Теги Posts tagged with "ACIBADEM"

ACIBADEM

Хвороба під назвою Covid-19, яка поширилася по всій земній кулі і оголошена пандемією, представляє серйозний ризик для тих, хто страждає на хронічні захворювання. Отже, як впливає коронавірус на онкологічних хворих? Як вони можуть захиститися від коронавірусу?

Онкохворі повинні остерігатися Covid-19!

Вперше коронавірусна інфекція, викликана SARS-CoV-2 (Covid-19), яка є різновидом сімейства коронавірусів, була виявлена ​​в Китаї в грудні 2019 року, і звідти вона поширилася по всій земній кулі до масштабів пандемії (інфекції, яка охоплює велику площу більш ніж однієї країни або континенту). Covid-19 швидко охопила території багатьох країн по всьому світу і спровокувала ризик для онкологічних хворих.

Профессор Азиз Язар (Aziz Yazar), Доктор медичнихх наук

Хто перебуває в групі ризику захворювання Covid-19?

Вплив коронавірусу на людей з хронічними захворюваннями є більш серйозним (серцева недостатність, ниркова недостатність, ХНЗЛ, гіпертонія, цукровий діабет та ін.). До цієї групи слід додати онкологічних хворих і тих, хто перебуває в процесі лікування раку. Онкологія збільшує ймовірність госпіталізації при інфікуванні коронавірусом. Також підвищується ризик смертності.

Які симптоми коронавірусу у онкологічних хворих?

Основними ознаками Covid-19 є лихоманка, сильна втома, кашель і задишка. Подібні симптоми при коронавірусній інфекції також спостерігаються і у хворих на рак.

Який типовий перебіг Covid-19 у онкохворих?

Більшість людей одужують від Covid-19 без необхідності госпіталізації, з симптомами легкої або помірної важкості. Однак в разі онкозахворювання, або в процесі лікування раку, ризик задишки та погіршення функціонування органів зростає. Це веде за собою необхідність госпіталізації, тому що імунна система у таких хворих ослаблена. Тому підвищується і ризик смертності.

Якщо лікування раку позаду

Досить імовірно, що імунна система пацієнтів, які закінчили лікування раку рік тому або більше, повернулася в норму. Отже, є шанс, що ризик розвитку коронавірусу у них буде приблизно таким, як і у тих, хто не хворий на рак.

Чи впливає коронавірус на лікування раку?

У разі захворювання Covid-19 необхідно призупинити лікування раку до тих пір, поки симптоми не зникнуть. Пауза в лікуванні може привести до розвитку тих видів раку, які швидко прогресують.

Як онкохворі можуть захиститися від коронавірусу?

Вакцина проти цього вірусу ще не розроблена. На даний момент немає жодного відомого методу лікування, який був би ефективний. Також для онкологічних хворих не існує ніяких додаткових заходів крім тих, які є загальноприйнятими для всіх груп населення. Ці запобіжні заходи містять у собі:

 • Уникати людних місць.
 • Не торкатися рота, очей, носа за межами будинку.
 • Часто мити руки з милом.
 • Обробляти руки спиртовмісними дезінфікуючими засобами в тих випадках, коли немає можливості вимити руки з милом.
 • Очищати дезінфікуючими засобами поверхні, з якими ви часто контактуєте.

При підозрі на Covid-19…

При інфікуванні Covid-19 необхідно перебувати на карантині, щоб уникнути зараження інших. Потрібно споживати багато рідини і відпочивати. Також необхідно носити маску і очищати поверхні, до яких торкаються хворі. У разі погіршення самопочуття може знадобитися госпіталізація і підтримуюча терапія.

Представництво ACIBADEM розташоване за адресою: Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 14, офіс 1.
Телефон: +380939554840


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Болезнь под названием Covid-19, которая распространилась по всему земному шару и объявлена пандемией, представляет более серьезный риск для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Итак, как же влияет коронавирус на онкологических больных? Как они могут защититься от коронавируса?

Профессор Азиз Язар (Aziz Yazar), Доктор медицинских наук

Онкобольные должны быть особенно осторожны с Covid-19!

Впервые коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2 (Covid-19), которая является разновидностью семейства коронавирусов, была обнаружена в Китае в декабре 2019 года, и оттуда она распространилась по всему земному шару до масштабов пандемии (инфекции, которая охватывает большую площадь более чем одной страны или континента). Covid-19 быстро охватила территории многих стран по всему миру и спровоцировала риск для онкологических больных.

Кто находится в группе риска заболевания Covid-19?

Воздействие коронавируса является более серьезным на людей с хроническими заболеваниями (сердечная недостаточность, почечная недостаточность, ХНЗЛ, гипертония, сахарный диабет и др.). К этой группе следует добавить онкологических больных и тех, кто находится в процессе лечения рака. Онкология увеличивает вероятность госпитализации при инфицировании коронавирусом. Также повышается риск смертности.

Каковы симптомы коронавируса у онкологических больных?

Основными признаками Covid-19 являются лихорадка, сильная усталость, кашель и одышка. Подобные симптомы при коронавирусной инфекции также наблюдаются и у больных раком.

Каково типичное течение Covid-19 у онкобольных?

Большинство людей выздоравливают от Covid-19 без необходимости госпитализации, с симптомами легкой или умеренной тяжести. Однако в случае онкозаболевания, либо в процессе лечения, риск одышки и органной недостаточности растет. Это ведет за собой необходимость госпитализации, так как иммунная система у таких больных ослабленная. Поэтому повышается и риск смертности.

Если лечение рака завершено…

Весьма вероятно, что иммунная система пациентов, которые закончили лечение рака год назад или более, вернулась в норму. Следовательно, есть шанс, что риск развития коронавируса у них будет примерно таким же, как и у тех, кто не болен раком.

Мешает ли коронавирус лечению рака?

В случае заболевания Covid-19 необходимо приостановить лечение от рака до тех пор, пока симптомы не исчезнут. Пауза в лечении может привести к развитию тех видов рака, которые быстро прогрессируют.

Как онкобольные могут защититься от коронавируса?

Вакцина против этого вируса еще не разработана. На данный момент нет ни одного известного метода лечения, который был бы эффективен. Также для онкологических больных не существует никаких дополнительных мер кроме тех, которые являются общепринятыми для всех групп населения. Эти меры предосторожности включают в себя:

 • Избегать людных мест.
 • Не трогать рот, глаза, нос за пределами дома.
 • Часто мыть руки с мылом.
 • Обрабатывать руки спиртосодержащими дезинфицирующими средствами в тех случаях, когда нет возможности вымыть руки с мылом.
 • Очищать дезинфицирующими средствами поверхности, с которыми вы часто контактируете.

При подозрении на Covid-19…

При инфицировании Covid-19 необходимо находиться на карантине, чтобы избежать заражения других. Нужно потреблять много жидкости и отдыхать. Также необходимо носить маску и очищать поверхности, к которым прикасаются больные. В случае ухудшения самочувствия может потребоваться госпитализация и поддерживающее лечение.

Представительство ACIBADEM расположено по адресу: Киев, ул.Бульварно-Кудрявская, 14, офис 1.
Телефон: +380939554840


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

По данным доктора медицинских наук, профессора Тайяра Сарыоглу из клиники Acıbadem Bakırköy, ежегодно во всем мире рождается более 1 миллиона младенцев с врожденным пороком сердца.

23 ноября международная сеть клиник Acıbadem организовала однодневное мероприятие в клинике Acıbadem Altunizade в Стамбуле, которое было посвящено теме «Транспозиция магистральных артерий: от рождения до взрослой жизни». Этот симпозиум собрал специалистов из таких областей, как детская кардиология и кардиохирургия, где они поделились идеями и видениями, знаниями и опытом, а также имели возможность построить профессиональные отношения, представляющие большую ценность. 

Посредством презентаций, интерактивных заседаний и дискуссий в группах лекторы из Египта, Бахрейна и Acıbadem рассказали обо всех ключевых аспектах транспозиции магистральных артерий, включая пренатальную диагностику, лечение новорожденных, варианты хирургического вмешательства, связанные с этим аномалии, повторные операции и результаты.

Педиатрическая группа Acıbadem по терапии сердца объединяет опытных специалистов в областях детской сердечно-сосудистой хирургии, детской сердечно-сосудистой анестезии и ОИТ, детской кардиологии, визуализации сердца (МРТ / КТ) и неонатологии. За 30 лет показатель успешности операций составляет более 95% среди 15 000 пациентов. Почти 5000 пациентов из Ирака, Ливии, Египта, Алжира, Балканских стран, Румынии, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, Казахстана и Узбекистана. 

Центр обслуживания международных пациентов был спроектирован как универсальный сервисный центр и готов поддерживать каждого, начиная с первого обращения до возвращения в свою родную страну. Исключительный уход за пациентами здесь основан на тщательном и постоянном внимании как к клиническому качеству, так и к безопасности. После операции дети поступают в отделение интенсивной терапии, оснащенное инновационными системами, которые облегчают хирургам, медсестрам и другим специалистам наблюдение и уход за пациентом. 

Гостям симпозиума провели экскурсию по клинике Acıbadem Altunizade, предоставляющую медицинские услуги на площади, которая охватывает 98 000 кв.м. со стационарной вместимостью 350 коек, и отделением интенсивной терапии вместимостью 75 коек. На территории клиники Acıbadem Altunizade, с ее медицинскими технологиями, технической инфраструктурой, опытными медицинскими специалистами и их междисциплинарным подходом, также расположены несколько специализированных учреждений, начиная от центров нейрохирургии и заканчивая центрами клеточного лечения и роботизированной хирургии.

“Ежегодно более 600 пациентов из разных уголков мира, с врожденными заболеваниями сердца, выбирают Acıbadem Healthcare Group, чтобы пройти лечение и наконец избавиться от этой проблемы. В Acıbadem Healthcare Group используют современные технологии диагностики и лечения для всего спектра сердечных заболеваний. В детском кардиологическом центре Acıbadem, который является центром № 1 в Турции, все виды педиатрических операций на сердце выполняются известными и признанными на национальном и международном уровне кардиохирургами с использованием самых передовых технологий в мире.

Более чем 90% детей с диагнозом врожденный порок сердца имеют шанс снова стать здоровыми, но это требует использования передовых технологий и специализации. Треть новорожденных с ишемической болезнью сердца (ИБС) нуждаются в хирургическом вмешательстве и лечении в первые дни жизни (первые 30 дней)”, – говорит доктор медицинских наук, профессор Тайяр Сарыоглу, сердечно-сосудистая хирургия, Acıbadem Bakırköy.

Видео 31 канала, Казахстан

Представительство ACIBADEM* расположено по адресу: Киев, ул.Бульварно-Кудрявская, 14, офис 1.

Телефон: +380939554840


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Желание как можно дольше оставаться молодым, выглядеть привлекательно вполне естественное. Нередко человек чувствует себя полным сил и энергии, но зеркало демонстрирует появившиеся морщинки, «поплывший» овал лица, следы увядания на коже. Иногда для того, чтобы внести коррективы во внешность,особых усилий не требуется, но в некоторых случаях исправить ситуацию можно только с помощью операции.

Ведущий специалист по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии сети клиник ACIBADEM, профессор, доктор медицинских наук Шукру Язар специализируется в области пластики лица, груди, тела, ринопластики, коррекции губ, омоложения лица, в том числе с использованием стволовых клеток, ботокса, липосакции, абдоминопластики (подтяжка живота), интимной пластики, реконструкции молочной железы после мастэктомии.

Профессор, доктор медицинских наук Шукру Язар

Вернувший многим женщинам привлекательность молодости, специалист отвечает на вопросы, касающиеся операции по подтяжке лица, дает полезные советы и рекомендации как дольше сохранить результат.

Существуют ли возрастные ограничения для подтяжки лица?

Нет и еще раз нет. Все зависит от здоровья пациентки – если оно позволяет, то почему не воспользоваться возможностью выглядеть моложе. Использовать можно неинвазивные методы: ботокс, заполнение морщин, лазерную, клеточную терапию. Или же прибегнуть к операционному методу.

Насколько лет моложе выглядит женщина после операции?

Один из наиболее популярных вопросов. Действия по омоложению начинаются с просмотра сделанных в молодые годы снимков пациентки, после чего даем оценку произошедшим изменениям. Отмечаем подлежащие корректировке зоны, планируем перечень необходимых процедур. Обычно после их проведения женщина выглядит на 5-10 лет моложе своего настоящего возраста.

Как долго сохраняется результат?

Если процедуры по омоложению выполнял опытный специалист, то результаты его работы могут сохраняться до 10 лет. Однако многое зависит от образа жизни пациента. Если человек заядлый курильщик, постоянно находится в напряжении, не высыпается, не следит за своим внешним видом, не занимается спортом, не соблюдает диету, не защищает лицо от прямого попадания солнечных лучей, то процесс увядания начнется намного раньше.

Что необходимо делать, чтобы результаты омоложения сохранились как можно дольше?

В первую очередь вести здоровый образ жизни, а также для поддержания кожи в соответствующем состоянии не забывать об уходе за ней.Например,проходить курс ботокс-терапии, пользоваться гель-филлерами, возможно, применять лазерную или клеточную терапию. Необходимо помнить, что ультрафиолетовые лучи оказывают негативное влияние на кожу, то есть она должна быть защищена от солнца. Помогает поддерживать достигнутое хороший увлажняющий крем. Многие считают, что после операции можно перестать заботиться о коже, что в корне неправильно.

Через какой период времени можно вернуться к привычному образу жизни?

В современной пластической хирургии используется эндоскопический метод, что способствует минимальному повреждению тканей. Даже если появляются синяки или отеки, то в течение 48-72 часов они исчезают. Обычно после операции пациент находится в стационаре не более одного-двух дней и практически сразу же после выписки – на 7-10 сутки, уже может приступать к своим повседневным обязанностям. Полностью же лицо восстанавливается примерно через 1,5-2 месяца.

Насколько сильно операция изменяет облик человека?

Практически никак. В процессе действий по омоложению родная костная структура остается неизменной. Только время поворачивается вспять: уходит усталость, лицо приобретает свежий вид, то есть человек выглядит намного моложе.

Производится только натяжение кожи?

Нет. При операции по подтяжке лица все ткани пересматриваются в трех измерениях. Иными словами, кожа рассекается, обнажаются расположенные под ней лицевые мышцы, соединительная ткань и провисающие ткани. Затем обвисшие мышцы и соединительная, поддерживающая овал лица ткань, переносятся в то место, при котором лицо примет четкие контуры. Этот метод устранения деформаций выполняется на глубоких подкожных тканях, то есть контуры лица восстанавливаются трехмерным способом.

Насколько заметны линии разреза?

Обычная техника подтяжки лица предусматривает надрезы по естественным линиям кожи:впереди уха и за ним.Эндоскопический метод – это очень маленькие, длиной до 1-2 см разрезы в волосяном покрове, которые абсолютно незаметны. Через определенный промежуток времени они полностью исчезают.

Если процедура оказалась неудачной, можно ли потом что-то исправить?

Опытный пластический хирург вряд ли может допустить ошибки в своих действиях, то есть риск неудачи практически исключен. Но если не повезло, где-то подтяжку лица вам выполнили не так как хотелось, отчаиваться не стоит – специалисты клиники ACIBADEM все могут исправить.

Получить более полную информацию можно прямо сейчас, обратившись в офис официального представительства Acıbadem в Киеве:  ул. Льва Толстого 57, БЦ 101 Tower, телефон: +38 044 364 10 16, +38 093 955 48 40.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Малоинвазивная хирургия пришла на смену полостным операциям. Благодаря современной методике хирургическое вмешательство стало малотравматичным, без разрезов и швов. Послеоперационный период протекает без выраженных болевых ощущений, организм восстанавливается в короткие сроки. 

Эксперт медицинского комплекса ACIBADEM госпиталя Atakentобладает огромным опытом в области детской малоинвазивной хирургии, на его счету тысячи успешных операций. Специалист высокого класса рассказал о преимуществах этого вида хирургического вмешательства.

Профессор Бурак Тандер

Добиться высокой эффективности при минимальном травматизме. К сожалению, во многих случаях для спасения ребенка необходимо оперативное вмешательство. Нам приходится делать операции на грудной полости и брюшной полости, связанные с мочеполовой системой. Если раньше они были полостными, то сегодня их заменила малотравматичная инвазивная хирургия. Лапароскопия, торакоскопия, бронхоскопия, эзофагоскопия, гастроскопия, цистоскопия, ректоскопия, колоноскопияпроходят с помощью эндоскопии, то есть через небольшие отверстия.

После такой операции на теле практически не остается шрамов, ребенок почти не испытывает боли, быстро выздоравливает и возвращается к обычной жизни.

Метод используется для детей и взрослых, но, безусловно, работать с детским организмом намного сложнее. В первую очередь из-за небольшой операционной площади, поэтому используются специальные, очень маленького размера инструменты и особая методику ведения операции. Врачу требуется большой период времени для обучения и приобретения соответствующего опыта. В клинике ACIBADEM хирурги владеют методикой на высоком уровне.

Клиника ACIBADEM

Доверять такое оперативное вмешательство специалисту без опыта нежелательно, потому что могут возникнуть разные ситуации. Например, внезапно начаться кровотечение. При открытой хирургии хирург пальцем нажимает на точку и останавливает кровь. При лапароскопической операции подобное сделать невозможно. Опытный врач в первую очередь подобного не допустит, а если даже кровотечение произойдет, сумеет справиться с проблемой.

Если говорить о применении малоинвазивной хирургии, то она подходит почти для 90% хирургических операций. Но это больше теоретически. Практически же из-за наличия множественных кровеносных сосудов, эндоскопическая хирургия не рекомендуется для лечения, скажем, нейробластомы. Однако и тут каждый отдельный случай требует индивидуального подхода. Если размер нейробластомы не слишком велик, то ее можно убрать лапараскопическим путем.

Не подходит лапараскопический метод для лечения органов, которые кровоточат – при травмах селезенки, печени, а также для устранения врожденных дефектов, аномалий в пищеварительной системе.

Решение об использование лапароскопии или торакоскопии принимается после обследования пациента. Метод использовали при атрезии пищевода, лечения медиастинальныхновообразований, врожденных кист, эмпиемы плевры, некоторых доброкачественных опухолей, врожденной диафрагмальной грыжи, особенно грыжи типа Морганьи, ретростернальной грыжи.

С помощью лапароскопиив клинике лечатаппендицит, гастроэзофагеальный рефлюкс, инвагинацию кишечника, тонкой кишки в толстую кишку, кисты и опухоли яичников. Метод используется для введения перитонеальных, диализных катетеров, а также вентрикулярныхперитонеальных шунтирующих катетеров, решения проблем с кишечником, в бариатрической хирургии, для удаления кист печени, взятия биопсии.

Лапароскопия широко применяется для диагностики, например, при болях в животе, когда результат не дают ни лабораторные, нивизуализирующие исследования.

Что касается паховой грыжи, то тут лечение лучше проводить с помощью полостной операции. При использовании лапароскопической хирургии существует опасность травмы семенного канатика, кроме того происходит вторжение в брюшную полость, тогда как при открытой пластике всего лишь в подкожную клетчатку. Шрамы же при такой операции в обоих случая аналогичны – размер практически одинаковый. В настоящее время детские хирурги предпочитают лечить паховую грыжу путем полостной операции.

Специалисты международной больницы Acıbadem известны во всем мире. Современные технологии, совершенные методики и умелые руки врачей вернули здоровье тысячам пациентам. Получить бесплатную консультацию можно прямо сейчас, обратившись в офис официального представительства Acıbadem в Киеве.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Рак не щадит никого, в том числе и детей. Лимфома по распространенности находится на третьем месте – на первом и втором соответственно лейкоз и опухоли головного мозга. Врачи отмечают, что заболевание чаще всего диагностируют, когда ребенку исполняется 5-10 лет. Это тот период в развитии, когда идет быстрая пролиферация лимфоцитов и, если на какой-либо стадии происходят нарушения, то это может спровоцировать зарождение лимфомы.

Сегодня лимфома – особенно обнаруженная на ранней стадии, успешно поддается лечению. Чтобы не пропустить болезнь родители должны внимательно наблюдать за ребенком. Насторожить в первую очередь должны увеличенные лимфатические узлы, которые могут присутствовать как при инфекциях верхних дыхательных путей, так и быть признаком онкологии.

Специалист в области детской гематологии и онкологии больницы Acıbadem Altunizade профессор, доктор медицинских наук Дженгиз Джанполат рассказывает о заболевании, а также признаках, которые должны стать поводом к немедленному посещению врача.

Дженгиз Джанполат

Лимфома – вид рака, который зарождается в лимфоцитах. Это главные компоненты иммунной системы, поддерживающие и укрепляющие ее, защищающие организм от инфекций. Рак начинает развиваться, когда «опухолевые» лимфоциты начинают быстро пролиферировать, накапливаться в лимфоузлах либо селезенке, костном мозге и других органах и тем самым нарушать их нормальное функционирование.

Лимфому делят на две основные группы:

 • Лимфома Ходжкина или лимфогранулематоз(ЛХ);
 • Неходжкинская лимфома(НХЛ).

Каждое из названных видов лимфомы развивается из разного типа клеток. Первый вид обычно встречается у детей в возрасте 5-10 лет, а также у пятнадцатилетних подростков. Стать причиной появления лимфомы могут ослабленный иммунитет, аутоиммунные заболевания, заражение вирусом ВЭБ при поцелуе. Врач отмечает, что примерно у 80% заболевших наблюдается увеличение шейных лимфоузлов.

Неходжкинская лимфома может образоваться в любом возрасте, но в большинстве случаев ее диагностируют у детей от 5 до 7 лет.  Источник – распространенная вирусная инфекция EBV, которая передается воздушно-капельным, контактно-бытовым и другим путем.

Опухоли могут располагаться в разных местах и проявляться различными симптомами – зависит от подтипов.

Есть целый ряд симптомов, которые нельзя игнорировать. Они разные – зависят от типа, степени распространения, места нахождения опухоли. К наиболее типичным относятся увеличенные лимфатические узлы.

Однако заболевание не всегда сопровождается увеличением лимфоузлов, например, при неходжкинской лимфоме подобное наблюдается достаточно редко. Но есть иные, сигнализирующие о проблемах в организме признаки, обнаружив которые, необходимо срочно посетить медицинское учреждение. К ним относятся:

 • Пальпируемый лимфатический узел (узлы): увеличение лимфатических узлов может произойти в любой части тела, но обычно в подмышечной впадине, шее и паху – это типичный признак лимфомы. Если при лечении в течение 1-2 недель лимфатический узел не уменьшается до нормального размера, более того – увеличивается, это может быть тревожным признаком заболевания.
 • Потливость ночью: сильно выраженная, требующая смены пижамы или постельного белья потливость, может свидетельствовать о наличии лимфомы.
 • Идиопатическая лихорадка: продолжающаяся более 7 дней, сопровождающаяся усталостью, ночным потоотделением лихорадка может быть признаком лимфомы Ходжкина. Чтобы исключить болезнь необходимо найти причину ее появления.
 • Снижение веса: отсутствие аппетита, потеря в течение последних 6 месяцев более 10% массы тела без ограничения питания также могут быть симптомами лимфомы.
 • Усталость: постоянное чувство усталости также может оказаться одним из симптомов лимфомы.
 • Проблемы с желудочно-кишечным трактом: когда неходжкинская лимфома развивается в области живота, то возможны дискомфорт, боли в животе, тошнота, рвота, расстройство или запор.
 • Кашель и боль в груди: если опухоль локализируется в области грудной клетки, то она может вызвать кашель, боль за грудиной, расстройства дыхания.
 • Боли в костях: обычно сопровождают болезнь в случае поражения костного мозга.
 • Выступающие узлы на теле: если заболевание начинается в области головы и шеи, оно может поражать челюсть или глаза.

Медицина не стоит на месте. Последние достижения в области медицины показали, что лимфома полностью излечима и ребенок после прохождения ряда необходимых процедур может быть вполне здоровым. Успех в лечении во многом зависит от типа, стадии, степени распространенности заболевания.

Для лечения лимфомы Ходжкина применяется химиотерапия и лучевая терапия. В рефрактерных периодах, при рецидивах применяют трансплантацию стволовых клеток и повышенные дозы химиотерапии. При лечении некоторых типов лимфом используют комбинированную системную химиотерапию.

Бесплатное независимое мнение ведущих врачей Acıbadem можно получить в официальном представительстве: г. Киев, ул. Льва Толстого 57, БЦ 101 Tower, телефон: +38 044 364 10 16, +38 093 955 48 40.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Семинар о лечении детской онкологии и гематологии.

Ведущие специалисты Турецкой сети клиник ACIBADEM и Украины обмениваются опытом.

24 ноября в Киеве при поддержке крупнейшей сети клиник Турции ACIBADEM состоится первый семинар по обмену опытом и решениях в лечении детской онкологии и гематологии в Украине.

23-24 ноября Украину посетят три ведущих профессора-онколога сети клиник ACIBADEM.

Профессор Гюлиз Озтюрк тематика Педиатрическая гематология

Профессор Инджи Аян – Педиатрическая онкология

Профессор Фулия Аоглу  – Радиационная онкология.

Приглашены ведущие онкологи и гематологи Украины.

Семинар – встреча носит некоммерческий характер и пройдет в дружеском формате. Профессора будут находиться в Киеве 23.11 и 24.11.2017 года и есть уникальная возможность получить консультацию у иностранного специалиста.

Контактная информация

Семинар – 24 – го ноября 2017 года по адресу Киев, ул. Богдана Хмельницкого 56а отель CITYHOTEL в 16.00.

Консультации будут проходить по адресу: Киев, ул. Льва Толстого 57 БЦ 101 Tower представительский офис ACIBADEM.

Справка о компании

ACIBADEM основана в 1991 году. Сегодня в составе сети ACIBADEM насчитывается 22 современная многопрофильная клиника и 20 амбулаторных поликлиник в 5 странах мира (преимущественно в Турции, а также в Болгарии, Голландии, Македонии, Северном Ираке). Ежегодно более 3,5 миллионов пациентов обращаются в них за помощью, включая большое количество иностранцев. В общей сложности в компании работают порядка 22000 сотрудников.

Похожее изображение

www.acibadem.com

Связь с организаторами

Волкова Наталья
Email: [email protected]
Тел: + 38 044 364 10 16

Для СМИ
Мы всегда рады сотрудничеству со СМИ, поэтому если вы хотите стать нашим информационным партнером, напишите нам на [email protected] или позвоните по телефону +38 050 357 19 15

politica.com.ua


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO