Нинiшня вiйна — двадцять друга

Нинiшня вiйна — двадцять друга

Загрузка...

 

Iсторик порахував, скiльки разiв українцi воювали з росiянами

Спочатку сiм столiть переважно перемагали нашi предки, каже iсторик, кандидат полiтичних наук Олександр Палiй. Натомiсть у XVIII — ХХ столiттях проблеми вже здебiльшого мали ми, пише газета “Експрес”.

— Вiдколи, на вашу думку, тягнеться iсторiя воєн двох народiв? — Iз другої половини Х столiття. У 964 i 966 роках київський князь Святослав Хоробрий пiдкорив плем’я в’ятичiв i наказав їм платити данину Києву.

Ще одних предкiв росiян — радимичiв — у битвi на рiчцi Пiщанiй розiгнав воєвода Володимира Вовчий Хвiст. Перемоги над в’ятичами й радимичами, по сутi, i є першою та другою вiйнами мiж нашими предками i пращурами сучасних росiян. — Як же праукраїнцi i праросiяни знову стали воювати?

— Серйознi вiйни вiдновилися аж пiвтора столiття по тому. Це вже було русько-московське протистояння литовської доби. Вiдбулося сiм воєн за двiстi рокiв (1368 — 1372, 1406 — 1408, 1487 — 1494, 1500 — 1503, 1507 — 1508, 1512 — 1522, 1534 — 1537). У цей перiод вкладаються вiйни вiд четвертої до десятої. З кiнця XV столiття Московiя прагнула називатися грецькою назвою Русi — “Росiя”, аби легiтимiзувати свої претензiї на українськi землi. — Що вiдбувалося в добу козаччини? — Українськi козаки не раз допомагали полякам громити московитiв пiд час Лiвонської вiйни 1558 — 1583 рокiв, зокрема пiд Псковом, Великими Луками тощо.

Цi битви є одинадцятою вiйною, пiд час якої українцi i росiяни воювали однi проти одних. Основну частину вiйська Лжедмитрiя I 1604 року становили українцi, яких запросили донськi козаки, коли пiд Новгородом-Сiверським 15-тисячне вiйсько Лжедмитрiя I розбило 50-тисячне вiйсько московитiв. Тринадцята вiйна: навеснi 1608 року в битвi пiд мiстом Болоховом (нинi в Орловськiй областi Росiї) вiйсько Лжедмитрiя II, у якому було й 3 тисячi запорожцiв, завдало жорстокої поразки московитам.

Український князь Роман Ружинський фактично керував самозванцем. У червнi 1610 року в битвi пiд Клушиним майже 7-тисячне польсько-українське вiйсько розгромило 35-тисячне вiйсько московитiв та загони шведiв i європейських найманцiв, якi дiяли в союзi з Москвою. Чотирнадцята вiйна для нас — у 1618 роцi, коли 20-тисячне козацьке вiйсько здiйснило марш Московiєю на пiдтримку польського короля, а Рiч Посполита повернула собi землi, вiдiбранi Москвою у Великого князiвства Литовського й Руського. Завдяки дiям армiї запорожцiв у Смоленськiй вiйнi (1632 — 1634 роки) на чолi з гетьманом Тимофiєм Орендаренком та їхньому несподiваному форсуванню Днiпра московити опинилися в пастцi й капiтулювали. На знак ганьби в цiй фактично п’ятнадцятiй для нас вiйнi московська армiя пройшла пiд шибеницею, вiддала гармати i прапори, а московського командувача за наказом царя стратили в Москвi.

— Якi вiйни вiдбувалися пiсля пiдписання Переяславських угод мiж Україною i Московiєю? — Шiстнадцята вiйна вiдбулася навеснi 1659 року. Московська армiя чисельнiстю до 150 тисяч воякiв розпочала окупацiю Лiвобережної України.

 

Підписуйтесь на нашу сторінку, POLITINFO, у Фейсбуці. Ризикуй знати набагато більше.

 

Читайте також : “Почему теперь мы ненавидим русских”, – пост украинки во всех соцсетях бьет рейтинги.

 

28 — 29 червня 1659 року на рiчцi Соснiвцi поблизу Конотопа козаки зайшли в тил московських вiйськ i загатили рiчку, пiсля чого вщент розгромили агресора. 1667 року Україну було роздiлено по Днiпру. На Лiвобережжi спалахнуло Антимосковське повстання 1667 — 1668 рокiв (сiмнадцята вiйна), коли вiйська Петра Дорошенка розбили московський корпус князя Щербатова та захопили його в полон, а далi звiльнили вiд iноземних залог бiльшiсть мiст i мiстечок Лiвобережжя.

 

— Що вiдбувалося у ХVIII столiттi? — 18-та вiйна у 1706 роцi — це вiйна гетьмана Iвана Мазепи у спiлцi зi шведами проти росiйських вiйськ Петра I. У лютому 1768 року спалахнуло найбiльше гайдамацьке повстання — Колiївщина. Гайдамаки оголосили намiр вiдновити Гетьманщину. У липнi 1768 року росiйськi вiйська накинулися на сонний табiр повстанцiв i видали їх Польщi. А росiйська цариця зруйнувала Сiч. Тож у ХIХ столiттi вiйни мiж росiянами i українцями не було.

— Як ви виокремили двi останнi дотеперiшнi вiйни — у ХХ столiттi? — Двадцята вiйна — це вiйна монархiстських i бiльшовицьких армiй проти України в 1917 — 1923 роках, пiсля розпаду Росiйської iмперiї. Майже в кожному селi України дiяв один або одразу кiлька повстанських загонiв. Двадцять перша вiйна — це боротьба Української Повстанської Армiї у 1940 — 1950 роках.

УПА понад десятилiття протистояла однiй iз наймогутнiших країн свiту — СРСР. I от тепер настав наш час. Двадцять друга росiйсько-українська вiйна.

 

Андрiй Ганус

 

Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!! На Вас працює ціла редакція журналістів, аналітиків та експертів! 

 

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Украіну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO  https://www.facebook.com/politinfo.com.ua Підтримай Украіну! Тисни лайк та поширюй!

РИЗИКУЙ ЗНАТИ БІЛЬШЕ!!!

 

image (20)