Чи можлива в Україні друга «Вікторія» або все ж таки аудит пожежної...

Чи можлива в Україні друга «Вікторія» або все ж таки аудит пожежної небезпеки?

Загрузка...

Пожежа, в якій загинули діти, сколихнула не тільки Одесу, але й всю Україну.

Не дивлячись на те, що пройшло багато часу, більшість із існуючих питань досі без відповіді: чому корпусу дитячого табору будували з дерева, яке так швидко горить, чому не працювала пожежна сигналізація, чому табір з такими порушеннями взагалі працював? І хоча слідство досі триває, навряд чи дійсно винних вдасться ідентифікувати, а тим паче покарати.

Суттєвий резонанс викликала ця трагічна подія і під куполом Верховної Ради України. Народний депутат України Геннадій Чекіта, а саме з його виборчого округу танцювальний колектив «Адель», від початку брав активну участь у створенні комісії із розслідування надзвичайної події та підтримці постраждалих, але, на думку самого нардепа, такі ситуації краще попереджати, аніж розбиратися із наслідками. Депутатський корпус плідно працює над створенням нормативної бази та, в принципі, умов для проведення аудиту й контролю для запобіганням таким трагедіям.

Активно залучаються й громадські діячі, спеціалісти в галузі пожежної безпеки та цивільного захисту, як ось, наприклад, Олександр Борис, президент Громадської Спілки «Міжнародна асоціація цивільного захисту України», який погодився дати свій коментар з приводу того, як має бути удосконалена система державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної небезпеки запровадження аудиту пожежної небезпеки.

Далі пряма мова:

«Існуюча в державі форма забезпечення пожежної безпеки у сфері господарської діяльності не відповідає вимогам сьогодення та обмежує права суб’єктів господарювання, механізм контролю протипожежних норм не стільки сприяє дотриманню належних умов пожежної безпеки на підприємствах, установах і організаціях скільки складає основу корупційних проявів серед співробітників органів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки.

На відміну від більшості світових країн та країн-членів ЄС в Україні не запроваджені стандарти аудиту безпеки та управління ризиками, у тому числі в системі попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру пов’язаних з пожежами, кінцевою метою яких є оцінка ризиків впливу пожежної небезпеки об’єктів господарювання на життя і здоров’я людини, ймовірності виникнення пожежі та введення перед страхової оцінки ризиків пожежної небезпеки у системі страхової діяльності.

Статистичні данні щодо кількості пожеж та аналіз їх наслідків не дають підстав ставитися до проблеми протипожежного захисту, як до другорядної, адже вона є складовою частиною національної безпеки України, а її забезпечення – однією із важливіших функцій держави щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і довкілля.

Змінити ситуацію, що склалась у здійсненні державного пожежного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки в Україні, можливо тільки через дерегулювання наглядових функцій центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. Міжнародна асоціація цивільного захисту України розглядає можливість вирішення означених проблем шляхом доповнення діючого законодавства Законом України «Про аудит пожежної небезпеки».

Відповідно до «Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру», схваленою Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 37-р 22 січня 2014 року та з метою розвитку наглядової діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки, як сукупності державних заходів впливу і принципів незалежного аудиту пожежної небезпеки направлених на запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного характеру і підвищення рівня захисту населення від пожеж Асоціацією розроблено проект відповідного Закону.

Однією з основних особливостей підготовленого проекту Закону є дерегуляція державного впливу на суб’єкти господарської діяльності та надання їм можливості проведення незалежної оцінки пожежної небезпеки об’єктів господарювання, визначення рівня ризиків виникнення пожеж та управління ними.

Проектом Закону також пропонується запровадити заходи, які зменшать державне фінансове навантаження на забезпечення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, мінімізують підґрунтя корупційних проявів з боку посадових осіб органів державної влади, обмежать втручання у господарську діяльність і тиск на об’єкти середнього та незначного ступеню ризику господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Крім того реалізація Закону сприятиме імплементації положень Директиви 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про контроль значних аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами» та запровадженню основ загальноприйнятого механізму мінімізації ризиків пожеж та їх наслідків, підвищенню безпеки людей через оцінку і страхування пожежних ризиків.

Зважаючи на зменшення державного замовлення на підготовку кадрів у сфері техногенної та пожежної безпеки проектом Закону запропонована структурна організація системи аудиту пожежної небезпеки, яка забезпечить стале замовлення на підготовку спеціалістів у профільних державних академічних установах.

Запровадження Закону реалізує і принцип дерегуляції у сфері ліцензування щодо господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення шляхом зменшення їх кількості та усунення правової невідповідності у визначеннях ліцензійної та аудиторської діяльності.

Запропоновані положення Закону забезпечують нормативне підґрунтя механізму зниження ризику пожежної небезпеки через сферу страхової діяльності. Отримання суб’єктами страхування об’єктивної інформації про рівень пожежної небезпеки об’єкта страхування, дозволить запровадити градацію страхових внесків в залежності від значень оцінки ризику пожежної небезпеки об’єктів господарювання, встановлюючи зацікавленість суб’єкта господарської діяльності в досягненні прийнятного рівня пожежної небезпеки.

Аспектами документа можна визначити наступне. Суб’єкти господарювання приватної форми власності із середнім та незначним ступенем ризику від провадження господарської діяльності набувають право управління ризиком пожежної небезпеки на об’єктах господарювання на основі оцінки ризику пожежної небезпеки. При цьому аудит пожежної небезпеки об’єктів господарювання не підміняє заходи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, який здійснюються центральним органом виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, на об’єктах високого ступеню ризику від провадження господарської діяльності, об’єктах стратегічного значення для економіки і безпеки держави, об’єктах з масовим перебуванням людей, об’єктах державної та комунальної власності, але надає можливість суб’єктам господарської діяльності підвищити рівень протипожежного захисту таких об’єктів шляхом управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру пов’язаних з пожежами. У свою чергу державні органи та органи місцевого самоврядування в межах наданих повноважень матимуть право замовляти послуги аудиту пожежної небезпеки для здійснення заходів щодо професійного управління ризиками пожежної небезпеки на підприємствах, установах та організаціях державної та комунальної власності.

Запровадження аудиторської діяльності з оцінки пожежної небезпеки врегулює питання відповідності розрахунків впливу небезпечних чинників пожежі на об’єктах будівництва.

Слід зазначити, що реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, а прийняття такого Закону сприятиме розвитку підприємницької діяльності, зменшить надмірне державне регулювання у сфері господарської діяльності та ризики корупційних проявів в органах виконавчої влади.

Міжнародна асоціація цивільного захисту України запрошує до обговорення проекту Закону, який на нашу думку, дозволить удосконалити правову систему здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної небезпеки та продовжить реформування державного управління економікою України.

Ознайомитись з проектом Закону України «Про аудит пожежної небезпеки» можливо на сайті асоціації

Президент ГС
Міжнародна асоціація
цивільного захисту України
Олександр БОРИС

vse.media


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO