Теги Posts tagged with "Всеволод Ковальчук"

Всеволод Ковальчук

Енергетична стратегія України передбачає перехід енергетичного сектору України на ринкові принципи функціонування та конкуренції з метою повномасштабної її інтеграції до європейського енергетичного ринку з вільним рухом енергоресурсів, інвестицій та технологій. На її виконання в 2017 році Верховною Рада України прийнятий закон «Про ринок електричної енергії», відповідно до якого за два роки має бути виконана адаптація ринку електроенергії до  європейських стандартів.

Ключову роль в імплементації закону «Про ринок електричної енергії» покладено на ДП «НЕК «Укренерго», як оператора системи передачі, а саме:

 • Участь та розробка нормативно-правових актів роботи ринку електричної енергії;
 • Впровадження програмного забезпечення для функціонування учасників ринку електричної енергії.

Впровадження програмного забезпечення передбачає ДП НЕК «Укренерго» виконати  заходи із закупівлі програмно-апаратного забезпечення для роботи балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку. Джерелом фінансування закупівлі є міжнародні кредитні кошти, які надаються під державні гарантії Світовим банком. Відповідно до вимог Світового банку на сайті ДП «НЕК Укренерго» розміщені запрошення та результати проведених міжнародних торгів https://ua.energy/diyalnist/spivrobitnytstvo-z-mfo/ogoloshennya-ta-zvity/#1538050754507-0edd0523-7b37. Так, в межах імплементації закону «Про ринок електричної енергії» ДП «НЕК «Укренерго» ініційовано та виконано такі торги:  

 • 01.06.2018 оголошено результати міжнародних конкурсних торів із закупівлі «Лот 1 – «Балансуючий ринок, ринок Допоміжних послуг та система Адміністратора розрахунків» https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/06/Contract_Award_ICB_UE5_UKR_Lot1.pdf . Переможцем торгів оголошено консорціум IP Systems z.r.t. + smart technologies Management-Beratungs-und Beteiligungs m.b.H, вартість договору складає 7 990 000,00 дол. США.

Окремо, звертаю Вашу увагу на такі факти щодо цієї закупівлі, а саме:

 1. В торгах приймав участь лише один учасник, який і став переможцем.
 2. Переможець торгів  IP Systems Kft в 2017-2018 р.р. не виконав аналогічний договорів в НАК Нафтогаз http://uaprom.info/article/6326-ukrtransgaz-soft-pomog-naftogazu-uderzhat-monopoliyu.html
 3. В описі предмету закупівлі відсутня система комерційного обліку.

Висновки, щодо проведених закупівель. В період 2018-2019 р.р. ДП «НЕК «Укренерго» загалом ініційовано  8 міжнародних торгів по 4 лотам пов’язані із роботою нового ринку електричної енергії , з яких оголошено результат по 1 лоту та укладено 1 договір про закупівлю програмного забезпечення «Балансуючий ринок, ринок Допоміжних послуг та система Адміністратора розрахунків». Для роботи ринку забезпечення балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку апаратне забезпечення закуплено не було. Аналізуючи інформацію зазначену в оголошенні не відомо чи закуплене по лоту 1 програмне забезпечення є необхідним та достатнім для роботи нового ринку електричної енергії, оскільки не відомо чи закуплене програмне забезпечення для роботи адміністратора комерційного обліку.

З огляду на вимоги закону «Про ринок електричної енергії» для забезпечення роботи балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, системи адміністратора розрахунків та системи комерційного обліку, програмне забезпечення має включати наступні функціональні можливості:

  • Робота із заявками для аукціонів;
  • Управління аукціонами потужності та енергії;
  • Моніторинг аукціонів потужності та їх результатів;
  • Планування графіків учасників торгівлі (отримання, перевірка, редагування);
  • Моніторинг номінації;
  • Обробка графіків виробництва та споживання;
  • Планування режиму, включаючи управління мережевими обмеженнями;
  • Активація пропозицій щодо енергії;
  • Створення графіку найменувань;
  • Управління  фінансовими гарантіями;
  • Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю учасників ринку;
  • Управління рахунками та актами;
  • Розрахунок енергії, що підлягає продажу;
  • Розрахунок та облік допоміжних послуг;
  • Облік невиконання зобов’язань;
  • Балансування обліку енергії;
  • Розрахунок вартості за небаланс;
  • Розрахунок збору за небаланс;
  • Управління ціноутворення тарифу;
  • Розрахунок тарифного збору;
  • Облік врегулювання;
  • Моніторинг та оперативні аналітичні звіти;
  • Прогнозування попиту.

Кращі світові практики передбачають наступний життєвий цикл із впровадження програмного забезпечення:   

 • Збір та обробка  детальних функціональних вимог роботи програмного забезпечення  у зацікавлених сторін;
 • Моделювання концептуальної функціональної моделі роботи програмного забезпечення;
 • Налаштування технічної інфраструктури для роботи програмного забезпечення;
 • Розгортання середовища для виконання модифікацій, налаштувань та тестування  програмного забезпечення;
 • Створення та налаштування прототипу системи, інтеграція із допоміжним програмним забезпеченням;
 • Підготовка нормативно-довідникової інформації та даних для завантаження в програмне забезпечення;
 • Проведення функціонального та інтеграційного тестування роботи програмного забезпечення ключовими користувачами;
 • Розробка методичних матеріалів та інструкцій, навчання кінцевих користувачів;
 • Розгортання продуктивного середовища, взяття в дослідну експлуатацію програмного забезпечення;
 • Виявлення та виправлення помилок в роботі програмного забезпечення в дослідній експлуатації;
 • Запуск в промислову експлуатацію програмного забезпечення.

Беручи до уваги наявні результати впровадження програмного забезпечення, які декларує  ДП «НЕК «Укренерго» учасники ринку стурбовані поточним станом та результатами впровадження програмного забезпечення для роботи ринку електричної енергії.

Наявні результати впровадження представлені за посиланнями:

Занепокоєння та стурбованість учасників ринку полягає в тому, що за місяць до початку роботи нового ринку електроенергії:

 • Збір детальних функціональних вимог роботи програмного забезпечення у учасників ринку (регулятор, генерація, передача, ЦОВВ та інші) не був виконаний;
 • Присутні методичні матеріали по роботі програмного забезпечення тільки в частині створення/реєстрації облікового запису;
 • Відсутні інструкції для кінцевих користувачів, в яких детально викладено опис роботи із програмним забезпеченням;
 • Невідома якість впроваджених функціональних можливостей програмного забезпечення оскільки учасники ринку не долучались до формування функціональних вимог, тестування та навчання роботи програмного забезпечення;
 • Невідома відповідність наявних функціональних можливостей програмного забезпечення  вимогам роботи нового ринку електричної енергії;
 • По роботі із ринком допоміжних послуг, системи адміністратора розрахунків та системи комерційного обліку взагалі відсутні будь які методичні матеріали програмного забезпеченням;
 • Впровадження програмного забезпечення є непрозорим та несистемним, оскільки:
  • невідомо які етапи/роботи були заплановані а які з них виконанні;
  • відсутні будь які методичні матеріали з організації та впровадження програмного забезпечення, тестування та оцінювання якості;
 • Впровадження програмного забезпечення супроводжується порушенням вимогам діючих державних стандартів, а саме:
  • ДСТУ 2844-94 Програмні засоби ЕОМ. Забезпечення якості. Терміни та визначення;
  • ДСТУ 2873-94 Системи оброблення інформації. Програмування. Терміни та визначення;
  • ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення;
  • ДСТУ 2850-94 Програмні засоби ЕОМ. Показники і методи оцінювання якості;
  • ДСТУ 2851-94 Програмні засоби ЕОМ. Документування результатів випробувань;
  • ДСТУ 2853-94 Програмні засоби ЕОМ. Підготовлення і проведення випробувань;
  • ДСТУ 3918-99 (ISO/IEC 12207:1995) Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення;
  • ДСТУ 4302:2004 Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп`ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000, MOD) ;
  • ДСТУ ISO/IEC 14598-1:2004 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 1. Загальний огляд (ISO/IEC 14598-1:1999, IDT) ;
  • ДСТУ ISO/IEC 14598-2:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 2. Планування та керування (ISO/IEC 14598-2:2000, IDT) ;
  • ДСТУ ISO/IEC 14598-4:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 4. Процес для замовників (ISO/IEC 14598-4:1999, IDT) ;
  • ДСТУ ISO/IEC 14598-5:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 5. Процес для оцінювачів (ISO/IEC 14598-5:1998, IDT) ;
  • ДСТУ ISO/IEC 14598-6:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 6. Документація модулів оцінювання (ISO/IEC 14598-6:2001, IDT);
  • ДСТУ ISO/IEC 15288:2005 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу системи (ISO/IEC 15288:2002, IDT) ;
  • ДСТУ 3986:2000 (ISO 8879:1986) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Стандартна мова узагальненої розмітки (SGML)
  • ГОСТ 19.102-77. Єдина система програмної документації. Стадії розробки;
  • ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85). Єдина система програмної документації. Схеми алгоритмів, програм, даних та систем;
  • ГОСТ 28195-89. Оцінка якості програмних засобів. Загальні положення.
  • ГОСТ 28806-90. Якість програмних засобів. Терміни та визначення;
  • ГОСТ 34.003-90. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Терміни та визначення;
  • ГОСТ 34.201-89. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Види, комплектність і позначення документів при створенні автоматизованих систем;
  • ГОСТ 34.601-90. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Стадії створення;
  • ГОСТ 34.602-89. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Технічне завдання на створення автоматизованої системи;
  • ГОСТ 34.603-92. Інформаційна технологія. Види випробувань автоматизованих систем;
  • РД 50-34.698-90. Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів і керівних документів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Вимоги до змісту документів;
  • РД 50-682-89. Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів і керівних документів на автоматизовані системи. Загальні положення;
  • ГОСТ Р ИСО/ МЭК ТО 9274-93. Інформаційна технологія. Настанова з управління документуванням програмного забезпечення;

Представники ДП «НЕК «Укренерго» протягом двох останніх років в засобах масової інформації та соціальних мережах постійно зазначають про те що є двигуном переходу до конкурентного ринку електроенергії, і це не дивно оскільки:

– в організаційній структурі  ДП «НЕК «Укренерго» є цілі напрямки діяльності PR під керівництвом Михаїла Бно-Аріяна, які займаються написанням від імені менеджменту та ДП «НЕК «Укренерго» саме публікацій про «здобутки менеджменту» що не є по суті профільним напрямком діяльності системного оператора передачі а фонд оплати праці цих працівників є додатковим навантаженням на тариф електричної енергії;  

– суспільству та учасникам ринку, ДП «НЕК «Укренерго» постійно надає інформацію про «здобутки менеджменту» без документального їх підтвердження, таких як копій прийнятих документів або протоколи рішень тощо;

– декларовані «здобутки менеджменту» маю  популістичний характер, який не має нічого спільного із реальним станом справ, про що зазначається в даному документі.

Так наприклад із офіційно сторінки Світового банку в публікації від 28.05.2019 зазначається, що важливі елементи нормативно-правової бази та необхідні іт-систем не готові до відкриття ринку з 01.07.2019, хоча в публікаціях Всеволода Ковальчука про це не зазначається.

Приймаючи до уваги  вище зазначену інформацію, оператор системи передачі в особі ДП НЕК «Укренерго» не виконав взяті на себе зобов’язання із імплементації закону «Про ринок електричної енергії», а саме:

 • Відсутня закупівля технічної інфраструктури для роботи програмного забезпечення, із необхідних 4 лотів виконано укладання договору по 1 лоту;
 • Невідома якість закупленого програмного забезпечення у відповідності до вимог роботи нового ринку електричної енергії;
 • Впровадження закупленого програмного забезпечення відбувається із порушенням діючих державних стандартів України.

Також, додатково звертаю Вашу увагу на те, що менеджмент ДП «НЕК «Укренерго» має один з найвищих фондів оплати праці серед державних підприємств і це та фоні високого тарифу за електроенергію при відсутності дієвих результатів роботи та неготовності до запуску програмного забезпечення для конкурентного ринку електричної енергії.

З метою стабілізації ситуації, яка спричинена відсутністю достатнього рівня професіоналізму та компетентності вищого управлінського менеджменту  ДП «НЕК «Укренерго» пропонуємо перелік наступних реанімаційних заходів:

 1. Відсторонити від займаємих обов’язків вищий керівний склад ДП «НЕК «Укренерго», передавши функції управління тимчасовій адміністрації, яку пропонуємо сформувати із представників суспільства, регулятора, кабінету міністрів, світового банку.
 2. Провести детальний аналіз на відповідність тендерної документації, закупленого  програмного забезпечення в необхідності та достатності імплементації нового закону про  ринок електричної енергії.
 3. Провести аудит на доцільність та законність управлінських рішень відстороненого керівного  складу ДП «НЕК «Укренерго», при виявлені зловживань передати матеріали в правоохоронні органи.
 4. Виконати аналіз та внести зміни до тендерної документацією на закупівлю технічної інфраструктури для роботи програмного забезпечення у відсутності в ній упередженості та для достатнього рівня  конкуренції постачальників.
 5. Оцінити рівень компетентності працівників ДП «НЕК «Укренерго», які долученні до імплементації закону.

Источник


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Господин Зеленский, оглянитесь! Всеволод Ковальчук — коррупционер времён Януковича и Порошенко не имеет права воровать при Вашей власти. Не допустите этого — народ все видит!

СОЮЗ ЭНЕРГЕТИКОВ УКРАИНЫ ОБРАТИЛСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ ЗЕЛЕНСКОМУ ВЛАДИМИРУ! 

Начать данную публикацию мы решили с обращения к новоизбранному Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому, в связи с тем, что многие старые коррупционеры начали нагло лезть в друзья к новому Гаранту. Среди таких «ценителей разворовывать государственное имущество» есть явно отличающийся от всех других и.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, служивший ранее Януковичу и Порошенко. Таких псевдо-реформаторов в системе нового Президента и нашего государства, считаем, видеть недопустимым!

Уважаемый, Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой придерживаться обещаний, данных украинскому народу, а одним из таких обещаний было то, что Вы будете бороться с коррупцией, очистите наше государство от чиновников старой системы, которые опозорили себя на своих должностях.

Одним из таких чиновников является вышеупомянутый и.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, который нагло посмел прийти к Вам на «поклон». Уверяем Вас, что данный человек не достоин Вашего внимания, ведь в течение многих лет обворовывает Украину прикрываясь сначала Виктором Януковичем, а затем и Петром Порошенко. Народу неприятно то, что еще не успели высохнуть печати на бюллетенях, как уже всякая «нечисть» обступает Вас со всех сторон. Предполагаем, что его появление рядом с Вами является провокацией, чтобы Вас дискредитировать, и более вероятен вариант, что этот «хамелеон» в который раз, ради своей выгоды, решил переметнуться под крыло нового высшего государственного лица.

Украинский народ против, чтобы Владимир Зеленский ассоциировался с таким человеком, как Ковальчук Всеволод. Сейчас кстати вспомнить о том, что на Ковальчука открыто немало уголовных дел, и все они, к сожалению, при содействии Юрия Луценко дальше порогов Генеральной прокуратуры Украины не движутся. Мы просим и призываем, чтобы ни Вы, ни Ваша команда не предала идеалы Вашей предвыборной кампании. В то же время, обращаем внимание, что Всеволод Ковальчук, в соответствии с Вашими обещаниями должен понести наказание согласно действующему законодательству Украины. Ниже, четко по пунктам, проведем анализ преступной деятельности и.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго». Эту информацию Ваша команда в состоянии оперативно проверить и отреагировать. Владимир Александрович, на Вас надеется весь украинский народ и верит, что Вы не подведете и быстро отреагируете на наше обращение.

В первом пункте мы хотим подчеркнуть, что данный чиновник является коррупционером времен Виктора Януковича. А, согласно Ваших обещаний, старых коррумпированных чиновников в правление государством и государственными предприятиями допущено не будет. Ковальчук работал в команде сына Виктора Януковича — Александра, в народе более известного, как «Саша-стоматолог», кроме того был партером Юрия Бойко. Во времена Януковича, с сентября 2010 по май 2013 руководил тендерным комитетом при «Укрэнерго». За это время приближенная к Бойко компания «Укрэнергомонтаж» получила от господина Ковальчука подрядов на сумму 3,7млрд. гривен, отдавая другим компаниям субподряды по сильно заниженным от изначальных тендеров ценам, требуя при этом еще и долю в предприятиях-субподрядчиках. Конечно же для того, чтоб контролирование правильное распределение октатов. К примеру, владельцы «СВС-Днепр» Випирайло и Кравченко за получение подряда вынуждены были отдать Бойко и Ковальчуку 50% акций своей компании. Впоследствии, в 2014-2015 годах против нынешнего и.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго» было открыто уголовное производство. Кроме того, по «стечению обстоятельств» сестра одиозного чиновника Анна Ковальчук, которая владеет компаниями ООО «Хорос», ООО «Тилос», ООО «Укрстройинвест-2000» в те времена от «Укрэнерго», получала огромное количество подрядов. Одно ООО «Хорос» в 2011 году получило заказов на сумму в 48,7 млн. гривен.

Но и это еще не все! Эти компании не выполняли работы самостоятельно, они пользовались услугами субподрядчиков, которые выполняли задачи по более низким ценам, что иногда, конечно же, влияло и на качество работ. Как результат, Всеволод Ковальчук просто забирал разницу в свой карман.

Примером может быть дело, возбужденное тогдашним Запорожским УМВД относительно сотрудничества между ООО «Хорос» и подразделением «Укрэнерго», где фирма Анны Ковальчук получила от государственной структуры 14 млн. гривен, а все работы передала субподрядчику с общим чеком в 8 млн. гривен. В результате Всеволод и Анна Ковальчуки нажили 6 млн. гривен в ущерб государству и качеству выполненных работ! В общем, Генеральная прокуратура обнаружила, что во время сомнительных подрядов на сумму 2 млрд. гривен Ковальчук незаконно обогатился на 250 млн. гривен.

Кроме этих темных дел Ковальчук замешан и во многих других, ведь у него «огромные бездонные карманы», которые он никак не может наполнить уже многие годы.

В конце 2015 года финалом этих преступлений стал не суд над Севой Ковальчуком, а наоборот, Всеволода Владиславовича Ковальчука назначили на должность руководителя «Укрэнерго». По инсайдерской информации, к должности и.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго» его привел «блат» с близким к Петру Порошенко человеком, о котором мы упомянем ниже. Именно такая «дружба» одновременно привела и к полной заморозке всех уголовных производств.

В нашем государстве сложилась негативная статистика: власть во главе с Президентом меняется, а коррупционные исполнители стойко остаются на местах. Владимир Александрович, это надо изменить!

Второй пункт не менее важен, ведь Всеволод Ковальчук на своей должности чувствует себя «богом» и, пользуясь служебным положением, оказывает давление на зарубежные компаний, участвующие в тендерах. Ковальчук в грубой форме заставлял зарубежные фирмы Кalpataru, Dalekovod, Daewoo, и другие, брать субподрядчиком исключительно его компании. При других условиях шансов выиграть тендер у иностранцев не было никаких.

Третьим пунктом следует отметить огромную аферу вокруг строительства подстанции «Креминская». Так, 12 декабря 2016 года, был объявлен тендер на строительство Подстанции 500 кВт «Креминская» с ожидаемой стоимостью 1.3 млрд. гривен. По завершению подачи заявок 15.03.2017 года, было получено предложения от трех участников: ООО «Киевская энергетическая строительная компания» (КЭСКЕ), Корпорация производственных и коммерческих предприятий «Союз» (СОЮЗ) и ООО «Строительный холдинг «Шевченковский» (БХШ). На время получения предложений этими компаниями были озвучены такие суммы за проведение работ:

 • КЭСКЕ — 1.298 млрд. гривен,
 • СОЮЗ — 1.299 млрд. гривен,
 • БХШ — 887 млн. гривен.

В этой тройке Ковальчуку явно мешало ООО «Строительный холдинг «Шевченковский», поэтому в сговоре с другими двумя компаниями, он оказывал давление на тендерный комитет с целью отклонить дешевое предложение. Но, скорее всего, и.о. заместителя директора по инвестиционному планированию и закупкам пытался помешать планам руководителя «Укрэнерго» Ковальчука и, как следствие, 24.03.2017 был уволен.

Уже после такого увольнения, 12.04.2017 тендерный комитет принимает решение об отклонении предложения БХШ и о допуске к аукциону КЭСКЕ и СОЮЗ.

В результате аукцион состоялся 18.04.2017 года, а обе компании сделали по два минимальных шага в торгах и остановились. КЭСКЕ с ценовым предложением — 1.272 млрд. гривен, что всего на 2% ниже ожидаемой стоимости, стала победителем аукциона. Каков размер отката Ковальчука остается только гадать.

Интересным моментом, который подтверждает сговор с руководителем «Укрэнерго» является то, что по уставу «Укрэнерго» рекомендовано отменять тендеры, где цена предложения победителя отличается от ожидаемой менее чем на 5%, или проводить дальнейшие торги с целью снижения цены. Вопреки этой норме 10.05.2017 года договор с КЭСКЕ был подписан. Банковская гарантия в размере 5% от суммы договора была выдана «РВС-банком». В то время данный банк имел всего три отделения, непрозрасное отношение к губернатору Николаевской области – Алексею Савченко, весьма близкому к Петру Порошенко, а в 2016 году вообще был на грани банкротства. Принятие гарантии от этого банка было крайне легкомысленным решением, продиктованным с Банковой.

Если подвести итог, то Ковальчук с целью собственной выгоды лишился главного конкурента, и принес большой ущерб государству: справедливая себестоимость выполнения работ по этому тендеру составляла: 887 млн ​​(самое дешевое предложение) + 40 млн (ошибочно не учтенные) — 80 млн (около 9 % — это прибыль подрядчика) = 847 млн. гривен. Подсчет суммы убытков: 1.272 млрд. — (887 млн. + 40 млн.) = 345 млн. гривен.

345 миллионов гривен чистого убытка государству!

Подчеркиваем, что Ковальчук имел полномочия на любом этапе остановить процедуру закупки до момента подписания договора, но не сделал этого ради экономии средств государства. Ведь главной целью этой схемы было только собственное обогащение, ведь Ковальчук был там и «в теме, и в доле», а на государство ему наплевать.

Следующим, четвертым пунктом стоит отметить назначение Ковальчуком на должность директора по закупам своего кума — Полшкова Валерия Петровича. Эту аферу с назначением он провернул красиво — объявил псевдо-конкурс, где победитель был давно известен. Кроме этого с Полшковым наш и.о. Ковальчук провел еще одну аферу — отмыл средства в размере 7’351’500.00 гривен, подав их в своей декларации, как возврат долга от своего кума. Кроме элементарного отмывания денег, можно допустить, что эта схема являлась платой за назначение на должность. Но прокуратура президента Порошенка этого не увидела.

Полшков работал председателем тендерного комитета компании «Черноморнефтегаз», где на него было открыто уголовное производство за проведение незаконных тендеров, которые еще в народе окрестили, как «вышки Бойко». Полшков просто-напросто вступал в сговоры с участниками тендеров, которыми выступали исключительно связанные люди (а это уже нарушение закона) и отдавал им заказ, за ​​который государство переплачивало свыше 25% рыночной цены.

Важным является также пятый пункт, который демонстрирует чрезвычайную наглость Всеволода Ковальчука! Денежные средства государственной компании в сумме 3 млрд. гривен, размещенные на банковском депозите, приносили в карман Ковальчука 3% годовых!!! Проведенный финансовый аудит зафиксировал это. Этот ужасный поступок возмутил не только народ, но и народных депутатов.

Так, народный депутат Куприй Виталий Николаевич написал заявление на имя Генерального прокурора Украины Юрия Луценко о совершении преступления со стороны Всеволода Ковальчука. Но, как мы отмечали выше, и.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго» имел серьезных друзей в кругу Петра Порошенко, поэтому данное производство, как и многие другие, Юрию Витальевичу Луценко было невидимо.

Шестым пунктом важно подчеркнуть, что Всеволод Ковальчук ведет НЭК «Укрэнерго» к развалу, и в настоящее время это уже почти руины. Еще примерно полгода, год и о существовании такой структуры мы сможем забыть. И.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго» настолько увлекся созданием структуры, которая во всем ему прислуживала, что совсем пропустил нарастающее социальное напряжение в регионах. Ведь простых работяг он увольняет, наращивая лишь штат коррупционной прислуги.

Кроме того, стоит в этом пункте добавить, что простые рабочие получают 6-10 тыс. гривен вместе с премией, а штат «прислуги» получает в несколько раз больше. Стоит отметить, что сам Всеволод Ковальчук при окладе 17 тыс. гривен в месяц, смог заработать не менее 3 млн. гривен в год, а сделал он это простым методом — выписал себе премию 2,9 млн. гривен непонятно за какие заслуги.

К данному пункту следует добавить и то, что и.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго» очень часто путешествует за счет государственного предприятия. Прикрываясь командировками, он часто с семьей по две недели отдыхает в таких странах как Австрия, Канада, Финляндия, Германия, Франция и так далее. Если подвести маленький итог, то явно видно, что Ковальчук создал себе свое «королевство».

«Вишенкой» в деятельности Всеволода Ковальчука будет пункт седьмой. И.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго» не только коррупционер и преступник широкого профиля. Он еще и явный сторонник сепаратистов и псевдореспублик ДНР и ЛНР. Он, за время своего правления, умудрился перечислить враждебным боевикам 155 млн. гривен, и это только официальные средства. Ковальчук вопреки действующему законодательству, а именно вопреки постановлению Кабинета Министров №263 от 7 мая 2015 года, в котором черным по белому написано: НЭК «Укрэнерго» на подконтрольных сепаратистам территориях, может финансировать свои подразделения исключительно за счет взносов других энергетических компаний находящихся там, проводит все финансовые отчисления с центрального бюджета, тем самым финансирует боевиков, которые убивают наших воинов. Но, опять же за данные поступки его хвалят и крышуют администрация Порошенко, генпрокурор Луценко, ближайшее окружение Петра Алексеевича – Кононенко, получая свою долю из бюджета.

Теперь важно узнать имя человека, того самого приближенного к Порошенко чиновника, который прикрывает наглого, ненасытного, бессовестного Всеволода Ковальчука — это Игорь Витальевич Кононенко, украинский бизнесмен и политический деятель, народный депутат 8-го созыва, первый заместитель председателя фракции партии «Блок Петра Порошенко». В предыдущей власти Ковальчук прикрывался именем Юрия Бойко, а при нынешней – Игорем Кононенко.

Владимир Александрович, будет ли покровитель у Всеволода Ковальчука в Вашей администрации?

Пересмотрите свое интервью с женой от 22 марта, начиная с 13 минуты, ​​внимательно посмотрите отрывок, где Вы говорите о человеке, которого Вы знаете, человеке, который хотел изменить Украину, и ему просто не дали этого сделать.

Напомним, что в 2016 году был проведен конкурс на замещение вакантной должности руководителя «Укрэнерго», который выиграл Сергей Зуев (это, как мы понимаем и есть человек, о котором Вы говорили), который ради этого уволился из американской корпорации AES в Казахстане и приехал в Украину. Однако, против него было возбуждено уголовное производство, и в августе Окружной админсуд г. Киева (судья В.И. Келеберда) запретил Кабинету Министров согласовывать кандидатуру Зуева Сергея. Впоследствии Зуев рассказал, что открытие уголовного производства против него инициировал народный депутат от БПП Игорь Кононенко, который защищал Всеволода Ковальчука, чтобы тот остался на своем посту.

Владимир Александрович, надеемся, что Вы поняли, кто такой Всеволод Ковальчук! Не подведи-ТЕ народ, коррупционерам из старой власти не место рядом с Вами! А что делать с ним дальше — ДУМАЙ-ТЕ.

И как говорил ваш друг, Евгений Кошевой: «шо тут думать …???» Ждем от Вас конкретных действий.

P.S.: Посмотрите на заглавное фото к этому материалу, Всеволоду Ковальчуку очень сильно не хватает на руках наручников…

Записал Егор Синицын

Источник


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

11.03.2018 року на сайті “АНТИКОР” з’явилася шокуюча інформація щодо заробітних плат “топ-менеджменту” державного підприємства ДП НЕК “Укренерго”.

Пройшов майже рік що змінилося??? Нічого доброго для звичайних працівників ДП НЕК “Укренерго”! Підприємство, яке відповідає за енергетичну безпеку України котиться у безодню. Плинність кадрів через низьку заробітну плату досягла шокуючого рівня, що ставить під загрозу енергетичну безпеку України.

“Топ – менеджмент ”ДП НЕК “Укренерго” живе своїм життям по принципу Веселиться і радіє весь народ”.

За цей час в ДП НЕК “Укренерго” т.в.о. директора Ковальчуком В.В. сформований за державні кошти потужний пропагандистський апарат,  якому може позаздрити навіть Північна Корея та “РИА НОВОСТИ”, вся діяльність якого направлена на самопіар Ковальчука та його найближчого оточення.

Тепер заглянемо за реальні лаштунки  ДП НЕК “Укренерго”

Трохи раніше, 22 грудня 2018 року енергетики ДП “НЕК Укренерго” як і всі енергетики України відсвяткували професійне свято – День Енергетика. Але за багато років це був той день, коли премія до Дня енергетика пересічного працівника, була отримана майже на 200% менше, аніж в попередні роки і склала 3000-5000 грн. Виникло різке невдоволення більшості працівників керівництвом ДП “НЕК Укренерго” , аналітиками пропагандистського пулу було рекомендовано виплатити персоналу 50% так званої “13 заробітної плати” – винагороди за рік.  Але Новий Рік не став дивом для 99,9% працівників ДП “НЕК Укренерго” .

Справжнім дивом він став для 0,0001% “топ –менеджменту” ДП “НЕК Укренерго”, посіпак Ковальчука, коли Вони побачили свої винагороди та наввипередки кинулися їх декларувати на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) в розділі “Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані”, на розсуд читачів пропонуємо  хіт-парад 50% винагороди за 2018 рік, так званої “13 заробітної плати” керівництва ДП “НЕК Укренерго”. Варто зазначити, що в лютому 2019 року планується виплатити й останні 50% винагороди.

Увага! Хіт парад шокуючих 50% винагороди за 2018 рік керівництва ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА!

1. т.в.о. директора Ковальчук Всеволод Владиславович – 611’527.00 грн

https://public.nazk.gov.ua/declaration/bee8ef63-9501-4733-96e2-df896579cc6a

Джерело

Як же тяжко працював цей “енергетик” весь 2018 рік подивимося, проаналізувавши його заробітну плату за 2018 рік, за інформацією яку він оприлюднив на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) в розділі “Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані”.

Січень – 1’211’392.00 грн

Лютий –  445’320.00 грн

Березень – 482’402.00 грн

Квітень – 425’792.00 грн

Травень – 479’796.00 грн

Червень – 511’553.00 грн

Липень – 511’553.00 грн

Вересень – 410’513.00 грн

Жовтень – 715’534.00 грн

Листопад – 511’558.00 грн

Грудень – 511’718.00 грн

Винагороди найближчого оточення Всеволода Коввальчука (50% винагороди за 2018 рік -“13 заробітна плата”):

2. Заступник директора з оперативного керування – головний диспетчер Зайченко Віталій Борисович

643’663.00 грн

3. Заступник директора з інвестицій Кудрицький Володимир Дмитрович

968’936.00 грн

4. Заступник директора – операційний директор Брехт Олексій Олександрович

499’200.00 грн

5. Заступник директора з комунікацій та міжнародного співробітництва Бно-Айріян Михайло Каренович

612’847.00 грн

6. Заступник директора з розвитку ринку та ІТ Немировський Андрій Ігорович

240’143.00 + 741’531.00 = 981’674.00 грн

7.  Начальник  Департаменту економічної безпеки Тоцький Сергій Володимирович

283’430.00 + 234’581.00 = 518’011.00 грн

8. Директор з управління ланцюгами поставок Безрукова Марина Володимирівна

699’954.00 грн

9. Фінансовий Директор Єрмак Сергій Володимирович

893’186.00 грн

10. Директор з юридичного забезпечення Юрков Максим Олександрович

575’077.00 грн

11. Директор з управління персоналом Николенко Світлана Євгенівна

511’000.00 + 204’000.00 = 715’000.00 грн

12. Директор з капітального будівництва Мороженко Олександр Данилович

636’793.00 грн

13. Директор технічний Південно-Західна ЕС Михайлюк Ростислав Іванович

490’530.00 грн

14. Директор технічний Центральна ЕС Коломієць Олександр Ілліч

636’156.00 грн

15. Директор технічний Західна ЕС Чорнописький Петр Васильович

581’528.00 грн

16. Директор технічний Дніпровська ЕС Бубліков Сергій Сергійович

521’016.00 грн

17. Директор технічний Південна ЕС Краснянський Леонід Анатолійович

589’959.00 грн

18. Директор технічний Північна ЕС Макаров Василь Миколайович 

642’151.00 грн

19. Головний диспетчер – начальник РДЦ Західного регіону Федун Віталій Анатолійович

157’560.00 грн

20. Головний диспетчер-начальник РДЦ  Північного регіону Пилипенко Сергій Віталійович

159’000.00 грн

21. Головний диспетчер – начальник РДЦ Центрального регіону Каштан Деніс Володимирович

157’560.00 грн

22. Головний диспетчер-начальник РДЦ у Дніпровському регіоні Суслов Олег Олексійович

329’661.00 грн

23. Головний диспетчер – начальник РДЦ у Південному регіоні Лісовий Анатолій Анатолійович

289’128.00 грн

24. Головний диспетчер – начальник РДЦ Південно – Західного регіону Карпенко Сергій Григорович

295’296.00 грн

І ці шокуючі цифри складають тільки 50% бонусів за рік!

Виникає справедливе питання: Коли державні та правоохоронні органи звернуть увагу на те, що відбуваєтсья в державному підприємстві ДП “НЕК Укренерго”? Коли закінчиться знущання над звичайними працівниками, які тяжкою працею на підстанціях та повітряних лініях з ранку до вечора на благо Української Держави заробляють мізерні кошти?

Коли так зване “керівництво та топ-менеджмент” ДП “НЕК Укренерго” закінчить призначати собі заробітні плати за кошти платників податків України на свій розсуд?

Це питання адресовано:

 • Міністру фінансів Оксані Макаровій, в сфері управління якої тепер знаходиться ДП “НЕК “Укренерго”;
 • Голові комісії НКРЕКП Кривенко О.О.;
 • “Кишеньковому” голові Ради профспілкових органів ДП “НЕК “Укренерго” Приходько О.М. та головам профспілок регіональних енергосистем;
 • Членам наглядової ради ДП “НЕК “Укренерго”.

01.01.2019 розпочався черговий етап подання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щорічних декларацій за 2018 рік, який триватиме до 31.03.2019 року. Та вже 1 квітня 2019 року ми побачимо шокуючі цифри заробітних плат за 2018 рік так званого “топ-менеджменту” ДП “НЕК “Укренерго”?

to be continued……..

З повагою, працівники ДП “НЕК “Укренерго”….

politica.com.ua


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Если посмотреть на количество пиар акций, проводимых Всеволодом Ковальчуком, можно сделать вывод, что он мечтает из «исполняющего обязанности» стать главой НЭК «Укрэнерго». Как говорят в народе «из грязи в князи». Вот только есть «грязь», от которой отмыться невозможно.

Так за 2016 год, под руководством «временно исполняющего» Ковальчука государственная компания «Укрэнерго» перевела на свое подразделение, расположенное на оккупированных пророссийскими боевиками территориях, 155 миллионов гривен украинских налогоплательщиков.

При этом «Укрэнерго» проигнорировало постановление Кабинета Министров №263 от 7 мая 2015 года, которым Правительство обязало эту компанию финансировать свое подразделение в оккупированных районах исключительно за счет взносов от других энергетических компаний, которые там работают. НКРЕКП в тариф «Укрэнерго» закладывает средства в объеме, необходимом для финансирования сетей только на подконтрольной территории, но компания тратит средства нецелевым способом — просто недофинансирует контролируемые районы и за этот счет обеспечивает почти бесплатную работу магистральных электросетей в «молодых республиках».

Иными словами, Всеволод Ковальчук добровольно передал боевикам 155 млн украинских гривен, дабы те закупали оружие и патроны, которыми потом убивают наших защитников в зоне АТО. При этом, тарифы на электроэнергию в основной части Украины меняются в сторону роста едва ли не ежеквартально. Интересно, знает ли «пересічний українець», у каждого из которого член семьи или знакомый воевал в АТО, что с тех средств которые он ежемесячно платит за электроэнергию, часть идет на финансирование электросетей на подконтрольных боевикам территориях?

И это не единственный «знак доброй воли» Всеволода Ковальчука в сторону Москвы.

Вспомнить недавнюю историю с европейским сообществом операторов магистральных сетей в области электроэнергетики ENTSO-E. Благое начинание – желание интегрировать украинские сети с европейскими, начатое задолго до назначения Всеволода Ковальчука и.о. главы «Укрэнерго», Ковальчук превратил в попытку превратить наши сети в транзитные, для поставок электроэнергии с Российской Федерации в Европу. История попала с прессу, и только вмешательство народных депутатов, министерства и общественности позволило остановить развитие событий по невыгодному для Украины сценарию.

Это далеко не первый скандал, связанный с работой Всеволода Ковальчука в НЭК «Укрэнерго». Так в 2011-2013 гг. «Укрэнерго», в бытность Ковальчука председателем комитета по конкурсным торгам, провела с нарушениями 12 закупок, по которым подписаны контракты на сумму 2 млрд. гривен. Такие закупки выигрывали компании, в том числе, подконтрольные самому Ковальчуку и его семье. По этому эпизоду в 2015 году ГПУ открыла уголовное производство.

Несмотря на масштабный букет нарушений, найденных Госфининспекцией и ГПУ, подозрение Ковальчуку так и не было предъявлено. Как утверждают наши источники в Генеральной прокуратуре, «выйти сухим из воды» Ковальчуку помог его «высокий покровитель» – известный бизнесмен Константин Григоришин. Дело «замяли», но улики остались.

Учитывая интерес общества к работе украинских энергетических компаний, на фоне роста тарифов, в случае господина Ковальчука, гораздо логичнее готовится к встрече с СБУ и НАБУ, чем с журналистами.

Ведь «фунт» на службе олигарха явление временное и эфемерное, а вот статьи криминального кодекса за воровство и сепаратизм – вполне реальны.

Андрей Аксентьев, для ”ОРД”


Позавчора вранці я опублікував свою статтю — розслідування щодо Сергія Тоцького — сина одного з головних підозрюваних у масових вбивствах на Майдані в лютому 2014 року, колишнього Першого заступника Голови СБУ, генерала Володимира Тоцького, який підозрюється також і у державній зраді.

Сергій Тоцький наприкінці того року був призначений на одну з керівних посад в ДП «НЕК»Укренерго», а саме, Начальником Департаменту економічної безпеки цієї державної компанії, яка керує всією електроенергетичною системою України. Іншої кандидатури, треба розуміти, на таку вкрай важливу посаду в УКРЕНЕРГО, окрім сина зрадника Української Держави, знайти не вдалося. Ну да, охоче віримо. Ха-ха.

Власне, виникає питання, а що, ніяких ризиків таке призначення не несе? Дивіться, самий простий варіант.

Володимиру Тоцькому його колеги і роботодавці з ФСБ, по дорослому затискають тестікули і той звертається до синулі, який назвав одного з онуків Тоцького — старшого ім’ям дідуся, за конфіденціальною допомогою відносно УКРЕНЕРГО. У кого є припущення, що син не зробить усе, про що буде просити його любий батько? В мене нема. В мене є підозра, що такі радикальні заходи не будуть потрібні.

Натомість , справа не тільки в ризиках для Держави, які виникають у зв’язку з цим призначенням. Там зі всієї сили тхне корупцією через явний конфлікт інтересів сім’ї Тоцьких і посадою Тоцького — джуніора в УКРЕНЕРГО, про що може кожен засвідчитися у моєму розслідуванні.

Здавалося б, усе ясно і зрозуміло. Але позавчора ввечері на ФБ-сторінці Юрія Ніколова з’являється сам Виконуючий обов’язки Директора УКРЕНЕРГО — Всеволод Ковальчук і грудьми кидається на амбразуру виправдовуючи Сергія Тоцького.

Але, як завжди в таких випадках, виправдання виглядають трошки по-дебільному. Або, не трошки. Бо, по суті, вони схожі на самовикриття пана Ковальчука.

Проте, по порядку.

Товариш Ковальчук заявляє, що син за батька не відповідає. Повністю згоден, окрім того, що в даному випадку це визначення є маніпулятивним. Бо ніхто Ковальчука -.молодшого до відповідальності за батька притягати не пропонує. Є банальні ризики, один з варіантів яких я навів вище. Це перше, щодо тексту пана Ковальчука.

Друге. А з яких, вибачаюся, куїв, служба в СБУ Сергія Тоцького є гарантією чогось там? Ось, історія його батька і батьківського корєша Якименка свідчить, що ніяких гарантій навіть посади перших керівників СБУ не дають.

Третє. Невеличка фраза ВО Директора ДП «НЕК»Укренерго», про те, що “ …ко мне он (Сергій Тоцький) пришел после того, как вышел в отставку в СБУ…” дуже показова. Вона дає відповідь на питання, яке я ставив у своїй попередній статті: а кому потрібне таке призначення? Тепер ми знаємо, кому — пану Ковальчуку особисто і, скоріш за все, ще комусь, хто це призначення лобіював. Тому, що не може рядовий, фактично, співробітник СБУ, яким був молодший Тоцький і якого штурнули зі служби, ось так взяти просто і прийти напряму до керівника УКРЕНЕРГО влаштовуватися на роботу . Але, якщо ми згадаємо, що батько Сергія Тоцького був першим заступником Голови СБУ, то картина буде зовсім іншою, правда?

І хто б мені і що б не говорив, я ніколи не повірю, що Володимир Тоцький не доклав руку до призначення свого сина на одну з керівних посад в УКРЕНЕРГО.

Четверте. Тут просто пісня. Ось, цікаво, повідомивши, що Тоцький — молодший приходив до нього з приводу роботи, ще влітку 2017 року, пан Ковальчук кого більше зашкварив, Сірьожу Тоцького, чи самого себе? Бо земельні ділянки під діяльність фірм дружини Тоцького — молодшого у сфері електроенергетики, в тому числі, з виробництва електроенергії за “зеленим тарифом” були оформлені у вересні і грудні 2017 р. Тобто, вже після візиту Сергія Тоцького до Ковальчука. Така послідовність подій дає підстави вважати, що у Ковальчука і Тоцького ще влітку 2017 р. відбулися якісь домовленості, які і дозволили останньому зареєстрували земельні ділянки під діяльність, яка без УКРЕНЕРГО неможлива апріорі. І що, тут не смердить корупцією ?

Проте, питання конфлікту приватних інтересів сім’ї Сергія Тоцьког з його посадою в УКРЕНЕРГО, керівник УКРЕНЕРГО у своєму коменті на захист Сірьожи об’їхав на кривій козі, жодним чином не згадавши про земельні ділянки фірм сірьожиної дружини. Лише вказав: “…личные и профессиональные качества ( Сергія Тоцького ) пока сомнений не вызывают, если вдруг вызовут — не задержится, поверьте.”

Альо, пан Ковальчук! Так уже “вдруг”! Не помітили? Чи ви в “темі”? Навіщо всіх в дурні шити, а, пан Ковальчук?

І наостанок. Утром, 7 лютого, я опублікував статтю про Сергія Володимировича Тоцького, а ввечері цього ж дня Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив всій країні наступне: “Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на здійснення спеціального (заочного) розслідування стосовно екс — президента Віктора Януковича, екс — глави СБУ Олександра Якименка та екс — першого заступника СБУ Володимира Тоцького щодо справи розстрілів на Майдані.”

У зв’язку з останнім, пропоную Всеволоду Ковальчуку налагодити пряму відеотрансляцію судових засідань з майбутнього судового процесу щодо розстрілів на Майдані в усіх підрозділах та підприємствах УКРЕНЕРГО, включаючи Департамент економічної безпеки.

Це ще один штрих до того зрадницького і корупційного ідіотизму, який повністю поглинув здоровий глузд і всю Україну.

antikor.com.ua

Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Кабінет міністрів затвердив скорегований фінансовий план ДП «Національна енергетична компанія «Укренего» на цей рік, який передбачає зменшення на 30% чистого прибутку – до 2,30 млрд грн.

Новий фінплан «Укренерго» затверджено на засіданні уряду 25 квітня.

З розданих Кабміну документів відомо, що «Укренерго» затвердило фінплан-2018 в грудні минулого року, але тепер подало новий документ з суттєво погіршеними показниками. В пояснювальній записці підприємство вказало, що на це вплинуло зниження тарифу підприємства на 29% – до 4,894 коп/кВт-год., на основі якого була розрахована попередня версія фінплану на поточний рік.

Новий документ передбачає зменшення чистого прибутку в порівнянні з раніше очікуваним на 19% – до 6,53 млрд грн.

Основні показники фінплану «Укренерго»

Через зниження тарифу на транспортування електроенергії «Укренерго» зменшує на 1,35 млрд грн. суму капітальних інвестицій. Підприємство вказало, що витратить 1,20 млрд грн. на реконструкцію підстанцій та ліній електропередач, а також проведе ремонт з добудовою свого офісу в Києві.

Минулого року загальна прогнозована чисельність штату склала 11687 працівників, але в допрацьованому фінплані їх кількість менша на 2907 чоловік, або на 25%. При цьому, в попередній версії фінплану також було закладене звільнення 1289 співробітників.

Попри суттєве зменшення кількості робітників, у порівняні з попереднім фінпланом фонд оплати праці зросте на 1%. При цьому, зарплата директора у виросте на 28% – до 511 тис грн., а у порівнянні з минулим роком – майже вдвічі. Ріст адміністративного складу менш стрімкий – 12,5% до попереднього фінплану, ріст зарплат простих робітників запланований на рівні 22% – до 13,49 тис грн.

Нагадаємо, НЕК «Укренерго» здійснює управління об’єднаними енергосистемами України, забезпечує цілісність ОЕС та здійснює передачу електроенергії  магістральними та міждержавними електричними мережами. Т.в.о. директора «Укренерго» є Всеволод Ковальчук.

Наші Гроші


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Если посмотреть на количество пиар акций, проводимых Всеволодом Ковальчуком, можно сделать вывод, что он мечтает из «исполняющего обязанности» стать главой НЭК «Укрэнерго».

Как говорят в народе «из грязи в князи». Вот только есть «грязь», от которой отмыться невозможно.

Так за 2016 год, под руководством «временно исполняющего» Ковальчука государственная компания «Укрэнерго» перевела на свое подразделение, расположенное на оккупированных пророссийскими боевиками территориях, 155 миллионов гривен украинских налогоплательщиков.

При этом «Укрэнерго» проигнорировало постановление Кабинета Министров №263 от 7 мая 2015 года, которым Правительство обязало эту компанию финансировать свое подразделение в оккупированных районах исключительно за счет взносов от других энергетических компаний, которые там работают. НКРЕКП в тариф «Укрэнерго» закладывает средства в объеме, необходимом для финансирования сетей только на подконтрольной территории, но компания тратит средства нецелевым способом — просто недофинансирует контролируемые районы и за этот счет обеспечивает почти бесплатную работу магистральных электросетей в «молодых республиках».

Иными словами, Всеволод Ковальчук добровольно передал боевикам 155 млн украинских гривен, дабы те закупали оружие и патроны, которыми потом убивают наших защитников в зоне АТО. При этом, тарифы на электроэнергию в основной части Украины меняются в сторону роста едва ли не ежеквартально. Интересно, знает ли «пересічний українець», у каждого из которого член семьи или знакомый воевал в АТО, что с тех средств которые он ежемесячно платит за электроэнергию, часть идет на финансирование электросетей на подконтрольных боевикам территориях?

И это не единственный «знак доброй воли» Всеволода Ковальчука в сторону Москвы.

Вспомнить недавнюю историю с европейским сообществом операторов магистральных сетей в области электроэнергетики ENTSO-E. Благое начинание – желание интегрировать украинские сети с европейскими, начатое задолго до назначения Всеволода Ковальчука и.о. главы «Укрэнерго», Ковальчук превратил в попытку превратить наши сети в транзитные, для поставок электроэнергии с Российской Федерации в Европу. История попала с прессу, и только вмешательство народных депутатов, министерства и общественности позволило остановить развитие событий по невыгодному для Украины сценарию.

Это далеко не первый скандал, связанный с работой Всеволода Ковальчука в НЭК «Укрэнерго». Так в 2011-2013 гг. «Укрэнерго», в бытность Ковальчука председателем комитета по конкурсным торгам, провела с нарушениями 12 закупок, по которым подписаны контракты на сумму 2 млрд. гривен. Такие закупки выигрывали компании, в том числе, подконтрольные самому Ковальчуку и его семье. По этому эпизоду в 2015 году ГПУ открыла уголовное производство.

Несмотря на масштабный букет нарушений, найденных Госфининспекцией и ГПУ, подозрение Ковальчуку так и не было предъявлено. Как утверждают наши источники в Генеральной прокуратуре, «выйти сухим из воды» Ковальчуку помог его «высокий покровитель» – известный бизнесмен Константин Григоришин. Дело «замяли», но улики остались.

Учитывая интерес общества к работе украинских энергетических компаний, на фоне роста тарифов, в случае господина Ковальчука, гораздо логичнее готовится к встрече с СБУ и НАБУ, чем с журналистами.

Ведь «фунт» на службе олигарха явление временное и эфемерное, а вот статьи криминального кодекса за воровство и сепаратизм – вполне реальны.

redaxe.media


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

В июле представители Генпрокуратуры совместно с Нацполицией и Государственной фискальной службой провели обыски в помещениях госпредприятия «НЭК Укрэнерго» по всей Украине, а также у субъектов хозяйственной деятельности, которые подконтрольны компании.

Кроме того, как сообщил временно исполняющий обязанности директора госкомпании Всеволод Ковальчук, с обыском пришли также к нему домой.

В ГПУ тогда пояснили, что обыски проводятся в рамках досудебного расследования по факту организации преступной схемы разворовывания государственных средств, злоупотребления властью или служебным положением, служебного подлога тендерной документации должностными лицами НЭК Укрэнерго в особо крупных размерах.

Фото — Интернет

В руководстве «Укрэнерго», впрочем, суть обвинений в свой адрес решили не комментировать, а обыски правоохранителей и фискалов назвали давлением и местью за разрушение теневых схем в энергетике.

«Как только мы сделали то, чего ждет вся страна — начали путь объединения энергосистемы Украины с Европой, что избавит нас от электроэнергетической зависимости от России, только я отчитался, что мы сбили с тендерных цен уже более 6,7 млрд. (И это цены, утвержденные в 2013-2015 годах!), как началась новая волна дискредитации меня лично и работы самого прозрачного из государственных предприятий», — написал у себя в Facebook Всеволод Ковальчук.

Для человека непосвященного ситуация выглядит довольно двояко: прокуратура не пользуется большим доверием среди населения, а о компании «Укрэнерго» вообще мало что известно обычному украинцу.

Но если более детально разобраться в том, что на посту главы «Укрэнерго» совершает Всеволод Ковольчук, интерес правоохранителей к его персоне уже не будет вызывать вопросов.

За примерами далеко ходить не надо. Так, 27 декабря 2016 года был объявлен конкурс по строительству в Луганской области подстанции 500 кВ «Кременская». Ожидаемая стоимость для проекта заложенная «Укрэнерго» 1,3 млрд грн.

Предложения подали три компании:

«Будiвельний холдинг «Шевченковский» (БХШ) дал цену 887 млн грн;

«Київська енергетична будівельна компанія» (КЕБК) – 1,298 млрд грн.

Корпорації виробничих та комерційних підприємств «Союз» (СОЮЗ) – 1,299 млрд грн.

16 марта 2017 года Тендерный комитет «Укрэнерго» начал оценку предложений. А уже 12 апреля компанию БХШ дисквалифицировали. И к ценовому конкурсу допустили только КЭБК и СОЮЗ.

Таким образом, компанию, которая дала самую низкую цену, из конкурса просто выбросили, и остались две компании с практически идентичными ценовыми предложениями. Ситуация, как минимум подозрительная.

Более того как раз во время оценки предложений Всеволод Ковальчук уволил своего зама по закупкам. В разговоре с нашим корреспондентом он рассказал, что Ковальчук дал ему указание дисквалифицировать компанию БХШ и допустить к конкурсу только две компании КЭБК и СОЮЗ. Он отказался это делать, и был уволен. Тот факт, что Ковальчук оказывал давление, подтвердили и другие члены тендерного комитета.

Как итог, 18 апреля состоялся конкурс по системе PROZORRO. Оба участника сделали по два минимальных шага и остановились. Победителем признали компанию КЭБК с ценовым предложением 1,272 млрд грн, что всего на 2% ниже ожидаемой стоимости. При том, что средний показатель по аналогичным закупкам в «Укрэнерго» составляет около 35%.

Фото — 112

Возможно, предложение компании БХШ отклонили обоснованно. Но согласно внутренним инструкциям «Укрэнерго», в случаях, когда количество участников торгов меньше трех или цена победителя отличается от ожидаемой менее чем на 5%, нужно либо отменять торги, либо проводить переговоры с целью снижения цены. Но в данном случае Всеволод Ковальчук решил проигнорировать эти нормы.

И это не последнее нарушение руководителя «Укрэнерго» в этой сделке. 10 мая был подписан контракт с победителем компанией КЭБК в качестве генподрядчика

По правилам тендерных процедур (это и предусмотрено в контракте) на момент подписания контракта государственная компания «Укрэнерго» обязана иметь банковскую гарантию от подрядчика «КЕБК» на выполнение контракта. Однако договор был подписан без гарантии, а гарантию компания КЭБК получила в ПАТ «РВС Банк» только неделю спустя, а именно 17 мая. Но и эта гарантия в итоге не вступила в силу, поскольку компания КЕБК не обеспечила ее денежное покрытие, о чем свидетельствуют данные НБУ.

«ОАО КЕБК по состоянию на 02.08.2017 года не осуществил полного денежного покрытия на счетах банка Гаранта (ОАО «РВС Банк»), в связи с чем срок банковской гарантии не начался. Таким образом, банковская Гарантия № 1508-17Г не вступила в силу и по состоянию на 02.08.2017 и не является действительной», — говорится в сообщении регулятора. Также в СМИ уже появлялась информация, что «РВС Банк» могут ликвидировать.

Но все это не помешало руководству «Укрэнерго» 7 июня 2017 годе перевести авансовый платеж компании КЕБК.

Что интересно, сама необходимость строительства подстанции в Луганской области вызывает сомнение у специалистов, поскольку к апрелю 2017 года «Укрэнерго» уже выполнило ряд работ, которые практически решили проблемы Луганской области.

Кроме того, как отмечают эксперты, для строительства станции абсолютно неоправданно было выбрано самое дорогое техническое решение. В частности, применено зарытое необслуживаемое распределительное устройство (КРУЭ). Это очень дорогое компактное оборудование, которое в мире применяют только, если участок земли очень маленький или земля очень дорогая. Например, в центре города. В данном случае подстанция строится в открытом поле. В этом случае всегда применяется открытое распределительное устройство (ОРУ). Оно на порядок дешевле чем (КРУЭ). Для специалистов это очевидно. Более того в случае возникновения неординарной ситуации (например, попадание снаряда), а близость зоны АТО должна допускать такую возможность, при ОРУ меняется поврежденный элемент и оборудование работает. А (КРУЭ) надо менять целиком, а это гигантские затраты.

Таким образом сегодня государство рискует потратить почти 1,3 млрд грн на строительство подстанции, конкурс по которой проходил с откровенными нарушениями, а сама необходимость ее строительства вызывает вопросы у специалистов.

Вряд ли Всеволод Ковальчук не знал или не понимал всех деталей контракта и технического задания. Скорее похоже на то, что он сам и придумал идею строительства ненужной станции, чтобы заработать на ее строительстве. Опыт сомнительных схем у него имеется солидный.

В 2011-2013 года (при Януковиче!) Всеволод Ковальчук возглавлял в «Укрэнерго» комитет по конкурсным торгам. Согласно аудиту Госфининспекции в тот период  госкомпания провела с нарушениями 12 закупок на сумму свыше 2 млрд. гривен. При этом в контрактах фигурируют фирмы, подконтрольные как самому Ковальчуку, так и членам его семьи. Генпрокуратура даже начала расследование его деятельности. В ходе следствия было установлено, что Ковальчук «способствовал и продолжает способствовать подконтрольным ему и членам семьи предприятиям в признании их победителями тендеров «Укрэнерго».

В частности, с целью легализации государственные средства перечислялись компании «Хорос», а дальше под видом платы за выполненные работы и оказанные услуги, они зачислялись на счета компаний «ВАКК», «Тилос» и «Производственно-коммерческая компания «Укрстройинвест-2000», учредителем, директором или распорядителем которых являлась сестра Всеволода Ковальчука Анна. Однако расследование по этим фактам в итоге забуксовало, о чем в декабре 2016 года писал портал «Наші гроші».

Фото — Интернет

Отдельного внимания заслуживает и декларация о доходах Всеволода Ковальчука. Так, согласно декларации за 2016 год, его зарплата составила 3,1 млн грн, еще 1,52 млн грн он получил за отчуждение имущества, кроме того Ковальчуку вернули долг в размере 7,35 млн грн. Такую сумму, выплатил Валерий Полшков. В декларации Ковальчука указано, что Полшков вернул ему деньги в 2016 году, а в декларации Полшкова указано, что занимал ему Ковальчук 7,3 млн грн в 2010 году.

Согласно информации из открытых источников, Волошков является близким другом и кумом нынешнего главы «Укринэрго». А в мае 2017 года Ковальчук без всякого конкурса назначил на Полошкова на должность директора по закупкам (на сегодня пока советник, но полномочия все имеет и занимает кабинет в одной приемной с Ковальчуком).

И если посмотреть на декларацию, то получается, что Ковальчук занял своему куму в 2010 году 7,3 млн грн, что составляло на тот момент порядка 900 тыс. долл., а через 7 лет Полшков вернул ему эти же 7,3 млн грн, что при нынешнем курсе составляет менее 300 тыс. долл. Кто поверит в такую благотворительность? А вот выплата так называемого «долга» незадолго до назначение на «хлебное» место в «Укрэнерго», как минимум вызывает обоснованные подозрения.

И когда сейчас Всеволод Ковальчук заявляет о необоснованном интересе к своей персоне со стороны органов прокуратуры, выглядит этот, как минимум, смешно.

Даже всех вышеизложенных фактов (а это далеко не все, что известно о деятельности Ковальчука) достаточно, чтобы, по крайней мере, отстранить Ковальчука от руководства госпредприятием, а правоохранителям начать тщательное расследование его деятельности.

ВЕДЬ ЦЕНА ВОПРОСА ДЛЯ ГОСУДАРСТВА – ЭТО МИЛЛИАРДЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ!

persona.top


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Даже после Революции Достоинства и смены власти из Украины сбежали далеко не все члены воровского клана Януковича.

Ретировались самые известные персоны, а вот «темные лошадки» по-прежнему процветают, и сейчас их от кормушки не оттащить.

Удивительной цепкостью к государственным должностям и деньгам отличается глава НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

2 октября 2015 года его назначили и.о. директора этого государственного предприятия. Это дало толчок к развитию следствия по уголовному делу, открытому еще за полгода до этого. Касалось оно махинаций на тендерных закупках “Укрэнерго”, совершенных в предыдущие годы.

А Ковальчук в нем фигурировал в качестве замдиректора НЭК «Укрэнерго» по тендерным закупкам. Ведь именно эта должность, говорят, ему в свое время досталась от Александра Януковича. Следствие заинтересовали ряд закупок, на которых были отмыты государственные деньги.

Через три дня после неожиданного назначения Ковальчука Генпрокуратура проводит обыск в его квартире, изъяв «крупный улов»: украшения, золотой слиток на 100 граммов, деньги (344 тысяч гривен, 167 тысяч долларов и 45 тысяч евро), документы на землю, квартиру и дом. Все это принадлежало жене Ковальчука.

Откуда богатства?

Выделяем несколько источников:

 • махинации с тендерами;
 • подставные подрядчики и откаты;
 • «ручной» заместитель по закупкам;
 • передерживание денег предприятия на депозитах и присваивание части процентов;
 • нецелевое использование средств предприятия.

Но об этом — позже.

А вот примеры того, как Ковальчук продолжет дело Януковича — лежат на поверхности. Об этом уже вовсю говорят в СМИ и соцсетях.

Финансирование сепаратистских «республик» в ОРДЛО за счет украинской энергетики

Всеволодом Ковальчуком уже давно откатана схема «взаимопомощи» псевдореспубликам ЛНР и ДНР. Народный депутат  Виктория Войцицкая не так давно обнародовала шокирующие цифры: за прошлый год Украина безоплатно поставила на оккупированные  территории Донбаса электроэнергии на сумму 1,517 миллиардов гривен.

«По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в пределах Луганской области за прошлый год мы поставили в оккупированные районы 1,288 млрд кВт-ч. общей стоимостью 1,718 миллиардов гривен. Расчеты составляли 24,2%, долг на начало 2017 — почти 1,396 миллиардов гривен. Однако эти цифры не совсем корректны. Ведь, по данным ООО «ЛЭО», около полугода средства, поступавшие предприятию от потребителей контролируемой территории, зачислялись в качестве оплаты за переток на неконтролируемые территории. По Донецкой области, по данным Минэнергоугольпрома, показатели составляют 275, 7 млн кВт · ч. и 389,3 миллионов гривен соответственно. Оплачено 68,8% стоимости, долг на 1 января этого года – 121,5 миллион грн. Итак, в целом по состоянию на 1 января 2017 мы «подарили» сепаратистам электроэнергию стоимостью более 1,517 миллиардов гривен!»,- передает слова Войцицкой «Зеркало недели». https://dt.ua/UKRAINE/u-2016-roci-ukrayina-bezoplatno-postavila-do-ordlo-elektriki-na-1-517-mlrd-grn-243761_.html

Также Виктория Войцицкая заявляет, что «Укрэнерго» полностью игнорирует постановление Кабинета Министров №263 от 7 мая 2015 года, которым Правительство обязало эту компанию финансировать свое подразделение в оккупированных районах исключительно за счет вкладов от других энергетических компаний, которые там функционируют

По словам Войцицкой, деньги на финансирование НКРЭКУ в тариф «Укрэнерго» закладывает средства в объеме, необходимом для финансирования сетей только на подконтрольной украинской территории, но компания тратит средства нецелевым способом – просто недофинансирует сети на мирной территории и за этот счет обеспечивает почти бесплатную работу магистральных электросетей в «молодых республиках». Здесь возникает вопрос: дают ли деньги энергетические компании с оккупированных территорий, и в чей карман они перетекают, если энергетику «ЛНР» и «ДНР» благотворительно финансируют за счет всей Украины?

Человек Януковича и Бойко продвинулся по службе и не ответил ни за одно нарушение

Складывается впечатление, что команда Януковича после массового побега из Украины оставила здесь «смотрящих», а Ковальчуку дали задание заниматься вредительством. Иначе как объяснить то, что человек Юрия Бойко (друга Януковича, а ныне — лидера «Оппоблока») не то что не наказан за свои махинации, а даже продвинулся по службе!

В 2010-2013 гг Всеволод Ковальчук, уроженец Славянска Донецкой области,  возглавлял тендерный комитет в НЭК «Укрэнерго», в те времена больше всего тендеров выигрывало детище Юрия Бойко – компания «Укрэнергомонтаж».  Но значительную часть из выигранных подрядов (всего  — 3,7 миллиарда гривен), компания выполнять не спешила, передавая работы на выполнение более дешевым подрядчикам. Ими выступали разного рода дочерние фирмы «Укрэнергомонтажа» и предприятия, принадлежащие семье Ковальчука.  Разумеется, разницу в цене за работу присваивал именно он.

Не удивительно, что по итогам таких сделок были начаты уголовные производства. В документах следствия указано, что будучи замом директора НЭК «Укрэнерго», Всеволод Ковальчук «способствовал и продолжает способствовать подконтрольным ему и членам его семьи предприятиям в признании их победителями тендеров «Укрэнерго».

И даже после всего этого его назначают руководить НЭК, а он, в свою очередь, приводит на свое старое место верного зама – своего друга и кума Валерия Полшкова. Ему была отдана в распоряжение тендерная комиссия, так что теперь господин Ковальчук будет махлевать на тендерах уже в четыре руки.

Полшков, видимо, посчитал такую должность для себя очень важной, настолько, что не пожалел за нее «забашлять». Не зря ведь в прошлогодней декларации Ковальчука указана сумма больше 7 миллионов гривен, которую Полшков якобы вернул ему в качестве долга.

Иначе попасть на работу на госпредприятие Полшкову было бы сложно, ведь его прошлое достойно нескольких томов уголовных дел. В общем, некоторыми фактами нарушений в его предыдущей работе давно заинтересовались правоохранительные органы.

Чиновник, купивший «вышки Бойко» для «Черноморнафтогаза», теперь работает на Ковальчука

Все дело в том, что во времена Януковича Валерий Полшков работал на должности аналогичной нынешней в «ДАТ «Черноморнафтогаз» в Крыму https://far.chesno.org/entity/303/.

Еще с тех пор прослеживается четкая коррупционная взаимосвязь между звеньями коррупционной цепочки Януковича: одна и та же фирма-«прокладка» «Маэстро-торг» выигрывала тендера и у «Укрэнерго» и у «Черноморнафтогаза».

Так в 2013 г.  фирма-однодневка, зарегистрированная в 2011 г. в Житомире с уставным капиталом 100 гривен (!), легко выиграла тендер на почти 23 миллиона гривен, даже не поторговавшись.

Как пишет «Антикор» https://antikor.com.ua/articles/125058-maestro-torg_i_ukrenergo._sbu_zabyla , в 2013 году государственное предприятие «Укрэнерго» по результатам тендера заключило сделку с «Маэстро торг» на поставку трансформаторов для всей Украины на 22 миллионов 850 тысяч гривен.

На тендере тогда лучшим ценовым предложением была пропозиция научного предприятия «Синапс», которое на рынке с середины 90-х годов, и просило за трансформаторы вдвое меньше — 10 миллионов 700 тысяч гривен. Однако, в документах компании нашли недочет — незаверенную копию устава. Эта ошибка стоила компании заказа, а украинскому бюджету — 10 миллионов гривен. Ведь  из-за такого «страшного преступления», как отсутствие подписи нотариуса, заказ моментально отдали конкуренту з вдвое завышенной ценой — «Маэстро-торгу».

У «Черноморнафтогаза» еще много общего с «Укрэнерго», особенно, по части закупок.

В 2013 году миллионы «Черноморнафтогаза» с легкой руки Валерия Полшкова уходили на закупку топлива у одного и того же (дорогого!) поставщика http://nashigroshi.org/2013/07/04/chornomornaftohaz-zamovyv-u-lyubymoho-komunista-palyva-na-55-miljoniv-z-20-marzhoyu/  .

Был в его практике и эпизод с закупкой металлических изделий, который раскопали журналисты проекта «Наші гроші”.

Как только журналисты начали слать запросы и занялись темой, им дали ответ, что по завершении тендера «Черноморнафтогаз» «опомнился» и заключил дополнительные договора за боле низкую цену. Так, журналистам удалось заставить коррупционеров сэкономить госбюджету сотни тысяч гривен. http://nashigroshi.org/2013/09/12/harkivyany-poperek-yanukovychiv-prodaly-chornomornaftohazu-kolyuchu-strichku-i-shvelery-vdvadoroha/

Чему тут удивляться, если Полшков отвечал за закупки всем известных «вышек Бойко», которые приобрели через десятые руки по ценам, превышающим реальные почти на 400 миллионов долларов!

Тогдашний председатель тендерного комитета «Черноморнафтогаза» Валерий Полшков за это по закону не ответил, ведь в связи с аннексией Крыма дела эти как-то утратили свой ход, хотя по эпизодам с закупками было даже досудебное расследование  в связи  с обнаружением признаков сговора между участниками торгов.

Хотя, уголовных дел и разного рода расследований эти ребята, похоже, уже не боятся — как-то привыкли, что ли.

Уголовные дела, криминал и коррупция постоянно сопровождают деятельность зарвавшегося донецкого чиновника

В 2015 году Генпрокуратура возбудила очередное уголовное производство по результатам проверки Госфининспекцией деятельности Ковальчука на должности замдиректора «Укрэнерго».

Ревизией было установлено, что в 2011-2013 гг. «Укрэнерго» провела 12 госзакупок на общую сумму 2 миллиарда гривен с нарушениями. Подряды в этом случае доставались фирмам, имеющим отношение к клану Ковальчука. К примеру,  ООО «ВАКК» принадлежит сестре Ковальчука Анне. Этой фирме, как и офшорному детищу Всеволода Ковальчука ООО «Хорос», от «Укрэнерго» доставались самые лакомые кусочки тендерного пирога. Как было установлено следствием, https://antikor.com.ua/articles/126207-tendernye_sekrety_vsevoloda_kovaljchuka , только ООО «Хорос», которое оформлено в Белизе (оффшорная зона, благодаря которой наше государство не получает налогов от компании), с 2011 года получило заказов от «Укрэнерго» на 48,7 миллиона гривен, хотя работы выполняли все равно другие дочерние предприятия, подконтрольные Ковальчуку и его окружению.

Так например Запорожское УМВД расследует уголовное дело по факту присвоения средств должностными лицами «Хороса» и Днепровской энергосистемы (подразделение «Укрэнерго»). «Хороса» на бумаге сделал в ДЭС работ на 14 миллионов гривен, а на самом деле их выполнил субподрядчик за 8 миллионов. Соответственно, 6 миллионов попали в бездонный карман предприимчивого директора Ковальчука.

На этот счет Генпрокуратура называет цифры убытка в 250 миллионов гривен https://antikor.com.ua/articles/77203-gpu_rozsliduje_jak_novij_kerivnik_ukrenergo_za_chasiv_janukovicha_lobijuvav_firmi_svojeji_rodini_na_ . Они причинены государству вследствие завышения закупочных цен во время тендеров «Укрэнерго».

Кроме давления на тендерную комиссию и отечественных участников торгов, Ковальчук через исполнителей Департамента внешних инвестиций умудрялся даже принуждать иностранные компании, такие как Calpataru, Dalekovod, Azenko, Daewoo,  брать на субподряд подконтрольные ему компании. «Хотите заказ? — Делитесь!». Этот подлый коррупционный принцип — главный девиз предприимчивого руководителя «Укрэнерго».

Во время тендера по ПС «Кременская» распилили 345 миллионов гривен

Можно с уверенностью сказать, что в случае следующей ревизии, в ее отчеты наверняка попадет недавний тендер на 1,3 миллиарда (!) гривен, проведенный весной этого года. Заказ — строительство подстанции «Кременская» с заходами высоковольтных линий 500 кВ «Донбасская — Донская» и 220 кВ «Кременская — Юбилейная».

На этом тендере из государственной казны в карманы чиновников «перекочевало» 345 миллионов гривен!

27 декабря 2016 года был объявлен тендер ТС «Кременская», срок принятия предложений истек 15 марта этого года. Зарегистрировались три участника: ТОВ «Киевская энергетическая строительная компания» (КЭСК), Корпорация производственных и коммерческих предприятий «Союз» (СОЮЗ) и ТОВ «Строительный холдинг «Шевченковский» (СХШ).

Самым дешевым было предложение «Строительного холдинга «Шевченковский» (СХШ) — 887 миллионов гривен. С разницей в миллион лидерство в цене заняла компания СОЮЗ (1 299 миллиона), за ней — ТОВ «Киевская энергетическая строительная компания» (КЭСК)  — 1 298 миллиона гривен.

Из-за давления Ковальчука и увольнения председателя, тендерный комитет сдался и отклонил самое дешевое предложение от БХШ 12 апреля 2017 года. В аукционе между оставшимися двумя участниками, которые сделали для отвода глаз лишь по одному минимальному ценовому шагу, победил с разницей всего на 2% меньше ожидаемой стоимости, КЭСК (1 272, 00 млн грн.).

Если сравнить с ценой БХШ, то налицо убыток государству на 345 миллионов гривен!

Нецелевое использование денег, конфликт интересов и «черные» проценты

И это не только в тендерах, есть еще средства, предусмотренные под конкретные инвестиционные проекты, которые используются не по назначению. «Укрэнерго» получает деньги от регулярно повышающегося тарифа (с 2014 года он возрос с 2,369 коп/кВт-час до 6,054 коп/кВт-час). Но вместо финансирования инвестиционной программы 2016 года, приказа №1 (проведение ремонтной программы), руководство компании… отправляет деньги на депозит, накопив уже порядка 3,02 миллиарда гривен.  Откладывает на «черный день»? Скорее, кладет в карман по пару процентов, неплохо при этом имея.

Хотя и на личных счетах у него все в порядке: Ковальчук задекларировал https://public.nazk.gov.ua/declaration/7eb68d61-d580-4126-b66c-001c61285412     целое состояние, в частности, за прошлый год этот чиновник одних только премий навыписывал себе на 2,9 миллиона гривен. Это при том, что у него 17 тысяч гривен официальной зарплаты, что почти на 10 тысяч больше, чем оклад… министра энергетики и угольной промышленности!

ВСЕМЕДИА


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Всеволод Ковальчук – пример того высокопоставленного чиновника, который может «нагреть» на деньги любого и при этом… повыситься по службе и трудоустроить своих близких.

Он сладко жил при Януковиче: занимал пост заместителя директора НЭК «Укрэнерго» по тендерным закупкам. Фирмы, подконтрольные этому чиновнику, легко получали тендера на миллионы долларов и служили «прокладками» при заключении сделок з государством. Работы выполняли более дешевые подрядчики, а разницу в стоимости организатор тендера мог легко положить себе в карман.

А когда его патрон «чухнул» из Украины, Ковальчук вместо того, чтобы отвечать по закону за хищения в особо крупных размерах, по которым, к слову, было заведено не одно уголовное дело, продвинулся вверх по карьерной лестнице. Всеволод Вячеславович стал целым и.о. директора НЭК «Укрэнерго».И тут же поспешил на всю катушку воспользоваться полномочиями. Не так давно он назначил своего кума и ближайшего друга Валерия Полшкова своим замом по закупкам.

Закупщик «вышек Бойко» — на службе у Ковальчука

Валерий Полшков – небезызвестный мастер по трате государственных денег https://far.chesno.org/entity/303/. Во времена Януковича он работал в «ГАО «Черноморнефтегаз», где его деятельность сопровождали многочисленные скандалы.

«Вышки Бойко» помните? Блестящая афера с отмыванием денег на двух буровых установках «Черноморнефтегаза». Тогда закупщики во главе с Валерием Полшковым принесли государству убытков на 400 миллионов долларов. Как следует из заключения Генеральной прокуратуры Украины, буровые установки под вышки «Петр Годованец» и «Украина» приобрели за деньги, полученные «Черноморнефтегазом» от «Нафтогаза Украины» в качестве займа. Для этого в марте 2011 года между ними были заключены два договора о предоставлении беспроцентного займа в сумме 6,4 миллиарда гривен (в итоге, выделили семь).

Предназначались они для закупки двух самоподъемных плавучих буровых установок. «Черноморнефтегаз» вышки приобрел в этом же году: первая платформа «В312» обошлась в 400,344 миллионов долларов, вторая – «В319» стоила 399,8 миллионов долларов. Перед этим обе установки были перепроданы по нескольку раз за рубежом через кипрские, британские и сингапурские компании, и до украинского заказчика дошли уже в существенно подорожавшем виде. 400 миллионов долларов потеряло государство на этих сделках из-за тендерщиков «Черноморнефтегаза».

В связи с этим еще 1 апреля 2014 года ГПУ было возбуждено дело по факту присвоения бывшими чиновниками Министерства энергетики и угольной промышленности, а также менеджментом НАК «Нафтогаз Украины» и «ГАО «Черноморнефтегаз» госимущества в особо крупных размерах. А в январе 2016-го вышки были арестованы https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/6/7094582/ по решению суда от 23 декабря 2015 года.

Но это не все, чем отметился Полшков на службе в этой компании. В 2013 году миллионы уходили на закупку топлива http://nashigroshi.org/2013/07/04/chornomornaftohaz-zamovyv-u-lyubymoho-komunista-palyva-na-55-miljoniv-z-20-marzhoyu/ у одного и того же слишком дорогого поставщика. В связи с этим было во время работы Полшкова на «Черноморнефтегазе» и досудебное расследование, которое проводили  в связи  с обнаружением признаков сговора между участниками торгов по обеспечению компании топливом.

Должность для Полшкова принесла Ковальчуку 7 миллионов

И вот Валерий Полшков на третий год после аннексии Крыма, из-за которой его деятельность там стала невозможной, начал поиски работы в не менее сытых местах.За свою должность в «Укрэнерго» Валерий Полшков заплатил наперед: за 2016 год Всеволод Ковальчук задекларировал  https://public.nazk.gov.ua/declaration/7eb68d61-d580-4126-b66c-001c61285412  7 миллионов гривен, которые Полшков ему якобы вернул в качестве долга. Оказывается, теперь взятки можно декларировать вот таким бесхитростным способом!

А мог ли Ковальчук обойтись без такой важной кандидатуры? Перед этим он ловко уволил своего зама, ведь тот возражал против отклонения дешевых и выгодных предложений. А тут как раз назревала сделка на 1,3 миллиарда гривен по строительству линии электропередач и подстанции Кременская.

На этом тендере Ковальчук и его верный заместитель сумели заработать 345 миллионов гривен!

Тендер по ПС «Кременская» объявили 27 декабря 2016 года. До 15 марта зарегистрировались три участника: Корпорация производственных и коммерческих предприятий «Союз» (СОЮЗ), ООО «Киевская энергетическая строительная компания» (КЭСК) и ООО «Строительный холдинг «Шевченковский» (СХШ).Самым дешевым было предложение СХШ — 887 миллионов гривен. Компания СОЮЗ просила за тот же объем работ 1, 299 миллиарда гривен, КЭСК — 1,298 миллиарда.

Во время рассмотрения предложений Всеволод Ковальчук заставил тендерный комитет отклонить самое дешевое предложение от СХШ. Так вот — увольнение и.о. заместителя директора по инвестиционному планированию и закупкам, который был несогласен с такой подтасовкой, решило проблему, и 12 апреля 2017 года СХШ удалили из списка претендентов на подряд.

Сговор между Ковальчуком и руководством КЭСК и СОЮЗа дал свои плоды: в аукционе между этими двумя участниками победил с разницей всего на 2% меньше ожидаемой стоимости КЭСК, который должен был строить «Кременскую» за 1 миллиард 272 миллиона гривен.Если сравнить с ценой СХШ, которая составила бы 887 миллионов с учетом всех затрат, то налицо убыток государству — 345 миллионов гривен.А тем временем в «Укрэнерго» вместо одного представителя команды Бойко-Януковича стало два. Кроме того, Всеволод Вячеславович еще и включил в этот клан свою сестру Анну Ковальчук.

Родственнички в клановой системе Ковальчука

Согласно информации следствия, сестра Всеволода Анна Ковальчук является учредителем либо соучредителем сразу нескольких компаний, которые выступают постоянными подрядчиками в тендерах «Укрэнерго». Так, Анна Ковальчук напрямую владеет ООО «ВАКК». Как было установлено следствием, https://antikor.com.ua/articles/126207-tendernye_sekrety_vsevoloda_kovaljchuka, этой фирме, а также ООО «Хорос», ООО «Тилос”, ООО “Производственно-коммерческой компании «Укрстройинвест-2000» и т. п. от «Укрэнерго» доставались подряды на разного рода работы и услуги.

Как установлено правоохранительными органами, фирма ООО «Хорос» контролируется Всеволодом Ковальчуком, хотя и оформлена в оффшорном Белизе. С 2011 года выиграла тендеров от «Укрэнерго» на 48,7 миллионов гривен, а работы взвалила на другие предприятия, которые оценили их в разы дешевле.

Запорожским УМВД было возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств должностными лицами «Хороса» и Днепровской энергосистемы (подразделение «Укрэнерго»). «Хорос» сдал ДЭС работ на 14 миллионов гривен, но фактически выполнил их субподрядчик ООО «Техностар» всего за 8 миллионов гривен. Куда делись еще 6 миллионов? Правоохранители должны спросить об этом Ковальчука.

В целом, Генпрокуратура оценила сумму возможных убытков, причиненных государству вследствие завышения закупочных цен государственной компанией «Укрэнерго», в 250 миллионов гривен. https://antikor.com.ua/articles/77203-gpu_rozsliduje_jak_novij_kerivnik_ukrenergo_za_chasiv_janukovicha_lobijuvav_firmi_svojeji_rodini_na_

Не забыть о себе любимом и получить 3 миллиона премии

НЭК «Укрэнерго», несмотря на возросший за последние годы в три раза тариф (с 2014 года — с 2,369 коп/кВт-час до 6,054 коп/кВт-час), не развивается должным образом. Коррупция и халатное отношение к выбору подрядчиков ставит под угрозу безопасность и надежность работы для предприятия. Проекты по капитальному строительству продолжают стоять на месте, обновление основных средств остановлено лично Ковальчуком. И вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие и модернизацию компании, Всеволод Ковальчук принял решение держать деньги, полученные от регулярно повышающегося тарифа… на депозитах! Несложно представить, сколько он может заработать на процентах от вклада в 3,02 миллиарда гривен! http://nashigroshi.org/2017/03/22/ukrenerho-yakomu-derzhava-pidnyala-taryf-vid-nichoho-robyty-trymaje-na-rahunkah-3-milyarda/

В связи с тем, что поступления от ГП «Энергорынок» в качестве платы за передачу электроэнергии, тратят не по назначению, парламентарий Виталий Куприй обратился в Генпрокуратуру с требованием начать досудебное расследование. Ведь деньги эти предназначались для финансирования инвестиционной программы 2016 года и исполнения приказа №1 (проведение ремонтной программы).Зато о себе любимом Ковальчук не забыл! Он при окладе в 17 тысяч гривен умудрился в прошлом году выписать себе премий в сумме… 2,9 миллиона гривен!

Такие баснословные доходы в придачу к имуществу и бизнесу указал Ковальчук в своей декларации https://public.nazk.gov.ua/declaration/7eb68d61-d580-4126-b66c-001c61285412 .Учитывая то, что обычные работники получают 6-10 тысяч гривен в месяц уже с премией, Ковальчуку очень скоро может пригодиться опыт его соратника — президента-беглеца Януковича, ведь бесконечно продолжаться такая безнаказанность не может.

Развалить, чтобы… корпоратизировать

Как пел Владимир Высоцкий: «Я прав, хоть плачь, хоть смейся». Ковальчук всё-таки решил приватизировать полуразваленную им компанию «Укрэнерго».Только назвал он это красивее — не приватизация, а «корпоратизация».Письмо министру прилагается ниже. И ведь какой напор! Прямо «вже наступного тижня» (см. последний абзац). Ковальчук очень торопится.

Корпоратизация такой громадной и специфической госкомпании, как «Укрэнерго»,  имеющей подразделения по всей стране, — процесс трудоёмкий и сложный. По опыту других стран он занимал не менее двух лет. Ковальчук же решил провести его за пять месяцев. Может, именно для этого он разваливает компанию всё это время…

ФОТО ПИСЬМО МИНИСТРУ

 

ВЕСТНИК УКРАИНЫ


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Этой весной нашу страну охватила «тарифная лихорадка» — для населения возросла плата практически на все коммунальные услуги.

Последовали многочисленные акции протеста по всей Украине, многие семьи в очередной раз оказались на финансовом дне из-за якобы убыточности энергорынка для украинских предприятий.Откуда взялись ужасающие цифры в платежках украинцев? Ноги по-прежнему растут из коррупционных схем команды бывших регионалов, умело приспособившихся при нынешней власти.Монополист в сфере передачи электроэнергии – государственная компания «Укрэнерго» — в феврале этого года обращалась в Минэнергоугольпром с просьбой повысить тарифы. В феврале этого года министерство получило еще одно письмо от «родственника», ГП «НАЭК «Энергоатом», с просьбой повысить тарифы на поставку электроэнергии.

И вот уже 21 марта Нацкомиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение увеличить средневзвешенный в 2017 году тариф https://strana.ua/news/61631-nackomissiya-podnimet-tarif-na-svet-dlya-ukrenergo-na-12.html «НЭК «Укрэнерго» на 12%: до 6,93 коп / кВт-час.Махинацию объяснили тем, что при утверждении тарифа якобы ошиблись в цифрах: что кабмин, дескать, обязал «Укрэнерго» перечислить в госбюджет 75% прибыли вместо 30%, заложенных в изначальный тарифный расчет. Из-за этого якобы пострадала прибыль самого предприятия и ее должны были компенсировать поднятием тарифа.

Почему же госпредприятие «Укрэнерго», которое кормится за народные деньги (!), так сильно пострадало от возврата средств в казну, что не смогло удержать тарифы? Все прозаично — деньги есть, но руководство компании держит их на депозитах, пополняя свои неуемные коррупционные аппетиты за счет украинцев.Директор государственного предприятия Всеволод Ковальчук – человек из окружения Юрия Бойко (бывшего министра энергетики времен Януковича, а ныне — главы фракции «Оппоблок» в Верховной Раде). Работал Ковальчук заместителем директора НЭК «Укрэнерго» по тендерным закупкам во времена Януковича.Государственные деньги экономить не умеет, более того – в его руках они тают, как снег на солнце.

Недавно компания отметилась нецелевым использованием средств.

Деньги, поступившие от ГП «Энергорынок» в качестве платы за передачу электроэнергии, следовало бы использовать по назначению: на финансирование инвестиционной программы 2016 года, приказа №1 (проведение ремонтной программы). Однако Всеволод Ковальчук разнес по банкам более трех миллиардов гривен http://nashigroshi.org/2017/03/22/ukrenerho-yakomu-derzhava-pidnyala-taryf-vid-nichoho-robyty-trymaje-na-rahunkah-3-milyarda/  и спокойно получает себе проценты, в то же время, нарекая на убыточность своего предприятия и не производя должным образом ремонтных работ.

При этом «Укрэнерго» получает деньги от регулярно повышающегося тарифа на передачу электроэнергии (с 2014 года он возрос с 2,369 коп/кВт-час до 6,054 коп/кВт-час), таким образом, на депозитных счетах компании скопилось уже 3,02 млрд гривен!Чиновник содержит электросети ОРДЛО, урезая нужды сетей в Украине Можно предположить, что депозиты – нормальное вложение денег, но не для предприятия, у которого часть сетей расположена на оккупированных территориях. Ведь сейчас Ковальчук отбирает деньги у сетей на подконтрольных украинских территориях, дабы содержать электросети в сепаратистских регионах, где сейчас убивают наших солдат.Схему «взаимопомощи» псевдореспубликам ЛНР и ДНР недавно обнародовала народный депутат  Виктория Войцицкая. Она утверждает, что за 2016-й год Украина безоплатно поставила псевдореспубликам электроэнергии на сумму 1,517 млрд. грн.https://dt.ua/UKRAINE/u-2016-roci-ukrayina-bezoplatno-postavila-do-ordlo-elektriki-na-1-517-mlrd-grn-243761_.html 

Также депутат заявляет, что «Укрэнерго» полностью игнорирует постановление Кабинета Министров №263 от 7.05.2015, которым правительство обязало эту компанию финансировать свои подразделения на оккупированных территориях только за счет вкладов от других энергокомпаний, которые там функционируют.В то же время, деньги, выделенные НКРЭКП на финансирования сетей на мирной территории Украины, руководство компании в лице Всеволода Ковальчука, перебрасывает на закрытие дыр в подразделениях в ЛДНР. То есть, средства тратятся нецелевым способом и за счет украинцев Ковальчук обеспечивает почти бесплатную работу магистральных электросетей в сепаратистских «республиках».Такие действия не могут оставаться незамеченными, поэтому в Генеральной прокуратуре уже лежит заявление нардепа Виталия Куприя об уголовном преступлении, предусмотренном ст. 191, 364 ККУ.

Тендерный «король» теневых схем Януковича

Уголовные дела в отношении Всеволода Ковальчука касаются не только нецелевого использования средств.Главная специализация этого высокопоставленного государственного чиновника – отмывание средств через тендеры.Всеволод Ковальчук много лет в «теме», как говорят, его поставил в эту прибыльную нишу Саша Янукович в эпоху расцвета «семьи». Что интересно, тогда Всеволод Ковальчук был заместителем директор НЭК «Укрэнерго» — возглавлял тендерный комитет https://antikor.com.ua/articles/126207-tendernye_sekrety_vsevoloda_kovaljchuka . И вот — поменялась власть, перетасовались карты «наверху», появились антикоррупционные органы, которые, казалось бы, должны отсеять коррупционеров и всех их наказать. А в это самое время Ковальчук… продвинулся по службе!

Он был назначен и.о. директора ГП «НЭК Укренерго» 2 октября 2015 года,  а спустя три дня к нему домой нагрянул с обыском следователь ГПУ Игорь Гришин. Уголовное производство №42014000000000258 касательно тендерных дел «Укрэнерго» времен Януковича открыли еще в апреле 2014 года, но именно назначение Ковальчука стало поводом к его возобновлению.Следователи указали в материалах дела, что Всеволод Ковальчук, находясь в должности заместителя директора НЭК «Укрэнерго», «способствовал и продолжает способствовать подконтрольным ему и членам семьи предприятиям в признании их победителями тендеров «Укрэнерго».

Чем выслужил Ковальчук такую должность? Быть может, в период его работы, с сентября 2010 до мая 2013 года, госзакупки были образцовыми? Для компаний его и его родственников это, безусловно, были золотые годы. Именно на этот период приходится «тендерный расцвет» для компании «Укрэнергомонтаж», близкой к Юрию Бойко, которая за пару лет получила от «Укрэнерго» заказов на 3,7 млрд гривен.

Естественно, самостоятельно выполнять оплаченные из госказны работы «Укрэнергомонтаж» не спешил, а перепоручал это дело более дешевым субподрядчикам. Причем, иногда честных претендентов буквально «ломали через колено», принуждая либо идти субподрядчиком, либо отказаться от проекта. Так было с ЧАО «СВС Днепр», предприятие с хорошей репутацией и авторитетным руководством было вынуждено получать тендеры через «прокладку» «Укрэнергомонтаж», ведь 50% акций «Днепра» как раз ей и принадлежат.

Не ушли от этой участи и иностранные компании: посредством давления на Департамент внешних инвестиций Всеволод Ковальчук принуждал иностранных исполнителей (Calpataru, Dalekovod, Azenko, Daewoo) брать на субподряд подконтрольные ему компании. А иначе… тендеры могли иностранцам только сниться.

В 2015 году Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по результатам проверки Государственной финансовой инспекцией деятельности Ковальчука на должности замдиректора «Укрэнерго». Ревизорами было установлено, что в 2011-2013 гг. «Укрэнерго» провела 12 госзакупок с нарушениями. При содействии Всеволода Ковальчука были подписаны договора на общую сумму 2 млрд гривен. А подряды по ним доставались компаниям, прямо принадлежащим либо имеющим отношение к директору и его родственникам. Например, компания «Хорос», которая зарегистрирована в оффшорной зоне Белиз, но на деле управляется Ковальчуком, в 2011 г. получила 48 млн. гривен за подряд. А работу за нее делали другие предприятия – в разы дешевле. А субподрядчиками в этом деле выступали компании, так или иначе подконтрольные близким родственникам Ковальчука, например — его сестре Анне Ковальчук (ООО «ВАКК», ООО «Производственно-коммерческая компания «Укрстройинвест-2000», ООО «Тилос»).

Запорожским УМВД было возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств должностными лицами «Хороса» и Днепровской энергосистемы (подразделения «Укрэнерго»). ДЭС приняла у «Хороса» работ на 14 млн. грн., которые на самом деле выполнил субподрядчик ООО «Техностар» за 8 млн. грн. И здесь 6 млн. грн. – личная прибыль Ковальчука.В целом, Генпрокуратура оценила https://antikor.com.ua/articles/77203-gpu_rozsliduje_jak_novij_kerivnik_ukrenergo_za_chasiv_janukovicha_lobijuvav_firmi_svojeji_rodini_na_  сумму возможных убытков, причиненных государству вследствие завышения закупочных цен ГП «Укрэнерго» в 250 млн. грн.

Козырный кум с черноморского шельфа

Как выглядит типичное примитивное нарушение тендерной процедуры? В конкурсе участвуют две «родственные» компании, которые ставят примерно одинаковую цену на товары/услуги. В процессе торгов они делают минимальные шаги, и аукцион закрывается в пользу того, у кого дешевле. Суть в том, что обе компании изначально по договоренности ломят цену в несколько раз выше рыночной. Потом заказ перераспределяется между подрядчиками, которые берут намного дешевле, а разницу фирма-прокладка кладет себе в карман. И если в эту компанию на этапе торгов вклинится кто-то еще, у кого будет адекватное предложение и самая низкая цена, против того активизируется система: игрока бесцеремонно вышвырнут из процесса всеми правдами и неправдами.

Сестра – не единственный случай «родства» в тонкой коррупционной паутине, выстроенной Ковальчуком.

Так, буквально накануне 1,3 миллиардной сделки с ТС «Кременная» Ковальчук уволил, по всей видимости, тендерно ненадежного зама, и поставил на его место своего кума и ближайшего друга Валерия Полшкова. И даже набрался смелости задекларировать https://public.nazk.gov.ua/declaration/7eb68d61-d580-4126-b66c-001c61285412  7,4 миллиона гривен в качестве якобы возврата долга от новоназначенного зама.

До этого Полшков был «звездой» «Черноморнафтогаза» — в 2013 году миллионы то и дело уходили на закупку топлива http://nashigroshi.org/2013/07/04/chornomornaftohaz-zamovyv-u-lyubymoho-komunista-palyva-na-55-miljoniv-z-20-marzhoyu/  у невыгодного поставщика, или на приобретение разного рода запчастей и инструментов, которые меняли свою цену в четыре раза, стоило только обратить на эту тему внимание СМИ. Антикоррупционные расследования пестрят нарушениями Полшкова: дорогое холодильное оборудование, вызов иностранных специалистов за 85 миллионов гривен, которые должны были научить работников обращаться с буровыми установками – так называемыми «вышками Бойко», за которые, в свою очередь, переплатили по 150 $ млн.

В общем, ценный кадр попал в руки Всеволоду Ковальчуку на службу в «Укрэнерго». И не зря, ведь первым его «делом» было проведение тендера по ПС «Кременская».Согласно условиям тендера, объявленного 27 декабря 2016 года, было запланировано строительство подстанции «Кременская» и прокладывание линии электропередач до ПС Юбилейная.Опыт не подвел: Ковальчуку вместе с Полшковым удалось на этом тендере потянуть из госбюджета 345 млн. гривен!

По состоянию на 15 марта 2017 года зарегистрировались три участника: ООО «Киевская энергетическая строительная компания» (КЭСК), Корпорация производственных и коммерческих предприятий «Союз» (СОЮЗ) и ООО «Строительный холдинг «Шевченковский» (СХШ), который выставил самую низкую цену 887 миллионов гривен. За что и поплатился. Посредством давления на тендерный комитет Ковальчук заставил отклонить предложение холдинга, что и было сделано 12 апреля 2017 года. Налицо сговор между руководством «Укрэнерго», КЭСК и СОЮЗа, ведь в аукционе с разницей всего на 2% меньше ожидаемой стоимости победил КЭСК (1 272, 00 млн. грн.).

Если сравнить с ценой СХШ, которая с учетом прибыли подрядчика и 40 миллионов ошибочно неучтенной суммы, составила бы 887 миллионов, то убыток госбюджету нанесен в сумме 345 миллионов гривен!

Послесловие

С таким руководством «Укрэнерго» превратилось в коррупционного монстра, его директор думает только о собственном кармане. Государственные субвенции направляет на неподконтрольные территории, проекты по капитальному строительству стоят на месте, обновление основных средств остановлено лично Ковальчуком. Благодаря грабительским тендерам порядочные подрядчики туда уже и не суются, и о качестве работ можно судить по тому, сколько денег отмыто на их оплате. В данный момент надеяться можно только на локальных директоров энергосистем и на так необходимые кадровые перемены в топ-менеджменте «Укрэнерго».

ВСЕМЕДИА

Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO