Досвід Грузії у сфері виконання судових рішень

Досвід Грузії у сфері виконання судових рішень

Загрузка...

В листопаді цього року українська делегація у складі працівників Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та приватні виконавці з України завдяки Організації з безпеки та співробітництва в Європі відвідали Тбілісі з метою вивчення досвіду Грузії щодо реформування системи виконання рішень судів та інших органів.

В рамках візиту відбулись зустрічі з представниками Національного бюро виконання Грузії (НБВ), Поліції з виконання, суддями Верховного суду Грузії, Міського суду Тбілісі та приватними виконавцями Грузії.Система виконання рішень Грузії є змішаною, поряд із державними установами діють приватні виконавці.Контроль за діяльністю установ та осіб, які виконують рішення здійснює Міністерство юстиції Грузії.

Фото Олексій Воробйова.

Фото Олексій Воробйова.

Фото Олексій Воробйова.

Державна система виконання рішень:

Національне бюро виконання (www.nbe.gov.ge) НБВ
НБВ засновано у 2000 році. До цього в Грузії діяли судові виконавці.

НБВ за організаційно-правовою формою є юридичною особою публічного права, яка заснована та керується Міністерством юстиції Грузії. НБВ є автономною у питаннях матеріально-технічного забезпечення, управління персоналом, оперативної діяльності, але підконтрольна Міністерству юстиції та органам судової влади. Всі послуги надаються на платній основ. Кошторис та фінансовий план НБВ затверджується Мінюстом, а прибуток від діяльності перераховується до державного бюджету після покриття витрат. НБВ діє в складі Тбіліського бюро виконання та 8 територіальних Виконавчих бюро. Також до складу НБВ входить Управління виконавчої поліції.

Персонал НБВ розділено на служби та відділи за окремими функціями, застосовано принцип розподілу праці за спеціалізацією.

Прийом на роботу відбувається за результатами конкурсу та стажування кандидата, при цьому стажування після трьох місяців до шести є оплачуваним. Для багатьох посад наявність юридичної освіти не є обов’язковою.Прийняття документів та відкриття виконавчого провадження здійснює окремий відділ, який також за необхідності застосовує забезпечувальні заходи такі як арешт майна. Пошуком та описом майна боржника, оцінкою та передачею майна на реалізацію, проведенням електронного аукціону, стягненням аліментів та штрафів, веденням архіву займаються відповідні групи спеціалістів. Автоматичного розподілу виконавчих документів між всіма працівниками не має, лише в рамках відповідних груп за категоріями виконавчих проваджень.

Фото Олексій Воробйова.

Фото Олексій Воробйова.

Фото Олексій Воробйова.

Поряд із суто виконанням рішень структурні підрозділи НБВ надають ряд послуг:

 • Констатації фактів (наприклад фіксація факту залиття квартири);
 • Посвідчення договорів;
 • Вирішенням спорів в якості арбітражу;
 • Ведення процедур у справах про банкрутство.

Поліція виконання є структурним підрозділом НБВ створена у 2015 році.Поліція діє як на підставі законодавча про виконання рішень так і на підставі законодавства про поліцію Грузії та виконує наступні функції:

 •  Захист правопорядку та працівників НБВ;
 •  Застосування примусових заходів фізичного характеру;
 •  Здійснення демонтажу споруд та конструкцій;
 •  Виконання рішення про виселення або вселення стягувачів самостійно на підставі делегованих НБВ повноважень.

Поліція виконання не наділена повноваженнями проводити оперативно-розшукову або слідчу діяльність. Зафіксовані правопорушення передаються на розгляд в прокуратуру або кримінальну поліцію. Наразі штатна чисельність Поліції виконання складає 40 поліцейських та має збільшитись до 100.Також НБВ активно практикує медіацію з метою виконання рішень у добровільному порядку.

Процесуальні особливості процедури виконання. Електронне виконавче провадження

Всі процеси роботи персоналу НБВ здійснюються в спеціальній комп’ютерній системі, яка включає в себе діловодство, виготовлення процесуальних документів, реєстр виконавчих проваджень та надає доступ до всіх електронних реєстрів Грузії.

В Грузії функціонує реєстр соціально незахищених осіб, які мають низький рівень доходів. За наявності боржника в цьому реєстрі виконавче провадження щодо нього зупиняється.

Виконавці мають доступ до демографічного реєстру з усіма даними про особу включно з фотографією, що полегшує ідентифікацію боржника при виконанні рішення.

Також є повний доступ до реєстрів і баз даних Міністерства внутрішніх справ Грузії, що дає змогу визначити місце проживання боржника, місця скоєння ним адміністративних правопорушень, наприклад за неправильну паркову авто, що дає інформацію виконавцю не тільки про зареєстроване майно боржника, а і про його часті місця перебування.

Також є доступ до реєстрів нерухомого майна та юридичних осіб, баз даних податкової інспекції з інформацією про доходи боржника та джерела їх отримання.

З 2009 року Національний банк Грузії надав доступ виконавцям виключно НБВ до інформації про відкриті боржниками банківські рахунки, з можливістю їх автоматичного арешту та списання коштів в онлайн режимі. Приватні виконавці не мають такої можливості.

Все діловодство ведеться виключно в електронній формі.

Надіслання процесуальних документів та повідомлень сторонам виконавчого провадження відбувається автоматично. Працівник НБВ через електронну систему формує текст повідомлення або процесуального документу, вказує адресатів, підписує документ цифровим підписом і через програму в електронній формі надсилає його безпосередньо до Пошти Грузії, яка самостійно здійснює конвертацію, відправлення та доставку кореспонденції.

Доставка кореспонденції відбувається за адресою до двох разів з фіксацією листоношею факту перебування за адресою (вказується опис вхідних дверей). У разі якщо адресат не отримав лист текст повідомлення розміщується на сайті НБВ, при цьому адресат вважається належним чином повідомленим.
Доступ сторін до електронної системи можливий через будь-які гаджети, за допомогою відповідного ПО Android та Appstore. Виконавець також може завантажувати фото та сканкопії документів через смартфон.

Аукціон 

Реалізація майна боржника відбувається через онлайн аукціон: eAuction.ge, а також через онлайн магазин.
Держателем та власником цього електронного аукціону є Міністерство фінансів Грузії, але права адміністратора має НБВ.

Оцінка майна проводиться працівниками НБВ які мають відповідні повноваження оцінювачів. Після оцінки НБВ формує лот та виставляє його на електронні торги за стартовою ціною 75% від оціненої ринкової вартості майна, крок ставок становить 1% від вартості майна, винагорода НБВ за проведення торгів, яку сплачує покупець становить 5% від вартості майна. У випадку відсутності покупців ціна на повторних торгах складає 50%, при цьому крок ставок складає 2%, а на третіх 0% з кроком у 5% від вартості. Також майно боржника за його та стягувача згодою може бути продано через онлайн магазин за ціною у 80% від оціненої вартості.

Служба захисту інтересів сторін.

З метою добровільного врегулювання та найскорішого виконання рішень НБВ проводить практику медіації. Сторони мають можливість домовитись про розстрочку або відстрочку виконання рішення безпосередньо в НБВ без звернення до суду, але якщо строк не перевищує одного року. За необхідності до цього процесу залучаються органи державної та муніципальної влади. Добровільне врегулювання виконання набирає популярності і так наразі до 80% рішень про виселення боржників вирішуються саме в процесі медіації.

Державні боржники

Борги державних органів або установ виплачуються Міністерством фінансів Грузії, при цьому виконавчий документ направляється на виконання судом. Випадків коли державні установи не сплачували борги або не виконували рішення судів і відповідно виконавчих проваджень щодо виконання таких рішень наразі не має, хоча законодавчо така процедура можлива за загальними правилами будь-якого стягнення.

Взаємодія з судами.

Актуальною особливістю процедур виконання в Грузії є також те що виконавець не потребує дозволу суду на вчинення багатьох виконавчих дій:

 • право доступу виконавця до житла боржника без окремого рішення або дозволу суду;
 • відсутність заборони на відчуження нерухомості боржника через аукціон у випадку проживання в ній дітей;
 • звернення стягнення за доходи або майно боржника від третіх осіб, корпоративні права, цінності у банківських сейфах не потребує дозволу суду.

Також суд не може зупинити торги які вже призначені і проводяться. Це є прерогативою виключно начальника НБВ.

Авансовий та Виконавчий збір.

Авансовий збір при поданні документу на виконання складає 2% від суми боргу до стягнення, при цьому встановлено мінімальний розмір – 50 ларі (приблизно 500 грн.) та максимальний 5000 ларі для фізичних осіб та без обмеження максимального розміру для юридичних осіб. Авансовий збір є частиною Виконавчого збору, а не відноситься до витрат виконавчого провадження.

Виконавчий збір стягується виконавцями Грузії у випадку примусового виконання рішення та складає 7% від розміру боргу. Його розмір може бути знижено до 2% у випадку добровільного виконання в межах строку або приватним виконавцем самостійно. При цьому витрати виконавчого провадження в рамках виконавчого провадження окремо з боржника не стягуються. Для їх стягнення необхідне окреме рішення суду.
Разом з цим в Грузії встановлено строк для добровільного виконання рішення тривалістю 7 днів, виконання рішення протягом якого надає знижку на сплату виконавчого збору.

Загалом виконання рішень державним Національним бюро виконання, завдяки застосуванню новітніх цифрових технологій, доступу до майже всіх баз даних країни, онлайн арешту банківських рахунків, ефективному розподілу праці між працівниками відповідно до функцій та компетенції, достойна оплата праці, наявність власної поліції, відсутність необхідності отримувати дозволи суду на окремі процесуальні дії та відсутність корупції в цій сфері, автономності бюро у фінансових та кадрових питаннях, довели високу ефективність роботи саме державної установи щодо виконання рішень, яка наразі виконує майже 90% всіх рішень в Грузії та за 2016 рік сплатило в бюджет країни еквівалент майже 26 мільйонів доларів США.

Приватні виконавці Грузії.

Вступ до професії на даний час обмежено державою. Всього працює приблизно 40 приватних виконавців на всю країну. Кваліфікаційні вимоги включають в себе обов’язкову наявність вищої юридичної освіти та складання кваліфікаційного іспиту приватного виконавця або судді, що не є обов’язковим для працівників НБВ.

Всього Міністерством юстиції Грузії проведено два кваліфікаційні іспити приватних виконавців у 2009 та 2010 роках. За їх результатами склало іспит та отримало ліцензії близька 50 осіб. Ліцензії є безстроковими.
Приватні виконавці Грузії діють без посвідчень та печатки. Громадяни можуть знайти відомості про них у відповідному реєстрі.

Ліміт суми до стягнення за виконавчим документом, який може бути пред’явлено на виконання приватному виконавцю становить 500 тис. ларі (близько 200 тис. доларів США).

Авансування та стягнення винагороди приватного виконавця також є обов’язковим, але приватний виконавець може надавати клієнту знижку. Зазвичай аванс становить 0,5 – 1% від суми стягнення. Також може бути знижено загальний розмір винагороди з 7%.

Діяльність приватного виконавця прирівнюється до підприємницької і оподатковується 20% податком на доходи, а у випадку перевищення річного обороту розміру 100 тис. ларі також сплачується ПДВ 18%. Приватний виконавець може мати помічників без обмеження кількості, з заробітної плати яких він також утримує та сплачує податки, але помічники приватного виконавця не мають доступу до реєстрів. Витрати на виконання включаються до винагороди приватного виконавця та окремо з боржника не стягуються.

Автоматизована система виконавчого провадження також обмежена для приватного виконавця. Він не має доступу до інформації про банківські рахунки боржників та не може здійснювати онлайн арешт та списання коштів. Також відсутній доступ до реєстрів МВС, нерухомості та юридичних осіб. Для отримання інформації про майно та про банківські рахунки боржників приватний виконавець подає до банків, яких в Грузії всього 14, та інших суб’єктів відповідні письмові запити.

Для списання коштів з рахунків приватний виконавець завіряє платіжні вимоги нотаріально. Також відсутній електронний документообіг приватних виконавців із Поштою Грузії. При цьому оплата за користування автоматизованою системою значна та складає 5000 ларі на рік абонплата та за кожну дію стягується плата 5-50 ларі.Також приватний виконавець зобов’язаний застрахувати свою цивільно-правову відповідальність мінімум на 100 тис. ларі, вартість такого полісу скаладає 400 – 500 ларі.

Аукціон.

Реалізація майна боржника здійснюється приватним виконавцем після оцінки незалежним оцінювачем за тією ж процедурою і на тому ж онлайн аукціоні як і у НБВ. При цьому документи щодо лоту передаються приватним виконавцем до НБВ.

Негативним моментом є авансування послуг Акуціону за рахунок приватного виконавця. Він зобов’язаний заплатити за організацію торгів 1% від суми боргу за виконавчим документом, що є в багатьох випадках економічно недоцільним, якщо вартість майна нижче боргу. При цьому плата за організацію торгів не повертається приватному виконавцю незалежно від результатів таких торгів.

Майже всі приватні виконавці колишні працівники НБВ. Поодинокі адвокати, які на початку реформи прийшли в цю професію припинили діяльність за браком досвіду, практичних навичок та клієнтів. Майже кожний приватний виконавець має Генерального клієнта – банк або фінансову установу, яка передає йому на виконання пакетно всі свої провадження, не всі з яких є перспективними. Також приватні виконавці надають своїм клієнтам знижки за рахунок зменшення винагороди та авансу.

Разом з цим приватний виконавець має право суміщати свою діяльність із будь-якої іншої оплачуваною роботою або підприємницькою діяльністю, чим всі і користуються. Приватні виконавці надають юридичні послуги, працюють адвокатами, викладачами або мають зовсім не пов’язаний із юридичним бізнес. Звичайно при виконанні рішень вони дотримуються принципу усунення конфлікту інтересів і не мають право виконувати рішення щодо себе або якщо зачіпається інтерес їх бізнесу.

Контроль за діяльністю приватних виконавців здійснює Міністерство юстиції Грузії, в складі якого діє Генеральна інспекція виконання рішень. Перевірка діяльності приватного виконавця може бути проведена без будь-яких підстав за власною ініціативою Інспекції. Всього за історію функціонування інституту приватних виконавців їх перевірили один раз але всіх. Дисциплінарними стягненнями є попередження та позбавлення ліцензії. Попередження діє один рік, позбавлення ліцензії по життєво.

Загалом статус та можливості приватних виконавців у порівнянні із працівниками НБВ є обмеженими. Цим пояснюється малий відсоток виконавчих проваджень (10%), які перебувають у них на виконанні. При цьому якість послуг які надають приватні виконавці Грузії своїм клієнтам знаходиться на тому ж рівні.

Таке становище приватних виконавців встановлено політичним рішенням та обґрунтовується державою тим, що на початку діяльності, державний бюджет Грузії почав втрачати суттєві доходи від діяльності НБВ, адже винагорода приватних виконавців залишалась у їх розпорядженні, і доходи від їх податків були значно меншими порівняно з доходами від діяльності НБВ, які отримувала держава. Крім того, болючим є соціальне питання, адже на початку дії реформи багато громадян Грузії було позбавлено житла через реалізацію предметів іпотеки та майна в рахунок погашення боргів.

На даний час дискусії щодо правого статусу осіб, що виконують рішення в Грузії тривають. Наразі функціонує робоча група міністерства юстиції Грузії щодо подальшого реформування цієї системи та прийняття Виконавчого кодексу Грузії.

Олексій Воробйов


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO