Теги Posts tagged with "Олександр Борис"

Олександр Борис

У Федерації роботодавців України представники Верховної Ради, Ради підприємців при Кабміні, профільних асоціацій, фахівці з питань пожежної безпеки підприємств обговорили перспективи запровадження аудиту пожежної небезпеки та управління ризиками як альтернативи традиційній моделі державного нагляду (контролю) у сфері небезпеки.

Як підкреслила на початку дискусії Наталя Гостєва, директор департаменту дерегуляції підприємницької діяльності ФРУ, існуюча в державі система нагляду контролю не довела своєї ефективності. Адже дається взнаки те, що система держконтролю досі має ознаки старої адміністративно-командної системи, головна мета якої — покарати, а не сприяти суб’єкту господарювання. Наразі в державі поступово впроваджується ризик-орієнтовний підхід та робиться наголос на сервісній складовій в діяльності органів держнагляду. Наприклад, безкоштовним аудитом Держпраці (за письмовою заявою роботодавця інспектори праці можуть проаналізувати стан дотримання профільного законодавства на підприємстві та надати рекомендації щодо його застосування) з початку року вже скористалися майже 120 роботодавців.

В сфері пожежної небезпеки ситуація поки що не міняється. І це незважаючи на те, що, за словами Вадима Ніжника, начальника НДЦ Українського НДІ цивільного захисту, ризик-орієнтовний підхід у системі пожежної небезпеки впроваджено у більшості країн. Олександр Борис, президент громадської спілки «Міжнародна асоціація цивільного захисту України», який, власне, й презентував ініціативу запровадження аудиту пожежної небезпеки та управління ризиками, підкреслив, що у нас повноцінно оцінка ризиків використовується лише під час аналізу радіаційної та хімічної небезпеки (АЕС, об’єкти підвищеної небезпеки). Щоправда, в Україні прийнято Концепцію управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також план заходів щодо її реалізації. Концепцією передбачено, зокрема, створення до 2020 року комплексу економічних механізмів державного регулювання ризиків. Альтернативна ж ініціатива полягає у створенні системи незалежної (недержавної) оцінки пожежної небезпеки та управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, пов’язаних з пожежами. Це дозволить зменшити державний вплив на суб’єктів господарювання, надасть їм можливість проведення незалежної оцінки пожежної небезпеки об’єктів господарювання, визначення рівня ризиків виникнення пожеж та управління ними.

Приватним суб’єктам господарювання із середнім та незначним ступенем ризику провадження господарської діяльності пропонується набути право самостійно управляти ризиком пожежної небезпеки на своїх об’єктах на основі оцінки ризику. А суб’єктам господарювання високого ступеню ризику – замовляти послуги аудиту пожежної небезпеки для здійснення заходів з професійного управління у цій сфері на об’єктах господарювання як альтернативного заходу існуючій нормі щодо утворення служб пожежної безпеки.

Нарешті ще один важливий аспект. Ініціатива забезпечить нормативне підґрунтя для зниження ризику пожежної небезпеки через сферу страхової діяльності. Адже отримання суб’єктами страхування об’єктивної інформації про рівень пожежної небезпеки свого об’єкта дозволить запровадити градацію страхових внесків в залежності від оцінки ризику. В такий спосіб суб’єкт господарювання буде зацікавлений в досягненні максимально можливого рівня пожежної безпеки.

Після тривалої і часом гострої дискусії ідею про створення системи незалежної оцінки пожежної небезпеки та управління ризиками було підтримано. При цьому експерти висловили низку зауважень. Головні з них полягають в донесенні до суб’єктів господарювання переваг цієї ініціативи та розробки дорожньої карти з її впровадження. Працювати є над чим.

fru.ua

Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Пожежа, в якій загинули діти, сколихнула не тільки Одесу, але й всю Україну.

Не дивлячись на те, що пройшло багато часу, більшість із існуючих питань досі без відповіді: чому корпусу дитячого табору будували з дерева, яке так швидко горить, чому не працювала пожежна сигналізація, чому табір з такими порушеннями взагалі працював? І хоча слідство досі триває, навряд чи дійсно винних вдасться ідентифікувати, а тим паче покарати.

Суттєвий резонанс викликала ця трагічна подія і під куполом Верховної Ради України. Народний депутат України Геннадій Чекіта, а саме з його виборчого округу танцювальний колектив «Адель», від початку брав активну участь у створенні комісії із розслідування надзвичайної події та підтримці постраждалих, але, на думку самого нардепа, такі ситуації краще попереджати, аніж розбиратися із наслідками. Депутатський корпус плідно працює над створенням нормативної бази та, в принципі, умов для проведення аудиту й контролю для запобіганням таким трагедіям.

Активно залучаються й громадські діячі, спеціалісти в галузі пожежної безпеки та цивільного захисту, як ось, наприклад, Олександр Борис, президент Громадської Спілки «Міжнародна асоціація цивільного захисту України», який погодився дати свій коментар з приводу того, як має бути удосконалена система державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної небезпеки запровадження аудиту пожежної небезпеки.

Далі пряма мова:

«Існуюча в державі форма забезпечення пожежної безпеки у сфері господарської діяльності не відповідає вимогам сьогодення та обмежує права суб’єктів господарювання, механізм контролю протипожежних норм не стільки сприяє дотриманню належних умов пожежної безпеки на підприємствах, установах і організаціях скільки складає основу корупційних проявів серед співробітників органів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки.

На відміну від більшості світових країн та країн-членів ЄС в Україні не запроваджені стандарти аудиту безпеки та управління ризиками, у тому числі в системі попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру пов’язаних з пожежами, кінцевою метою яких є оцінка ризиків впливу пожежної небезпеки об’єктів господарювання на життя і здоров’я людини, ймовірності виникнення пожежі та введення перед страхової оцінки ризиків пожежної небезпеки у системі страхової діяльності.

Статистичні данні щодо кількості пожеж та аналіз їх наслідків не дають підстав ставитися до проблеми протипожежного захисту, як до другорядної, адже вона є складовою частиною національної безпеки України, а її забезпечення – однією із важливіших функцій держави щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і довкілля.

Змінити ситуацію, що склалась у здійсненні державного пожежного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки в Україні, можливо тільки через дерегулювання наглядових функцій центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. Міжнародна асоціація цивільного захисту України розглядає можливість вирішення означених проблем шляхом доповнення діючого законодавства Законом України «Про аудит пожежної небезпеки».

Відповідно до «Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру», схваленою Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 37-р 22 січня 2014 року та з метою розвитку наглядової діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки, як сукупності державних заходів впливу і принципів незалежного аудиту пожежної небезпеки направлених на запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного характеру і підвищення рівня захисту населення від пожеж Асоціацією розроблено проект відповідного Закону.

Однією з основних особливостей підготовленого проекту Закону є дерегуляція державного впливу на суб’єкти господарської діяльності та надання їм можливості проведення незалежної оцінки пожежної небезпеки об’єктів господарювання, визначення рівня ризиків виникнення пожеж та управління ними.

Проектом Закону також пропонується запровадити заходи, які зменшать державне фінансове навантаження на забезпечення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, мінімізують підґрунтя корупційних проявів з боку посадових осіб органів державної влади, обмежать втручання у господарську діяльність і тиск на об’єкти середнього та незначного ступеню ризику господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Крім того реалізація Закону сприятиме імплементації положень Директиви 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про контроль значних аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами» та запровадженню основ загальноприйнятого механізму мінімізації ризиків пожеж та їх наслідків, підвищенню безпеки людей через оцінку і страхування пожежних ризиків.

Зважаючи на зменшення державного замовлення на підготовку кадрів у сфері техногенної та пожежної безпеки проектом Закону запропонована структурна організація системи аудиту пожежної небезпеки, яка забезпечить стале замовлення на підготовку спеціалістів у профільних державних академічних установах.

Запровадження Закону реалізує і принцип дерегуляції у сфері ліцензування щодо господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення шляхом зменшення їх кількості та усунення правової невідповідності у визначеннях ліцензійної та аудиторської діяльності.

Запропоновані положення Закону забезпечують нормативне підґрунтя механізму зниження ризику пожежної небезпеки через сферу страхової діяльності. Отримання суб’єктами страхування об’єктивної інформації про рівень пожежної небезпеки об’єкта страхування, дозволить запровадити градацію страхових внесків в залежності від значень оцінки ризику пожежної небезпеки об’єктів господарювання, встановлюючи зацікавленість суб’єкта господарської діяльності в досягненні прийнятного рівня пожежної небезпеки.

Аспектами документа можна визначити наступне. Суб’єкти господарювання приватної форми власності із середнім та незначним ступенем ризику від провадження господарської діяльності набувають право управління ризиком пожежної небезпеки на об’єктах господарювання на основі оцінки ризику пожежної небезпеки. При цьому аудит пожежної небезпеки об’єктів господарювання не підміняє заходи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, який здійснюються центральним органом виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, на об’єктах високого ступеню ризику від провадження господарської діяльності, об’єктах стратегічного значення для економіки і безпеки держави, об’єктах з масовим перебуванням людей, об’єктах державної та комунальної власності, але надає можливість суб’єктам господарської діяльності підвищити рівень протипожежного захисту таких об’єктів шляхом управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру пов’язаних з пожежами. У свою чергу державні органи та органи місцевого самоврядування в межах наданих повноважень матимуть право замовляти послуги аудиту пожежної небезпеки для здійснення заходів щодо професійного управління ризиками пожежної небезпеки на підприємствах, установах та організаціях державної та комунальної власності.

Запровадження аудиторської діяльності з оцінки пожежної небезпеки врегулює питання відповідності розрахунків впливу небезпечних чинників пожежі на об’єктах будівництва.

Слід зазначити, що реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, а прийняття такого Закону сприятиме розвитку підприємницької діяльності, зменшить надмірне державне регулювання у сфері господарської діяльності та ризики корупційних проявів в органах виконавчої влади.

Міжнародна асоціація цивільного захисту України запрошує до обговорення проекту Закону, який на нашу думку, дозволить удосконалити правову систему здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної небезпеки та продовжить реформування державного управління економікою України.

Ознайомитись з проектом Закону України «Про аудит пожежної небезпеки» можливо на сайті асоціації

Президент ГС
Міжнародна асоціація
цивільного захисту України
Олександр БОРИС

vse.media


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO