Статьи

«Aнтикoрупцiйнi oргaни пoвиннi зaлишaтись пoзa пoлiтикoю.

A пoлiтичнi сили – вiдпoвiдaльнo стaвились дo їх рoбoти», — нa цьoму нaгoлoсив нaрoдний дeпутaт Укрaїни Гeннaдiй Ткaчук, кoмeнтуючи зaяву кeрiвникa Спeцiaлiзoвaнoї aнтикoрупцiйнoї прoкурaтури Нaзaрa Хoлoдницькoгo стoсoвнo тoгo, щo СAП вiдкрилa 60 прoвaджeнь з привoду нeзaкoннoгo збaгaчeння пoсaдoвцiв, сeрeд яких i мiнiстри, i нaрoднi дeпутaти, i кeрiвники цeнтрaльних oргaнiв викoнaвчoї влaди.

— Aнтикoрупцiйнa тeмa сьoгoднi aктивнo викoристoвується чaстинoю пoлiтичних сил, якi прaгнуть зa рaхунoк цьoгo пiдняти свoї рeйтинги. Oднaк я нaгoлoшую, щo нeзaлeжнi aнтикoрупцiйнi oргaни прaцюють в iнтeрeсaх Укрaїни, a нe в iнтeрeсaх пoлiтсил, якi прoгoлoшують пiдтримку рoбoти СAП чи НAБУ свoєю пoлiтичнoю прoгрaмoю. Тoму дужe вaжливo, щoб aнтикoрупцiйнi oргaни зaлишaлись пoзa пoлiтикoю, a aнтикoрупцiйнi рoзслiдувaння нe були пoлiтичним iнструмeнтoм, — зaзнaчив Гeннaдiй Ткaчук.

Зa йoгo слoвaми, пoдoлaння кoрупцiї нинi є прioритeтним зaвдaнням уряду. I якщo СAП, НAБУ чи ГПУ мaтимуть тi чи iншi питaння щoдo рoбoти члeнiв уряду, їм будe нaдaнo пoвнe сприяння у рoзслiдувaннях.

Як зaувaжив Гeннaдiй Ткaчук, бoрoтьбa з кoрупцiєю пoтрeбує систeмнoгo пiдхoду.

— Звичaйнo, виявлeння кoнкрeтних кoрупцioнeрiв – цe дужe дoбрe, oднaк пoвнiстю пoдoлaти кoрупцiю мoжнa лишe зa рaхунoк систeмнoї пoлiтики, якa прoстo унeмoжливить будь-якi кoрупцiйнi прoяви. Рoзумiючи цe, Кaбмiн викoристoвує у цiй бoрoтьбi всi дoступнi йoму мeтoди – дeрeгуляцiю, спрoщeння прoцeдур, зaпрoвaджeння eлeктрoнних пoслуг, змeншeння впливу суб’єктивнoгo чинникa нa ухвaлeння рiшeнь. Впeвнeний, щo зaстoсувaння всiх цих iнструмeнтiв в кoмплeксi, нeoдмiннo дaсть рeзультaт, i нaшa дeржaвa змoжe oчиститись вiд тaкoгo гaнeбнoгo явищa, як кoрупцiя,— зaзнaчив пoлiтик.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Витяг з довідки Рахункової палати України

Рахунковою палатою України упродовж січня – квітня 2017 року проведений аудит щодо ефективності використання бюджетних коштів, виділених Військовій академії (м. Одеса).

Відповідний звіт затверджений рішенням Рахункової палати від 25 квітня 2017 № 10-1 розміщенний на офіціальному сайті Рахункової палати України.

За результатами аудиту встановлено, що посадовими особами Військової академії, в період 2014-2016 роках, замість вжиття заходів направлених на оновлення, ремонтування військової техніки, вдосконалення матеріальної бази, та виконання інших завдань визначених Статутом, значні кошти були використані на ведення господарської діяльності.

Зокрема, головними завданнями Академії, відповідно до Статуту вказаного закладу, є підготовка та підвищення кваліфікації військових фахівців відповідних ступенів вищої освіти, військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів для ЗС України та інших військових формувань, виконання угод на підготовку військових фахівців для іноземних держав тощо.

На озброєнні Військової академії перебуває 222 од. технічних засобів та автотранспортної техніки. При цьому загальна кількість техніки з терміном експлуатації від 20 до 30 років становить 202 од. (91,0 %), тоді як, за нормативом, середня експлуатація техніки становить 10 років.

Аналогічно, на озброєнні Академії перебуває 43 од. військової техніки, що становило 71,7 %. від кількості, визначеної табелем оснащення, яка експлуатується від 30 до 40 років та має зношеність 70-80 %, що не дає змоги її використовувати в повному обсязі, призводить до тривалих простоїв та спрямування коштів державного бюджету на їх ремонт.

Як встановлено, оновлення парку військової техніки впродовж 2014–2016 років Академією практично не здійснювалось, витрати коштів державного бюджету на поточний ремонт техніки склав 455,5 тис. грн., при цьому рівень оновлення автомобільної техніки склав лише 2,25 % в межах наявної техніки, що не дає змоги покращити стан надання освітніх послуг.

Таким чином, Рахунковою палатою встановлено, що посадовими особами військової Академії, в період 2014-2016 роках, замість вжиття заходів направлених на оновлення, ремонтування військової техніки, вдосконалення матеріальної бази, та виконання інших завдань визначених Статутом, значні кошти були направлені на ведення господарської діяльності в наслідок чого державі завдані збитки на суму понад 10 млн. гривень.

Зокрема, упродовж 2014–2016 років посадовими особами Академії не забезпечено реалізації 22 завершених науково-дослідних робіт. Як наслідок 2,8 млн грн, спрямованих на їх проведення, використано нерезультативно.

Крім того, розрахункові показники за КПКВК 2101100 спеціального фонду кошторису на 2014 рік на капітальний ремонт і реконструкцію казарм будинків № 78 та № 79 в сумі 2, 6 млн. грн. не обґрунтовані відповідними розрахунками, потреба в коштах визначена за відсутності затвердженої проектно-кошторисної документації з визначенням вартості робіт та позитивних висновків комплексної державної експертизи.

В умовах дефіциту державного фінансового ресурсу на забезпечення капітальних видатків керівництвом Академії приймались управлінські рішення щодо придбання матеріальних цінностей, які фактично не приносили економічного ефекту.

Так, у 2015 році Академією за договорами з ТОВ «Альцест-Запоріжжя» від 29.06.2015 № 29061/1 та ПП «МАРКЕТЛІС» від 29.06.2015 № 15047 за КПКВК 2101100 КЕКВ 3110 придбано два верстати для оброблення каменю, дерева та подібних твердих матеріалів вартістю 209,3 тис. грн та 460,6 тис. грн. З моменту придбання (червень 2015) до лютого 2016 року вказані верстати не використовувалися (пусконалагоджувальні роботи відтерміновано у зв’язку з відсутністю на момент закупівлі верстату компресорної установки, аспіраційної витяжної установки та елементів з’єднання з верстатним обладнанням). У подальшому з лютого по листопад 2016 року на верстатах виготовлено дерев’яні столи, антресолі, карнизи в кількості 171 од. вартістю 69,9 тис. гривень. З листопада 2016 року по теперішній час верстати знову не використовувалися через відсутність матеріалу. Отже, впродовж 2015 – 2016 років економічний ефект від придбання верстатів становив 69,9 тис. грн, при цьому видатки на придбання верстатів – 670,0 тис. гривень.

Крім того, неефективні управлінські рішення Академії призвели до придбання матеріальних цінностей, які тривалий час не використовуються. Так, за договорами з ТОВ «Еко енерджі інжиніринг» від 17.06.2016 №№ 24, 25, 26 придбано за КПКВК 2101020 КЕКВ 2210 за загальним фондом ліс круглий в кількості 379 куб. м на суму 406,9 тис. гривень. За відсутності актів огляду комісії, графіка та обсягу проведення робіт, Академією прийнято рішення про використання придбаного лісу для будівництва базового табору (навчально- тактичне поле навчального полігону) для розміщення особового складу на час польових виходів. Станом на квітень 2017 року, час (через 8 місяців з моменту придбання) фактично Академією було збудовано лише один бліндаж місткістю 20 чоловік, на що витрачено 35,1 куб. м круглого лісу на 37,6 тис. гривень. В результаті, із придбаних 379 куб. м лісу Академією використано лише 35,1 куб. м, а залишок в кількості 341,4 куб. м лісу круглого на 369,34 тис. грн з липня 2016 року до теперішнього часу перебуває на господарському дворі полігону та невикористовується.

Більш того, Військовою академією у 2014–2015 роках за двома процедурами відкритих торгів не відхилені пропозиції, які не відповідали умовам документації конкурсних торгів, та обрано переможців торгів, з якими укладено договори на 3,1 млн. грн., оплачені в повному обсязі, що є недотриманням вимог пункту 3 частини першої статті 29 та статті 30 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель».

Тим самим вказані службові особи Одеської Військової академії порушуючи один з важливих принципів – запобігання корупційним діям та зловживанням, зловживаючи службовим становищем, порушили вимоги ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», якими передбачено, що військовим посадовим особам забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, чим створили умови не прозорого здійснення закупівель та не конкурентного середовища у сфері публічних закупівель.

На території Військової академії розташована медична служба у якості поліклініки, зі штатом 22 особи – фактично 19 осіб.

Проте, недостатність та застарілість наявного медичного обладнання дає змогу надавати поліклінікою Академії лише окремі види амбулаторної допомоги у робочий час, оскільки організація цілодобового чергування діючим штатним розписом не передбачена.

Консультативно-діагностичне обстеження та стаціонарне лікування здійснюється на базі Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, до якого медичною службою Академії за останні три роки направлено 2219 осіб.

Незважаючи на непридатність медичного обладнання, видатки на його придбання не планувались та не проводились.

У 2014–2016 роках на утримання медичної служби Академії непродуктивно витрачено 3 088,3 тис. грн бюджетних коштів (заробітна плата та грошове забезпечення працівників поліклініки – 3068,33 тис. грн., або 99,3 % загального обсягу видатків, та придбання медикаментів – 20 тис. грн).

Поліклініка не забезпечувала надання реальних медичних послуг, оскільки консультативно-діагностичне обстеження курсантів здійснюється на базі Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, у зв’язку із чим, як зазначено, державі завдані збитки на суму понад 3 млн. гривень.

Вказане стале можливим внаслідок неналежного контролю з боку контролюючих органів та Міністерства оборони України, відсутності належної кадрової політики.

Таким чином, в діях посадових осіб Військової академії (м. Одеса), пов’язаних із зловживанням службовим становищем в інтересах третіх осіб, недбалим ставленням до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, а також розтратою майна в особливо великих розмірах, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 425, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, в діях посадових осіб Міністерства оборони України, пов’язаних з неприпиненням злочинів, що вчиняються підлеглими, невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, що спричинило тяжкі наслідки в умовах особливого періоду, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 426 КК України.

ОРД”


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Частная переписка, интимные фото и видео гомосексуального характера с участием депутата Киевсовета Леонида Антоненка перекочевали из частной коллекции на просторы Интернета

В ближайшее время коллеги и друзья 38-летнего главы постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности, представителя депутатской фракции «Объединение «Самопомощь» и просто столичного депутата Леонид Антоненко, скорее всего, перестанут интересоваться вопросом, почему тот до сих пор не женился.

Связано это с недавней публикацией шокирующих откровенных материалов, на которых запечатлены подробности частной жизни самого Антоненка и его сексуального и бизнес партнера, сотрудника компании Dragon Capital Владислав Варченко.

Соответствующие материалы появились на … __.07.2017.

«Леня, Не хотел тебя отвлекать, но как и обещал, шлю тебе несколько highlights из сегодняшней фотосесии 🙂 Надобранiч Владик.» — пишет в своем сообщении Антоненко «Владик» Варченко и прикрепляет к сообщению несколько своих фотографий.

Исходя из самой переписки, как и все влюбленные, Варченко и Антоненко решили придумать друг другу «глупые прозвища», так что, видимо, в дальнейшем их целесообразнее называть «Хрума» (Варченко) и «Чуба» (Антоненко).

СКРИН ПЕРЕПИСКИ

Кроме того, достоянием общественности стали и фотографии, снятые во время отдыха влюбленных в Израиле.

Также были запечатлены и некоторые бытовые сцены.

… в том числе и постельные:

«A это мой Чу ожидает своего Хру :)»

«Утренний Чу»

Апофеозом всего стали кадры гомосексуального «хоум видео» с возрастным ограничением 18+. На видео отсутствует звук, при этом, отчетливо видно лицо одного из участников и причинные места обоих влюбленных. Судя из переписки, в итоге, «партнеры» его переозвучили…

«Чубу, я уже еду домой — мы все озвучим заново! 🙂»

ВНИМАНИЕ ВИДЕО СОДЕРЖИТ СЦЕНЫ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА!!!

ord-02.com


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Залогинившись как Максим Дижечко, он лайкнул Нойнеца, почему-то ехидно усмехнувшись при этом, а потом отправил картинку с акулой в комменты к Швецу. Перелогинившись в Швеца, Президент написал под картинкой с акулой “бгг” и снова лайкнул Нойнеца. День медленно катился к закату.

От такого приятного, в общем-то, времяпровождения Президента отвлёк один из постов в ленте. Перечитав пост, Президент спешно схватился за мобильный телефон.

— Алло? Ангела? Привет, дорогая. Читала, что Трамп написал? Ну, по выборам своим… Что Украина пыталась сделать президентом США Хиллари Клинтон, да… Я это к чему. У тебя там до выборов сколько осталось? Два месяца? Хочешь выиграть выборы? Что слышала. Выборы, говорю, выиграть хочешь? Да? Тогда слушай. Набираешь сейчас Путина и говоришь ему, что он ху#ло и должен “уёбен зи битте” из Крыма и Донбасса. Да, так и говоришь. Записываешь? “Ху… #… ло…”. Попробуй ещё раз… Нет, это другой звук. “Й”. Попробуй. Да, молодец, всё правильно. Позвонишь мне потом, скажешь как прошло. Только поторопись, если выборы хочешь выиграть. Без Украины, сама понимаешь, шансов у тебя нет. Видишь, Трамп до сих пор отойти не может. Ага. Чао…

— …Алло, Макрон? Привет. Пост Трампа читал? Ага. Тут такое дело… Ты же понимаешь, кому ты победой над Ле Пен обязан? Не веришь? Пост Трампа перечитай и слушай сюда ушами. Импичмент хочешь? Нет? Значит, так. Звонишь Путину и говоришь ему…

— …Алло, это Елизавета? Слушай, твоё величество, ты пост Трампа читала? А, внук уже показывал? Ну, значит, уровень Украины ты уже понимаешь. Тебе трон дорог? Слушай…

— …Алло, Си Цзиньпин? Сибирь хочешь?..

— …Алло, Александр Грягорович, твой сын президентом стать ещё хочет?…

…Повесив, наконец, трубку, Президент стал ждать. Он ждал одного звонка. И через несколько минут телефон зазвонил.

— Слухаю.

— Алло, Пётр Алексеевич… Это Навальный, Лёша Навальный, — раздался в трубке робкий голос. — Я тут слышал, вы на выборы в любой стране мира влияете… А можно как-то, знаете, это самое… Ну, тут же выборы скоро…

Президент откинулся в кресле.

— Крим чий, Льоша?

Собеседник смутился.

— Ну вы же понимете, Крым не бутерброд… Нельзя его туда-сюда… Референдум надо…

— Слухай сюди, Льоша, і запам’ятовуй, — мягко сказал Президент. — Пішов ти нах#й. Зрозумів? На-х#й.

— А может, как-то договоримся? — со слезами в голосе проговорила трубка.

— Може, і домовимось. Тільки ти от що… Номер Путіна в тебе є?..

Юрій Гудименко


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Бывший директор Одесского филиала Администрации морских портов Украины (ОФ АМПУ)  Михаил Соколов, которого уволили в конце мая 2017 года, решил восстановиться в должности и подал в суд соответствующее заявление, в котором требует признать незаконным приказ Министерства инфраструктуры о его увольнении.

Об этом стало известно из материалов первого судебного заседания, состоявшегося 17 июля в Приморском районном суде Одессы.

Свое исковое заявление он обосновывает тем, что статья КзОТ, по которой его уволили, предназначена для должностных лиц, к которым он себя не относит.  Также он указывает, что в момент увольнения он был временно нетрудоспособен и особенно упирает на то, что «увольнение не соответствует его трудовому вкладу в развитие морской отрасли».

Что касается его «трудового вклада в развитие морской отрасли», о нем легко можно узнать из публикаций в интернете и в частности на SKELET-info.

В январе 2017 Соколов был отстранен от должности на время проведения в ОФ АМПУ министерской аудиторской проверки.  К моменту его увольнения в мае, аудиторы сумели выявить «вклад Соколова» в виде многочисленных серьезных нарушений, изложенных в отчете на 300 страницах.

Проверка показала, что в ОФ АМПУ систематически нарушались нормы законодательства Украины, была зафиксирована неэффективность управленческих решений в управлении государственным имуществом и выявлены системные нарушения по его учету, сохранности и использованию. Аудиторы обнаружили, что руководство ОФ АМПУ не обеспечивало своевременное ремонтное черпание акватории причалов и ремонт причалов, что негативно повлияло на безопасность мореплавания в акватории порта. Также было установлено, что именно ОФ АМПУ как заказчик строительных работ не обеспечивший правильный выбор и подготовку территории строительства, несет ответственность за провал волнолома, что повлекло убытки в сотни миллионов гривен.

Интересно, что по многим фактам аудиторы не имели возможности предоставить выводы, в связи с тем, что первичные документы были изъяты правоохранительными органами.

О «вкладе Соколова» в интернете можно встретить такой пассаж: «руками Соколова Одесский филиал АМПУ был превращен в гигантскую воронку по поглощению бюджетных средств и в рекордсмена по числу шокирующих журналистских расследований, по суммам поборов с бизнес-структур и по количеству разворованных и пущенных на ветер государственных средств».

Наиболее значительная и известная часть его вклада – срыв в Одесском порту крупнейшего инвестиционного проекта реализуемого в морской отрасли Украины и самого крупного проекта украинско-немецкого делового сотрудничества. Неотъемлемой частью проекта стоимостью более 5 млрд гривен являлась постройка защитного волнолома. Волнолом практически был построен, но из-за серии странных решений при проектировании, строительстве и выборе подрядчиков, а возможно и воровства, в апреле 2014 волнолом частично ушел под воду.

Журналисты-расследователи указывают, что «без Соколова не реализовывалась ни одна коррупционная схема, связанная с деятельностью администрации Одесского порта, а за ним самим тянется шлейф из коррупционных скандалов». Общеизвестно, что он принимал активное участие в организации коррупционной схемы с созданием т.н. «единого окна» и внедрения Информационной системы портового сообщества (ИСПС) в Одесском порту, которая позволила за государственный счет наполнять кассу частной фирмы.  Именно Соколов без конкурса поручил частной компании разработку и эксплуатацию в государственном порту программного обеспечения ИСПС.

Незадолго до увольнения Соколова, активисты сообщили и еще об одном коррупционном правонарушении с его стороны. Оказалось, что он является учредителем пяти коммерческих компаний, которые работают с Одесским портом. Таким образом, у Соколова присутствовал реальный конфликт интересов, то есть, согласно терминам антикоррупционного закона, наличие частного интереса в сфере, в которой он выполнял свои служебные обязанности. Причем, Соколов не указал эту информацию в своей декларации.

В Одессе ни для кого не являлось секретом, что на должности руководителя Одесского филиала АМПУ Соколов не являлся самостоятельной фигурой и в большинстве случаев выполнял указания своего хозяина – портового магната Николая Павлюка, бывшего директора Одесского порта.

Николай Павлюк знаменит тем, что на десятки лет передал весь прибыльный государственный стивидорный бизнес частным компаниям, создал в порту коррупционную сеть офшорок и причинил государству миллиардные убытки реализацией безумных проектов. Пожалуй, самые громкие и скандальные его дела – это строительство в Одесском порту с выведением на частную территорию транспортной эстакады стоимостью около 4 млрд грн., и возведение гостиницы на Морвокзале, которую скорее всего придется демонтировать.

За время своей бурной деятельности, зачастую совместно с криминальным бизнесом, Павлюк совершил немало махинаций и заключил негласных соглашений. После ухода с должности руководителя на должность «почетного президента Одесского порта», он начал осуществлять теневое руководство портом. Обслуживание запущенных им коррупционных механизмов и продвижение интересов его криминального клана происходило через Михаила Соколова.

Ключевыми фигурами этого клана, кроме Павлюка и Соколова, также являются Юрий Васьков и Вячеслав Вороной.

Экс-депутат Одесского горсовета от Партии регионов Юрий Васьков в 2014-16 гг. возглавлял Администрацию морских портов Украины (АМПУ) и являлся непосредственным начальником Соколова, он причастен практически ко всем коррупционным схемам в Одесском порту еще со времен работы в нем.

Вячеслав Вороной – единственный представитель клана Павлюка, оставшийся «при делах». Выходец из Одесского порта, сейчас работает в Киеве заместителем начальника АМПУ и продолжает активно лоббировать внедрение во всех украинских портах привезенной с собой из Одессы частной системы ИСПС. О факте наличия коррупционной составляющей в деятельности АМПУ  по внедрению и функционированию ИСПС последнее время заговорили на самом высоком уровне, а в январе 2017 АМКУ начал по ней расследование по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Таким образом, возвращение Соколова к активной коррупционной деятельности является жизненно важным для всего клана, поэтому судиться он будет до последней возможности. Следующее судебное заседание по его заявлению назначено на сентябрь.

Олег Литовчук для SKELET-info


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Издатели прессы в открытом письме премьер-министру Владимиру Гройсману обратились с просьбой остановить монополиста, уничтожающего периодику постоянным ростом цен на оформление подписки, а также доставку газет и журналов

Украинские издатели прессы вновь бьют тревогу. «Укрпочта» планирует с первого января следующего года в очередной раз существенно повысить тарифы на доставку печатной продукции и услуги по оформлению подписки. Такие действия государственного монополиста в сфере распространения периодики в Украине негативно скажутся на работе всех печатных изданий, а читатели рискуют остаться без любимых газет и журналов. В связи с этим руководители ряда изданий и общественных организаций в открытом письме премьер-министру Владимиру Гройсману обратились с просьбой остановить рост тарифов на услуги «Укрпочты». Также медийщики предлагают создать рабочую группу из представителей Национального союза журналистов, печатных СМИ и профильных органов власти, которая бы проверила обоснованность очередного повышения цен монополистом и провела аудит деятельности руководства госпредприятия.

«Деятельность команды господина Игоря Смилянского (исполняющего обязанности гендиректора „Укрпочты“) приведет к уничтожению украинской печатной периодики, что является недопустимым с учетом военной агрессии против нашей страны, вирусными атаками, отсутствием разветвленной интернет-сети в сельской местности и других социально-экономических и политических обстоятельств», — говорится в письме.

Читайте также: Укрпошта чи УкравПошта ?

Журналистская общественность обращает внимание премьер-министра Владимира Гройсмана на систематическое невыполнение «Укрпочтой» договорных условий, касающихся расчетов с редакциями, создание нелепой системы доставки периодики, в результате которой читатели получают газеты и журналы с большим опозданием. «Оптимизация деятельности» (читай — ликвидация почтовых отделений, безосновательное сокращение работников почты ответственных за подписку, почтальонов) привела к фактическому уничтожению ежедневных газет, которые доставляются в отдельных местах раз в неделю”, — пишут издатели. В письме Владимиру Гройсману также содержится краткий отчет о финансовых результатах «Укрпочты» за 2011−2016 годы, который свидетельствует, что до прихода новой команды это госпредприятие всегда было прибыльным, ежегодно зарабатывая десятки миллионов гривен. С появлением же нового руководства «Укрпочта» показала в 2016 году убыток в размере 188 миллионов гривен.

«Вся „реформа“ новых начальников предприятия свелась к сокращению штата, продаже имущества, повышению тарифов на свои услуги и заработной платы руководству», — считают издатели, подчеркивая, что повышение тарифов «Укрпочты» на доставку и оформление подписки происходит не до уровня инфляции, а на значительно больший процент.

Письмо к Владимиру Гройсману подписали глава Украинской гильдии главных редакторов СМИ Виталий Адаменко, председатель Киевской областной организации Национального союза журналистов Михаил Сорока, а также руководители газет «Україна молода» Михаил Дорошенко, «Голос України» Анатолий Горлов и «ФАКТЫ» Александр Швец.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Конфлікт, що виник у зв’язку з роботою російського бізнесу в Україні, отримав своє продовження.

На вимоги Всеукраїнського солдатського комітету воїнів АТО розслідувати діяльність заводу «Техно», який нещодавно називався «ТехноНІКОЛЬ», відгукнулася прокуратура Черкаської області та СБУ. Вони розпочали перевірку зв’язків та діяльності української «доньки» російської корпорації «ТехноНІКОЛЬ», що належить олігархам з оточення Путіна.

Нагадаємо, нещодавно відбулося перейменування заводу, а також зміна офіційних власників та організаційної структури корпорації. Мотиви зрозумілі – максимально приховати російське коріння бізнесу, який працює в серці України, виробляє продукцію вельми сумнівної якості і, серед іншого, регулярно виграє тендери в зоні АТО. Виходить парадоксальна ситуація, коли російські власники заробляють гроші держави Україна і міжнародних донорів, виділені на відновлення розбомблених російськими ж військовими силами і російськими боєприпасами будівель.

Всеукраїнський солдатський комітет воїнів АТО провів власне розслідування, результатом чого став мітинг і вимога розібратися з прямим порушенням закону про те, що російський бізнес не може брати участь в державних тендерах. Комітет бачить логічним і знаковим кроком націоналізацію виробництва «Техно».

Це стане попередженням і багатьом іншим російським бізнесам, які продовжують заробляти на війні і українцях, проти яких воює їх держава.

Матеріал надано ІАЦ Всеукраїнським солдатським комітетом воїнів АТО


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Переконливі аргументи засобів ЗМІ, таких як ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Финклаб та інших, хто вирішив розібратись в одіозному тендері майже на чверть мільярда між ПАТ “Укрпошта” та ПАТ “УкрКарт”, дали можливість в особі акціонера ПАТ АБ “Укргазбанк” звернутись до НАБУ та Служба безопасности Украины для вивчення даної історії щодо корупційної складової, та особистої зацікавленості посадових осіб підрприємств фігурантів.
.
Публікую надіслане офіційне звернення до НАБУ, СБУ та Наглядової Ради ПАТ Укрпошта. Також дозволяю засобам ЗМІ та громадянам публічно використоувати викладену інформацію для того щод прояснити ситуацію. Дякую Василий Горбаль (Vasyl Gorbal) та Artem Shevalev за активну громадську позицію
.
Впевнений, закон не можна вигинати під бажаним кутом, в залежності від розміру чеку.

Фото Андрея Хилько.

Фото Андрея Хилько.

Фото Андрея Хилько.

Андрей Хилько


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

 

Щойно проект Трудового кодексу реєстраційний №1658  було ухвалено в першому читанні, почався тривалий процес його розгляду, підготовки до другого читання та ухвалення, внесення поправок.

Для цього при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення було створено Робочу групу з підготовки проекту кодексу до другого читання.

Федерація профспілок України під час роботи над Трудовим кодексом свідомо йшла проти його надмірної лібералізації за зразком інших країн, наприклад Грузії, Литви, Казахстану тощо. В цих державах фактичне панування роботодавця, закріплене в трудовому законодавстві, пояснювалося турботою про «свободу розвитку бізнесу та залучення інвестицій». Проте українські профспілки вирішили, що нам такий Трудовий кодекс не потрібен. У ньому насамперед мають бути захищені права працівника.

ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ НЕ ТІЛЬКИ НЕ ЗВУЖЕНО, А Й РОЗШИРЕНО!  

Як відомо, проект Трудового кодексу в першому читанні Верховна Рада ухвалила ще у листопаді 2015 року. Для доопрацювання законопроекту була створена спеціальна парламентська робоча група, до якої ввійшли представники Уряду, профспілок, об’єднань роботодавців, громадськості, а також експерти та науковці. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення завершив підготовку проекту Трудового кодексу України (№ 1658, доопрацьований) до другого читання.

В ході підготовки проекту Трудового кодексу України до другого читання  репрезентативними всеукраїнськими профспілковими об’єднаннями – суб’єктами Угоди про утворення Спільного представницького органу об’єднань профспілок, висловлено 112 постатейних поправок до проекту, що затверджені його рішенням від 09.11.2015 №27-1 і були направлені народним депутатам – суб’ єктам права законодавчої ініціативи.

У результаті активної роботи включено положення, спрямовані на адаптацію трудового законодавства України до Європейської соціальної хартії (переглянутої) та інших міжнародно-правових актів: Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці (недопущення дискримінації у сфері праці, тягар доказування дискримінації лежить на роботодавцеві, заборона примусової праці, основні права працівника, основні права роботодавця тощо).

ЗВІЛЬНИТИ ЧИ ЗАТРИМАТИ ЗАРПЛАТУ ВІДТЕПЕР НЕ ТАК ПРОСТО  

Для українських працівників стала звичною ситуація, коли роботодавець затримує зарплату і при цьому не несе ніякої економічної відповідальності. Після ухвалення Трудового кодексу цьому буде покладено край. Адже проектом ТК встановлюється матеріальна відповідальність роботодавця за порушення встановлених законом, колективним договором строків виплати заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат. У такому випадку роботодавець зобов’язаний сплатити працівнику пеню (компенсацію) у розмірі облікової ставки Національного банку у розрахунку на рік за кожен день затримки та сплатити всю суму заборгованості із заробітної плати з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення.

Крім того, за наполяганням Федерації профспілок, вдалося внести поправку (а фактично – окрему статтю), яка стосується права працівника відмовитися від виконання роботи у зв’язку з невиплатою заробітної плати в установлений строк або не в повному розмірі. Згідно з поправкою, у разі затримки зарплат и на строк понад 7 календарних днів працівник має право, попередивши про це роботодавця в письмовій формі, припинити тимчасово виконання роботи на весь період до виплати затриманої суми. І в такому разі працівник має право не просто припинити роботу, а й не з’являтися на робочому місці. Але одразу ж після виплати затриманої плати він зобов’язаний приступити до роботи. Роботодавець, своєю чергою, повинен компенсувати робітнику час вимушеної затримки роботи. Ні відсторонити, ні звільнити його він права не має.

Читайте також: Украинская энергетика несет миллионные убытки из-за коррупционных аппетитов Всеволода Ковальчука

Про перебіг роботи над Трудовим кодексом розповідають  учасники робочої групи, члени Спільного представницького органу профспілок. Це представники різних професійних спілок, спеціалісти з кадрової роботи, юристи. Вони провели колосальну роботу, аналізуючи представлений до першого читання документ, а потім наполегливо працювали над внесенням, а головне – відстоюванням численних поправок.

За словами заступника голови Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України, члена робочої групи Верховної Ради України Павла Прудникова, основні дискусії щодо обговорення Трудового кодексу тривали між профспілками, роботодавцями та міністерством. «Ми мали досить довгі та жорсткі дискусії з багатьох питань. І від того, наскільки професійні та вагомі аргументи надавали представники тієї чи іншої сторони, залежала підтримка більшої частини робочої групи», – зазначив він.

Григорій ОСОВИЙ, Голова Федерації профспілок України:

«Профспілки в переговорному процесі чітко зазначили свою позицію, щоб у новому Трудовому кодексі не було порушено чинні права працівників та обмежено повноваження профспілок у представництві і захисті їх інтересів. Малий та середній бізнес вимагали для себе більшої свободи, зокрема не попереджати працівника про звільнення за 2 місяці. Ми достатньо добре захистили ці позиції: відокремили, де е обов’язок роботодавця погоджувати з профспілкою свої рішення, а де – проводити консультації, завчасно інформувати працівника про можливі зміни в організації виробництва. Нам було важливо, щоб у Трудовому кодексі були особливо ретельно прописані колективні договори, з якими повинні узгоджуватися будь-які акти керівників підприємств. У своєму виступі на щорічній Конференції Міжнародної організації праці 9 червня ц.р. я звернувся до керівництва цієї авторитетної установи з проханням провести верифікацію цього законопроекту на предмет відповідності міжнародним нормам праці до його голосування в парламенті. Ми  маємо пересвідчитися, що наш кодекс відповідає європейським соціальним стандартам в сфері праці, Європейській соціальній хартії. І якщо це буде підтверджено, тоді його можна ухвалювати».

ПРОФІЛЬНИЙ КОМІТЕТ ГОВОРИТЬ КОДЕКСУ «ТАК!»

Людмила Денісова,  голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Голова робочої групи ВРУ з доопрацювання  проекту Трудового кодексу України до другого читання. «Робота над Трудовим кодексом тривала майже 2 роки, і за цей час до комітету надійшли висновки експертів Міжнародної організації праці, переважну більшість яких враховано в документі».

За словами Людмили Денісової, сторонам вдалося значно осучаснити трудове законодавство та наблизити його до норм міжнародного права.

«У проекті кодексу багато новел, але й залишилися положення, які зараз містяться у Кодексі законів про працю України. Проект оновлює понятійний апарат трудового права, зокрема вводяться поняття «працівник», «роботодавець», «працівники із сімейними обов’язками», «гігієна праці» тощо», – зазначила голова комітету.

За її словами, суттєвим позитивом для учасників трудових відносин є норма проекту щодо обов’язкового укладення трудового договору між роботодавцем і працівником у письмовій формі.

А також заборона змінювати умови трудового договору без згоди працівника. Тобто роботодавець не матиме права вимагати від особи виконувати іншу роботу, змінювати умови праці та визначати меншу зарплату.

Людмила Денісова нагадала, що проект містить положення, які забороняють роботодавцю без аргументації відмовляти особам у прийнятті на роботу. Встановлено чіткий перелік осіб, які не проходитимуть випробування при прийнятті на роботу, зокрема це стосується вагітних жінок, неповнолітніх тощо. Попри чутки про 70-годинний робочий тиждень, у проекті кодексу збережено тривалість робочого часу, яка становить 40 годин на тиждень.

Також голова профільного комітету перерахувала новації Трудового кодексу, які сприятимуть розширенню категорій працюючих. «У законопроекті передбачено можливість окремих категорій працівників працювати вдома. Така організація роботи в низці установ фактично мала місце і раніше, але не була врегульована на законодавчому рівні. У проекті передбачено, що під час укладення трудового договору або пізніше сторони можуть домовитися про виконання працівником роботи вдома (надомну працю), що дасть змогу роботодавцям ефективніше використовувати працю жінок, що мають дітей, осіб із зниженою працездатністю, яким у встановленому порядку рекомендована праця в надомних умовах, пенсіонерів, осіб, що доглядають за інвалідом або хворим членом сім’ї», – зазначила Людмила Денісова.

Голова комітету згадала і про норми Трудового кодексу, які деякі зацікавлені сторони називають «підігруванням роботодавцям».

Читайте також: Чтобы победить в войне, необходимо, для начала, назвать ее по имени

«Зокрема, говорять, що роботодавець буде проводити за працівником відеоспостереження, чим втручатиметься у його приватне життя. Проте, спостереження буде здійснюватися в тих галузях нашого виробництва, які потребують цього. Наприклад, це друкування коштів, виробництво ювелірних виробів тощо. Крім того, обов’язковою умовою для роботодавця буде зобов’язання попередити особу, яка працевлаштовується, що на її робочому місці здійснюватиметься відеоспостереження. А якщо людина не погоджується на це, то вона може відмовитися від підписання трудового договору з цим роботодавцем. У разі запровадження відеоспостереження до вже працюючої особи та її незгоди з такою умовою праці, працівник може бути переведений на іншу посаду або виконувати іншу роботу», – підкреслила Людмила Денісова

Сергій УКРАЇНЕЦЬ, співголова парламентської Робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання, заступник голови Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України:

«Головна зміна Трудового кодексу правове положення працівника стало більш стійким і захищеним. Новий кодекс вмістив у собі основні норми понад 60 ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці, Європейської соціальної хартії, директив Європейського союзу у сфері праці.

Роботодавці сьогодні скаржаться, що замість очікуваної ними рівності прав сторін даний проект встановлює «презумпцію вини роботодавця», тобто ставить працівника у більш вигідне, захищене становище. Це дійсно так, бо саме такої підтримки працівник потребує як об’єктивно економічно слабша і адміністративно залежна сторона трудових відносин. Саме захисні норми є переважаючими в проекті. Вперше законом, а не постановою Уряду, легалізуються повноваження органів державного нагляду за додержанням трудового законодавства. На підставі Конвенції МОП № 81 державні інспектори праці матимуть законне право проводити перевірки роботодавця в будь-який час без попереднього його повідомлення. Це дозволить швидше усунути мільйони наявних порушень трудових прав та нелегального використання праці і попередити їх виникнення надалі, розширити співпрацю державних і громадських інспекторів профспілок.

Ірина ЖИТКОВА, експерт-трудовик, спеціаліст по кадрах, член робочої групи Верховної Ради України:

«Я вважаю, що це абсолютно збалансований документ. У ньому прописано покрокову процедуру, що і як робити. Він вирішує нагальні питання, яких не вирішує старий радянський кодекс. Прописали гнучкий графік, врегулювали статус дистанційної та надомної роботи. Дуже добре прописали робочий час, у тому числі ненормований. Підвищено оплату за понаднормові години, за поділ робочого дня на частини, збільшилася тривалість відпустки з 24 до 28 днів, з’явилися оплачувані відпустки при народженні дитини».

Півторарічну роботу над Трудовим кодексом завершено. Проект пройшов широке обговорення, всі зацікавлені сторони мали можливість його проаналізувати та внести відповідні поправки. Наразі слово за депутатами. Чекаємо наступної сесії і віримо в перемогу!


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Даже после Революции Достоинства и смены власти из Украины сбежали далеко не все члены воровского клана Януковича.

Ретировались самые известные персоны, а вот «темные лошадки» по-прежнему процветают, и сейчас их от кормушки не оттащить.

Удивительной цепкостью к государственным должностям и деньгам отличается глава НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

2 октября 2015 года его назначили и.о. директора этого государственного предприятия. Это дало толчок к развитию следствия по уголовному делу, открытому еще за полгода до этого. Касалось оно махинаций на тендерных закупках “Укрэнерго”, совершенных в предыдущие годы.

А Ковальчук в нем фигурировал в качестве замдиректора НЭК «Укрэнерго» по тендерным закупкам. Ведь именно эта должность, говорят, ему в свое время досталась от Александра Януковича. Следствие заинтересовали ряд закупок, на которых были отмыты государственные деньги.

Через три дня после неожиданного назначения Ковальчука Генпрокуратура проводит обыск в его квартире, изъяв «крупный улов»: украшения, золотой слиток на 100 граммов, деньги (344 тысяч гривен, 167 тысяч долларов и 45 тысяч евро), документы на землю, квартиру и дом. Все это принадлежало жене Ковальчука.

Откуда богатства?

Выделяем несколько источников:

  • махинации с тендерами;
  • подставные подрядчики и откаты;
  • «ручной» заместитель по закупкам;
  • передерживание денег предприятия на депозитах и присваивание части процентов;
  • нецелевое использование средств предприятия.

Но об этом — позже.

А вот примеры того, как Ковальчук продолжет дело Януковича — лежат на поверхности. Об этом уже вовсю говорят в СМИ и соцсетях.

Финансирование сепаратистских «республик» в ОРДЛО за счет украинской энергетики

Всеволодом Ковальчуком уже давно откатана схема «взаимопомощи» псевдореспубликам ЛНР и ДНР. Народный депутат  Виктория Войцицкая не так давно обнародовала шокирующие цифры: за прошлый год Украина безоплатно поставила на оккупированные  территории Донбаса электроэнергии на сумму 1,517 миллиардов гривен.

«По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в пределах Луганской области за прошлый год мы поставили в оккупированные районы 1,288 млрд кВт-ч. общей стоимостью 1,718 миллиардов гривен. Расчеты составляли 24,2%, долг на начало 2017 — почти 1,396 миллиардов гривен. Однако эти цифры не совсем корректны. Ведь, по данным ООО «ЛЭО», около полугода средства, поступавшие предприятию от потребителей контролируемой территории, зачислялись в качестве оплаты за переток на неконтролируемые территории. По Донецкой области, по данным Минэнергоугольпрома, показатели составляют 275, 7 млн кВт · ч. и 389,3 миллионов гривен соответственно. Оплачено 68,8% стоимости, долг на 1 января этого года – 121,5 миллион грн. Итак, в целом по состоянию на 1 января 2017 мы «подарили» сепаратистам электроэнергию стоимостью более 1,517 миллиардов гривен!»,- передает слова Войцицкой «Зеркало недели». https://dt.ua/UKRAINE/u-2016-roci-ukrayina-bezoplatno-postavila-do-ordlo-elektriki-na-1-517-mlrd-grn-243761_.html

Также Виктория Войцицкая заявляет, что «Укрэнерго» полностью игнорирует постановление Кабинета Министров №263 от 7 мая 2015 года, которым Правительство обязало эту компанию финансировать свое подразделение в оккупированных районах исключительно за счет вкладов от других энергетических компаний, которые там функционируют

По словам Войцицкой, деньги на финансирование НКРЭКУ в тариф «Укрэнерго» закладывает средства в объеме, необходимом для финансирования сетей только на подконтрольной украинской территории, но компания тратит средства нецелевым способом – просто недофинансирует сети на мирной территории и за этот счет обеспечивает почти бесплатную работу магистральных электросетей в «молодых республиках». Здесь возникает вопрос: дают ли деньги энергетические компании с оккупированных территорий, и в чей карман они перетекают, если энергетику «ЛНР» и «ДНР» благотворительно финансируют за счет всей Украины?

Человек Януковича и Бойко продвинулся по службе и не ответил ни за одно нарушение

Складывается впечатление, что команда Януковича после массового побега из Украины оставила здесь «смотрящих», а Ковальчуку дали задание заниматься вредительством. Иначе как объяснить то, что человек Юрия Бойко (друга Януковича, а ныне — лидера «Оппоблока») не то что не наказан за свои махинации, а даже продвинулся по службе!

В 2010-2013 гг Всеволод Ковальчук, уроженец Славянска Донецкой области,  возглавлял тендерный комитет в НЭК «Укрэнерго», в те времена больше всего тендеров выигрывало детище Юрия Бойко – компания «Укрэнергомонтаж».  Но значительную часть из выигранных подрядов (всего  — 3,7 миллиарда гривен), компания выполнять не спешила, передавая работы на выполнение более дешевым подрядчикам. Ими выступали разного рода дочерние фирмы «Укрэнергомонтажа» и предприятия, принадлежащие семье Ковальчука.  Разумеется, разницу в цене за работу присваивал именно он.

Не удивительно, что по итогам таких сделок были начаты уголовные производства. В документах следствия указано, что будучи замом директора НЭК «Укрэнерго», Всеволод Ковальчук «способствовал и продолжает способствовать подконтрольным ему и членам его семьи предприятиям в признании их победителями тендеров «Укрэнерго».

И даже после всего этого его назначают руководить НЭК, а он, в свою очередь, приводит на свое старое место верного зама – своего друга и кума Валерия Полшкова. Ему была отдана в распоряжение тендерная комиссия, так что теперь господин Ковальчук будет махлевать на тендерах уже в четыре руки.

Полшков, видимо, посчитал такую должность для себя очень важной, настолько, что не пожалел за нее «забашлять». Не зря ведь в прошлогодней декларации Ковальчука указана сумма больше 7 миллионов гривен, которую Полшков якобы вернул ему в качестве долга.

Иначе попасть на работу на госпредприятие Полшкову было бы сложно, ведь его прошлое достойно нескольких томов уголовных дел. В общем, некоторыми фактами нарушений в его предыдущей работе давно заинтересовались правоохранительные органы.

Чиновник, купивший «вышки Бойко» для «Черноморнафтогаза», теперь работает на Ковальчука

Все дело в том, что во времена Януковича Валерий Полшков работал на должности аналогичной нынешней в «ДАТ «Черноморнафтогаз» в Крыму https://far.chesno.org/entity/303/.

Еще с тех пор прослеживается четкая коррупционная взаимосвязь между звеньями коррупционной цепочки Януковича: одна и та же фирма-«прокладка» «Маэстро-торг» выигрывала тендера и у «Укрэнерго» и у «Черноморнафтогаза».

Так в 2013 г.  фирма-однодневка, зарегистрированная в 2011 г. в Житомире с уставным капиталом 100 гривен (!), легко выиграла тендер на почти 23 миллиона гривен, даже не поторговавшись.

Как пишет «Антикор» https://antikor.com.ua/articles/125058-maestro-torg_i_ukrenergo._sbu_zabyla , в 2013 году государственное предприятие «Укрэнерго» по результатам тендера заключило сделку с «Маэстро торг» на поставку трансформаторов для всей Украины на 22 миллионов 850 тысяч гривен.

На тендере тогда лучшим ценовым предложением была пропозиция научного предприятия «Синапс», которое на рынке с середины 90-х годов, и просило за трансформаторы вдвое меньше — 10 миллионов 700 тысяч гривен. Однако, в документах компании нашли недочет — незаверенную копию устава. Эта ошибка стоила компании заказа, а украинскому бюджету — 10 миллионов гривен. Ведь  из-за такого «страшного преступления», как отсутствие подписи нотариуса, заказ моментально отдали конкуренту з вдвое завышенной ценой — «Маэстро-торгу».

У «Черноморнафтогаза» еще много общего с «Укрэнерго», особенно, по части закупок.

В 2013 году миллионы «Черноморнафтогаза» с легкой руки Валерия Полшкова уходили на закупку топлива у одного и того же (дорогого!) поставщика http://nashigroshi.org/2013/07/04/chornomornaftohaz-zamovyv-u-lyubymoho-komunista-palyva-na-55-miljoniv-z-20-marzhoyu/  .

Был в его практике и эпизод с закупкой металлических изделий, который раскопали журналисты проекта «Наші гроші”.

Как только журналисты начали слать запросы и занялись темой, им дали ответ, что по завершении тендера «Черноморнафтогаз» «опомнился» и заключил дополнительные договора за боле низкую цену. Так, журналистам удалось заставить коррупционеров сэкономить госбюджету сотни тысяч гривен. http://nashigroshi.org/2013/09/12/harkivyany-poperek-yanukovychiv-prodaly-chornomornaftohazu-kolyuchu-strichku-i-shvelery-vdvadoroha/

Чему тут удивляться, если Полшков отвечал за закупки всем известных «вышек Бойко», которые приобрели через десятые руки по ценам, превышающим реальные почти на 400 миллионов долларов!

Тогдашний председатель тендерного комитета «Черноморнафтогаза» Валерий Полшков за это по закону не ответил, ведь в связи с аннексией Крыма дела эти как-то утратили свой ход, хотя по эпизодам с закупками было даже досудебное расследование  в связи  с обнаружением признаков сговора между участниками торгов.

Хотя, уголовных дел и разного рода расследований эти ребята, похоже, уже не боятся — как-то привыкли, что ли.

Уголовные дела, криминал и коррупция постоянно сопровождают деятельность зарвавшегося донецкого чиновника

В 2015 году Генпрокуратура возбудила очередное уголовное производство по результатам проверки Госфининспекцией деятельности Ковальчука на должности замдиректора «Укрэнерго».

Ревизией было установлено, что в 2011-2013 гг. «Укрэнерго» провела 12 госзакупок на общую сумму 2 миллиарда гривен с нарушениями. Подряды в этом случае доставались фирмам, имеющим отношение к клану Ковальчука. К примеру,  ООО «ВАКК» принадлежит сестре Ковальчука Анне. Этой фирме, как и офшорному детищу Всеволода Ковальчука ООО «Хорос», от «Укрэнерго» доставались самые лакомые кусочки тендерного пирога. Как было установлено следствием, https://antikor.com.ua/articles/126207-tendernye_sekrety_vsevoloda_kovaljchuka , только ООО «Хорос», которое оформлено в Белизе (оффшорная зона, благодаря которой наше государство не получает налогов от компании), с 2011 года получило заказов от «Укрэнерго» на 48,7 миллиона гривен, хотя работы выполняли все равно другие дочерние предприятия, подконтрольные Ковальчуку и его окружению.

Так например Запорожское УМВД расследует уголовное дело по факту присвоения средств должностными лицами «Хороса» и Днепровской энергосистемы (подразделение «Укрэнерго»). «Хороса» на бумаге сделал в ДЭС работ на 14 миллионов гривен, а на самом деле их выполнил субподрядчик за 8 миллионов. Соответственно, 6 миллионов попали в бездонный карман предприимчивого директора Ковальчука.

На этот счет Генпрокуратура называет цифры убытка в 250 миллионов гривен https://antikor.com.ua/articles/77203-gpu_rozsliduje_jak_novij_kerivnik_ukrenergo_za_chasiv_janukovicha_lobijuvav_firmi_svojeji_rodini_na_ . Они причинены государству вследствие завышения закупочных цен во время тендеров «Укрэнерго».

Кроме давления на тендерную комиссию и отечественных участников торгов, Ковальчук через исполнителей Департамента внешних инвестиций умудрялся даже принуждать иностранные компании, такие как Calpataru, Dalekovod, Azenko, Daewoo,  брать на субподряд подконтрольные ему компании. «Хотите заказ? — Делитесь!». Этот подлый коррупционный принцип — главный девиз предприимчивого руководителя «Укрэнерго».

Во время тендера по ПС «Кременская» распилили 345 миллионов гривен

Можно с уверенностью сказать, что в случае следующей ревизии, в ее отчеты наверняка попадет недавний тендер на 1,3 миллиарда (!) гривен, проведенный весной этого года. Заказ — строительство подстанции «Кременская» с заходами высоковольтных линий 500 кВ «Донбасская — Донская» и 220 кВ «Кременская — Юбилейная».

На этом тендере из государственной казны в карманы чиновников «перекочевало» 345 миллионов гривен!

27 декабря 2016 года был объявлен тендер ТС «Кременская», срок принятия предложений истек 15 марта этого года. Зарегистрировались три участника: ТОВ «Киевская энергетическая строительная компания» (КЭСК), Корпорация производственных и коммерческих предприятий «Союз» (СОЮЗ) и ТОВ «Строительный холдинг «Шевченковский» (СХШ).

Самым дешевым было предложение «Строительного холдинга «Шевченковский» (СХШ) — 887 миллионов гривен. С разницей в миллион лидерство в цене заняла компания СОЮЗ (1 299 миллиона), за ней — ТОВ «Киевская энергетическая строительная компания» (КЭСК)  — 1 298 миллиона гривен.

Из-за давления Ковальчука и увольнения председателя, тендерный комитет сдался и отклонил самое дешевое предложение от БХШ 12 апреля 2017 года. В аукционе между оставшимися двумя участниками, которые сделали для отвода глаз лишь по одному минимальному ценовому шагу, победил с разницей всего на 2% меньше ожидаемой стоимости, КЭСК (1 272, 00 млн грн.).

Если сравнить с ценой БХШ, то налицо убыток государству на 345 миллионов гривен!

Нецелевое использование денег, конфликт интересов и «черные» проценты

И это не только в тендерах, есть еще средства, предусмотренные под конкретные инвестиционные проекты, которые используются не по назначению. «Укрэнерго» получает деньги от регулярно повышающегося тарифа (с 2014 года он возрос с 2,369 коп/кВт-час до 6,054 коп/кВт-час). Но вместо финансирования инвестиционной программы 2016 года, приказа №1 (проведение ремонтной программы), руководство компании… отправляет деньги на депозит, накопив уже порядка 3,02 миллиарда гривен.  Откладывает на «черный день»? Скорее, кладет в карман по пару процентов, неплохо при этом имея.

Хотя и на личных счетах у него все в порядке: Ковальчук задекларировал https://public.nazk.gov.ua/declaration/7eb68d61-d580-4126-b66c-001c61285412     целое состояние, в частности, за прошлый год этот чиновник одних только премий навыписывал себе на 2,9 миллиона гривен. Это при том, что у него 17 тысяч гривен официальной зарплаты, что почти на 10 тысяч больше, чем оклад… министра энергетики и угольной промышленности!

ВСЕМЕДИА


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO