Статьи

Щойно проект Трудового кодексу реєстраційний №1658  було ухвалено в першому читанні, почався тривалий процес його розгляду, підготовки до другого читання та ухвалення, внесення поправок.

Для цього при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення було створено Робочу групу з підготовки проекту кодексу до другого читання.

Федерація профспілок України під час роботи над Трудовим кодексом свідомо йшла проти його надмірної лібералізації за зразком інших країн, наприклад Грузії, Литви, Казахстану тощо. В цих державах фактичне панування роботодавця, закріплене в трудовому законодавстві, пояснювалося турботою про «свободу розвитку бізнесу та залучення інвестицій». Проте українські профспілки вирішили, що нам такий Трудовий кодекс не потрібен. У ньому насамперед мають бути захищені права працівника.

ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ НЕ ТІЛЬКИ НЕ ЗВУЖЕНО, А Й РОЗШИРЕНО!  

Як відомо, проект Трудового кодексу в першому читанні Верховна Рада ухвалила ще у листопаді 2015 року. Для доопрацювання законопроекту була створена спеціальна парламентська робоча група, до якої ввійшли представники Уряду, профспілок, об’єднань роботодавців, громадськості, а також експерти та науковці. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення завершив підготовку проекту Трудового кодексу України (№ 1658, доопрацьований) до другого читання.

В ході підготовки проекту Трудового кодексу України до другого читання  репрезентативними всеукраїнськими профспілковими об’єднаннями – суб’єктами Угоди про утворення Спільного представницького органу об’єднань профспілок, висловлено 112 постатейних поправок до проекту, що затверджені його рішенням від 09.11.2015 №27-1 і були направлені народним депутатам – суб’ єктам права законодавчої ініціативи.

У результаті активної роботи включено положення, спрямовані на адаптацію трудового законодавства України до Європейської соціальної хартії (переглянутої) та інших міжнародно-правових актів: Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці (недопущення дискримінації у сфері праці, тягар доказування дискримінації лежить на роботодавцеві, заборона примусової праці, основні права працівника, основні права роботодавця тощо).

ЗВІЛЬНИТИ ЧИ ЗАТРИМАТИ ЗАРПЛАТУ ВІДТЕПЕР НЕ ТАК ПРОСТО  

Для українських працівників стала звичною ситуація, коли роботодавець затримує зарплату і при цьому не несе ніякої економічної відповідальності. Після ухвалення Трудового кодексу цьому буде покладено край. Адже проектом ТК встановлюється матеріальна відповідальність роботодавця за порушення встановлених законом, колективним договором строків виплати заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат. У такому випадку роботодавець зобов’язаний сплатити працівнику пеню (компенсацію) у розмірі облікової ставки Національного банку у розрахунку на рік за кожен день затримки та сплатити всю суму заборгованості із заробітної плати з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення.

Крім того, за наполяганням Федерації профспілок, вдалося внести поправку (а фактично – окрему статтю), яка стосується права працівника відмовитися від виконання роботи у зв’язку з невиплатою заробітної плати в установлений строк або не в повному розмірі. Згідно з поправкою, у разі затримки зарплат и на строк понад 7 календарних днів працівник має право, попередивши про це роботодавця в письмовій формі, припинити тимчасово виконання роботи на весь період до виплати затриманої суми. І в такому разі працівник має право не просто припинити роботу, а й не з’являтися на робочому місці. Але одразу ж після виплати затриманої плати він зобов’язаний приступити до роботи. Роботодавець, своєю чергою, повинен компенсувати робітнику час вимушеної затримки роботи. Ні відсторонити, ні звільнити його він права не має.

Читайте також: Украинская энергетика несет миллионные убытки из-за коррупционных аппетитов Всеволода Ковальчука

Про перебіг роботи над Трудовим кодексом розповідають  учасники робочої групи, члени Спільного представницького органу профспілок. Це представники різних професійних спілок, спеціалісти з кадрової роботи, юристи. Вони провели колосальну роботу, аналізуючи представлений до першого читання документ, а потім наполегливо працювали над внесенням, а головне – відстоюванням численних поправок.

За словами заступника голови Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України, члена робочої групи Верховної Ради України Павла Прудникова, основні дискусії щодо обговорення Трудового кодексу тривали між профспілками, роботодавцями та міністерством. «Ми мали досить довгі та жорсткі дискусії з багатьох питань. І від того, наскільки професійні та вагомі аргументи надавали представники тієї чи іншої сторони, залежала підтримка більшої частини робочої групи», – зазначив він.

Григорій ОСОВИЙ, Голова Федерації профспілок України:

«Профспілки в переговорному процесі чітко зазначили свою позицію, щоб у новому Трудовому кодексі не було порушено чинні права працівників та обмежено повноваження профспілок у представництві і захисті їх інтересів. Малий та середній бізнес вимагали для себе більшої свободи, зокрема не попереджати працівника про звільнення за 2 місяці. Ми достатньо добре захистили ці позиції: відокремили, де е обов’язок роботодавця погоджувати з профспілкою свої рішення, а де – проводити консультації, завчасно інформувати працівника про можливі зміни в організації виробництва. Нам було важливо, щоб у Трудовому кодексі були особливо ретельно прописані колективні договори, з якими повинні узгоджуватися будь-які акти керівників підприємств. У своєму виступі на щорічній Конференції Міжнародної організації праці 9 червня ц.р. я звернувся до керівництва цієї авторитетної установи з проханням провести верифікацію цього законопроекту на предмет відповідності міжнародним нормам праці до його голосування в парламенті. Ми  маємо пересвідчитися, що наш кодекс відповідає європейським соціальним стандартам в сфері праці, Європейській соціальній хартії. І якщо це буде підтверджено, тоді його можна ухвалювати».

ПРОФІЛЬНИЙ КОМІТЕТ ГОВОРИТЬ КОДЕКСУ «ТАК!»

Людмила Денісова,  голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Голова робочої групи ВРУ з доопрацювання  проекту Трудового кодексу України до другого читання. «Робота над Трудовим кодексом тривала майже 2 роки, і за цей час до комітету надійшли висновки експертів Міжнародної організації праці, переважну більшість яких враховано в документі».

За словами Людмили Денісової, сторонам вдалося значно осучаснити трудове законодавство та наблизити його до норм міжнародного права.

«У проекті кодексу багато новел, але й залишилися положення, які зараз містяться у Кодексі законів про працю України. Проект оновлює понятійний апарат трудового права, зокрема вводяться поняття «працівник», «роботодавець», «працівники із сімейними обов’язками», «гігієна праці» тощо», – зазначила голова комітету.

За її словами, суттєвим позитивом для учасників трудових відносин є норма проекту щодо обов’язкового укладення трудового договору між роботодавцем і працівником у письмовій формі.

А також заборона змінювати умови трудового договору без згоди працівника. Тобто роботодавець не матиме права вимагати від особи виконувати іншу роботу, змінювати умови праці та визначати меншу зарплату.

Людмила Денісова нагадала, що проект містить положення, які забороняють роботодавцю без аргументації відмовляти особам у прийнятті на роботу. Встановлено чіткий перелік осіб, які не проходитимуть випробування при прийнятті на роботу, зокрема це стосується вагітних жінок, неповнолітніх тощо. Попри чутки про 70-годинний робочий тиждень, у проекті кодексу збережено тривалість робочого часу, яка становить 40 годин на тиждень.

Також голова профільного комітету перерахувала новації Трудового кодексу, які сприятимуть розширенню категорій працюючих. «У законопроекті передбачено можливість окремих категорій працівників працювати вдома. Така організація роботи в низці установ фактично мала місце і раніше, але не була врегульована на законодавчому рівні. У проекті передбачено, що під час укладення трудового договору або пізніше сторони можуть домовитися про виконання працівником роботи вдома (надомну працю), що дасть змогу роботодавцям ефективніше використовувати працю жінок, що мають дітей, осіб із зниженою працездатністю, яким у встановленому порядку рекомендована праця в надомних умовах, пенсіонерів, осіб, що доглядають за інвалідом або хворим членом сім’ї», – зазначила Людмила Денісова.

Голова комітету згадала і про норми Трудового кодексу, які деякі зацікавлені сторони називають «підігруванням роботодавцям».

Читайте також: Чтобы победить в войне, необходимо, для начала, назвать ее по имени

«Зокрема, говорять, що роботодавець буде проводити за працівником відеоспостереження, чим втручатиметься у його приватне життя. Проте, спостереження буде здійснюватися в тих галузях нашого виробництва, які потребують цього. Наприклад, це друкування коштів, виробництво ювелірних виробів тощо. Крім того, обов’язковою умовою для роботодавця буде зобов’язання попередити особу, яка працевлаштовується, що на її робочому місці здійснюватиметься відеоспостереження. А якщо людина не погоджується на це, то вона може відмовитися від підписання трудового договору з цим роботодавцем. У разі запровадження відеоспостереження до вже працюючої особи та її незгоди з такою умовою праці, працівник може бути переведений на іншу посаду або виконувати іншу роботу», – підкреслила Людмила Денісова

Сергій УКРАЇНЕЦЬ, співголова парламентської Робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання, заступник голови Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України:

«Головна зміна Трудового кодексу правове положення працівника стало більш стійким і захищеним. Новий кодекс вмістив у собі основні норми понад 60 ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці, Європейської соціальної хартії, директив Європейського союзу у сфері праці.

Роботодавці сьогодні скаржаться, що замість очікуваної ними рівності прав сторін даний проект встановлює «презумпцію вини роботодавця», тобто ставить працівника у більш вигідне, захищене становище. Це дійсно так, бо саме такої підтримки працівник потребує як об’єктивно економічно слабша і адміністративно залежна сторона трудових відносин. Саме захисні норми є переважаючими в проекті. Вперше законом, а не постановою Уряду, легалізуються повноваження органів державного нагляду за додержанням трудового законодавства. На підставі Конвенції МОП № 81 державні інспектори праці матимуть законне право проводити перевірки роботодавця в будь-який час без попереднього його повідомлення. Це дозволить швидше усунути мільйони наявних порушень трудових прав та нелегального використання праці і попередити їх виникнення надалі, розширити співпрацю державних і громадських інспекторів профспілок.

Ірина ЖИТКОВА, експерт-трудовик, спеціаліст по кадрах, член робочої групи Верховної Ради України:

«Я вважаю, що це абсолютно збалансований документ. У ньому прописано покрокову процедуру, що і як робити. Він вирішує нагальні питання, яких не вирішує старий радянський кодекс. Прописали гнучкий графік, врегулювали статус дистанційної та надомної роботи. Дуже добре прописали робочий час, у тому числі ненормований. Підвищено оплату за понаднормові години, за поділ робочого дня на частини, збільшилася тривалість відпустки з 24 до 28 днів, з’явилися оплачувані відпустки при народженні дитини».

Півторарічну роботу над Трудовим кодексом завершено. Проект пройшов широке обговорення, всі зацікавлені сторони мали можливість його проаналізувати та внести відповідні поправки. Наразі слово за депутатами. Чекаємо наступної сесії і віримо в перемогу!


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Даже после Революции Достоинства и смены власти из Украины сбежали далеко не все члены воровского клана Януковича.

Ретировались самые известные персоны, а вот «темные лошадки» по-прежнему процветают, и сейчас их от кормушки не оттащить.

Удивительной цепкостью к государственным должностям и деньгам отличается глава НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

2 октября 2015 года его назначили и.о. директора этого государственного предприятия. Это дало толчок к развитию следствия по уголовному делу, открытому еще за полгода до этого. Касалось оно махинаций на тендерных закупках “Укрэнерго”, совершенных в предыдущие годы.

А Ковальчук в нем фигурировал в качестве замдиректора НЭК «Укрэнерго» по тендерным закупкам. Ведь именно эта должность, говорят, ему в свое время досталась от Александра Януковича. Следствие заинтересовали ряд закупок, на которых были отмыты государственные деньги.

Через три дня после неожиданного назначения Ковальчука Генпрокуратура проводит обыск в его квартире, изъяв «крупный улов»: украшения, золотой слиток на 100 граммов, деньги (344 тысяч гривен, 167 тысяч долларов и 45 тысяч евро), документы на землю, квартиру и дом. Все это принадлежало жене Ковальчука.

Откуда богатства?

Выделяем несколько источников:

  • махинации с тендерами;
  • подставные подрядчики и откаты;
  • «ручной» заместитель по закупкам;
  • передерживание денег предприятия на депозитах и присваивание части процентов;
  • нецелевое использование средств предприятия.

Но об этом — позже.

А вот примеры того, как Ковальчук продолжет дело Януковича — лежат на поверхности. Об этом уже вовсю говорят в СМИ и соцсетях.

Финансирование сепаратистских «республик» в ОРДЛО за счет украинской энергетики

Всеволодом Ковальчуком уже давно откатана схема «взаимопомощи» псевдореспубликам ЛНР и ДНР. Народный депутат  Виктория Войцицкая не так давно обнародовала шокирующие цифры: за прошлый год Украина безоплатно поставила на оккупированные  территории Донбаса электроэнергии на сумму 1,517 миллиардов гривен.

«По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в пределах Луганской области за прошлый год мы поставили в оккупированные районы 1,288 млрд кВт-ч. общей стоимостью 1,718 миллиардов гривен. Расчеты составляли 24,2%, долг на начало 2017 — почти 1,396 миллиардов гривен. Однако эти цифры не совсем корректны. Ведь, по данным ООО «ЛЭО», около полугода средства, поступавшие предприятию от потребителей контролируемой территории, зачислялись в качестве оплаты за переток на неконтролируемые территории. По Донецкой области, по данным Минэнергоугольпрома, показатели составляют 275, 7 млн кВт · ч. и 389,3 миллионов гривен соответственно. Оплачено 68,8% стоимости, долг на 1 января этого года – 121,5 миллион грн. Итак, в целом по состоянию на 1 января 2017 мы «подарили» сепаратистам электроэнергию стоимостью более 1,517 миллиардов гривен!»,- передает слова Войцицкой «Зеркало недели». https://dt.ua/UKRAINE/u-2016-roci-ukrayina-bezoplatno-postavila-do-ordlo-elektriki-na-1-517-mlrd-grn-243761_.html

Также Виктория Войцицкая заявляет, что «Укрэнерго» полностью игнорирует постановление Кабинета Министров №263 от 7 мая 2015 года, которым Правительство обязало эту компанию финансировать свое подразделение в оккупированных районах исключительно за счет вкладов от других энергетических компаний, которые там функционируют

По словам Войцицкой, деньги на финансирование НКРЭКУ в тариф «Укрэнерго» закладывает средства в объеме, необходимом для финансирования сетей только на подконтрольной украинской территории, но компания тратит средства нецелевым способом – просто недофинансирует сети на мирной территории и за этот счет обеспечивает почти бесплатную работу магистральных электросетей в «молодых республиках». Здесь возникает вопрос: дают ли деньги энергетические компании с оккупированных территорий, и в чей карман они перетекают, если энергетику «ЛНР» и «ДНР» благотворительно финансируют за счет всей Украины?

Человек Януковича и Бойко продвинулся по службе и не ответил ни за одно нарушение

Складывается впечатление, что команда Януковича после массового побега из Украины оставила здесь «смотрящих», а Ковальчуку дали задание заниматься вредительством. Иначе как объяснить то, что человек Юрия Бойко (друга Януковича, а ныне — лидера «Оппоблока») не то что не наказан за свои махинации, а даже продвинулся по службе!

В 2010-2013 гг Всеволод Ковальчук, уроженец Славянска Донецкой области,  возглавлял тендерный комитет в НЭК «Укрэнерго», в те времена больше всего тендеров выигрывало детище Юрия Бойко – компания «Укрэнергомонтаж».  Но значительную часть из выигранных подрядов (всего  — 3,7 миллиарда гривен), компания выполнять не спешила, передавая работы на выполнение более дешевым подрядчикам. Ими выступали разного рода дочерние фирмы «Укрэнергомонтажа» и предприятия, принадлежащие семье Ковальчука.  Разумеется, разницу в цене за работу присваивал именно он.

Не удивительно, что по итогам таких сделок были начаты уголовные производства. В документах следствия указано, что будучи замом директора НЭК «Укрэнерго», Всеволод Ковальчук «способствовал и продолжает способствовать подконтрольным ему и членам его семьи предприятиям в признании их победителями тендеров «Укрэнерго».

И даже после всего этого его назначают руководить НЭК, а он, в свою очередь, приводит на свое старое место верного зама – своего друга и кума Валерия Полшкова. Ему была отдана в распоряжение тендерная комиссия, так что теперь господин Ковальчук будет махлевать на тендерах уже в четыре руки.

Полшков, видимо, посчитал такую должность для себя очень важной, настолько, что не пожалел за нее «забашлять». Не зря ведь в прошлогодней декларации Ковальчука указана сумма больше 7 миллионов гривен, которую Полшков якобы вернул ему в качестве долга.

Иначе попасть на работу на госпредприятие Полшкову было бы сложно, ведь его прошлое достойно нескольких томов уголовных дел. В общем, некоторыми фактами нарушений в его предыдущей работе давно заинтересовались правоохранительные органы.

Чиновник, купивший «вышки Бойко» для «Черноморнафтогаза», теперь работает на Ковальчука

Все дело в том, что во времена Януковича Валерий Полшков работал на должности аналогичной нынешней в «ДАТ «Черноморнафтогаз» в Крыму https://far.chesno.org/entity/303/.

Еще с тех пор прослеживается четкая коррупционная взаимосвязь между звеньями коррупционной цепочки Януковича: одна и та же фирма-«прокладка» «Маэстро-торг» выигрывала тендера и у «Укрэнерго» и у «Черноморнафтогаза».

Так в 2013 г.  фирма-однодневка, зарегистрированная в 2011 г. в Житомире с уставным капиталом 100 гривен (!), легко выиграла тендер на почти 23 миллиона гривен, даже не поторговавшись.

Как пишет «Антикор» https://antikor.com.ua/articles/125058-maestro-torg_i_ukrenergo._sbu_zabyla , в 2013 году государственное предприятие «Укрэнерго» по результатам тендера заключило сделку с «Маэстро торг» на поставку трансформаторов для всей Украины на 22 миллионов 850 тысяч гривен.

На тендере тогда лучшим ценовым предложением была пропозиция научного предприятия «Синапс», которое на рынке с середины 90-х годов, и просило за трансформаторы вдвое меньше — 10 миллионов 700 тысяч гривен. Однако, в документах компании нашли недочет — незаверенную копию устава. Эта ошибка стоила компании заказа, а украинскому бюджету — 10 миллионов гривен. Ведь  из-за такого «страшного преступления», как отсутствие подписи нотариуса, заказ моментально отдали конкуренту з вдвое завышенной ценой — «Маэстро-торгу».

У «Черноморнафтогаза» еще много общего с «Укрэнерго», особенно, по части закупок.

В 2013 году миллионы «Черноморнафтогаза» с легкой руки Валерия Полшкова уходили на закупку топлива у одного и того же (дорогого!) поставщика http://nashigroshi.org/2013/07/04/chornomornaftohaz-zamovyv-u-lyubymoho-komunista-palyva-na-55-miljoniv-z-20-marzhoyu/  .

Был в его практике и эпизод с закупкой металлических изделий, который раскопали журналисты проекта «Наші гроші”.

Как только журналисты начали слать запросы и занялись темой, им дали ответ, что по завершении тендера «Черноморнафтогаз» «опомнился» и заключил дополнительные договора за боле низкую цену. Так, журналистам удалось заставить коррупционеров сэкономить госбюджету сотни тысяч гривен. http://nashigroshi.org/2013/09/12/harkivyany-poperek-yanukovychiv-prodaly-chornomornaftohazu-kolyuchu-strichku-i-shvelery-vdvadoroha/

Чему тут удивляться, если Полшков отвечал за закупки всем известных «вышек Бойко», которые приобрели через десятые руки по ценам, превышающим реальные почти на 400 миллионов долларов!

Тогдашний председатель тендерного комитета «Черноморнафтогаза» Валерий Полшков за это по закону не ответил, ведь в связи с аннексией Крыма дела эти как-то утратили свой ход, хотя по эпизодам с закупками было даже досудебное расследование  в связи  с обнаружением признаков сговора между участниками торгов.

Хотя, уголовных дел и разного рода расследований эти ребята, похоже, уже не боятся — как-то привыкли, что ли.

Уголовные дела, криминал и коррупция постоянно сопровождают деятельность зарвавшегося донецкого чиновника

В 2015 году Генпрокуратура возбудила очередное уголовное производство по результатам проверки Госфининспекцией деятельности Ковальчука на должности замдиректора «Укрэнерго».

Ревизией было установлено, что в 2011-2013 гг. «Укрэнерго» провела 12 госзакупок на общую сумму 2 миллиарда гривен с нарушениями. Подряды в этом случае доставались фирмам, имеющим отношение к клану Ковальчука. К примеру,  ООО «ВАКК» принадлежит сестре Ковальчука Анне. Этой фирме, как и офшорному детищу Всеволода Ковальчука ООО «Хорос», от «Укрэнерго» доставались самые лакомые кусочки тендерного пирога. Как было установлено следствием, https://antikor.com.ua/articles/126207-tendernye_sekrety_vsevoloda_kovaljchuka , только ООО «Хорос», которое оформлено в Белизе (оффшорная зона, благодаря которой наше государство не получает налогов от компании), с 2011 года получило заказов от «Укрэнерго» на 48,7 миллиона гривен, хотя работы выполняли все равно другие дочерние предприятия, подконтрольные Ковальчуку и его окружению.

Так например Запорожское УМВД расследует уголовное дело по факту присвоения средств должностными лицами «Хороса» и Днепровской энергосистемы (подразделение «Укрэнерго»). «Хороса» на бумаге сделал в ДЭС работ на 14 миллионов гривен, а на самом деле их выполнил субподрядчик за 8 миллионов. Соответственно, 6 миллионов попали в бездонный карман предприимчивого директора Ковальчука.

На этот счет Генпрокуратура называет цифры убытка в 250 миллионов гривен https://antikor.com.ua/articles/77203-gpu_rozsliduje_jak_novij_kerivnik_ukrenergo_za_chasiv_janukovicha_lobijuvav_firmi_svojeji_rodini_na_ . Они причинены государству вследствие завышения закупочных цен во время тендеров «Укрэнерго».

Кроме давления на тендерную комиссию и отечественных участников торгов, Ковальчук через исполнителей Департамента внешних инвестиций умудрялся даже принуждать иностранные компании, такие как Calpataru, Dalekovod, Azenko, Daewoo,  брать на субподряд подконтрольные ему компании. «Хотите заказ? — Делитесь!». Этот подлый коррупционный принцип — главный девиз предприимчивого руководителя «Укрэнерго».

Во время тендера по ПС «Кременская» распилили 345 миллионов гривен

Можно с уверенностью сказать, что в случае следующей ревизии, в ее отчеты наверняка попадет недавний тендер на 1,3 миллиарда (!) гривен, проведенный весной этого года. Заказ — строительство подстанции «Кременская» с заходами высоковольтных линий 500 кВ «Донбасская — Донская» и 220 кВ «Кременская — Юбилейная».

На этом тендере из государственной казны в карманы чиновников «перекочевало» 345 миллионов гривен!

27 декабря 2016 года был объявлен тендер ТС «Кременская», срок принятия предложений истек 15 марта этого года. Зарегистрировались три участника: ТОВ «Киевская энергетическая строительная компания» (КЭСК), Корпорация производственных и коммерческих предприятий «Союз» (СОЮЗ) и ТОВ «Строительный холдинг «Шевченковский» (СХШ).

Самым дешевым было предложение «Строительного холдинга «Шевченковский» (СХШ) — 887 миллионов гривен. С разницей в миллион лидерство в цене заняла компания СОЮЗ (1 299 миллиона), за ней — ТОВ «Киевская энергетическая строительная компания» (КЭСК)  — 1 298 миллиона гривен.

Из-за давления Ковальчука и увольнения председателя, тендерный комитет сдался и отклонил самое дешевое предложение от БХШ 12 апреля 2017 года. В аукционе между оставшимися двумя участниками, которые сделали для отвода глаз лишь по одному минимальному ценовому шагу, победил с разницей всего на 2% меньше ожидаемой стоимости, КЭСК (1 272, 00 млн грн.).

Если сравнить с ценой БХШ, то налицо убыток государству на 345 миллионов гривен!

Нецелевое использование денег, конфликт интересов и «черные» проценты

И это не только в тендерах, есть еще средства, предусмотренные под конкретные инвестиционные проекты, которые используются не по назначению. «Укрэнерго» получает деньги от регулярно повышающегося тарифа (с 2014 года он возрос с 2,369 коп/кВт-час до 6,054 коп/кВт-час). Но вместо финансирования инвестиционной программы 2016 года, приказа №1 (проведение ремонтной программы), руководство компании… отправляет деньги на депозит, накопив уже порядка 3,02 миллиарда гривен.  Откладывает на «черный день»? Скорее, кладет в карман по пару процентов, неплохо при этом имея.

Хотя и на личных счетах у него все в порядке: Ковальчук задекларировал https://public.nazk.gov.ua/declaration/7eb68d61-d580-4126-b66c-001c61285412     целое состояние, в частности, за прошлый год этот чиновник одних только премий навыписывал себе на 2,9 миллиона гривен. Это при том, что у него 17 тысяч гривен официальной зарплаты, что почти на 10 тысяч больше, чем оклад… министра энергетики и угольной промышленности!

ВСЕМЕДИА


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Центральный ГАСК, находящийся в Киеве, неожиданно начал проверки в районах Одесской области.

За ними усматривают попытку давления на местных архитекторов.

— Добрый день, мы из ГАСК, предоставьте нам все градостроительные документы за последние три года, — спрашивает сутулый юноша по имени Александр Печеный, откамандированный из Киева.

— Согласно закону, можно проводить внеплановую проверку по конкретному объекту или факту нарушения, — отвечают в управлении градостроительства и
архитектуры Овидиопольского района.

— Так, а вдруг у вас везде мы найдем нарушения?, — лукаво улыбаясь, парирует Александр из главного ГАСКа.

Такая ситуация, как под копирку, повторяется во многих прибрежных районах и городах Одесской области. Под опалу столичных инспекторов попали
архитекторы Черноморска, Овидиопольского, Белгород-Днестровского и Коминтерновского районов. Те, где идет активное строительство.

В управления градостроительства прибывают с проверкой инспекторы ГАСК (неместного отделения, а главного, расположенного в Киеве) и требуют
предоставить все документы за несколько последних лет. На саму проверку отводится лишь 4 дня. Проверить тысячи томов с бумагами за этот срок
невозможно и инспекторы просто берут «на испуг».

В случае, если инспекторы находят какое-либо нарушение в документе по одному объекту, они аннулируют разрешительные документы для всех объектов района или города. На чиновников накладывают внушительный штраф, а все стройки останавливаются.

— До того момента, пока инспекторы не получат внушительную сумму, — признаётся наш источник в строительной компании.

Архитекторам области угрожают увольнением, другим на проверки инспекторы приводят активистов. Они приезжают также из Киева.

Подобный случай произошел в Черноморске. Однако чиновники и застройщики объединились, направив обращения в Кабмин по поводу неправомерных проверок из столицы.

После этого приезжие инспекторы ГАСК и активисты переключились на Белгород-Днестровский, Коминтерновский и Овидиопольский район. В последнем
проверка началась после обращения некой киевской общественной организации «Стоп коррупция», которая усомнилась в прозрачности работы управления архитектуры в Овидиопольском районе. Одной из причин «активисты» указали отсутствие профильного образования у чиновников из Одесской области. Они же приехали пикетировать местную райадминистрацию. Аккурат в день проверки ГАСКом, которому они жаловались.

После того как плановые проверки не выявили нарушений — начались внеплановые. В управление градостроительства и архитектуры Овидиопольского
района прибыли два инспектора и вновь потребовали все документы на проверку. Объяснить причину своего визита они не смогли.

Оценку Действий инспекторов ГАСК теперь будет давать суд.

Це Вовчик Клімов, перший “народний” головний лікар “лікарні ЛНР”, колишньої Луганської обласної кліничної лікарні. Я знаю його дуже давно – вчилися в одній школі goo.gl/9uLhX6.

На посаді Вовчик прославився публічною обіцянкою експропріювати житло співробітників ЛОКБ, які відмовились працювати на окупанта.

Сьогодні Клімов за підтримки мера Кременчука намагається обійняти посаду головного лікаря Кременчуцького пологового будинку: goo.gl/mA5vBa.

Я прекрасно знаю, яким чином Вовчик залишається поза увагою українських спецслужб, і хто загортає в “плєдіки” луганських сепаратистів, зокрема колишнього заступника міністра охорони здоров’я “ЛНР” Малиша, екс-голову Луганської ОДА Пристюка та багатьох інших.

Тож, користуючись черговою нагодою, я хочу сказати плєдікам, що треба нарешті робити свою роботу, бо такими темпами вовчики скоро почнуть ваших жінок дрючити, поки ви будете красуватися у світських хроніках.

Шановні френди і фоловери, ваш репост зробить боляче як вовчикам, так і плєдікам. Дякую.

Sergii Ivanov


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Всеволод Ковальчук – пример того высокопоставленного чиновника, который может «нагреть» на деньги любого и при этом… повыситься по службе и трудоустроить своих близких.

Он сладко жил при Януковиче: занимал пост заместителя директора НЭК «Укрэнерго» по тендерным закупкам. Фирмы, подконтрольные этому чиновнику, легко получали тендера на миллионы долларов и служили «прокладками» при заключении сделок з государством. Работы выполняли более дешевые подрядчики, а разницу в стоимости организатор тендера мог легко положить себе в карман.

А когда его патрон «чухнул» из Украины, Ковальчук вместо того, чтобы отвечать по закону за хищения в особо крупных размерах, по которым, к слову, было заведено не одно уголовное дело, продвинулся вверх по карьерной лестнице. Всеволод Вячеславович стал целым и.о. директора НЭК «Укрэнерго».И тут же поспешил на всю катушку воспользоваться полномочиями. Не так давно он назначил своего кума и ближайшего друга Валерия Полшкова своим замом по закупкам.

Закупщик «вышек Бойко» — на службе у Ковальчука

Валерий Полшков – небезызвестный мастер по трате государственных денег https://far.chesno.org/entity/303/. Во времена Януковича он работал в «ГАО «Черноморнефтегаз», где его деятельность сопровождали многочисленные скандалы.

«Вышки Бойко» помните? Блестящая афера с отмыванием денег на двух буровых установках «Черноморнефтегаза». Тогда закупщики во главе с Валерием Полшковым принесли государству убытков на 400 миллионов долларов. Как следует из заключения Генеральной прокуратуры Украины, буровые установки под вышки «Петр Годованец» и «Украина» приобрели за деньги, полученные «Черноморнефтегазом» от «Нафтогаза Украины» в качестве займа. Для этого в марте 2011 года между ними были заключены два договора о предоставлении беспроцентного займа в сумме 6,4 миллиарда гривен (в итоге, выделили семь).

Предназначались они для закупки двух самоподъемных плавучих буровых установок. «Черноморнефтегаз» вышки приобрел в этом же году: первая платформа «В312» обошлась в 400,344 миллионов долларов, вторая – «В319» стоила 399,8 миллионов долларов. Перед этим обе установки были перепроданы по нескольку раз за рубежом через кипрские, британские и сингапурские компании, и до украинского заказчика дошли уже в существенно подорожавшем виде. 400 миллионов долларов потеряло государство на этих сделках из-за тендерщиков «Черноморнефтегаза».

В связи с этим еще 1 апреля 2014 года ГПУ было возбуждено дело по факту присвоения бывшими чиновниками Министерства энергетики и угольной промышленности, а также менеджментом НАК «Нафтогаз Украины» и «ГАО «Черноморнефтегаз» госимущества в особо крупных размерах. А в январе 2016-го вышки были арестованы https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/6/7094582/ по решению суда от 23 декабря 2015 года.

Но это не все, чем отметился Полшков на службе в этой компании. В 2013 году миллионы уходили на закупку топлива http://nashigroshi.org/2013/07/04/chornomornaftohaz-zamovyv-u-lyubymoho-komunista-palyva-na-55-miljoniv-z-20-marzhoyu/ у одного и того же слишком дорогого поставщика. В связи с этим было во время работы Полшкова на «Черноморнефтегазе» и досудебное расследование, которое проводили  в связи  с обнаружением признаков сговора между участниками торгов по обеспечению компании топливом.

Должность для Полшкова принесла Ковальчуку 7 миллионов

И вот Валерий Полшков на третий год после аннексии Крыма, из-за которой его деятельность там стала невозможной, начал поиски работы в не менее сытых местах.За свою должность в «Укрэнерго» Валерий Полшков заплатил наперед: за 2016 год Всеволод Ковальчук задекларировал  https://public.nazk.gov.ua/declaration/7eb68d61-d580-4126-b66c-001c61285412  7 миллионов гривен, которые Полшков ему якобы вернул в качестве долга. Оказывается, теперь взятки можно декларировать вот таким бесхитростным способом!

А мог ли Ковальчук обойтись без такой важной кандидатуры? Перед этим он ловко уволил своего зама, ведь тот возражал против отклонения дешевых и выгодных предложений. А тут как раз назревала сделка на 1,3 миллиарда гривен по строительству линии электропередач и подстанции Кременская.

На этом тендере Ковальчук и его верный заместитель сумели заработать 345 миллионов гривен!

Тендер по ПС «Кременская» объявили 27 декабря 2016 года. До 15 марта зарегистрировались три участника: Корпорация производственных и коммерческих предприятий «Союз» (СОЮЗ), ООО «Киевская энергетическая строительная компания» (КЭСК) и ООО «Строительный холдинг «Шевченковский» (СХШ).Самым дешевым было предложение СХШ — 887 миллионов гривен. Компания СОЮЗ просила за тот же объем работ 1, 299 миллиарда гривен, КЭСК — 1,298 миллиарда.

Во время рассмотрения предложений Всеволод Ковальчук заставил тендерный комитет отклонить самое дешевое предложение от СХШ. Так вот — увольнение и.о. заместителя директора по инвестиционному планированию и закупкам, который был несогласен с такой подтасовкой, решило проблему, и 12 апреля 2017 года СХШ удалили из списка претендентов на подряд.

Сговор между Ковальчуком и руководством КЭСК и СОЮЗа дал свои плоды: в аукционе между этими двумя участниками победил с разницей всего на 2% меньше ожидаемой стоимости КЭСК, который должен был строить «Кременскую» за 1 миллиард 272 миллиона гривен.Если сравнить с ценой СХШ, которая составила бы 887 миллионов с учетом всех затрат, то налицо убыток государству — 345 миллионов гривен.А тем временем в «Укрэнерго» вместо одного представителя команды Бойко-Януковича стало два. Кроме того, Всеволод Вячеславович еще и включил в этот клан свою сестру Анну Ковальчук.

Родственнички в клановой системе Ковальчука

Согласно информации следствия, сестра Всеволода Анна Ковальчук является учредителем либо соучредителем сразу нескольких компаний, которые выступают постоянными подрядчиками в тендерах «Укрэнерго». Так, Анна Ковальчук напрямую владеет ООО «ВАКК». Как было установлено следствием, https://antikor.com.ua/articles/126207-tendernye_sekrety_vsevoloda_kovaljchuka, этой фирме, а также ООО «Хорос», ООО «Тилос”, ООО “Производственно-коммерческой компании «Укрстройинвест-2000» и т. п. от «Укрэнерго» доставались подряды на разного рода работы и услуги.

Как установлено правоохранительными органами, фирма ООО «Хорос» контролируется Всеволодом Ковальчуком, хотя и оформлена в оффшорном Белизе. С 2011 года выиграла тендеров от «Укрэнерго» на 48,7 миллионов гривен, а работы взвалила на другие предприятия, которые оценили их в разы дешевле.

Запорожским УМВД было возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств должностными лицами «Хороса» и Днепровской энергосистемы (подразделение «Укрэнерго»). «Хорос» сдал ДЭС работ на 14 миллионов гривен, но фактически выполнил их субподрядчик ООО «Техностар» всего за 8 миллионов гривен. Куда делись еще 6 миллионов? Правоохранители должны спросить об этом Ковальчука.

В целом, Генпрокуратура оценила сумму возможных убытков, причиненных государству вследствие завышения закупочных цен государственной компанией «Укрэнерго», в 250 миллионов гривен. https://antikor.com.ua/articles/77203-gpu_rozsliduje_jak_novij_kerivnik_ukrenergo_za_chasiv_janukovicha_lobijuvav_firmi_svojeji_rodini_na_

Не забыть о себе любимом и получить 3 миллиона премии

НЭК «Укрэнерго», несмотря на возросший за последние годы в три раза тариф (с 2014 года — с 2,369 коп/кВт-час до 6,054 коп/кВт-час), не развивается должным образом. Коррупция и халатное отношение к выбору подрядчиков ставит под угрозу безопасность и надежность работы для предприятия. Проекты по капитальному строительству продолжают стоять на месте, обновление основных средств остановлено лично Ковальчуком. И вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие и модернизацию компании, Всеволод Ковальчук принял решение держать деньги, полученные от регулярно повышающегося тарифа… на депозитах! Несложно представить, сколько он может заработать на процентах от вклада в 3,02 миллиарда гривен! http://nashigroshi.org/2017/03/22/ukrenerho-yakomu-derzhava-pidnyala-taryf-vid-nichoho-robyty-trymaje-na-rahunkah-3-milyarda/

В связи с тем, что поступления от ГП «Энергорынок» в качестве платы за передачу электроэнергии, тратят не по назначению, парламентарий Виталий Куприй обратился в Генпрокуратуру с требованием начать досудебное расследование. Ведь деньги эти предназначались для финансирования инвестиционной программы 2016 года и исполнения приказа №1 (проведение ремонтной программы).Зато о себе любимом Ковальчук не забыл! Он при окладе в 17 тысяч гривен умудрился в прошлом году выписать себе премий в сумме… 2,9 миллиона гривен!

Такие баснословные доходы в придачу к имуществу и бизнесу указал Ковальчук в своей декларации https://public.nazk.gov.ua/declaration/7eb68d61-d580-4126-b66c-001c61285412 .Учитывая то, что обычные работники получают 6-10 тысяч гривен в месяц уже с премией, Ковальчуку очень скоро может пригодиться опыт его соратника — президента-беглеца Януковича, ведь бесконечно продолжаться такая безнаказанность не может.

Развалить, чтобы… корпоратизировать

Как пел Владимир Высоцкий: «Я прав, хоть плачь, хоть смейся». Ковальчук всё-таки решил приватизировать полуразваленную им компанию «Укрэнерго».Только назвал он это красивее — не приватизация, а «корпоратизация».Письмо министру прилагается ниже. И ведь какой напор! Прямо «вже наступного тижня» (см. последний абзац). Ковальчук очень торопится.

Корпоратизация такой громадной и специфической госкомпании, как «Укрэнерго»,  имеющей подразделения по всей стране, — процесс трудоёмкий и сложный. По опыту других стран он занимал не менее двух лет. Ковальчук же решил провести его за пять месяцев. Может, именно для этого он разваливает компанию всё это время…

ФОТО ПИСЬМО МИНИСТРУ

 

ВЕСТНИК УКРАИНЫ


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Шановний п. В. о. генерального директора!

Напередодні святкування Дня Конституції України колектив Волноваського центру поштового зв’язку отримав від Вас відповідь на наш лист, якого ми посилали зовсім не Вам. Нашого листа було адресовано міністру інфраструктури. В ньому ми просили уповноважений орган розібратись з обґрунтованістю дій керівництва «Укрпошти», яке в рекордно короткі терміни довело підприємство до рекордних збитків і в той же час здійснює заходи щодо ліквідації прибуткових підрозділів підприємства та позбавлення роботи громадян України. Зокрема, в нашому підрозділі незабаром можуть опинитись на вулиці 30% від чисельності — це 80 працівників, серед яких більшість соціально незахищені особи.

Ми вимагали від міністра відповіді про доцільність ліквідації нашого прибуткового підрозділу, який ефективно працював навіть протягом останніх нелегких трьох років у надскладних умовах АТО. Згідно зі ст.4 Закону України «Про звернення громадян», ми звернулись до органу державної влади із скаргою на діяльність керівника «Укрпошти», внаслідок якої порушено права і законні інтереси громадян України. І орган зобов’язаний був нам відповісти.

Але замість міністра (в порушення ст.14 вказаного Закону) гнівну відповідь нам надали Ви. Щоправда, досталось від Вас і самому міністру. В своєму листі Ви назвали «незаконним втручанням» його дії щодо вимоги дати пояснення з поставлених у колективному зверненні питань. Сподіваємось, що міністр відреагує на таке звинувачення. Проте, головне не в тому, що Ви державного чиновника вважаєте порушником законів, а в тому, що Ви не відповіли по суті, не привели жодних обґрунтувань доцільності ліквідації та продемонстрували незнання законів держави.

Читайте також: ОСЛІПЛЕ МІНІФРАСТРУКТУРИ: У ВІДОМСТВІ ІГНОРУЮТЬ СКАРГИ НА НЕЗАДОВІЛЬНУ РОБОТУ УКРПОШТИ

У своєму листі Ви називаєте контролюючі дії з боку державного органу «незаконним втручанням». При цьому посилаєтесь на Статут підприємства, яке при Вас і для Вас стало вільним від будь-якого втручання «товариством». Цитуєте, щоправда, дуже невдало, Господарський кодекс. Ваше «безапеляційне» посилання — це «буква», яка вихвачена з ГК і абсолютно не відповідає суті проблеми ліквідації прибуткового підрозділу. Ви продовжуєте жувати тему про «незаконне втручання». Кого? Держави? Так вона ж є власником Вашого «товариства», хоча, на Вашу думку, незаконно втручається та перешкоджає Вам з Вашими товаришами господарювати на умовах «повної господарської самостійності і самоокупності».

Проте самоокупності вже немає, державі завдано серйозних збитків, а Ви забороняєте їй втручатись. Ми уважно ознайомились із ГК та іншими українськими законами і переконані, що ставити питання найманим менеджерам — це законне право нашої держави і святий обов’язок уповноваженого нею органу. Як за рятівну соломинку Ви учепились за окрему «букву» кодексу про обмеження втручання держави, а треба було весь кодекс досконально вивчити з самого початку. Зі статтею 19 Кодексу, на яку є посилання у Вашому листі, слід почати знайомитись не з частини 5, а з самого початку, тоді буде видно, що держава таки здійснює (зрозуміло, що законно, див.ч.3 вказаної статті) контроль і нагляд за господарською діяльністю суб’єктів господарювання, вона зобов’язана забезпечити контроль і нагляд за збереженням і витрачанням коштів суб’єктами господарювання, а також забезпечити контроль у такій важливій соціальній сфері як додержання законодавства про працю.

Повертаючись до головного — обґрунтованості і законності ліквідації, про що у Вашому листі аж нічого немає, законодавство України вимагає, що будь-яка ліквідація чи реорганізація має рахуватись з інтересами учасників, більше того, вона має забезпечити захист інтересів всіх учасників, включаючи колектив підприємства, споживачів, партнерів і кредиторів. Щодо партнерів «Укрпошти», нам чи не найбільше небайдужа доля видавців періодичних видань, які протягом десятиліть були нашими надійними партнерами. В сьогоднішніх умовах ліквідації поштових підрозділів вони перетворюються на заручників ситуації.

Читайте також: Рейдерские захваты пляжей в Коблево связаны с сомнительными решениями главы местного совета

Від Вашого з товаришами втручання у сферу розповсюдження періодичних видань інформаційне поле держави заросте бур’яном, а українська пошта втратить унікальну, вибудовану багатьма поколіннями поштовиків систему розповсюдження періодики.

А поки що Ви активно користуєтесь для власної реклами українськими ЗМІ.Та за гучними лозунгами, які Ви проголошуєте перед мікрофонами і диктофонами, про те, що «Укрпошта» один із найбільших роботодавців у державі, стоїть прикра дійсність — за короткий термін Вашого керівництва чисельність працюючих скоротилась більш як на три тисячі. Продовжується ліквідація підрозділів і скорочення персоналу, за якими, як показав досвід, в тому числі і скорочення накладів української преси.

Заходи, що сьогодні вживаються під Вашим керівництвом в «Укрпошті», не відповідають не тільки інтересам колективу, партнерів, споживачів, а й інтересам власника, яким є держава Україна, взагалі. Саме дії найнятого державою керівництва «Укрпошти» на чолі з Вами є незаконним втручанням (без лапок) у діяльність державного підприємства і суперечать не тільки Господарському кодексу, а й підпадають під дію інших нормативно-законодавчих актів по боротьбі з економічною злочинністю і корупцією.

Щоб забезпечити гарантоване Конституцією і визначене Господарським кодексом «оптимальне узгодження інтересів суб’єктів господарювання і споживачів, різних суспільних верств і населення в цілому» (гл.2, ст.9 ГК), суб’єкти господарювання, зокрема видавці і інші наші партнери, а також споживачі та колективи підрозділів «Укрпошти», які саме є представниками різних суспільних верств і населення України, повинні самі стати повноправними представниками держави і безпосередньо обстояти свої законні інтереси та захистити свої конституційні права. Конституція України дала нам в руки необхідні права.

«Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо», а не тільки «через органи державної влади та органи місцевого самоврядування» проголошує ст.5 Конституції України. І ми рішуче налаштовані на боротьбу за своє конституційне право на працю. Ми готові обстоювати свої законні інтереси до кінця — до рішучої перемоги. Наостанок звертаємось до Вас: поважайте Основний Закон цієї держави, яка найняла Вас на роботу, вивчайте українські закони, а не махайте перед очима народу «буквами» незнайомих вам кодексів.

Понад 40 підписів

Голос Украины


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Правительство приняло решение о замене министра инфраструктуры Владимира Омеляна из-за публичных конфликтов вокруг “Укрзалізниці”и заходом на украинский рынок компании Rуanair.

Об этом сообщила “Деловая столица“.

Так, ранее Омелян, находясь в команде экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, принимал участие в назначении главой “Укрзалізниці” Войцеха Балчуна, однако, став министром, начал активную конфронтацию со своим ставленником.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал этот шаг, заявив, что в стране начали злоупотреблять привлечением иностранных специалистов.

“Я считаю, что Украину должны строить украинцы, и я глубоко в этом убежден, сейчас даже больше. Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, но по большому счету мы должны построить свой дом самостоятельно”, – сказал тогда Гройсман.

По данным издания, именно “неспособность к конструктивному диалогу и постоянное противостояние со всеми” является основной претензией к Омеляну.

“Отсутствие результатов работы, провал реформ и высокая конфликтность – причины, по которым не будет продлеваться контракт с Балчуном. В этой связи уход Омеляна будет последовательным действием, дабы не создавать ситуацию его победы в конфликте вокруг “Укрзалізниці”. Вынужденная мера по переподчинению “Укрзалізниці” не дала результатов, а только усугубила конфронтацию Омеляна со всеми”, – пишет издание.

“В руководство отраслью должны прийти новые люди, которые не будут заниматься интригами и самопиаром, а сконцентрируются на восстановлении разрушенной инфраструктуры и налаживании нормальной работы”, – заявили в Кабмине.

Как сообщал “Обозреватель”, 10 июля Ryanair отказался выходить на украинский рынок, обвинив аэропорт “Борисполь” в несоблюдении обязательств.

13 июля гендиректор аэропорта “Борисполь” Павел Рябикин заявил, что Мининфраструктуры, аэропорт “Борисполь” и Агентство по привлечению и сопровождению инвестиций в Украину возобновляют переговоры с Ryanair.

Обозреватель


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Этой весной нашу страну охватила «тарифная лихорадка» — для населения возросла плата практически на все коммунальные услуги.

Последовали многочисленные акции протеста по всей Украине, многие семьи в очередной раз оказались на финансовом дне из-за якобы убыточности энергорынка для украинских предприятий.Откуда взялись ужасающие цифры в платежках украинцев? Ноги по-прежнему растут из коррупционных схем команды бывших регионалов, умело приспособившихся при нынешней власти.Монополист в сфере передачи электроэнергии – государственная компания «Укрэнерго» — в феврале этого года обращалась в Минэнергоугольпром с просьбой повысить тарифы. В феврале этого года министерство получило еще одно письмо от «родственника», ГП «НАЭК «Энергоатом», с просьбой повысить тарифы на поставку электроэнергии.

И вот уже 21 марта Нацкомиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение увеличить средневзвешенный в 2017 году тариф https://strana.ua/news/61631-nackomissiya-podnimet-tarif-na-svet-dlya-ukrenergo-na-12.html «НЭК «Укрэнерго» на 12%: до 6,93 коп / кВт-час.Махинацию объяснили тем, что при утверждении тарифа якобы ошиблись в цифрах: что кабмин, дескать, обязал «Укрэнерго» перечислить в госбюджет 75% прибыли вместо 30%, заложенных в изначальный тарифный расчет. Из-за этого якобы пострадала прибыль самого предприятия и ее должны были компенсировать поднятием тарифа.

Почему же госпредприятие «Укрэнерго», которое кормится за народные деньги (!), так сильно пострадало от возврата средств в казну, что не смогло удержать тарифы? Все прозаично — деньги есть, но руководство компании держит их на депозитах, пополняя свои неуемные коррупционные аппетиты за счет украинцев.Директор государственного предприятия Всеволод Ковальчук – человек из окружения Юрия Бойко (бывшего министра энергетики времен Януковича, а ныне — главы фракции «Оппоблок» в Верховной Раде). Работал Ковальчук заместителем директора НЭК «Укрэнерго» по тендерным закупкам во времена Януковича.Государственные деньги экономить не умеет, более того – в его руках они тают, как снег на солнце.

Недавно компания отметилась нецелевым использованием средств.

Деньги, поступившие от ГП «Энергорынок» в качестве платы за передачу электроэнергии, следовало бы использовать по назначению: на финансирование инвестиционной программы 2016 года, приказа №1 (проведение ремонтной программы). Однако Всеволод Ковальчук разнес по банкам более трех миллиардов гривен http://nashigroshi.org/2017/03/22/ukrenerho-yakomu-derzhava-pidnyala-taryf-vid-nichoho-robyty-trymaje-na-rahunkah-3-milyarda/  и спокойно получает себе проценты, в то же время, нарекая на убыточность своего предприятия и не производя должным образом ремонтных работ.

При этом «Укрэнерго» получает деньги от регулярно повышающегося тарифа на передачу электроэнергии (с 2014 года он возрос с 2,369 коп/кВт-час до 6,054 коп/кВт-час), таким образом, на депозитных счетах компании скопилось уже 3,02 млрд гривен!Чиновник содержит электросети ОРДЛО, урезая нужды сетей в Украине Можно предположить, что депозиты – нормальное вложение денег, но не для предприятия, у которого часть сетей расположена на оккупированных территориях. Ведь сейчас Ковальчук отбирает деньги у сетей на подконтрольных украинских территориях, дабы содержать электросети в сепаратистских регионах, где сейчас убивают наших солдат.Схему «взаимопомощи» псевдореспубликам ЛНР и ДНР недавно обнародовала народный депутат  Виктория Войцицкая. Она утверждает, что за 2016-й год Украина безоплатно поставила псевдореспубликам электроэнергии на сумму 1,517 млрд. грн.https://dt.ua/UKRAINE/u-2016-roci-ukrayina-bezoplatno-postavila-do-ordlo-elektriki-na-1-517-mlrd-grn-243761_.html 

Также депутат заявляет, что «Укрэнерго» полностью игнорирует постановление Кабинета Министров №263 от 7.05.2015, которым правительство обязало эту компанию финансировать свои подразделения на оккупированных территориях только за счет вкладов от других энергокомпаний, которые там функционируют.В то же время, деньги, выделенные НКРЭКП на финансирования сетей на мирной территории Украины, руководство компании в лице Всеволода Ковальчука, перебрасывает на закрытие дыр в подразделениях в ЛДНР. То есть, средства тратятся нецелевым способом и за счет украинцев Ковальчук обеспечивает почти бесплатную работу магистральных электросетей в сепаратистских «республиках».Такие действия не могут оставаться незамеченными, поэтому в Генеральной прокуратуре уже лежит заявление нардепа Виталия Куприя об уголовном преступлении, предусмотренном ст. 191, 364 ККУ.

Тендерный «король» теневых схем Януковича

Уголовные дела в отношении Всеволода Ковальчука касаются не только нецелевого использования средств.Главная специализация этого высокопоставленного государственного чиновника – отмывание средств через тендеры.Всеволод Ковальчук много лет в «теме», как говорят, его поставил в эту прибыльную нишу Саша Янукович в эпоху расцвета «семьи». Что интересно, тогда Всеволод Ковальчук был заместителем директор НЭК «Укрэнерго» — возглавлял тендерный комитет https://antikor.com.ua/articles/126207-tendernye_sekrety_vsevoloda_kovaljchuka . И вот — поменялась власть, перетасовались карты «наверху», появились антикоррупционные органы, которые, казалось бы, должны отсеять коррупционеров и всех их наказать. А в это самое время Ковальчук… продвинулся по службе!

Он был назначен и.о. директора ГП «НЭК Укренерго» 2 октября 2015 года,  а спустя три дня к нему домой нагрянул с обыском следователь ГПУ Игорь Гришин. Уголовное производство №42014000000000258 касательно тендерных дел «Укрэнерго» времен Януковича открыли еще в апреле 2014 года, но именно назначение Ковальчука стало поводом к его возобновлению.Следователи указали в материалах дела, что Всеволод Ковальчук, находясь в должности заместителя директора НЭК «Укрэнерго», «способствовал и продолжает способствовать подконтрольным ему и членам семьи предприятиям в признании их победителями тендеров «Укрэнерго».

Чем выслужил Ковальчук такую должность? Быть может, в период его работы, с сентября 2010 до мая 2013 года, госзакупки были образцовыми? Для компаний его и его родственников это, безусловно, были золотые годы. Именно на этот период приходится «тендерный расцвет» для компании «Укрэнергомонтаж», близкой к Юрию Бойко, которая за пару лет получила от «Укрэнерго» заказов на 3,7 млрд гривен.

Естественно, самостоятельно выполнять оплаченные из госказны работы «Укрэнергомонтаж» не спешил, а перепоручал это дело более дешевым субподрядчикам. Причем, иногда честных претендентов буквально «ломали через колено», принуждая либо идти субподрядчиком, либо отказаться от проекта. Так было с ЧАО «СВС Днепр», предприятие с хорошей репутацией и авторитетным руководством было вынуждено получать тендеры через «прокладку» «Укрэнергомонтаж», ведь 50% акций «Днепра» как раз ей и принадлежат.

Не ушли от этой участи и иностранные компании: посредством давления на Департамент внешних инвестиций Всеволод Ковальчук принуждал иностранных исполнителей (Calpataru, Dalekovod, Azenko, Daewoo) брать на субподряд подконтрольные ему компании. А иначе… тендеры могли иностранцам только сниться.

В 2015 году Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по результатам проверки Государственной финансовой инспекцией деятельности Ковальчука на должности замдиректора «Укрэнерго». Ревизорами было установлено, что в 2011-2013 гг. «Укрэнерго» провела 12 госзакупок с нарушениями. При содействии Всеволода Ковальчука были подписаны договора на общую сумму 2 млрд гривен. А подряды по ним доставались компаниям, прямо принадлежащим либо имеющим отношение к директору и его родственникам. Например, компания «Хорос», которая зарегистрирована в оффшорной зоне Белиз, но на деле управляется Ковальчуком, в 2011 г. получила 48 млн. гривен за подряд. А работу за нее делали другие предприятия – в разы дешевле. А субподрядчиками в этом деле выступали компании, так или иначе подконтрольные близким родственникам Ковальчука, например — его сестре Анне Ковальчук (ООО «ВАКК», ООО «Производственно-коммерческая компания «Укрстройинвест-2000», ООО «Тилос»).

Запорожским УМВД было возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств должностными лицами «Хороса» и Днепровской энергосистемы (подразделения «Укрэнерго»). ДЭС приняла у «Хороса» работ на 14 млн. грн., которые на самом деле выполнил субподрядчик ООО «Техностар» за 8 млн. грн. И здесь 6 млн. грн. – личная прибыль Ковальчука.В целом, Генпрокуратура оценила https://antikor.com.ua/articles/77203-gpu_rozsliduje_jak_novij_kerivnik_ukrenergo_za_chasiv_janukovicha_lobijuvav_firmi_svojeji_rodini_na_  сумму возможных убытков, причиненных государству вследствие завышения закупочных цен ГП «Укрэнерго» в 250 млн. грн.

Козырный кум с черноморского шельфа

Как выглядит типичное примитивное нарушение тендерной процедуры? В конкурсе участвуют две «родственные» компании, которые ставят примерно одинаковую цену на товары/услуги. В процессе торгов они делают минимальные шаги, и аукцион закрывается в пользу того, у кого дешевле. Суть в том, что обе компании изначально по договоренности ломят цену в несколько раз выше рыночной. Потом заказ перераспределяется между подрядчиками, которые берут намного дешевле, а разницу фирма-прокладка кладет себе в карман. И если в эту компанию на этапе торгов вклинится кто-то еще, у кого будет адекватное предложение и самая низкая цена, против того активизируется система: игрока бесцеремонно вышвырнут из процесса всеми правдами и неправдами.

Сестра – не единственный случай «родства» в тонкой коррупционной паутине, выстроенной Ковальчуком.

Так, буквально накануне 1,3 миллиардной сделки с ТС «Кременная» Ковальчук уволил, по всей видимости, тендерно ненадежного зама, и поставил на его место своего кума и ближайшего друга Валерия Полшкова. И даже набрался смелости задекларировать https://public.nazk.gov.ua/declaration/7eb68d61-d580-4126-b66c-001c61285412  7,4 миллиона гривен в качестве якобы возврата долга от новоназначенного зама.

До этого Полшков был «звездой» «Черноморнафтогаза» — в 2013 году миллионы то и дело уходили на закупку топлива http://nashigroshi.org/2013/07/04/chornomornaftohaz-zamovyv-u-lyubymoho-komunista-palyva-na-55-miljoniv-z-20-marzhoyu/  у невыгодного поставщика, или на приобретение разного рода запчастей и инструментов, которые меняли свою цену в четыре раза, стоило только обратить на эту тему внимание СМИ. Антикоррупционные расследования пестрят нарушениями Полшкова: дорогое холодильное оборудование, вызов иностранных специалистов за 85 миллионов гривен, которые должны были научить работников обращаться с буровыми установками – так называемыми «вышками Бойко», за которые, в свою очередь, переплатили по 150 $ млн.

В общем, ценный кадр попал в руки Всеволоду Ковальчуку на службу в «Укрэнерго». И не зря, ведь первым его «делом» было проведение тендера по ПС «Кременская».Согласно условиям тендера, объявленного 27 декабря 2016 года, было запланировано строительство подстанции «Кременская» и прокладывание линии электропередач до ПС Юбилейная.Опыт не подвел: Ковальчуку вместе с Полшковым удалось на этом тендере потянуть из госбюджета 345 млн. гривен!

По состоянию на 15 марта 2017 года зарегистрировались три участника: ООО «Киевская энергетическая строительная компания» (КЭСК), Корпорация производственных и коммерческих предприятий «Союз» (СОЮЗ) и ООО «Строительный холдинг «Шевченковский» (СХШ), который выставил самую низкую цену 887 миллионов гривен. За что и поплатился. Посредством давления на тендерный комитет Ковальчук заставил отклонить предложение холдинга, что и было сделано 12 апреля 2017 года. Налицо сговор между руководством «Укрэнерго», КЭСК и СОЮЗа, ведь в аукционе с разницей всего на 2% меньше ожидаемой стоимости победил КЭСК (1 272, 00 млн. грн.).

Если сравнить с ценой СХШ, которая с учетом прибыли подрядчика и 40 миллионов ошибочно неучтенной суммы, составила бы 887 миллионов, то убыток госбюджету нанесен в сумме 345 миллионов гривен!

Послесловие

С таким руководством «Укрэнерго» превратилось в коррупционного монстра, его директор думает только о собственном кармане. Государственные субвенции направляет на неподконтрольные территории, проекты по капитальному строительству стоят на месте, обновление основных средств остановлено лично Ковальчуком. Благодаря грабительским тендерам порядочные подрядчики туда уже и не суются, и о качестве работ можно судить по тому, сколько денег отмыто на их оплате. В данный момент надеяться можно только на локальных директоров энергосистем и на так необходимые кадровые перемены в топ-менеджменте «Укрэнерго».

ВСЕМЕДИА

Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Общественной организации «Верховенство права» удалось выяснить причины и лиц, благодаря которым стали возможны рейдерские захваты пляжей в поселке Коблево Николаевской области.

Ранее, общественники уже писали о том, что в июне 2017 года группа неустановленных лиц, проникла на территорию пляжа «Альбатрос» и учинила там разгром, повредив имущества на сотни тысяч гривен – (Сорванный пляжный сезон или рейдерские захваты пляжей в Коблево)

Итак, по порядку. Как удалось узнать, территория пляжа «Альбатрос» находится в собственности у Государственного предприятия «Очаковское лесоохотничье хозяйство» и с апреля 2008 года николаевское предприятие, ЧП «ААС», получило в долгосрочное пользование землю данного пляжа, на основании распоряжения Николаевской областной государственной администрации, и договора с Государственным предприятием «Очаковское лесоохотничье хозяйство».

Уже с 2013 года, один из коблевских предпринимателей, Олег Изман, берет часть пляжа в субаренду у ЧП «ААС», о чем подписывается договор субаренды и уведомляется собственник земли.Таким образом, на протяжении довольно долгого периода времени, имея в наличии все необходимые документы, ЧП «ААС» и Олег Изман, ведут законную хозяйственную деятельность, оплачивают государству положенную по договору арендную плату и налоги.

Читайте также: «УКРЭНЕРГО», ИЛИ ПИАР-КЛУБ Г-НА КОВАЛЬЧУКА – 2

Как сообщили предприниматели, за весь период пользования пляжем, были созданы рабочие места, комфортные условия для отдыхающих, а также вложены немалые инвестиции в местный бюджет для развития курортной зоны поселка Коблево.Однако если у предпринимателей все в порядке, то почему же, как в одной известной сказке, из моря всплыли 33 титушки, под предводительством некого Валерия Осипова и разгромили законно работающий пляж? Ответ прост, рейдеры заручились поддержкой председателя Коблевского сельского совета – Владимира Панича.

Благодаря вышеуказанному чиновнику, организатор недавних беспорядков и погромов, Валерий Осипов, прикрывает свои действия документами на осуществление хозяйственной деятельности и заявляет, что имеет полное право на территорию, находящуюся в собственности ГП «Очаковское лесоохотничье хозяйство» и законном пользовании ЧП «ААС» и Олега Измана.

Тем не менее, документ, о котором говорит Валерий Осипов, а именно: временное соглашение с Коблевским сельским советом, подписанное его председателем Владимиром Паничем, «о возмещении недополученных средств от использования земельного участка за фактическое землепользование до оформления правоустанавливающих документов на землю», не дает ему право использования в целях предпринимательской деятельности землю, которая уже была ранее отведена для соответствующих целей другому субъекту хозяйствования.

Более того, Коблевский сельский совет, не имеет права распоряжаться землями не находящимися в его собственности. С таким же успехом, коблевский сельский голова может отдать землю под пользование тому же Валерию Осипову, но где-нибудь в районе одесской Аркадии, легитимность решения будет та же.Для того чтобы проанализировать выданные Валерию Осипову документы и понять чем же руководствовался чиновник, Общественная организация «Верховенство права» обратилась к председателю Коблевского сельского совета с запросом в порядке доступа к публичной информации.

Продолжение следует…

verhovenstvo.com


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Аферист из девяностых Александр Марк Чирков (ныне Alexander Tschyrkow) оказался замешан сразу в нескольких международных финансовых скандалах.

По информации, полученной First Truth&Transparency Committee в ходе журналистского расследования, было установлено, что член Совета Директоров скандально известного обанкротившегося банка «Электроника» Александр Чирков (полное имя: Александр Марк Чирков, а в Монако — Alexander Tschyrkow) ранее участвовал в схеме уклонения от уплаты налогов в Великобритании.
По материалам, опубликованным на сайте www.taxation.co.uk, (http://www.taxation.co.uk/taxation/articles/2001/04/05/953/tax-case-fortune-stake) о судебном процессе между Государством Великобритании (в лице Налоговой службы – «Commissioners of Inland Revenue») и люксембургским банком «Banque Internationale a Luxembourg SA», нам стало известно, что суть данного судебного заседания заключалось в обжаловании со стороны банка обвинений, выдвинутых ему правительством Великобритании по факту его участия в схеме уклонения от уплаты налогов. В результате рассмотрения данного дела апелляция банка была отклонена, а обвинения остались в силе.
александр чирков Из материалов дела видно, что оно касалось запутанной схемы уклонения от уплаты налогов, финансовые и банковские инструменты для которой обеспечивал люксембургский банк.

В результате данной схемы несколько резидентных компаний Великобритании были проданы нескольким ирландским компаниям, подконтрольным, в свою очередь, нескольким физическим лицам, являющимися резидентами Монако, среди этих лиц нам и удалось найти Александра Чиркова, который, как оказалось, участвует не только в российских компаниях, которые в конечном итоге своей деятельности наносят ущерб государству.

Напомним, что Александр Чирков являлся членом Совета Директоров обанкротившегося в 2009 году банка «Электороника». По материалам «Известий» (http://izvestia.ru/news/546764#ixzz3zOjAw8JX), из Агентства Страхования Вкладов (АСВ) стало известно, что в связи с банкротством банка «Электороника»: «К 1 марта 2013 года АСВ неудовлетворенными остались требования более чем 1 тыс. кредиторов на сумму 11,3 млрд рублей. Основными кредиторами являются организации Минкомсвязи (среди крупнейших — ФГУП «Главный радиочастотный центр»), структуры «Росатома», 15 банков, включая иностранные». Другими словами, банкротство банка «Электороника», в первую очередь, нанесло ущерб государству.

Тогда в 2009 году ГСУ при ГУВД по городу Москве возбудило уголовное дело по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). В постановлении говорилось, что в 2007–2008 годах между банком и примерно тремя десятками юрлиц — ООО «ТехПрограммСервис», ООО «Юрсервис Консалт», ООО «Аудит Омега», ООО «Интэрим» и др. — были заключены кредитные договоры, по которым было выдано кредитов на общую сумму почти 9 млрд рублей без обеспечения. Долги возвращены не были. Юрлица по месту нахождения отсутствовали, а адреса их регистрации совпадали друг с другом (в некоторых случаях они совпадали с адресом АКБ «Электроника»)».

«В свою очередь владелец Национального Резервного Банка Александр Лебедев, который санировал «Электронику» в кризис, позже обратился с заявлении в МВД (имеется в распоряжении «Известий») :

«Объективные данные свидетельствуют о том, что банкротство банка явилось следствием умышленных действий группы, включая бывшего руководителя АКБ «Электроника» Владимира Романова, по хищению и легализации денежных средств через счета различных компаний, в частности ООО «Овертрайд», ООО «Делком МТК», ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» и многих других, — говорится в письме за подписью и.о. предправления НРБ Антона Дорохова. — В действиях Романова В.В. и других лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 159, ст. 174 УК РФ».»

Владимир Романов, в свою очередь, был избран в совет директоров банка «Электроника» вместе с Александром Чирковым.

документ чирков

(По материалам сайта: http://moex.com/ru/listing/emidoc-data-facts.aspx?id=1457 )

Вокруг банка было много скандалов, которые не стихают до сих пор. Много было и версий о том, кто же построил схему вывода активов из банка, которую подробно в своем расследовании опубликовала «Новая Газета» ( № 45 от 25 апреля 2014. http://www.novayagazeta.ru/inquests/63342.html).

Однако теперь, после «ирландской истории», можно констатировать, что опыт постройки таких схем был у Александра Чиркова, который, возможно, и стоял за построением схем вывода денег из банка «Электроника». Пикантности новым обнаруженным данным придает и то, что Господин Чирков является гражданином США, что может придать его участию в истории с банком «Электроника» политический характер. Ведь получается, что, возможно, именно американский гражданин стоял за нанесением многомиллиардного ущерба Российскому Государству. В сфере последних событий в мире, данная вновь открывшаяся информация может стать новым витком в скандальном уголовном деле вокруг банка «Электроника».

В Ирландии же Александр Чирков действовал совместно с другими лицами, также резидентами Монако, связь между которыми установило специальное бюро налоговой службы Великобритании. Всего в Ирландии на Александра Чиркова было открыто 5 компаний, который все на данный момент уже закрыты.

закрыты

(по материалам http://www.solocheck.ie/Irish-Director/Tschyrkow/Alexander/2265180906/)

Другими директорами в компаниях, занимающихся уклонением налогов, были, в частности, господа Синклер и Чарлтон, который прямо упоминаются в материалах судебного разбирательства с банком «Banque Internationale a Luxembourg SA».

чирков багнкир

(По материалам: https://www.duedil.com/director/700095872/alexander-tschyrkow)

Связь с данными лицами также подтверждаются и другой материал с сайта www.solocheck.ie, по которому видно, что, помимо одной из закрытых компаний Александр Чиркова «Control System International Limited», Александр Чирков (Alexander Tschyrkow) совместно с Господином Синклером были директорами еще во множестве компаний.

чирков а.

(Источник: http://www.solocheck.ie)

Большая часть созданных данной группой лиц компаний занимались лизинговой торговлей. Суть построенной схемы по уходу от уплаты налогов на базе этих компаний заключалась в том, что компании, которые берут что-то в лизинг, в первые годы своей деятельности пользуются определенными налоговыми льготами, и списывают за счет этого большую часть налоговой нагрузки.

Всего группа лиц, упоминаемая в судебном процессе, приобрела, начиная с 1992 г., 30-40 объектов, которые и использовала активно в схемах по уходу от уплаты налогов. Во всех случаях, вскоре после смены владельца, указанные компании делали крупные взносы в фонд акций компаний, предназначенных для передачи работникам. Этот фонд был основан компанией Abbey, директором и владельцем которой вместе со своей женой являлся вышеупомянутый м-р Синклер.

Общая сумма налогов, которая, по мнению правительства Великобритании, не была уплачена, в ходе реализации описанной незаконной схемы, составила 150 млн. фунтов.

Получить комментарии от Господина Синклера, Чарлтона и Чиркова нам не удалось.

kordon.org.ua


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO