Теги Posts tagged with "право власності"

право власності

Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує кримінальне провадження за фактами умисного пошкодження та знищення майна, незаконного привласнення, розтрати та заволодіння окупаційною владою Криму як державним майном, так і майном приватних осіб.

Такі дії окупаційної влади не тільки підпадають під ознаки злочину, передбаченого статтею 438 Кримінального кодексу України, а є воєнними злочинами, на які розповсюджується юрисдикція Міжнародного кримінального суду.

У зв’язку з цим, у разі наявної у вас інформації про такі факти або якщо ваше майно було незаконно націоналізоване, захоплене чи мали місце інші порушення ваших майнових прав, ви можете звертатися до прокуратури АР Крим (м. Київ, вул. Ділова,24) за телефоном (044) 569-73-57 або повідомляти про такі факти на електронну адресу: [email protected].

Прокуратура АР Крим вживатиме всіх можливих заходів для захисту порушених прав громадян на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та притягнення до відповідальності винних осіб.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРЫМА И ЛИЦА, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПОКИНУТЬ ПОЛУОСТРОВ!

Прокуратура Автономной Республики Крым расследует уголовное производство по фактам умышленного повреждения и уничтожения имущества, незаконного присвоения, растраты и завладения оккупационными властями Крыма как государственным имуществом, так и имуществом частных лиц.

Такие действия оккупационных властей не только подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 438 Уголовного кодекса Украины, а являются военными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда.

В связи с этим, в случае имеющейся у вас информации о таких фактах или если ваше имущество было незаконно национализировано, захвачено или имели место другие нарушения ваших имущественных прав, вы можете обращаться в прокуратуру АР Крым (г. Киев, ул. Деловая, 24 ) по телефону (044) 569-73-57 или сообщать о таких фактах на электронный адрес: [email protected].

Прокуратура АР Крым будет принимать все возможные меры для защиты нарушенных прав граждан на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и привлечения к ответственности виновных лиц.

КЪЫРЫМНЫНЪ САКИНЛЕРИ ВЕ ИТИБАРЛЫ ШАХЫСЛАРЫ ЯРЫМАДАНЫ ТЕРК ЭТМЕГЕ МЕДЖБУР ОЛДЫЛАР! 

Къырым Мухтар джумхуриетининъ прокуратурасы ишгъальджи акимлер тарафындан Къырымда эм девлет, эм де хусусий шахысларнынъ мал-мулькюни къанунсыз запт этмеси, таламасы, мулькке биле турып зарар кетирмеси ве я да ёкъ этмеси факты боюнджа джинаий ишни такъикъ эте.

Ишгъальджи акимиетнинъ бойле арекетлери  Украина джинаий кодексининъ 438-нджи маддесинде  бельгиленген джинает аляметлерини ташымакъта. Арбий джинаетлерни исе Халкъара джинаий махкеме бакъып чыкъмалы.

Бу мунасебетнен бойле фактлар акъкъында сизде малюмат олса ве я да мулькюнъиз къанунсыз чекип алынгъан, хусусийлештирильген олса бу телефон номери (044) 569-73-57 вастасынен Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Прокуратурасына мураджаат этебилесинъиз. Бунынъ киби де прокуратуранынъ [email protected] электрон адресине хабер ёлламакъ да мумкюн.

Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Прокуратурасы вакътынджа ишгъаль этильген Къырым Мухтар Джумхуриети ве Акъяр шеэринде ватандашларнынъ бозулгъан акъларыны къорчаламакъ ичюн олдукъча чаре корип, къабаатлы шахысларны месулиетке чекеджек.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Життя складне й непередбачуване.

Інколи від нас ідуть в інший світ близькі та рідні. Часто це трапляється неочікувано. Підготуватися до таких моментів неможливо. Тоді більшість людей не може думати ні про що. Особливо про юридичні тонкощі, які необхідно владнати після смерті людини. Тож що робити, якщо спадкодавець оформлював право власності, наприклад, на будинок, але раптово помер? Можливо, комусь скажуть, що все втрачено, але це не так, – повідомляють “Українські реалії” з посиланням  на protokol.com.ua

Звертатися по оформлення спадщини потрібно протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця. «Право власності за померлим спадкодавцем реєструють на підставі заяви спадкоємця. Для цього необхідно подати документи, що підтверджують набуття спадкодавцем права власності на нерухомість, — каже заступник міністра юстиції Павло Мороз. — Ще необхідно подати витяг із Спадкового реєстру про наявність заведеної справи і документ, що містить відомості про склад спадкоємців.

Обмежені терміни

Останній має видати нотаріус чи уповноважена на це посадова особа органу місцевого самоврядування, яка завела відповідну спадкову справу. Реєстратор вносить до Державного реєстру прав відомості про спадкодавця з обов’язковим зазначенням відомостей про смерть такої людини».

Якщо є кілька об’єктів нерухомості, розташованих на різних територіях — приміром, в АР Крим, місті Києві тощо, то права реєструють у в межах однієї з територій, обраних заявником. Необхідно знати, хто саме може проводити реєстрацію. Це робить за заявкою державний реєстратор у ме­жах області, де розташоване майно. Але варто наголосити, що реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомістю, об’єктом незавершеного будівництва проводить лише той нотаріус, який оформляв документи попередньому власникові. З огляду на розташування нерухомого майна зареєструвати право власності за померлою людиною може нотаріус, який відкрив спадкову справу. Для спадкоємця такий варіант буде найзручнішим.

Читайте також: На Закарпатті поштові послуги дорожчі ніж в інших регіонах (документ)

Але в житті трапляється різне. Після смерті людини може з’ясуватися, що в неї кілька спадкоємців і один без згоди другого відкриває спадкову справу. Але цей другий хоче змінити нотаріуса для оформлення права власності. Що ж робити в цьому разі?

Павло Мороз каже, що спадкову справу заводять за місцем відкриття спадщини на підставі поданої першої заяви про її прийняття. «Під час заведення спадкової справи нотаріус за даними Спадкового реєстру перевіряє наявність справи, договору, заповіту. Спадкові справи, відкриті з порушенням вимог Цивільного кодексу, слід передати за належністю нотаріусу, до компетенції якого входить їхнє ведення, — наголошує Павло Мороз. — Аналогічні дії й під час встановлення одночасного відкриття кількох спадкових справ».

Якщо ж один із спадкоємців забажає оформлювати спадщину в іншого нотаріуса, то в нього нічого не вийде, бо чинне законодавство не передбачає передачі спадкової справи від одного нотаріуса до іншого.

Першочергові претенденти

Передовсім право на спадкування мають діти спадкодавця, зокрема зачаті за його життя і народжені після смерті, а також той із подружжя, хто пережив померлого, і батьки. Потім на черзі — рідні брати та сестри спадкодавця, баба і дід з боку матері й батька. Третя черга — рідні дядьки й тітки спадкодавця, четверта — ті, хто жив з ним однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини. У п’ятій черзі інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, а також його утриманці, які не були членами сім’ї.

Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. Кожна наступна черга одержує право на спадкування в разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття.

Недавні події на сході України внесли корективи в життя людей. Траплялося, що спадкову справу відкрили на території так званих ДНР та ЛНР, і тепер люди не знають, чи можуть отримати спадщину.

Читайте також: Прихильниця “русского мира” Ірина Бережна вибухнула люттю через введення безвізового режиму для України

«Державні нотаріальні контори Донецької та Луганської областей, що були розташовані на тимчасово не контрольованій території, переміщені в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, — роз’яснює Павло Мороз. — А ось архіви державних нотаріальних контор, які переїхали, залишились у приміщеннях, розташованих на тимчасово не контрольованих територіях. Доступу до цих архівів, а також до державних нотаріальних архівів Донецької та Луганської областей, нема зі зрозумілих причин — у зв’язку із захопленням цих приміщень представниками незаконних озброєних формувань. А через це видати свідоцтво про право на спадщину за спадковими справами, заведеними у цих нотаріальних конторах, неможливо».

Визнати право власності на спадкове майно в порядку спадкування спадкоємець може шляхом звернення до суду з позовом.Якщо спадкову справу було заведено у приватного нотаріуса, ситуація аналогічна. Тобто нині доступу до архівів приватних нотаріусів, які працювали чи працюють на територіях населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, немає. Оскільки архіви залишились у приміщеннях розташованих на тих територіях.

Читайте також: Профессор Аркадий Мизрах: Свои знания и любовь отдаю детям

Також тимчасово припинено доступ нотаріусів до єдиних та державних реєстрів інформаційної системи Мін’юсту. Передовсім ідеться про Державний реєстр обтяжень рухомого майна, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Спадковий реєстр, Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів та до Єдиного реєстру довіреностей до закінчення антитерористичної операції на сході України.

«Для вирішення питання з оформлення спадкових прав спадкоємець може звернутися до суду для визначення права власності на спадкове майно в порядку спадкування, — продовжує посадовець. — Варто знати, що відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця такого права. Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, жодним терміном не обмежена».

Останнім часом деяких нотаріусів позбавляють профільного свідоцтва. У підсумку такий фахівець більше не може займатися нотаріальною діяльністю. У такому разі він повинен передати справи до нотаріального архіву області чи Києва. А коли людина звертається до іншого нотаріуса, щоб отримати свідоцтво про право на спадщину, нотаріус витребовує справу з архіву і разом з відповідними документами оформлює спадщину.

Автор: Ірина Поліщук


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO