Теги Posts tagged with "ТБ"

ТБ

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ ÑÍÁÎ ïî íåéòðàëèçàöèè óãðîçû â ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû, 16 ôåâðàëÿ 2017 ã. Ôîòî Ïàëèí÷àê Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍ

Президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою щодо збільшення частки української мови в телевізійному ефірі.

Про це президент України заявив під час виступу на церемонії вручення Національної премії імені Тараса Шевченка, передає інформаційне агентство УНІАН.

“Крок за кроком частка української мови в радіоефірі збільшується. Хочу відзначити, що незабаром таку ж технологію я запропоную застосувати і до телебачення, де зараз присутність української мови неприпустимо мала”, – заявив Порошенко.

Президент заявив, що влітку 2016 року він звертався до представників телевізійної індустрії з проханням збільшити частку української мови в ефірі.

“На жаль, не всі мене тоді почули, значить, своє слово мав сказати законодавець”, – сказав Петро Порошенко.

Як повідомляв “Апостроф”, раніше експерт вказав на недоліки законопроекту щодо українізації ТБ.

 

Підписуйтесь на нашу сторінку, POLITINFO, у Фейсбуці. Тисни кнопку “ПОДОБАЄТЬСЯ” Ризикуй знати набагато більше.

Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO