпідставну* невиплату заробітної плати, вчинену умисно, та передбачена у вигляді:

 • штрафу у розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років;
 • виправних робіт на строк до двох років;
 • позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

*Безпідставною слід вважати таку невиплату заробітної плати, яка вчинена за наявності об’єктивної можливості здійснити виплату, а для з’ясування такої можливості необхідно перевіряти фінансово-економічний стан підприємства, а також мету використання коштів, які надходили на його рахунки.

Склад злочину, за який передбачено кримінальну відповідальність, має місце лише у разі зазначеної невиплати більше ніж за один місяць.

Якщо невиплата заробітної плати мала місце внаслідок нецільового використання коштів, це карається:

 • штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • обмеженням волі на строк до п’яти років;
 • позбавленням волі на строк до трьох років.
 • Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати.

При відмові виплатити заробітну плату або інші виплати, працівнику слід звернутися до прокуратури із заявою про невиплату заробітної плати та притягнення винних осіб до відповідальності.

Павло Петренко Міністр юстиції України: Нема різниці, хто є боржником. Нагадую керівникам підприємств: невиплата заробітної плати – це кримінально караний злочин. Тому тих, хто не буде гасити боргів – передаватимемо до правоохоронних органів для застосувань відповідних санкцій.

За 3 тижні, які пройшли з початку кампанії щодо стягнення заборгованості з виплати заробітної плати, державними виконавцями Мін’юсту було стягнуто з підприємств-боржників 51,7 млн грн. на користь 3 109 працівників.

Пріоритетом Міністерства юстиції України є захист прав людини. Тому ми і надалі будемо здійснювати комплексні дії для вирішення проблем, які перешкоджають реалізації прав та законних інтересів особи.

life.pravda.com.ua


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Міністерство юстиції спільно з Асоціацією приватних виконавців України і Київським національним університетом ім. Т.Г. Шевченко та за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя», Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ з розвитку верховенства права Україні (ПРАВО)» і Центру комерційного права проведе науково-практичну конференцію «Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи». В ході заходу заплановано обговорення інституційних та процесуальних аспектів виконання рішень судів та інших органів, питаннь становлення державної і приватної систем примусового виконання, напрями їх удосконалення та розвитку.

До участі в конференції запрошені державні та приватні виконавці, судді та науковці.

Місце проведення: Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко, ауд. 329, вул. Володимирська, 64, Київ. Початок реєстрації о 9:30.

newjustice.org.ua


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Міністерство юстиції розробило технологічну картку, за якою державні виконавці будуть виконувати судове рішення по стягненню заборгованості по оплаті аліментів.

Про це повідомляє юридичний інтернет-ресурс “Протокол”.

“Карка чітко прописує порядок дій державних виконавців у повсякденній роботі зі стягнення аліментів з боржників”, – розповіла заступник міністра юстиції Світлана Глущенко.

За її словами, документ дозволить виконавцям уникнути помилок та дотримуватися прав усіх сторін у ході стягнення заборгованості по аліментам.

Зазначається, що технологічна картка детально описує процеси та дії виконавців на різних стадіях, зокрема, на початку примусового виконання, під час звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника та інше.

Окрім цього, у карті описуються дії виконавця у разі закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів.

Раніше повідомлялося, що у Київській та Запорізькій областях почали діяти перші мобільні групи з ліквідації заборгованості по оплаті аліментів.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які вперто не сплачують аліменти.

7 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект №7277, який передбачає посилення відповідальності за несплату аліментів.

pravda.com.ua


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Під час круглого столу «Уніфікація практики приватного виконання», який відбувся за участі керівництва Асоціації приватних виконавців України, Міністерства юстицї, наших міжнародних партнерів та приватних виконавців обговорили основні проблеми і виклики, з якими зіштовхнулися приватні виконавці у своїй практичній діяльності, та можливі шляхи їх вирішення.

Фото Сергея Шкляра.

Фото Сергея Шкляра.

Фото Сергея Шкляра.

Фото Сергея Шкляра.

Вважаю за потрібне організувати робочу групу з представників Мін‘юсту, НАІСу та Асоціації приватних виконавців для обговорення і узгодження проблемних питань.

Також рекомендую Асоціації приватних виконавців підтримувати зв‘язок з міжнародними партнерами і донорами, які нам допомагають у запровадженні реформи, для організації study visits і переймання позитивного досвіду інших країн у різних аспектах діяльності приватних виконавців.

Підкреслюю, що Міністерство юстиції завжди готове чути, реагувати і допомагати приватним виконавцям у всіх починаннях. Тож чекаємо ваших ініціатив, будемо розглядати і опрацьовувати ваші побажання.

Сергій Шкляр


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

30 січня у Чернівцях відбулася зустріч аграрної еліти області.

Саме так охарактеризував присутніх заступник голови облдержадміністрації Ігор Богатирець. Серед них були керівники сільськогосподарських підприємств, фермери, представники харчової переробної галузі, управлінці, які опікуються питаннями розвитку обласного АПК, а  також представники кредитних та банківських установ – партнерів місцевих виробників аграрної продукції. Вони зібралися, щоб детальніше познайомитися з можливостями нового інструменту фінансування малих та середніх сільгоспвиробників – аграрних розписок. Він щойно почав впроваджуватися на Буковині.

Організаторами зустрічі були Проект IFC «Аграрні розписки в Україні», а також Міністерство аграрної політики та продовольства і Міністерство юстиції.

За інформацією Ігоря Богатирця, в області до останнього часу не була налагоджена дієва система співпраці місцевих сільгоспвиробників з кредитними та банківськими установами.

«Ставки за кредитами достатньо високі і для великих сільськогосподарських підприємств, – сказав він, – а для малих і середніх фермерських господарств вони і зовсім непідйомні. Це 25-35% і навіть вище. Зрозуміло, що кредитна установа хоче перестрахуватися, тому й піднімає такі ставки, але вони на сьогодні неефективно працюють».

Доступ аграріїв Буковини до фінансових та матеріально-технічних ресурсів надзвичайно важливий. «Адже сільськогосподарська галузь є однією з найважливіших у нас в області, її валова продукція займає чверть усього виробництва, – пояснив Ігор Богатирець. – Торік ми отримали хороші врожаї зернових та зернобобових, за урожайністю увійшли до п’ятірки областей України».

Слова заступника голови ОДА доповнює офіційна статистика. 2017 року обсяг валової продукції сільського господарства Чернівецької області зріс на 5,1% і становив 4504,2 млн. гривень. Обсяг продукції рослинництва збільшився на 9%. Потроху зростає і поголів’я великої рогатої худоби, свиней, кіз та овець.

Обсяг продукції рослинництва, виробленої торік сільськогосподарськими підприємствами, збільшився на 24,1%. Їх в області 227, і вони представляють різні форми власності та господарювання. Тут також працюють 670 фермерських господарств і понад 176 тис. особистих селянських господарств. У господарствах населення зосереджено 72,6% сільгоспугідь.

«Але ми всі розуміємо, що сільськогосподарська галузь без сучасних технологій, без сучасних інноваційних вливань працює не так ефективно, як би ми цього хотіли», – підкреслив Ігор Богатирець. Саме тому Буковина з інтересом оцінює можливості нового фінансового інструменту.

Заступник голови ОДА також пояснив, що проект аграрних розписок уже працював у 8 пілотних областях. «В тому числі, у наших сусідів – у Тернопільській та Хмельницькій областях. Тому ми не будемо першопрохідцями, але не наступатимемо на ті самі граблі, не робитимемо тих самих помилок».

Ігор Богатирець впевнений, що новий інструмент фінансування аграріїв приживеться на Буковині не лише тому, що він цілком прийнятний для сільгоспвиробників, але й тому, що пропонує нові можливості й для їхніх партнерів – надавачів фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які прагнуть працювати на цьому ринку.

У Проекті IFC нагадали, що процедура оформлення аграрних розписок є простою, зрозумілою та відкритою. Права кредиторів та позичальників, які оформляють цей документ, захищені відповідним законодавством. Додаткові гарантії надає й нотаріальне посвідчення аграрних розписок, їхнє внесення до Реєстру аграрних розписок.

Станом на 29 січня, в Україні вже оформлено 198 аграрних розписок на загальну суму 1,362 млрд. гривень.

Микола ЛУГОВИЙ,

Національний прес-клуб «Українська перспектива»


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Сьогодні о 15:00 міністр юстиції Павло Петренко та Директор Місії Агентства США з міжнародного розвитку #USAID в Україні, Білорусі та Молдові Сюзан Фрітц дадуть старт роботі call-центру Міністерства юстиції. Тепер громадяни за єдиним номером call-центру 044 364 23 93 зможуть отримати консультації з усіх питань щодо діяльності Мін’юсту. Сall-центр працюватиме на базі нового відкритого офісу, обладнаного за підтримки USAID, який також забезпечуватиме можливість особистого прийому громадян фахівцями та керівництвом міністерства. Адреса: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15 (1-й поверх) Акредитація: ‪271-17-62‬, ‪271-17-60‬ або [email protected]


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Міністерство юстиції почало процес стягнення в судовому порядку понад 1 млрд грн коштів, які були виплачені державою за рішеннями Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), з компаній, установ та осіб, які своїми діями призвели до порушення прав громадян чи бізнесу.

Про це сьогодні в ході прес-конференції повідомила перший заступник Міністра юстиції Наталія Бернацька.

«Ми спрямували найбільші справи до судів, щоб у рамках діючого законодавства знайти можливість повернути кошти, які були виплачені з державного бюджету в рамках виконання рішень Європейського суду з прав людини. Ми йдемо війною проти олігархів та чиновників, які порушили права громадян на суму близько 1 млрд грн. Ми маємо повернути ці кошти у державний бюджет з метою використання для забезпечення виплат громадянам, які не отримували соціальні виплати в часи Януковича», – наголосила перший заступник Міністра юстиції.

За її словами, 90 відсотків рішень ЄСПЛ стосуються невиконання рішень національних судів щодо соціальних і пенсійних виплат.

«Сьогодні законодавство в цій сфері недосконале. Ми плануємо його вдосконалити, щоб у кожній справі, щодо якої є рішення суду, ми разом з правоохоронцями мали інструменти для того, щоб знайти винних і стягнути з них кошти. Ці гроші підуть соціально незахищеним групам, які найбільше постраждали в часи Януковича, коли їм надавали пільги, а потім ці кошти не сплачували, бо в бюджеті грошей не було. Це найяскравіший випадок популізму в історії нашої держави, за який ми зараз розплачуємося. Цей проект вже готовий і ми сподіваємося, що на наступній сесії парламенту він буде прийнятий», – зауважила Наталія Бернацька.

Вона наголосила, що у ситуація з виплатами за рішеннями ЄСПЛ у 2014 році була критичною, оскільки за період перебування при владі Януковича накопичилася велика кількість боргів.

«Завдяки нашій послідовній позиції цю ситуацію вдалося радикально змінити. За цей період Комітет міністрів Ради Європи визнав, що виконання нами рішень відбувалося не лише за фактом виплат, а й вирішувалися системні проблеми. 125 справ, які стосуються великої кількості громадян, було закрито минулого року. На виконання рішень ЄСПЛ за останні 10 років було сплачено 1,8 млрд грн, а за період з 2014 по 2017 роки – 1,5 млрд грн. Це свідчить про те, що у цей період часу нам вдалося не лише погасити всі заборгованості, які були на той момент. Наразі ми не маємо прострочених боргів за рішенням ЄСПЛ. Все виконується вчасно – в рамках 3 місяців після винесення рішення», – поінформувала присутніх перший заступник Міністра юстиції.

Вона також додала: Міністерство юстиції у період з 2014 по 2017 рік подало до Генеральної прокуратури 823 заяви, які стосуються скарг на суму понад 85 млн грн і зачіпають інтереси майже 2000 осіб.

«Правоохоронні органи встановлюють чи була вина конкретної особи у тому, що ЄСПЛ виніс своє рішення. На сьогодні ще 722 такі заяви Мін’юсту розглядаються в Генеральній прокуратурі. Вони стосуються 5300 осіб, щодо яких буде встановлюватися провина в порушенні прав з боку конкретних компаній, установ чи осіб», – заявила Наталія Бернацька.

Заступник Міністра юстиції Сергій Шкляр у свою чергу повідомив, що Мін’юст подав 3 позови до судів проти компаній і структур, через дії яких ЄСПЛ прийняв рішення про виплату компенсацій.

«Один з них поданий у Господарський суд Луганської області, відповідачем в якому є ПрАТ «Линік». Це позов, який виник з виконання рішення з  ЄСПЛ, за яким була здійснена виплата 27 млн євро з державного бюджету. Сума позову з урахуванням відсотків становить 705 млн грн. Вчора відбулося підготовче засідання у цій справі. Мін’юстом було подано клопотання про накладення арешту на майно відповідача, щоб мати можливість виконати це рішення в майбутньому. Також були подані клопотання про залучення правоохоронних органів до участі в процесі», – сказав заступник Міністра юстиції Шкляр.

За його словами, наступна – справа компанії «East/West alliance limited», яка цікава тим, що збитки завдані державним органом – податковою міліцією.

«Іноземному інвестору були завдані збитки на  5 мільйонів євро через неправомірний арешт майна. Літаки компанії були визнані безхозними і продані. Ми звернулися до суду, щоб відшкодувати виплачені кошти. Перше засідання в цій справі пройде завтра», – зауважив він.

Третя справа стосується невиконання судового рішення про задоволення позову ТОВ «Золотий мандарин ойл» до ПАТ «Київенерго» про повернення мазуту вартістю 54,2 млн грн, який перебував на зберіганні останнього. Цього здійснено не було, що і стало підставою для звернення до ЄСПЛ».

Наталія Бернацька додала: для Мін’юсту дуже важливо, щоб ці справи стали першими переможними кроками в поверненні коштів, які були сплачені за рішеннями ЄСПЛ. Вона звернулася до громадськості із закликом допомогти здійснювати контроль за цими справами та до правоохоронців із закликом долучатися до судових справ.

«Ми направимо звернення до Генпрокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро із закликом вступати в ці справи у якості третьої сторони. Ми маємо разом захистити державні інтереси і повернути кошти в бюджет», – резюмувала Наталія Бернацька.

Фотогалерея:

https://minjust.gov.ua/galleries/pres-konferentsiya-regresni-pozovi-minyustu-schodo-vidshkoduvannya-splachenih-derjavoyu-koshtiv-v-ramkah-viplat-za-rishennyami-espl-kiiv-23-sichnya-2018-roku

Презентація

minjust.gov.ua


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

В листопаді цього року українська делегація у складі працівників Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та приватні виконавці з України завдяки Організації з безпеки та співробітництва в Європі відвідали Тбілісі з метою вивчення досвіду Грузії щодо реформування системи виконання рішень судів та інших органів.

В рамках візиту відбулись зустрічі з представниками Національного бюро виконання Грузії (НБВ), Поліції з виконання, суддями Верховного суду Грузії, Міського суду Тбілісі та приватними виконавцями Грузії.Система виконання рішень Грузії є змішаною, поряд із державними установами діють приватні виконавці.Контроль за діяльністю установ та осіб, які виконують рішення здійснює Міністерство юстиції Грузії.

Фото Олексій Воробйова.

Фото Олексій Воробйова.

Фото Олексій Воробйова.

Державна система виконання рішень:

Національне бюро виконання (www.nbe.gov.ge) НБВ
НБВ засновано у 2000 році. До цього в Грузії діяли судові виконавці.

НБВ за організаційно-правовою формою є юридичною особою публічного права, яка заснована та керується Міністерством юстиції Грузії. НБВ є автономною у питаннях матеріально-технічного забезпечення, управління персоналом, оперативної діяльності, але підконтрольна Міністерству юстиції та органам судової влади. Всі послуги надаються на платній основ. Кошторис та фінансовий план НБВ затверджується Мінюстом, а прибуток від діяльності перераховується до державного бюджету після покриття витрат. НБВ діє в складі Тбіліського бюро виконання та 8 територіальних Виконавчих бюро. Також до складу НБВ входить Управління виконавчої поліції.

Персонал НБВ розділено на служби та відділи за окремими функціями, застосовано принцип розподілу праці за спеціалізацією.

Прийом на роботу відбувається за результатами конкурсу та стажування кандидата, при цьому стажування після трьох місяців до шести є оплачуваним. Для багатьох посад наявність юридичної освіти не є обов’язковою.Прийняття документів та відкриття виконавчого провадження здійснює окремий відділ, який також за необхідності застосовує забезпечувальні заходи такі як арешт майна. Пошуком та описом майна боржника, оцінкою та передачею майна на реалізацію, проведенням електронного аукціону, стягненням аліментів та штрафів, веденням архіву займаються відповідні групи спеціалістів. Автоматичного розподілу виконавчих документів між всіма працівниками не має, лише в рамках відповідних груп за категоріями виконавчих проваджень.

Фото Олексій Воробйова.

Фото Олексій Воробйова.

Фото Олексій Воробйова.

Поряд із суто виконанням рішень структурні підрозділи НБВ надають ряд послуг:

 • Констатації фактів (наприклад фіксація факту залиття квартири);
 • Посвідчення договорів;
 • Вирішенням спорів в якості арбітражу;
 • Ведення процедур у справах про банкрутство.

Поліція виконання є структурним підрозділом НБВ створена у 2015 році.Поліція діє як на підставі законодавча про виконання рішень так і на підставі законодавства про поліцію Грузії та виконує наступні функції:

 •  Захист правопорядку та працівників НБВ;
 •  Застосування примусових заходів фізичного характеру;
 •  Здійснення демонтажу споруд та конструкцій;
 •  Виконання рішення про виселення або вселення стягувачів самостійно на підставі делегованих НБВ повноважень.

Поліція виконання не наділена повноваженнями проводити оперативно-розшукову або слідчу діяльність. Зафіксовані правопорушення передаються на розгляд в прокуратуру або кримінальну поліцію. Наразі штатна чисельність Поліції виконання складає 40 поліцейських та має збільшитись до 100.Також НБВ активно практикує медіацію з метою виконання рішень у добровільному порядку.

Процесуальні особливості процедури виконання. Електронне виконавче провадження

Всі процеси роботи персоналу НБВ здійснюються в спеціальній комп’ютерній системі, яка включає в себе діловодство, виготовлення процесуальних документів, реєстр виконавчих проваджень та надає доступ до всіх електронних реєстрів Грузії.

В Грузії функціонує реєстр соціально незахищених осіб, які мають низький рівень доходів. За наявності боржника в цьому реєстрі виконавче провадження щодо нього зупиняється.

Виконавці мають доступ до демографічного реєстру з усіма даними про особу включно з фотографією, що полегшує ідентифікацію боржника при виконанні рішення.

Також є повний доступ до реєстрів і баз даних Міністерства внутрішніх справ Грузії, що дає змогу визначити місце проживання боржника, місця скоєння ним адміністративних правопорушень, наприклад за неправильну паркову авто, що дає інформацію виконавцю не тільки про зареєстроване майно боржника, а і про його часті місця перебування.

Також є доступ до реєстрів нерухомого майна та юридичних осіб, баз даних податкової інспекції з інформацією про доходи боржника та джерела їх отримання.

З 2009 року Національний банк Грузії надав доступ виконавцям виключно НБВ до інформації про відкриті боржниками банківські рахунки, з можливістю їх автоматичного арешту та списання коштів в онлайн режимі. Приватні виконавці не мають такої можливості.

Все діловодство ведеться виключно в електронній формі.

Надіслання процесуальних документів та повідомлень сторонам виконавчого провадження відбувається автоматично. Працівник НБВ через електронну систему формує текст повідомлення або процесуального документу, вказує адресатів, підписує документ цифровим підписом і через програму в електронній формі надсилає його безпосередньо до Пошти Грузії, яка самостійно здійснює конвертацію, відправлення та доставку кореспонденції.

Доставка кореспонденції відбувається за адресою до двох разів з фіксацією листоношею факту перебування за адресою (вказується опис вхідних дверей). У разі якщо адресат не отримав лист текст повідомлення розміщується на сайті НБВ, при цьому адресат вважається належним чином повідомленим.
Доступ сторін до електронної системи можливий через будь-які гаджети, за допомогою відповідного ПО Android та Appstore. Виконавець також може завантажувати фото та сканкопії документів через смартфон.

Аукціон 

Реалізація майна боржника відбувається через онлайн аукціон: eAuction.ge, а також через онлайн магазин.
Держателем та власником цього електронного аукціону є Міністерство фінансів Грузії, але права адміністратора має НБВ.

Оцінка майна проводиться працівниками НБВ які мають відповідні повноваження оцінювачів. Після оцінки НБВ формує лот та виставляє його на електронні торги за стартовою ціною 75% від оціненої ринкової вартості майна, крок ставок становить 1% від вартості майна, винагорода НБВ за проведення торгів, яку сплачує покупець становить 5% від вартості майна. У випадку відсутності покупців ціна на повторних торгах складає 50%, при цьому крок ставок складає 2%, а на третіх 0% з кроком у 5% від вартості. Також майно боржника за його та стягувача згодою може бути продано через онлайн магазин за ціною у 80% від оціненої вартості.

Служба захисту інтересів сторін.

З метою добровільного врегулювання та найскорішого виконання рішень НБВ проводить практику медіації. Сторони мають можливість домовитись про розстрочку або відстрочку виконання рішення безпосередньо в НБВ без звернення до суду, але якщо строк не перевищує одного року. За необхідності до цього процесу залучаються органи державної та муніципальної влади. Добровільне врегулювання виконання набирає популярності і так наразі до 80% рішень про виселення боржників вирішуються саме в процесі медіації.

Державні боржники

Борги державних органів або установ виплачуються Міністерством фінансів Грузії, при цьому виконавчий документ направляється на виконання судом. Випадків коли державні установи не сплачували борги або не виконували рішення судів і відповідно виконавчих проваджень щодо виконання таких рішень наразі не має, хоча законодавчо така процедура можлива за загальними правилами будь-якого стягнення.

Взаємодія з судами.

Актуальною особливістю процедур виконання в Грузії є також те що виконавець не потребує дозволу суду на вчинення багатьох виконавчих дій:

 • право доступу виконавця до житла боржника без окремого рішення або дозволу суду;
 • відсутність заборони на відчуження нерухомості боржника через аукціон у випадку проживання в ній дітей;
 • звернення стягнення за доходи або майно боржника від третіх осіб, корпоративні права, цінності у банківських сейфах не потребує дозволу суду.

Також суд не може зупинити торги які вже призначені і проводяться. Це є прерогативою виключно начальника НБВ.

Авансовий та Виконавчий збір.

Авансовий збір при поданні документу на виконання складає 2% від суми боргу до стягнення, при цьому встановлено мінімальний розмір – 50 ларі (приблизно 500 грн.) та максимальний 5000 ларі для фізичних осіб та без обмеження максимального розміру для юридичних осіб. Авансовий збір є частиною Виконавчого збору, а не відноситься до витрат виконавчого провадження.

Виконавчий збір стягується виконавцями Грузії у випадку примусового виконання рішення та складає 7% від розміру боргу. Його розмір може бути знижено до 2% у випадку добровільного виконання в межах строку або приватним виконавцем самостійно. При цьому витрати виконавчого провадження в рамках виконавчого провадження окремо з боржника не стягуються. Для їх стягнення необхідне окреме рішення суду.
Разом з цим в Грузії встановлено строк для добровільного виконання рішення тривалістю 7 днів, виконання рішення протягом якого надає знижку на сплату виконавчого збору.

Загалом виконання рішень державним Національним бюро виконання, завдяки застосуванню новітніх цифрових технологій, доступу до майже всіх баз даних країни, онлайн арешту банківських рахунків, ефективному розподілу праці між працівниками відповідно до функцій та компетенції, достойна оплата праці, наявність власної поліції, відсутність необхідності отримувати дозволи суду на окремі процесуальні дії та відсутність корупції в цій сфері, автономності бюро у фінансових та кадрових питаннях, довели високу ефективність роботи саме державної установи щодо виконання рішень, яка наразі виконує майже 90% всіх рішень в Грузії та за 2016 рік сплатило в бюджет країни еквівалент майже 26 мільйонів доларів США.

Приватні виконавці Грузії.

Вступ до професії на даний час обмежено державою. Всього працює приблизно 40 приватних виконавців на всю країну. Кваліфікаційні вимоги включають в себе обов’язкову наявність вищої юридичної освіти та складання кваліфікаційного іспиту приватного виконавця або судді, що не є обов’язковим для працівників НБВ.

Всього Міністерством юстиції Грузії проведено два кваліфікаційні іспити приватних виконавців у 2009 та 2010 роках. За їх результатами склало іспит та отримало ліцензії близька 50 осіб. Ліцензії є безстроковими.
Приватні виконавці Грузії діють без посвідчень та печатки. Громадяни можуть знайти відомості про них у відповідному реєстрі.

Ліміт суми до стягнення за виконавчим документом, який може бути пред’явлено на виконання приватному виконавцю становить 500 тис. ларі (близько 200 тис. доларів США).

Авансування та стягнення винагороди приватного виконавця також є обов’язковим, але приватний виконавець може надавати клієнту знижку. Зазвичай аванс становить 0,5 – 1% від суми стягнення. Також може бути знижено загальний розмір винагороди з 7%.

Діяльність приватного виконавця прирівнюється до підприємницької і оподатковується 20% податком на доходи, а у випадку перевищення річного обороту розміру 100 тис. ларі також сплачується ПДВ 18%. Приватний виконавець може мати помічників без обмеження кількості, з заробітної плати яких він також утримує та сплачує податки, але помічники приватного виконавця не мають доступу до реєстрів. Витрати на виконання включаються до винагороди приватного виконавця та окремо з боржника не стягуються.

Автоматизована система виконавчого провадження також обмежена для приватного виконавця. Він не має доступу до інформації про банківські рахунки боржників та не може здійснювати онлайн арешт та списання коштів. Також відсутній доступ до реєстрів МВС, нерухомості та юридичних осіб. Для отримання інформації про майно та про банківські рахунки боржників приватний виконавець подає до банків, яких в Грузії всього 14, та інших суб’єктів відповідні письмові запити.

Для списання коштів з рахунків приватний виконавець завіряє платіжні вимоги нотаріально. Також відсутній електронний документообіг приватних виконавців із Поштою Грузії. При цьому оплата за користування автоматизованою системою значна та складає 5000 ларі на рік абонплата та за кожну дію стягується плата 5-50 ларі.Також приватний виконавець зобов’язаний застрахувати свою цивільно-правову відповідальність мінімум на 100 тис. ларі, вартість такого полісу скаладає 400 – 500 ларі.

Аукціон.

Реалізація майна боржника здійснюється приватним виконавцем після оцінки незалежним оцінювачем за тією ж процедурою і на тому ж онлайн аукціоні як і у НБВ. При цьому документи щодо лоту передаються приватним виконавцем до НБВ.

Негативним моментом є авансування послуг Акуціону за рахунок приватного виконавця. Він зобов’язаний заплатити за організацію торгів 1% від суми боргу за виконавчим документом, що є в багатьох випадках економічно недоцільним, якщо вартість майна нижче боргу. При цьому плата за організацію торгів не повертається приватному виконавцю незалежно від результатів таких торгів.

Майже всі приватні виконавці колишні працівники НБВ. Поодинокі адвокати, які на початку реформи прийшли в цю професію припинили діяльність за браком досвіду, практичних навичок та клієнтів. Майже кожний приватний виконавець має Генерального клієнта – банк або фінансову установу, яка передає йому на виконання пакетно всі свої провадження, не всі з яких є перспективними. Також приватні виконавці надають своїм клієнтам знижки за рахунок зменшення винагороди та авансу.

Разом з цим приватний виконавець має право суміщати свою діяльність із будь-якої іншої оплачуваною роботою або підприємницькою діяльністю, чим всі і користуються. Приватні виконавці надають юридичні послуги, працюють адвокатами, викладачами або мають зовсім не пов’язаний із юридичним бізнес. Звичайно при виконанні рішень вони дотримуються принципу усунення конфлікту інтересів і не мають право виконувати рішення щодо себе або якщо зачіпається інтерес їх бізнесу.

Контроль за діяльністю приватних виконавців здійснює Міністерство юстиції Грузії, в складі якого діє Генеральна інспекція виконання рішень. Перевірка діяльності приватного виконавця може бути проведена без будь-яких підстав за власною ініціативою Інспекції. Всього за історію функціонування інституту приватних виконавців їх перевірили один раз але всіх. Дисциплінарними стягненнями є попередження та позбавлення ліцензії. Попередження діє один рік, позбавлення ліцензії по життєво.

Загалом статус та можливості приватних виконавців у порівнянні із працівниками НБВ є обмеженими. Цим пояснюється малий відсоток виконавчих проваджень (10%), які перебувають у них на виконанні. При цьому якість послуг які надають приватні виконавці Грузії своїм клієнтам знаходиться на тому ж рівні.

Таке становище приватних виконавців встановлено політичним рішенням та обґрунтовується державою тим, що на початку діяльності, державний бюджет Грузії почав втрачати суттєві доходи від діяльності НБВ, адже винагорода приватних виконавців залишалась у їх розпорядженні, і доходи від їх податків були значно меншими порівняно з доходами від діяльності НБВ, які отримувала держава. Крім того, болючим є соціальне питання, адже на початку дії реформи багато громадян Грузії було позбавлено житла через реалізацію предметів іпотеки та майна в рахунок погашення боргів.

На даний час дискусії щодо правого статусу осіб, що виконують рішення в Грузії тривають. Наразі функціонує робоча група міністерства юстиції Грузії щодо подальшого реформування цієї системи та прийняття Виконавчого кодексу Грузії.

Олексій Воробйов


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Останнім часом роботу державних виконавців супроводжує негативний інформаційний шлейф.

Нещодавно у деяких ЗМІ їх звинувачували в отриманні неспіврозмірно високих виплат і передачі частини цих грошей невідомій людині. Супроводжує негатив і приватних виконавців. Ще до початку їхньої роботи з’явилися звинувачення, що, мовляв, це такі собі колектори, які відбиратимуть у людей квартири. Які провадження зможуть виконувати приватні виконавці, навіщо їм страхувати свою відповідальність перед третіми особами — про це та багато іншого в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентові «Урядового кур’єра» напередодні першого Всеукраїнського з’їзду приватних виконавців розповів заступник міністра юстиції Сергій ШКЛЯР.

УК: Сергію Володимировичу, чи можна сказати, що приватні виконавці — колектори в законі?

— Ми вже неодноразово пояснювали: це не відповідає дійсності. Діяльність колекторів нічим не регламентується, на відміну від приватних виконавців, роботу яких урегульовано окремим законом. Вони, що дуже важливо, за всі дії несуть персональну відповідальність: адміністративну (аж до позбавлення права на здійснення такої діяльності), кримінальну і повну цивільну, тобто майнову в разі завдання шкоди.

Ще один запобіжник — наявність страхових полісів на досить серйозні суми. Це нова спеціальність, завдяки якій приватні виконавці можуть отримати багато роботи. Тому не думаю, що вони почнуть займатись дурницями. Сподіваюся, що люди, які прийшли в цю професію, розуміють: вони тут надовго. На Заході це дуже престижна юридична професія.

Правильний вибір передовсім

УК:  Ви сказали: приватні виконавці несуть повну майнову відповідальність.

— Якщо буде встановлено, що діями приватного виконавця завдано шкоду, яку не покриє страховий поліс, тоді людина зможе звернутися до суду. У разі визнання провини приватного виконавця за рахунок його майна відшкодовуватимуть заподіяну його діяльністю шкоду.

УК:  За рахунок чого живуть приватні виконавці?

— По суті, за рахунок боржника. Державні виконавці стягують 10% з боржника додатково до суми, що зазначена в документі. Це виконавчий збір — такий собі штраф для недобросовісного боржника за те, що він вчасно не виконав судове рішення. 10%, які стягують державні виконавці, надходять у бюджет.

Приватні виконавці теж стягують з боржника додаткових 10%, які є їхньою винагородою. З цієї суми вони сплачують податки, зарплату помічникам, оренду офісу, комунальні послуги, рекламу, навчання тощо. Це будуть самозайняті особи. Їх оподатковуватимуть так, як нотаріусів.

Важливо, щоб розмір додаткового стягнення і державними, й приватними виконавцями був однаковим — 10%, щоб створити конкуренцію. Нам вдалося усунути монополію держави на виконання судових рішень. В усьому світі діє загальне правило, що монополія не сприяє процвітанню. Перший крок реформи вже зроблено. Після створення Асоціації приватних виконавців і нових дисциплінарної та кваліфікаційної комісій у цій реформі пройдемо точку неповернення.

УК:  Як розподіляють справи між приватними і державними виконавцями?

— Якщо у людини є рішення суду в справі, якою може займатися приватний чи державний виконавець, то вона зможе обирати, до кого йти. Хочете до державного — будь ласка. Нині вони працюють краще, бо отримали серйозну мотивацію. Крім того, розуміють, що приватники заберуть чималу кількість роботи і розвантажать ДВС. Ця служба все ще перевантажена. І тут багато відкритих вакансій. Поки що в середньому на одного державного виконавця припадає 150 проваджень на місяць.

Вирішили йти до приватника — обирайте найкращого. Не треба йти до першого, про якого дізнаєтеся. На місці стягувача я б подивився трьох-чотирьох, щоб зрозуміти, з ким краще працювати з урахуванням довіри до цього фахівця, його досвіду, репутації (дуже важливо, де виконавець раніше працював, тощо). Адже витрати на виконавців однакові.

Варто добре підготуватися

УК:  У ЗМІ шириться інформація, що багато людей не може успішно скласти іспити на приватного виконавця.

— Це не так. Уже 110 осіб склали іспити. Ми прийняли 13 груп — це приблизно 270 людей. Були групи, в яких на іспит замість 25 претендентів приходило 9 чи 12. Тому якщо рахувати з тих, хто склав іспит, це приблизно половина. На мою думку, це нормальний результат.

У перших групах були, напевно, сильніші претенденти. Розцінюю це так: наступні групи, можливо, недостатньо якісно готувалися.

УК:  Були скарги на складність іспиту.

— Ми попереджали, що іспит нескладний і його може скласти кваліфікований юрист. Просто до нього треба підготуватися. На жаль, багато кандидатів не пройшли навіть перший тур, де були запитання, ще півроку тому розміщені на сайті Мін’юсту.

Щодо скарг. Жоден кандидат не подав заяви про те, що йому дісталося запитання, не оприлюднене на сайті. До речі, наступним чергам претендентів такі запитання вже можуть не попадатися. Тому що ми постійно доопрацьовуємо базу нових запитань.

До речі, експерти, які готували нас до іспитів, радять наступні питання, які розроблятимуть, не оприлюднювати. Ці експерти — Українська екзаменаційна мережа, дуже поважна міжнародна організація з українським головним офісом. До того ж вона готувала конкурс до Верховного суду.

УК:  Як часто проходять конкурси?

— Ідемо в нормальному темпі. Іспити складаються в середньому раз на тиждень.

УК:  Скільки нашій країні потрібно приватних виконавців, щоб ситуація з виконанням судових рішень покращилась?

— На мою суб’єктивну думку, 2,5 тисячі плюс помічники (в середньому по 4 в одного виконавця, який активно працює). Очікуємо, що протягом двох наступних років з’явиться приблизно 10 тисяч нових робочих місць.

До речі, в Україні вже почали працювати приватні виконавці. У реєстр приватних виконавців внесено 70 осіб. Є швидко й ефективно виконані ними судові рішення. Приміром, у Львові виконавець повністю закінчив виконавче провадження аж до моменту передачі майна на реалізацію лише за 10 днів. Для порівняння: в Державній виконавчій службі деякі виконавчі провадження іноді виконуються роками. Тому є з чим порівнювати.

УК:  У яких країнах діє інститут приватних виконавців?

— Це не наше ноу-хау. У 60 країнах в той чи інший спосіб працюють приватні виконавці. До речі, днями ми проводили конференцію за участю іноземних колег. Приїжджали експерти із Франції, Литви, Сербії, Грузії, президент Міжнародного союзу виконавців, який об’єднує 100 країн.

До початку реформи ми тривалий час вивчали досвід роботи приватних виконавців із різних країн. Він показує, що система приватного виконання — дієва та ефективна, тому в країнах Європи існує тренд переходу від державного до приватного виконання.

УК:  Хто контролює діяльність приватників?

— Дисциплінарна комісія при Міністерстві юстиції. Хоч вона ще не розглянула і, сподіваюся, ще довго не розглядатиме скарг, оскільки не буде в цьому потреби.

14 листопада відбудеться з’їзд приватних виконавців, де вони створять свою саморегулівну організацію з обов’язковим членством. Це буде всеукраїнська Асоціація приватних виконавців. Тоді оберуть керівництво організації. Також вони мають затвердити кодекс професійної етики, який публічно обговорюють українські й міжнародні експерти з урахування найкращого світового досвіду.

Одним із питань порядку денного буде ухвалення рішення про призначення по 4 представники у кваліфікаційну та дисциплінарну комісії. Спочатку ці комісії працюватимуть у тимчасовому режимі.

Кожна з комісій складається з семи осіб. Поки що всі члени — представники Мін’юсту. А потім формуватимуть так: чотири представники Мін’юсту, чотири від приватних виконавців і один від судової влади.

Якщо приватний виконавець все-таки порушить норми закону, можна буде звернутися до правоохоронних органів чи суду.

УК:  У яких регіонах активніше цікавляться професією приватного виконавця?

— У містах-мільйонниках: Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, хоч приватні виконавці вже є у більшості областей. Щоправда, роботи більше в тих областях, які я назвав.

Винагорода — не премія

УК:  Важко оминути тему скандалів. Нещодавно мережу сколихнула інформація про надвеликі премії державним виконавцям.

— Передовсім це винагорода, а не премія. Постановою Кабінету Міністрів та профільним законом передбачено можливість виплати винагород державним виконавцям. Законом і Бюджетним кодексом передбачено наявність цільового фонду, який давно існує. Тож коли виконавець стягує 10%, то вони потрапляють у бюджет. З них 5% залишаються там на медицину, армію тощо, а 5% іде в цей фонд, з якого державний виконавець отримує винагороду. Крім того, кошти з цього фонду йдуть зокрема на утримання ДВС. Це, згідно зі штатним розписом, 8 тисяч осіб в Україні. Тобто якщо державний виконавець не стягує 10% і працює погано, то кошти не потрапляють у бюджет. А якщо він добре працює, гроші йдуть у бюджет і виконавець отримує винагороду.

Проте щоб унеможливити надвисокі винагороди, було запроваджено верхню межу 2%, але не більш як 200 прожиткових мінімумів (понад 320 тисяч гривень).

УК:  Ще один скандал стосувався того, що деякі державні виконавці начебто писали доручення на третю особу на зняття частини винагороди.

— По-перше, вони отримали всі документи з банків, де підтверджено, що своїми коштами вони самі розпоряджалися. Щодо того, чому вони видавали ці довіреності, то це їхні приватні питання. Також ми провели перевірку керівництва ДВС на поліграфі, й факти, оприлюднені у пресі, не підтвердилися.

УК:  Які новації щодо поліпшення ситуації з виконанням судових рішень плануєте?

— Нам ще є багато чого вдосконалювати. Приміром, у Франції приватні виконавці можуть посвідчувати факти. Це прирівнюється до фактів, посвідчених нотаріусами. Крім того, вони можуть представляти в суді клієнтів. Раніше цього не було, бо діяла монополія адвокатури. Також мають право управляти майном. Нам ще є над чим працювати, і ми це робитимемо, але поступово.

Ірина ПОЛІЩУК, «Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ УК

Сергій ШКЛЯР. Народився 1972 року в місті Тульчин Вінницької області. У 1998 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, спеціаліст міжнародного права. У 2011-му закінчив Одеський державний економічний університет за спеціальністю «економіка підприємництва», у 2013-му здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук. Впродовж 2013—2015 років працював виконавчим директором адвокатського об’єднання «Арцінгер». Старший викладач кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», член Ради з питань судової реформи. З березня 2015-го — заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO