Теги Posts tagged with "ПВНЗ ВІКОП"

ПВНЗ ВІКОП

Щиро вітаємо колег, студентів, батьків з 25-річчям нашого вищого навчального закладу!

Створений на базі приватного підприємства «Інтеграл-М», інститут пройшов шлях від підприємства до вищого навчального закладу, має ліцензію та акредитаційні сертифікати на освітні послуги за такими напрямами та спеціальностями: текстильна та легка промисловість, швейне виробництво та технологія виробів легкої промисловості, конструювання та технології швейних виробів; економіка і підприємництво.

Справою життя стало становлення інституту для його керівників і фундаторів професора Аркадія Ананьєвича Мізраха та доцента Ігоря Аркадійовича Мізраха.

Активна конкуренція на ринку праці та освітніх послуг потребує розвитку різноманітних спеціальностей для різних напрямів підприємництва, малого та середнього бізнесу, торгівлі, фінансових установ та банків, податкових органів, контрольно-ревізійних управлінь, державних та приватних підприємств легкої промисловості. Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва – єдиний вищий навчальний заклад у Вінницькій області, який готує фахівців текстильної та легкої промисловості, швейного виробництва та технології виробів легкої промисловості, конструювання та технології швейних виробів, фінансів та податківців за освітніми рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр.

Модельєри і технологи також повинні мати не тільки спеціальні фахові знання, а і набувати навички щодо планування та обліку фінансів, організації менеджменту, оптимізації адміністративної діяльності та оподаткування, створення власних комерційних підприємств.

Успішною командою можуть бути створені сучасні малі комерційні підприємства для моделювання та виробництва одягу. В склад такої команди входять спеціалісти з моделювання, технологи, фінансисти та менеджери. Вже під час навчання, фахівці різних спеціальностей активно спілкуються між собою, беруть участь в самодіяльності та днях моди, проектують спільні проекти, нові ефективні підприємства.

Наша кафедра фінансів, оподаткування та торговельного підприємництва (ФОТП) надає освітні послуги з підготовки бакалаврів за фаховим спрямуванням «Фінанси і кредит» та магістрів за програмою «Оподаткування». Наші студенти вивчають такі дисципліни як фінанси, фінанси підприємств, фінансовий аналіз, статистика, банківські операції, бюджетна система, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, страхові послуги, соціальне страхування, місцеві фінанси, інвестиційний аналіз, мікроекономіка, макроекономіка, політична економія, основи економічних теорій, історія економіки та економічної думки, економіка підприємства, міжнародна економіка, сучасні економічні теорії, національна економіка, регіональна економіка.

При викладанні дисциплін на кафедрі застосовують новітні освітні технології, існує практика проведення ділових ігор, операційно-рольових і навчальних ігор, використання кейс-технології, дискусії, моделювання виробничих ситуацій. Наші випускники створюють власні успішні підприємства, працюють на відомих підприємствах легкої промисловості, в модельних агентствах Вінниці та Києва.

Активні заняття, дискусії, зустрічі з практиками, бізнес-аналітиками дозволять студентам отримати навички, які вимагає ринок праці.

Кафедра, як родина колег та фахівців, серед яких є висококваліфіковані професори, доценти та викладачі, впроваджує фінансову грамотність, логіку підприємництва, стратегічну сміливість і ефективну комунікативність між спеціалістами різного профілю для організації та реалізації виробництва товарів легкої промисловості. Вітаю вас віршованими рядками!

Має вуз наш срібний вік,

Видатних випускників,

Славні авторські роботи,

Відкривали тиждень моди.

Технології і мода

Вас чекають на роботу

А мистецтво дивувати

Вимагає багато знати

Про податки і фінанси,

Управління і баланси.

Про стартапи і ефекти,

Виробництво і проекти.

Інститутська вся родина

Тепло радісно зустріне

Юні очі і таланти

Тих, кого чекають гранти,

Хто науку вивчить з нами

Тому успіх не за горами!

З святом!

Завідувач кафедрою фінансів, оподаткування та торговельного підприємництва (ФОТП), доктор економічних наук, професор Чорна Людмила Олександрівна

politica.com.ua


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва створений у 2004 році рішенням засновника Мізраха Аркадія Ананійовича на базі підприємства ПНВП «Інтеграл-М», яке функціонує з 1992 року.

Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» (ПВНЗ ВІКОП) є вищим навчальним закладом освіти, який проводить освітню діяльність, пов’язану із наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Інститут готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» за 5 спеціальностями на денній та заочній формі навчання для торгівлі, фінансових установ і банків, податкових органів, контрольно-ревізійних управлінь, підприємств легкої промисловості.

Згідно з ліцензією на надання освітніх послуг ВІКОП здійснює освітню діяльність із підготовки фахівців за напрямами та спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст»:

– 7.05160201 «Конструювання та технології швейних виробів»;
– 7.03050803 «Оподаткування»;
– 6.030508 «Фінанси і кредит»;
– 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»;
– 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості».

У ПВНЗ ВІКОП, відповідно до напрямів підготовки та спеціальностей, створено 3 кафедри:
«Технології та конструювання швейних виробів»;
«Фундаментальних та гуманітарних дисциплін»;
«Фінансів, оподаткування та торговельного підприємництва».

У структурі ПВНЗ ВІКОП є підрозділ «Коледж конструювання одягу» І-ІІ рівнів акредитації (без права юридичної особи), створений у 1999 році. Коледж здійснює освітню діяльність із підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.05160201 «Швейне виробництво» та має право надавати освітні послуги для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на базі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти. Коледжу видана ліцензія на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра з напряму підготовки 0918 «Легка промисловість» за спеціальністю 6.091800 «Швейні вироби» з ліцензованим обсягом прийому 30 осіб денної та 30 осіб заочної форми навчання.

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва входить до складу навчально-науково-виробничого комплексу з Київським національним університетом технологій та дизайну та Національним університетом державної податкової служби м. Ірпінь. Зміст і терміни навчання в інституті визначено освітньо-професійною програмою зі спеціальності, навчальним планом і навчальними програмами.

Випускники інституту мають можливість продовжити ступеневу освіту до ОКР „магістр” у Національному університеті державної податкової служби України, Київському національному університеті технологій та дизайну.

До послуг студентів –  кафе, клуби за інтересами, комп’ютерний центр, підготовчі курси з поглибленим вивчення окремих дисциплін ЗНО, курсова професійна підготовка (кравець – закрійник, перукар-модельєр, бухгалтер – обліковець), спортивні секції, зал спортивних тренажерів, баскетбольна команда ВІКОП – бpонзовий призeр кубку Укpаїни 2009p. серeд чоловічиx кoманд пeршої ліги, кoманда жіночогo футбoлу «Подoлянка», проведeння конкурcу «Королeва Краcи», базa відпoчинку.

м. Вінниця, проспект Космонавтів, 7, каб.№125
+380 (432) 51-11-69, +380 (432) 46-69-83
[email protected]


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO