Богдан Данилишин: Про основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову...

Богдан Данилишин: Про основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу

Богдан Данилишин, Голова Ради НБУ, академік НАН України
Загрузка...

Відповідно до статті 100 Конституції України і статей 8, 9 та 24 Закону України “Про Національний банк України” Радою Національного банку України розробляються «Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу».

Метою стратегічного документу, який цього року вп’яте розробляється чинним складом Ради Національного банку на основі пропозицій Правління НБУ, є визначення основних принципів та особливостей проведення грошово-кредитної (монетарної) політики на наступний рік та середньострокову перспективу, а також показників діяльності Національного банку задля досягнення цілей Національного банку, визначених статтею 6 Закону “Про Національний банк України”:

• Досягнення та підтримка цінової стабільності;

• Сприяння фінансовій стабільності;

• Підтримання стійких темпів економічного зростання.

Особливістю цьогорічного документу є його розроблення в умовах триваючої світової економічної кризи, спровокованої епідемією коронавірусу, та карантинних заходів, запроваджених в Україні та інших країнах світу з метою протидії поширенню епідемії. Результатом глобальної кризи стало зниження світового попиту і зайнятості до найнижчих значень за останнє десятиліття. Очікується, що після рецесії 2020 року світова економіка завдяки прийнятим монетарним та фіскальним заходам відновить зростання у 2021-2022 роках, однак, ураховуючи безпрецедентність цієї кризи, вони не повністю компенсують втрати поточного року.

Глобальні виклики здійснюють негативний вплив на перебіг економічних процесів в Україні, які характеризуються падінням виробництва, низьким рівнем монетизації економіки, скороченням заощаджень населення, зростанням дефіциту державного бюджету. Одночасний вплив шоків попиту та пропозиції вимагатиме від державних інституцій здійснення рішучих кроків для захисту національної економіки від дестабілізуючих зовнішніх чинників разом із заходами підтримки внутрішнього попиту. Зважаючи на зазначені передумови, проведення грошово-кредитної політики має відповідати вимогам часу та спрямовуватися на гармонійне досягнення цілей із забезпечення низької інфляції, фінансової стабільності та підтримки економічного зростання.

Ключовими елементами «Основних засад грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу» будуть:

1. Продовження застосування монетарного режиму гнучкого інфляційного таргетування, що спирається на плаваючий обмінний курс, з акцентом на підтримання фінансової стабільності та забезпечення стійких темпів економічного зростання. Незмінність інфляційної цілі та принципів монетарної політики сприятиме стабілізації очікувань, підвищенню прозорості дій Національного банку, що відобразиться на більш коректному включенні інфляційних ризиків у структуру процентних ставок та їх стабілізації на низькому рівні. Прогнозованість інфляції та зниження її волатильності сприятимуть поглибленню грошово-кредитного ринку та розширюватимуть можливості позикового фінансування інвестицій.

Для найкращого сприяння економічному зростанню Національний банк використовуватиме гнучкість режиму інфляційного таргетування, зокрема, допускаючи тимчасове відхилення інфляції від цілі, якщо це не перешкоджатиме її поверненню до цільового діапазону на прийнятному горизонті політики. Це дозволить забезпечити збалансованість впливу монетарної політики на показники соціально-економічного розвитку та сприятиме активізації банківського кредитування задля досягнення цілі з підтримки стійких темпів економічного зростання.

2. Забезпечення стабільності фінансового сектору України як у цілому, так і його окремих сегментів.

Досягнення цілі Національного банку щодо забезпечення фінансової стабільності буде здійснюватися через комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості фінансової системи до системних ризиків, адекватну оцінку та сприйняття ризиків учасниками ринку, підвищення надійності ключових елементів інфраструктури грошово-кредитного і валютного ринку.

3. Сприяння стійкому економічному зростанню шляхом підтримання середовища з низькою та стабільною інфляцією в умовах плаваючого обмінного курсу. Це дозволить уникнути накопичення макроекономічних дисбалансів, підвищить запас міцності до зовнішніх потрясінь, знижуватиме відхилення реального ВВП від його потенційного рівня.

Досягнення цілі Національного банку щодо підтримки стійких темпів економічного зростання буде здійснюватися через комплекс заходів спрямованих на забезпечення ефективного функціонування механізму фінансового посередництва, зростання довіри до банківської системи та активну підтримку банківського кредитування економіки.

Розміщений на сайті проект «Основних засад грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу» є пропозицією для публічного обговорення, яке триватиме до 28 серпня 2020 року. Запрошуємо учасників фінансового ринку, представників експертної та наукової спільноти приєднатися до обговорення проекту документу, надіславши зауваження та пропозиції на адресу [email protected].

Після узагальнення отриманих пропозицій «Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу» будуть затверджені Радою Національного банку та у відповідності до статті 9 Закону України “Про Національний банк України” подані до Верховної Ради України для інформування до 15 вересня 2020 року, а також опубліковані в офіційних виданнях та на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Богдан Данилишин, Голова Ради НБУ, академік НАН України

lb.ua


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO