Теги Posts tagged with "НЭК Укрэнерго"

НЭК Укрэнерго

Енергетична стратегія України передбачає перехід енергетичного сектору України на ринкові принципи функціонування та конкуренції з метою повномасштабної її інтеграції до європейського енергетичного ринку з вільним рухом енергоресурсів, інвестицій та технологій. На її виконання в 2017 році Верховною Рада України прийнятий закон «Про ринок електричної енергії», відповідно до якого за два роки має бути виконана адаптація ринку електроенергії до  європейських стандартів.

Ключову роль в імплементації закону «Про ринок електричної енергії» покладено на ДП «НЕК «Укренерго», як оператора системи передачі, а саме:

 • Участь та розробка нормативно-правових актів роботи ринку електричної енергії;
 • Впровадження програмного забезпечення для функціонування учасників ринку електричної енергії.

Впровадження програмного забезпечення передбачає ДП НЕК «Укренерго» виконати  заходи із закупівлі програмно-апаратного забезпечення для роботи балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку. Джерелом фінансування закупівлі є міжнародні кредитні кошти, які надаються під державні гарантії Світовим банком. Відповідно до вимог Світового банку на сайті ДП «НЕК Укренерго» розміщені запрошення та результати проведених міжнародних торгів https://ua.energy/diyalnist/spivrobitnytstvo-z-mfo/ogoloshennya-ta-zvity/#1538050754507-0edd0523-7b37. Так, в межах імплементації закону «Про ринок електричної енергії» ДП «НЕК «Укренерго» ініційовано та виконано такі торги:  

 • 01.06.2018 оголошено результати міжнародних конкурсних торів із закупівлі «Лот 1 – «Балансуючий ринок, ринок Допоміжних послуг та система Адміністратора розрахунків» https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/06/Contract_Award_ICB_UE5_UKR_Lot1.pdf . Переможцем торгів оголошено консорціум IP Systems z.r.t. + smart technologies Management-Beratungs-und Beteiligungs m.b.H, вартість договору складає 7 990 000,00 дол. США.

Окремо, звертаю Вашу увагу на такі факти щодо цієї закупівлі, а саме:

 1. В торгах приймав участь лише один учасник, який і став переможцем.
 2. Переможець торгів  IP Systems Kft в 2017-2018 р.р. не виконав аналогічний договорів в НАК Нафтогаз http://uaprom.info/article/6326-ukrtransgaz-soft-pomog-naftogazu-uderzhat-monopoliyu.html
 3. В описі предмету закупівлі відсутня система комерційного обліку.

Висновки, щодо проведених закупівель. В період 2018-2019 р.р. ДП «НЕК «Укренерго» загалом ініційовано  8 міжнародних торгів по 4 лотам пов’язані із роботою нового ринку електричної енергії , з яких оголошено результат по 1 лоту та укладено 1 договір про закупівлю програмного забезпечення «Балансуючий ринок, ринок Допоміжних послуг та система Адміністратора розрахунків». Для роботи ринку забезпечення балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку апаратне забезпечення закуплено не було. Аналізуючи інформацію зазначену в оголошенні не відомо чи закуплене по лоту 1 програмне забезпечення є необхідним та достатнім для роботи нового ринку електричної енергії, оскільки не відомо чи закуплене програмне забезпечення для роботи адміністратора комерційного обліку.

З огляду на вимоги закону «Про ринок електричної енергії» для забезпечення роботи балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, системи адміністратора розрахунків та системи комерційного обліку, програмне забезпечення має включати наступні функціональні можливості:

  • Робота із заявками для аукціонів;
  • Управління аукціонами потужності та енергії;
  • Моніторинг аукціонів потужності та їх результатів;
  • Планування графіків учасників торгівлі (отримання, перевірка, редагування);
  • Моніторинг номінації;
  • Обробка графіків виробництва та споживання;
  • Планування режиму, включаючи управління мережевими обмеженнями;
  • Активація пропозицій щодо енергії;
  • Створення графіку найменувань;
  • Управління  фінансовими гарантіями;
  • Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю учасників ринку;
  • Управління рахунками та актами;
  • Розрахунок енергії, що підлягає продажу;
  • Розрахунок та облік допоміжних послуг;
  • Облік невиконання зобов’язань;
  • Балансування обліку енергії;
  • Розрахунок вартості за небаланс;
  • Розрахунок збору за небаланс;
  • Управління ціноутворення тарифу;
  • Розрахунок тарифного збору;
  • Облік врегулювання;
  • Моніторинг та оперативні аналітичні звіти;
  • Прогнозування попиту.

Кращі світові практики передбачають наступний життєвий цикл із впровадження програмного забезпечення:   

 • Збір та обробка  детальних функціональних вимог роботи програмного забезпечення  у зацікавлених сторін;
 • Моделювання концептуальної функціональної моделі роботи програмного забезпечення;
 • Налаштування технічної інфраструктури для роботи програмного забезпечення;
 • Розгортання середовища для виконання модифікацій, налаштувань та тестування  програмного забезпечення;
 • Створення та налаштування прототипу системи, інтеграція із допоміжним програмним забезпеченням;
 • Підготовка нормативно-довідникової інформації та даних для завантаження в програмне забезпечення;
 • Проведення функціонального та інтеграційного тестування роботи програмного забезпечення ключовими користувачами;
 • Розробка методичних матеріалів та інструкцій, навчання кінцевих користувачів;
 • Розгортання продуктивного середовища, взяття в дослідну експлуатацію програмного забезпечення;
 • Виявлення та виправлення помилок в роботі програмного забезпечення в дослідній експлуатації;
 • Запуск в промислову експлуатацію програмного забезпечення.

Беручи до уваги наявні результати впровадження програмного забезпечення, які декларує  ДП «НЕК «Укренерго» учасники ринку стурбовані поточним станом та результатами впровадження програмного забезпечення для роботи ринку електричної енергії.

Наявні результати впровадження представлені за посиланнями:

Занепокоєння та стурбованість учасників ринку полягає в тому, що за місяць до початку роботи нового ринку електроенергії:

 • Збір детальних функціональних вимог роботи програмного забезпечення у учасників ринку (регулятор, генерація, передача, ЦОВВ та інші) не був виконаний;
 • Присутні методичні матеріали по роботі програмного забезпечення тільки в частині створення/реєстрації облікового запису;
 • Відсутні інструкції для кінцевих користувачів, в яких детально викладено опис роботи із програмним забезпеченням;
 • Невідома якість впроваджених функціональних можливостей програмного забезпечення оскільки учасники ринку не долучались до формування функціональних вимог, тестування та навчання роботи програмного забезпечення;
 • Невідома відповідність наявних функціональних можливостей програмного забезпечення  вимогам роботи нового ринку електричної енергії;
 • По роботі із ринком допоміжних послуг, системи адміністратора розрахунків та системи комерційного обліку взагалі відсутні будь які методичні матеріали програмного забезпеченням;
 • Впровадження програмного забезпечення є непрозорим та несистемним, оскільки:
  • невідомо які етапи/роботи були заплановані а які з них виконанні;
  • відсутні будь які методичні матеріали з організації та впровадження програмного забезпечення, тестування та оцінювання якості;
 • Впровадження програмного забезпечення супроводжується порушенням вимогам діючих державних стандартів, а саме:
  • ДСТУ 2844-94 Програмні засоби ЕОМ. Забезпечення якості. Терміни та визначення;
  • ДСТУ 2873-94 Системи оброблення інформації. Програмування. Терміни та визначення;
  • ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення;
  • ДСТУ 2850-94 Програмні засоби ЕОМ. Показники і методи оцінювання якості;
  • ДСТУ 2851-94 Програмні засоби ЕОМ. Документування результатів випробувань;
  • ДСТУ 2853-94 Програмні засоби ЕОМ. Підготовлення і проведення випробувань;
  • ДСТУ 3918-99 (ISO/IEC 12207:1995) Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення;
  • ДСТУ 4302:2004 Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп`ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000, MOD) ;
  • ДСТУ ISO/IEC 14598-1:2004 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 1. Загальний огляд (ISO/IEC 14598-1:1999, IDT) ;
  • ДСТУ ISO/IEC 14598-2:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 2. Планування та керування (ISO/IEC 14598-2:2000, IDT) ;
  • ДСТУ ISO/IEC 14598-4:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 4. Процес для замовників (ISO/IEC 14598-4:1999, IDT) ;
  • ДСТУ ISO/IEC 14598-5:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 5. Процес для оцінювачів (ISO/IEC 14598-5:1998, IDT) ;
  • ДСТУ ISO/IEC 14598-6:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 6. Документація модулів оцінювання (ISO/IEC 14598-6:2001, IDT);
  • ДСТУ ISO/IEC 15288:2005 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу системи (ISO/IEC 15288:2002, IDT) ;
  • ДСТУ 3986:2000 (ISO 8879:1986) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Стандартна мова узагальненої розмітки (SGML)
  • ГОСТ 19.102-77. Єдина система програмної документації. Стадії розробки;
  • ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85). Єдина система програмної документації. Схеми алгоритмів, програм, даних та систем;
  • ГОСТ 28195-89. Оцінка якості програмних засобів. Загальні положення.
  • ГОСТ 28806-90. Якість програмних засобів. Терміни та визначення;
  • ГОСТ 34.003-90. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Терміни та визначення;
  • ГОСТ 34.201-89. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Види, комплектність і позначення документів при створенні автоматизованих систем;
  • ГОСТ 34.601-90. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Стадії створення;
  • ГОСТ 34.602-89. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Технічне завдання на створення автоматизованої системи;
  • ГОСТ 34.603-92. Інформаційна технологія. Види випробувань автоматизованих систем;
  • РД 50-34.698-90. Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів і керівних документів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Вимоги до змісту документів;
  • РД 50-682-89. Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів і керівних документів на автоматизовані системи. Загальні положення;
  • ГОСТ Р ИСО/ МЭК ТО 9274-93. Інформаційна технологія. Настанова з управління документуванням програмного забезпечення;

Представники ДП «НЕК «Укренерго» протягом двох останніх років в засобах масової інформації та соціальних мережах постійно зазначають про те що є двигуном переходу до конкурентного ринку електроенергії, і це не дивно оскільки:

– в організаційній структурі  ДП «НЕК «Укренерго» є цілі напрямки діяльності PR під керівництвом Михаїла Бно-Аріяна, які займаються написанням від імені менеджменту та ДП «НЕК «Укренерго» саме публікацій про «здобутки менеджменту» що не є по суті профільним напрямком діяльності системного оператора передачі а фонд оплати праці цих працівників є додатковим навантаженням на тариф електричної енергії;  

– суспільству та учасникам ринку, ДП «НЕК «Укренерго» постійно надає інформацію про «здобутки менеджменту» без документального їх підтвердження, таких як копій прийнятих документів або протоколи рішень тощо;

– декларовані «здобутки менеджменту» маю  популістичний характер, який не має нічого спільного із реальним станом справ, про що зазначається в даному документі.

Так наприклад із офіційно сторінки Світового банку в публікації від 28.05.2019 зазначається, що важливі елементи нормативно-правової бази та необхідні іт-систем не готові до відкриття ринку з 01.07.2019, хоча в публікаціях Всеволода Ковальчука про це не зазначається.

Приймаючи до уваги  вище зазначену інформацію, оператор системи передачі в особі ДП НЕК «Укренерго» не виконав взяті на себе зобов’язання із імплементації закону «Про ринок електричної енергії», а саме:

 • Відсутня закупівля технічної інфраструктури для роботи програмного забезпечення, із необхідних 4 лотів виконано укладання договору по 1 лоту;
 • Невідома якість закупленого програмного забезпечення у відповідності до вимог роботи нового ринку електричної енергії;
 • Впровадження закупленого програмного забезпечення відбувається із порушенням діючих державних стандартів України.

Також, додатково звертаю Вашу увагу на те, що менеджмент ДП «НЕК «Укренерго» має один з найвищих фондів оплати праці серед державних підприємств і це та фоні високого тарифу за електроенергію при відсутності дієвих результатів роботи та неготовності до запуску програмного забезпечення для конкурентного ринку електричної енергії.

З метою стабілізації ситуації, яка спричинена відсутністю достатнього рівня професіоналізму та компетентності вищого управлінського менеджменту  ДП «НЕК «Укренерго» пропонуємо перелік наступних реанімаційних заходів:

 1. Відсторонити від займаємих обов’язків вищий керівний склад ДП «НЕК «Укренерго», передавши функції управління тимчасовій адміністрації, яку пропонуємо сформувати із представників суспільства, регулятора, кабінету міністрів, світового банку.
 2. Провести детальний аналіз на відповідність тендерної документації, закупленого  програмного забезпечення в необхідності та достатності імплементації нового закону про  ринок електричної енергії.
 3. Провести аудит на доцільність та законність управлінських рішень відстороненого керівного  складу ДП «НЕК «Укренерго», при виявлені зловживань передати матеріали в правоохоронні органи.
 4. Виконати аналіз та внести зміни до тендерної документацією на закупівлю технічної інфраструктури для роботи програмного забезпечення у відсутності в ній упередженості та для достатнього рівня  конкуренції постачальників.
 5. Оцінити рівень компетентності працівників ДП «НЕК «Укренерго», які долученні до імплементації закону.

Источник


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Господин Зеленский, оглянитесь! Всеволод Ковальчук — коррупционер времён Януковича и Порошенко не имеет права воровать при Вашей власти. Не допустите этого — народ все видит!

СОЮЗ ЭНЕРГЕТИКОВ УКРАИНЫ ОБРАТИЛСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ ЗЕЛЕНСКОМУ ВЛАДИМИРУ! 

Начать данную публикацию мы решили с обращения к новоизбранному Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому, в связи с тем, что многие старые коррупционеры начали нагло лезть в друзья к новому Гаранту. Среди таких «ценителей разворовывать государственное имущество» есть явно отличающийся от всех других и.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, служивший ранее Януковичу и Порошенко. Таких псевдо-реформаторов в системе нового Президента и нашего государства, считаем, видеть недопустимым!

Уважаемый, Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой придерживаться обещаний, данных украинскому народу, а одним из таких обещаний было то, что Вы будете бороться с коррупцией, очистите наше государство от чиновников старой системы, которые опозорили себя на своих должностях.

Одним из таких чиновников является вышеупомянутый и.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, который нагло посмел прийти к Вам на «поклон». Уверяем Вас, что данный человек не достоин Вашего внимания, ведь в течение многих лет обворовывает Украину прикрываясь сначала Виктором Януковичем, а затем и Петром Порошенко. Народу неприятно то, что еще не успели высохнуть печати на бюллетенях, как уже всякая «нечисть» обступает Вас со всех сторон. Предполагаем, что его появление рядом с Вами является провокацией, чтобы Вас дискредитировать, и более вероятен вариант, что этот «хамелеон» в который раз, ради своей выгоды, решил переметнуться под крыло нового высшего государственного лица.

Украинский народ против, чтобы Владимир Зеленский ассоциировался с таким человеком, как Ковальчук Всеволод. Сейчас кстати вспомнить о том, что на Ковальчука открыто немало уголовных дел, и все они, к сожалению, при содействии Юрия Луценко дальше порогов Генеральной прокуратуры Украины не движутся. Мы просим и призываем, чтобы ни Вы, ни Ваша команда не предала идеалы Вашей предвыборной кампании. В то же время, обращаем внимание, что Всеволод Ковальчук, в соответствии с Вашими обещаниями должен понести наказание согласно действующему законодательству Украины. Ниже, четко по пунктам, проведем анализ преступной деятельности и.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго». Эту информацию Ваша команда в состоянии оперативно проверить и отреагировать. Владимир Александрович, на Вас надеется весь украинский народ и верит, что Вы не подведете и быстро отреагируете на наше обращение.

В первом пункте мы хотим подчеркнуть, что данный чиновник является коррупционером времен Виктора Януковича. А, согласно Ваших обещаний, старых коррумпированных чиновников в правление государством и государственными предприятиями допущено не будет. Ковальчук работал в команде сына Виктора Януковича — Александра, в народе более известного, как «Саша-стоматолог», кроме того был партером Юрия Бойко. Во времена Януковича, с сентября 2010 по май 2013 руководил тендерным комитетом при «Укрэнерго». За это время приближенная к Бойко компания «Укрэнергомонтаж» получила от господина Ковальчука подрядов на сумму 3,7млрд. гривен, отдавая другим компаниям субподряды по сильно заниженным от изначальных тендеров ценам, требуя при этом еще и долю в предприятиях-субподрядчиках. Конечно же для того, чтоб контролирование правильное распределение октатов. К примеру, владельцы «СВС-Днепр» Випирайло и Кравченко за получение подряда вынуждены были отдать Бойко и Ковальчуку 50% акций своей компании. Впоследствии, в 2014-2015 годах против нынешнего и.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго» было открыто уголовное производство. Кроме того, по «стечению обстоятельств» сестра одиозного чиновника Анна Ковальчук, которая владеет компаниями ООО «Хорос», ООО «Тилос», ООО «Укрстройинвест-2000» в те времена от «Укрэнерго», получала огромное количество подрядов. Одно ООО «Хорос» в 2011 году получило заказов на сумму в 48,7 млн. гривен.

Но и это еще не все! Эти компании не выполняли работы самостоятельно, они пользовались услугами субподрядчиков, которые выполняли задачи по более низким ценам, что иногда, конечно же, влияло и на качество работ. Как результат, Всеволод Ковальчук просто забирал разницу в свой карман.

Примером может быть дело, возбужденное тогдашним Запорожским УМВД относительно сотрудничества между ООО «Хорос» и подразделением «Укрэнерго», где фирма Анны Ковальчук получила от государственной структуры 14 млн. гривен, а все работы передала субподрядчику с общим чеком в 8 млн. гривен. В результате Всеволод и Анна Ковальчуки нажили 6 млн. гривен в ущерб государству и качеству выполненных работ! В общем, Генеральная прокуратура обнаружила, что во время сомнительных подрядов на сумму 2 млрд. гривен Ковальчук незаконно обогатился на 250 млн. гривен.

Кроме этих темных дел Ковальчук замешан и во многих других, ведь у него «огромные бездонные карманы», которые он никак не может наполнить уже многие годы.

В конце 2015 года финалом этих преступлений стал не суд над Севой Ковальчуком, а наоборот, Всеволода Владиславовича Ковальчука назначили на должность руководителя «Укрэнерго». По инсайдерской информации, к должности и.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго» его привел «блат» с близким к Петру Порошенко человеком, о котором мы упомянем ниже. Именно такая «дружба» одновременно привела и к полной заморозке всех уголовных производств.

В нашем государстве сложилась негативная статистика: власть во главе с Президентом меняется, а коррупционные исполнители стойко остаются на местах. Владимир Александрович, это надо изменить!

Второй пункт не менее важен, ведь Всеволод Ковальчук на своей должности чувствует себя «богом» и, пользуясь служебным положением, оказывает давление на зарубежные компаний, участвующие в тендерах. Ковальчук в грубой форме заставлял зарубежные фирмы Кalpataru, Dalekovod, Daewoo, и другие, брать субподрядчиком исключительно его компании. При других условиях шансов выиграть тендер у иностранцев не было никаких.

Третьим пунктом следует отметить огромную аферу вокруг строительства подстанции «Креминская». Так, 12 декабря 2016 года, был объявлен тендер на строительство Подстанции 500 кВт «Креминская» с ожидаемой стоимостью 1.3 млрд. гривен. По завершению подачи заявок 15.03.2017 года, было получено предложения от трех участников: ООО «Киевская энергетическая строительная компания» (КЭСКЕ), Корпорация производственных и коммерческих предприятий «Союз» (СОЮЗ) и ООО «Строительный холдинг «Шевченковский» (БХШ). На время получения предложений этими компаниями были озвучены такие суммы за проведение работ:

 • КЭСКЕ — 1.298 млрд. гривен,
 • СОЮЗ — 1.299 млрд. гривен,
 • БХШ — 887 млн. гривен.

В этой тройке Ковальчуку явно мешало ООО «Строительный холдинг «Шевченковский», поэтому в сговоре с другими двумя компаниями, он оказывал давление на тендерный комитет с целью отклонить дешевое предложение. Но, скорее всего, и.о. заместителя директора по инвестиционному планированию и закупкам пытался помешать планам руководителя «Укрэнерго» Ковальчука и, как следствие, 24.03.2017 был уволен.

Уже после такого увольнения, 12.04.2017 тендерный комитет принимает решение об отклонении предложения БХШ и о допуске к аукциону КЭСКЕ и СОЮЗ.

В результате аукцион состоялся 18.04.2017 года, а обе компании сделали по два минимальных шага в торгах и остановились. КЭСКЕ с ценовым предложением — 1.272 млрд. гривен, что всего на 2% ниже ожидаемой стоимости, стала победителем аукциона. Каков размер отката Ковальчука остается только гадать.

Интересным моментом, который подтверждает сговор с руководителем «Укрэнерго» является то, что по уставу «Укрэнерго» рекомендовано отменять тендеры, где цена предложения победителя отличается от ожидаемой менее чем на 5%, или проводить дальнейшие торги с целью снижения цены. Вопреки этой норме 10.05.2017 года договор с КЭСКЕ был подписан. Банковская гарантия в размере 5% от суммы договора была выдана «РВС-банком». В то время данный банк имел всего три отделения, непрозрасное отношение к губернатору Николаевской области – Алексею Савченко, весьма близкому к Петру Порошенко, а в 2016 году вообще был на грани банкротства. Принятие гарантии от этого банка было крайне легкомысленным решением, продиктованным с Банковой.

Если подвести итог, то Ковальчук с целью собственной выгоды лишился главного конкурента, и принес большой ущерб государству: справедливая себестоимость выполнения работ по этому тендеру составляла: 887 млн ​​(самое дешевое предложение) + 40 млн (ошибочно не учтенные) — 80 млн (около 9 % — это прибыль подрядчика) = 847 млн. гривен. Подсчет суммы убытков: 1.272 млрд. — (887 млн. + 40 млн.) = 345 млн. гривен.

345 миллионов гривен чистого убытка государству!

Подчеркиваем, что Ковальчук имел полномочия на любом этапе остановить процедуру закупки до момента подписания договора, но не сделал этого ради экономии средств государства. Ведь главной целью этой схемы было только собственное обогащение, ведь Ковальчук был там и «в теме, и в доле», а на государство ему наплевать.

Следующим, четвертым пунктом стоит отметить назначение Ковальчуком на должность директора по закупам своего кума — Полшкова Валерия Петровича. Эту аферу с назначением он провернул красиво — объявил псевдо-конкурс, где победитель был давно известен. Кроме этого с Полшковым наш и.о. Ковальчук провел еще одну аферу — отмыл средства в размере 7’351’500.00 гривен, подав их в своей декларации, как возврат долга от своего кума. Кроме элементарного отмывания денег, можно допустить, что эта схема являлась платой за назначение на должность. Но прокуратура президента Порошенка этого не увидела.

Полшков работал председателем тендерного комитета компании «Черноморнефтегаз», где на него было открыто уголовное производство за проведение незаконных тендеров, которые еще в народе окрестили, как «вышки Бойко». Полшков просто-напросто вступал в сговоры с участниками тендеров, которыми выступали исключительно связанные люди (а это уже нарушение закона) и отдавал им заказ, за ​​который государство переплачивало свыше 25% рыночной цены.

Важным является также пятый пункт, который демонстрирует чрезвычайную наглость Всеволода Ковальчука! Денежные средства государственной компании в сумме 3 млрд. гривен, размещенные на банковском депозите, приносили в карман Ковальчука 3% годовых!!! Проведенный финансовый аудит зафиксировал это. Этот ужасный поступок возмутил не только народ, но и народных депутатов.

Так, народный депутат Куприй Виталий Николаевич написал заявление на имя Генерального прокурора Украины Юрия Луценко о совершении преступления со стороны Всеволода Ковальчука. Но, как мы отмечали выше, и.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго» имел серьезных друзей в кругу Петра Порошенко, поэтому данное производство, как и многие другие, Юрию Витальевичу Луценко было невидимо.

Шестым пунктом важно подчеркнуть, что Всеволод Ковальчук ведет НЭК «Укрэнерго» к развалу, и в настоящее время это уже почти руины. Еще примерно полгода, год и о существовании такой структуры мы сможем забыть. И.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго» настолько увлекся созданием структуры, которая во всем ему прислуживала, что совсем пропустил нарастающее социальное напряжение в регионах. Ведь простых работяг он увольняет, наращивая лишь штат коррупционной прислуги.

Кроме того, стоит в этом пункте добавить, что простые рабочие получают 6-10 тыс. гривен вместе с премией, а штат «прислуги» получает в несколько раз больше. Стоит отметить, что сам Всеволод Ковальчук при окладе 17 тыс. гривен в месяц, смог заработать не менее 3 млн. гривен в год, а сделал он это простым методом — выписал себе премию 2,9 млн. гривен непонятно за какие заслуги.

К данному пункту следует добавить и то, что и.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго» очень часто путешествует за счет государственного предприятия. Прикрываясь командировками, он часто с семьей по две недели отдыхает в таких странах как Австрия, Канада, Финляндия, Германия, Франция и так далее. Если подвести маленький итог, то явно видно, что Ковальчук создал себе свое «королевство».

«Вишенкой» в деятельности Всеволода Ковальчука будет пункт седьмой. И.о. генерального директора НЭК «Укрэнерго» не только коррупционер и преступник широкого профиля. Он еще и явный сторонник сепаратистов и псевдореспублик ДНР и ЛНР. Он, за время своего правления, умудрился перечислить враждебным боевикам 155 млн. гривен, и это только официальные средства. Ковальчук вопреки действующему законодательству, а именно вопреки постановлению Кабинета Министров №263 от 7 мая 2015 года, в котором черным по белому написано: НЭК «Укрэнерго» на подконтрольных сепаратистам территориях, может финансировать свои подразделения исключительно за счет взносов других энергетических компаний находящихся там, проводит все финансовые отчисления с центрального бюджета, тем самым финансирует боевиков, которые убивают наших воинов. Но, опять же за данные поступки его хвалят и крышуют администрация Порошенко, генпрокурор Луценко, ближайшее окружение Петра Алексеевича – Кононенко, получая свою долю из бюджета.

Теперь важно узнать имя человека, того самого приближенного к Порошенко чиновника, который прикрывает наглого, ненасытного, бессовестного Всеволода Ковальчука — это Игорь Витальевич Кононенко, украинский бизнесмен и политический деятель, народный депутат 8-го созыва, первый заместитель председателя фракции партии «Блок Петра Порошенко». В предыдущей власти Ковальчук прикрывался именем Юрия Бойко, а при нынешней – Игорем Кононенко.

Владимир Александрович, будет ли покровитель у Всеволода Ковальчука в Вашей администрации?

Пересмотрите свое интервью с женой от 22 марта, начиная с 13 минуты, ​​внимательно посмотрите отрывок, где Вы говорите о человеке, которого Вы знаете, человеке, который хотел изменить Украину, и ему просто не дали этого сделать.

Напомним, что в 2016 году был проведен конкурс на замещение вакантной должности руководителя «Укрэнерго», который выиграл Сергей Зуев (это, как мы понимаем и есть человек, о котором Вы говорили), который ради этого уволился из американской корпорации AES в Казахстане и приехал в Украину. Однако, против него было возбуждено уголовное производство, и в августе Окружной админсуд г. Киева (судья В.И. Келеберда) запретил Кабинету Министров согласовывать кандидатуру Зуева Сергея. Впоследствии Зуев рассказал, что открытие уголовного производства против него инициировал народный депутат от БПП Игорь Кононенко, который защищал Всеволода Ковальчука, чтобы тот остался на своем посту.

Владимир Александрович, надеемся, что Вы поняли, кто такой Всеволод Ковальчук! Не подведи-ТЕ народ, коррупционерам из старой власти не место рядом с Вами! А что делать с ним дальше — ДУМАЙ-ТЕ.

И как говорил ваш друг, Евгений Кошевой: «шо тут думать …???» Ждем от Вас конкретных действий.

P.S.: Посмотрите на заглавное фото к этому материалу, Всеволоду Ковальчуку очень сильно не хватает на руках наручников…

Записал Егор Синицын

Источник


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Если посмотреть на количество пиар акций, проводимых Всеволодом Ковальчуком, можно сделать вывод, что он мечтает из «исполняющего обязанности» стать главой НЭК «Укрэнерго». Как говорят в народе «из грязи в князи». Вот только есть «грязь», от которой отмыться невозможно.

Так за 2016 год, под руководством «временно исполняющего» Ковальчука государственная компания «Укрэнерго» перевела на свое подразделение, расположенное на оккупированных пророссийскими боевиками территориях, 155 миллионов гривен украинских налогоплательщиков.

При этом «Укрэнерго» проигнорировало постановление Кабинета Министров №263 от 7 мая 2015 года, которым Правительство обязало эту компанию финансировать свое подразделение в оккупированных районах исключительно за счет взносов от других энергетических компаний, которые там работают. НКРЕКП в тариф «Укрэнерго» закладывает средства в объеме, необходимом для финансирования сетей только на подконтрольной территории, но компания тратит средства нецелевым способом — просто недофинансирует контролируемые районы и за этот счет обеспечивает почти бесплатную работу магистральных электросетей в «молодых республиках».

Иными словами, Всеволод Ковальчук добровольно передал боевикам 155 млн украинских гривен, дабы те закупали оружие и патроны, которыми потом убивают наших защитников в зоне АТО. При этом, тарифы на электроэнергию в основной части Украины меняются в сторону роста едва ли не ежеквартально. Интересно, знает ли «пересічний українець», у каждого из которого член семьи или знакомый воевал в АТО, что с тех средств которые он ежемесячно платит за электроэнергию, часть идет на финансирование электросетей на подконтрольных боевикам территориях?

И это не единственный «знак доброй воли» Всеволода Ковальчука в сторону Москвы.

Вспомнить недавнюю историю с европейским сообществом операторов магистральных сетей в области электроэнергетики ENTSO-E. Благое начинание – желание интегрировать украинские сети с европейскими, начатое задолго до назначения Всеволода Ковальчука и.о. главы «Укрэнерго», Ковальчук превратил в попытку превратить наши сети в транзитные, для поставок электроэнергии с Российской Федерации в Европу. История попала с прессу, и только вмешательство народных депутатов, министерства и общественности позволило остановить развитие событий по невыгодному для Украины сценарию.

Это далеко не первый скандал, связанный с работой Всеволода Ковальчука в НЭК «Укрэнерго». Так в 2011-2013 гг. «Укрэнерго», в бытность Ковальчука председателем комитета по конкурсным торгам, провела с нарушениями 12 закупок, по которым подписаны контракты на сумму 2 млрд. гривен. Такие закупки выигрывали компании, в том числе, подконтрольные самому Ковальчуку и его семье. По этому эпизоду в 2015 году ГПУ открыла уголовное производство.

Несмотря на масштабный букет нарушений, найденных Госфининспекцией и ГПУ, подозрение Ковальчуку так и не было предъявлено. Как утверждают наши источники в Генеральной прокуратуре, «выйти сухим из воды» Ковальчуку помог его «высокий покровитель» – известный бизнесмен Константин Григоришин. Дело «замяли», но улики остались.

Учитывая интерес общества к работе украинских энергетических компаний, на фоне роста тарифов, в случае господина Ковальчука, гораздо логичнее готовится к встрече с СБУ и НАБУ, чем с журналистами.

Ведь «фунт» на службе олигарха явление временное и эфемерное, а вот статьи криминального кодекса за воровство и сепаратизм – вполне реальны.

Андрей Аксентьев, для ”ОРД”


Позавчора вранці я опублікував свою статтю — розслідування щодо Сергія Тоцького — сина одного з головних підозрюваних у масових вбивствах на Майдані в лютому 2014 року, колишнього Першого заступника Голови СБУ, генерала Володимира Тоцького, який підозрюється також і у державній зраді.

Сергій Тоцький наприкінці того року був призначений на одну з керівних посад в ДП «НЕК»Укренерго», а саме, Начальником Департаменту економічної безпеки цієї державної компанії, яка керує всією електроенергетичною системою України. Іншої кандидатури, треба розуміти, на таку вкрай важливу посаду в УКРЕНЕРГО, окрім сина зрадника Української Держави, знайти не вдалося. Ну да, охоче віримо. Ха-ха.

Власне, виникає питання, а що, ніяких ризиків таке призначення не несе? Дивіться, самий простий варіант.

Володимиру Тоцькому його колеги і роботодавці з ФСБ, по дорослому затискають тестікули і той звертається до синулі, який назвав одного з онуків Тоцького — старшого ім’ям дідуся, за конфіденціальною допомогою відносно УКРЕНЕРГО. У кого є припущення, що син не зробить усе, про що буде просити його любий батько? В мене нема. В мене є підозра, що такі радикальні заходи не будуть потрібні.

Натомість , справа не тільки в ризиках для Держави, які виникають у зв’язку з цим призначенням. Там зі всієї сили тхне корупцією через явний конфлікт інтересів сім’ї Тоцьких і посадою Тоцького — джуніора в УКРЕНЕРГО, про що може кожен засвідчитися у моєму розслідуванні.

Здавалося б, усе ясно і зрозуміло. Але позавчора ввечері на ФБ-сторінці Юрія Ніколова з’являється сам Виконуючий обов’язки Директора УКРЕНЕРГО — Всеволод Ковальчук і грудьми кидається на амбразуру виправдовуючи Сергія Тоцького.

Але, як завжди в таких випадках, виправдання виглядають трошки по-дебільному. Або, не трошки. Бо, по суті, вони схожі на самовикриття пана Ковальчука.

Проте, по порядку.

Товариш Ковальчук заявляє, що син за батька не відповідає. Повністю згоден, окрім того, що в даному випадку це визначення є маніпулятивним. Бо ніхто Ковальчука -.молодшого до відповідальності за батька притягати не пропонує. Є банальні ризики, один з варіантів яких я навів вище. Це перше, щодо тексту пана Ковальчука.

Друге. А з яких, вибачаюся, куїв, служба в СБУ Сергія Тоцького є гарантією чогось там? Ось, історія його батька і батьківського корєша Якименка свідчить, що ніяких гарантій навіть посади перших керівників СБУ не дають.

Третє. Невеличка фраза ВО Директора ДП «НЕК»Укренерго», про те, що “ …ко мне он (Сергій Тоцький) пришел после того, как вышел в отставку в СБУ…” дуже показова. Вона дає відповідь на питання, яке я ставив у своїй попередній статті: а кому потрібне таке призначення? Тепер ми знаємо, кому — пану Ковальчуку особисто і, скоріш за все, ще комусь, хто це призначення лобіював. Тому, що не може рядовий, фактично, співробітник СБУ, яким був молодший Тоцький і якого штурнули зі служби, ось так взяти просто і прийти напряму до керівника УКРЕНЕРГО влаштовуватися на роботу . Але, якщо ми згадаємо, що батько Сергія Тоцького був першим заступником Голови СБУ, то картина буде зовсім іншою, правда?

І хто б мені і що б не говорив, я ніколи не повірю, що Володимир Тоцький не доклав руку до призначення свого сина на одну з керівних посад в УКРЕНЕРГО.

Четверте. Тут просто пісня. Ось, цікаво, повідомивши, що Тоцький — молодший приходив до нього з приводу роботи, ще влітку 2017 року, пан Ковальчук кого більше зашкварив, Сірьожу Тоцького, чи самого себе? Бо земельні ділянки під діяльність фірм дружини Тоцького — молодшого у сфері електроенергетики, в тому числі, з виробництва електроенергії за “зеленим тарифом” були оформлені у вересні і грудні 2017 р. Тобто, вже після візиту Сергія Тоцького до Ковальчука. Така послідовність подій дає підстави вважати, що у Ковальчука і Тоцького ще влітку 2017 р. відбулися якісь домовленості, які і дозволили останньому зареєстрували земельні ділянки під діяльність, яка без УКРЕНЕРГО неможлива апріорі. І що, тут не смердить корупцією ?

Проте, питання конфлікту приватних інтересів сім’ї Сергія Тоцьког з його посадою в УКРЕНЕРГО, керівник УКРЕНЕРГО у своєму коменті на захист Сірьожи об’їхав на кривій козі, жодним чином не згадавши про земельні ділянки фірм сірьожиної дружини. Лише вказав: “…личные и профессиональные качества ( Сергія Тоцького ) пока сомнений не вызывают, если вдруг вызовут — не задержится, поверьте.”

Альо, пан Ковальчук! Так уже “вдруг”! Не помітили? Чи ви в “темі”? Навіщо всіх в дурні шити, а, пан Ковальчук?

І наостанок. Утром, 7 лютого, я опублікував статтю про Сергія Володимировича Тоцького, а ввечері цього ж дня Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив всій країні наступне: “Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на здійснення спеціального (заочного) розслідування стосовно екс — президента Віктора Януковича, екс — глави СБУ Олександра Якименка та екс — першого заступника СБУ Володимира Тоцького щодо справи розстрілів на Майдані.”

У зв’язку з останнім, пропоную Всеволоду Ковальчуку налагодити пряму відеотрансляцію судових засідань з майбутнього судового процесу щодо розстрілів на Майдані в усіх підрозділах та підприємствах УКРЕНЕРГО, включаючи Департамент економічної безпеки.

Це ще один штрих до того зрадницького і корупційного ідіотизму, який повністю поглинув здоровий глузд і всю Україну.

antikor.com.ua

Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Если посмотреть на количество пиар акций, проводимых Всеволодом Ковальчуком, можно сделать вывод, что он мечтает из «исполняющего обязанности» стать главой НЭК «Укрэнерго».

Как говорят в народе «из грязи в князи». Вот только есть «грязь», от которой отмыться невозможно.

Так за 2016 год, под руководством «временно исполняющего» Ковальчука государственная компания «Укрэнерго» перевела на свое подразделение, расположенное на оккупированных пророссийскими боевиками территориях, 155 миллионов гривен украинских налогоплательщиков.

При этом «Укрэнерго» проигнорировало постановление Кабинета Министров №263 от 7 мая 2015 года, которым Правительство обязало эту компанию финансировать свое подразделение в оккупированных районах исключительно за счет взносов от других энергетических компаний, которые там работают. НКРЕКП в тариф «Укрэнерго» закладывает средства в объеме, необходимом для финансирования сетей только на подконтрольной территории, но компания тратит средства нецелевым способом — просто недофинансирует контролируемые районы и за этот счет обеспечивает почти бесплатную работу магистральных электросетей в «молодых республиках».

Иными словами, Всеволод Ковальчук добровольно передал боевикам 155 млн украинских гривен, дабы те закупали оружие и патроны, которыми потом убивают наших защитников в зоне АТО. При этом, тарифы на электроэнергию в основной части Украины меняются в сторону роста едва ли не ежеквартально. Интересно, знает ли «пересічний українець», у каждого из которого член семьи или знакомый воевал в АТО, что с тех средств которые он ежемесячно платит за электроэнергию, часть идет на финансирование электросетей на подконтрольных боевикам территориях?

И это не единственный «знак доброй воли» Всеволода Ковальчука в сторону Москвы.

Вспомнить недавнюю историю с европейским сообществом операторов магистральных сетей в области электроэнергетики ENTSO-E. Благое начинание – желание интегрировать украинские сети с европейскими, начатое задолго до назначения Всеволода Ковальчука и.о. главы «Укрэнерго», Ковальчук превратил в попытку превратить наши сети в транзитные, для поставок электроэнергии с Российской Федерации в Европу. История попала с прессу, и только вмешательство народных депутатов, министерства и общественности позволило остановить развитие событий по невыгодному для Украины сценарию.

Это далеко не первый скандал, связанный с работой Всеволода Ковальчука в НЭК «Укрэнерго». Так в 2011-2013 гг. «Укрэнерго», в бытность Ковальчука председателем комитета по конкурсным торгам, провела с нарушениями 12 закупок, по которым подписаны контракты на сумму 2 млрд. гривен. Такие закупки выигрывали компании, в том числе, подконтрольные самому Ковальчуку и его семье. По этому эпизоду в 2015 году ГПУ открыла уголовное производство.

Несмотря на масштабный букет нарушений, найденных Госфининспекцией и ГПУ, подозрение Ковальчуку так и не было предъявлено. Как утверждают наши источники в Генеральной прокуратуре, «выйти сухим из воды» Ковальчуку помог его «высокий покровитель» – известный бизнесмен Константин Григоришин. Дело «замяли», но улики остались.

Учитывая интерес общества к работе украинских энергетических компаний, на фоне роста тарифов, в случае господина Ковальчука, гораздо логичнее готовится к встрече с СБУ и НАБУ, чем с журналистами.

Ведь «фунт» на службе олигарха явление временное и эфемерное, а вот статьи криминального кодекса за воровство и сепаратизм – вполне реальны.

redaxe.media


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

В Украине прямо-таки насаждается теория, что топ-менеджеры крупных государственных предприятий проворачивают коррупционные схемы без ведома представителей высшего эшелона власти.

Дескать, если бы об их аферах знали министры и президенты, то стяжателям при солидных должностях было бы не сдобровать.

Нынешний премьер Гройсман то и дело демонстративно «воспитывает» подчиненных, а его предшественник Яценюк и вовсе практиковал показательные аресты коррупционеров аккурат на заседаниях Кабмина. Созданные же на пике антикоррупционных требований Европы правоохранительные органы упорно не цепляют реальную рыбу, лишь имитируя большую рыбалку.

И если бы не ряд свободных СМИ с их острыми журналистскими расследованиями, в Украине возвратились бы откровенно бандитские 90-е годы. А пока же только этим журналистам удается сдерживать угрозу абсолютного и безвозвратного беззакония.

И ЕСЛИ БЫ НЕ РЯД СВОБОДНЫХ СМИ С ИХ ОСТРЫМИ ЖУРНАЛИСТСКИМИ РАССЛЕДОВАНИЯМИ, В УКРАИНЕ ВОЗВРАТИЛИСЬ БЫ ОТКРОВЕННО БАНДИТСКИЕ 90-Е ГОДЫ

Да, у нас есть все основания полагать, что махинации топ-чиновников государственных предприятий прикрываются на самом верху.

Типичный пример – глава стратегически важного госпредприятия «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. Ну, не может же он совершенно безнаказанно и без ведома покровителей проворачивать нечистые и очень крупные махинации с деньгами налогоплательщиков.

Скандальные тендеры Всеволода Ковальчука

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в последнее время стает объектом расследований не только украинских журналистов, но и следователей Генеральной прокуратуры – под давлением СМИ.

Обыски и ревизии на предприятии были вызваны обнародованием информации о проведении тендеров с рядом серьезных нарушений. В документах повсплывало, что Всеволод Ковальчук оказывал давление на тендерный комитет в интересах близких к нему фирм, вплоть до увольнения и смены руководителя тендерного комитета.

В ДОКУМЕНТАХ ПОВСПЛЫВАЛО, ЧТО ВСЕВОЛОД КОВАЛЬЧУК ОКАЗЫВАЛ ДАВЛЕНИЕ НА ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ В ИНТЕРЕСАХ БЛИЗКИХ К НЕМУ ФИРМ

Ранее он и сам занимал эту «хлебную» должность, и в период с 2010 по 2013 год успел заключить десятки сделок, оформленных на компанию «Укрэнергомонтаж», которую связывают с именем регионала Юрия Бойко (того самого, с «вышками»). Фирма брала заказы и поручала их выполнение субподрядчикам по значительно меньшей цене. Субподрядчиками были либо фирмы самого Ковальчука, либо офшорные предприятия его родственников. Таким образом топ-менеджер через близкие к себе субподрядные фирмы «отмыл» на тендерах более трех миллиардов гривен.

За 2011-2013 гг. тендерный комитет, возглавляемый Всеволодом Ковальчуком, «наштамповал» немало контрактов для «своих» фирм, заключив 12 сделок с нарушениями процедуры. Этот факт установлен ревизией Госфининспекции, которая проводилась на НЭК «Укрэнерго» в 2015 году, когда Ковальчук уже перебрался в кресло замдиректора компании. По результатам ревизии Генпрокуратура возбудила уголовное дело, а сумма убытков на таких тендерах была просто космической – два миллиарда гривен!

Миллиард на ненужную подстанцию вблизи зоны военных действий

На новой должности этот ушлый господин превзошел самого себя. Зачем тратить два года, если можно почти такую же сумму «заработать» одной-единственной сделкой и сорвать куш всего за пару месяцев! Так, надо полагать, появилась заявка на строительство ПС (подстанции) «Кременская» в Луганской области.

Конкурс на строительство объявили перед новым годом – 27 декабря 2016 г. Ожидаемая стоимость проекта была беспрецедентной – 1,3 млрд грн!

Для чего же был нужен столь дорогостоящий проект? Судя по заявлениям Ковальчука — для решения проблемы контроля над ТЭС и облэнерго в Луганской и Донецкой областях и для обеспечения энергоснабжения контролируемых Украиной территорий Луганской области.

«Укрэнерго» запланировало строительство новой подстанции 500 кВ в районе Кременной и линии 220 кВ, чтобы потом ​​соединить ее с Северодонецком. Это должно было посодействовать дальнейшей синхронизации систем электроснабжения в северной части Донбасса с ОЭС Украины, работающей сейчас по «островной» схеме. Вроде бы неплохой повод для строительства, не так ли?

Однако 26 апреля Министерство по делам временно оккупированных территорий заявило, что НАЭК «Укрэнерго» синхронизировала работу Луганской ТЭС с Объединенной энергетической системой Украины (заметьте — и без строительства новой подстанции!).

Возникает вопрос: если за одну ночь удалось отключить временно оккупированные территории от электроснабжения и синхронизировать работу ТЭС с энергосистемой Украины, то для чего объявлять тендер стоимостью 1,3 млрд грн на строительство подстанции в районе Кременной, если ее работу уже фактически выполнили?

Деньги – вот, судя по всему, главный ответ на этот вопрос! Правда, чуть позже станет известно, как Кабмин «включит заднюю», срочно легитимизовав строительство ненужной дорогостоящей подстанции в опасной зоне, неподалеку от мест проведения боевых действий.

Кабминделаем хорошую мину при плохой игре

Спустя несколько месяцев после того, как проблему синхронизации электроэнергии сняли, Кабинет министров Украины вдруг на заседании 4 июля утвердил технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства подстанции (ПС) 500/220 кВ «Кременская» с заходами ЛЭП 500 кВ «Донбасская-Донская» и ЛЭП 220 кВ «Кременская-Юбилейная» в Луганской области.

Общая стоимость реконструкции составила даже больше, чем было заложено тендерным комитетом «Укрэнерго» — 1 млрд 719,123 млн грн, в т. ч. оборудование – 1 млрд 0,103 млн грн, строительные работы – 365,04 млн грн, другие расходы – 353,98 млн грн. Длительность строительства – 22 месяца, выполнять работы будут 44 человека.

Самый интересный пункт: финансирование работ будет осуществляться за счет тарифа на передачу НЭК «Укрэнерго».

Для чего же премьер Владимир Гройсман подписал поданное Министерством энергетики и угольной промышленности ТЭО, если уже сейчас проблема с электроэнергией в Луганской и Донецкой областях решена?

Остается один вариант: слухи о тендерной махинации Ковальчука докатились и до правительственных кабинетов, надо же было как-то выходить из ситуации. Да и деньги отмыты немалые – по самым грубым подсчетам, Ковальчук «нагрел» госбюджет на 345 миллионов гривен!

СЛУХИ О ТЕНДЕРНОЙ МАХИНАЦИИ КОВАЛЬЧУКА ДОКАТИЛИСЬ И ДО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ КАБИНЕТОВ, НАДО ЖЕ БЫЛО КАК-ТО ВЫХОДИТЬ ИЗ СИТУАЦИИ

Мастер-класс на тему «Как обмануть ProZorro»

Что же это за тендер такой, из-за которого засуетилось даже правительство? Мы раскроем все особенности скандального тендера по ПС «Кременская», а вы уж сами сделаете выводы.

Конкурс по строительству подстанции Кременская был объявлен 27 декабря 2016 г. Ожидаемая стоимость проекта, заложенная «Укрэнерго», составила 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) грн.

Свои предложения подали три компании:

Первая – «Строительный холдинг «Шевченковский»» (СХШ) дал цену 887 млн грн.

Вторая – «Киевская энергетическая строительная компания» (КЭСК) – 1 298,00 млн грн.

Третья – «Корпорация производственных и коммерческих предприятий «Союз»» (СОЮЗ) — 1 299,00 млн грн.

Спустя неделю после начала оценки предложений тендерным комитетом Ковальчук увольняет своего заместителя по закупкам. Это случилось 24 марта. А уже 12 апреля компанию СХШ, давшую самое дешёвое предложение, дисквалифицировали. К ценовому конкурсу допустили только КЭСК и СОЮЗ, между которыми была минимальная разница в цене.

А 18 апреля состоялся конкурс по системе ProZorro. Оба участника сделали по два минимальных шага и остановились. Победителем признали компанию КЭСК с ценовым предложением 1 272 000 000 грн, что всего на 2% ниже ожидаемой стоимости.

И это при том, что внутренней инструкцией «Укрэнерго» предусмотрено, что в случаях, если количество участников торгов меньше трёх или цена победителя отличается от ожидаемой менее чем на 5%, следует отменять торги или проводить переговоры с целью снижения цены.

Как видно, в данном случае оба этих момента присутствуют. Однако руководство «Укрэнерго» ничего не предприняло. Неужели мы настолько богатая страна, что можем себе позволить потратить лишних 300 миллионов гривен наших налогоплательщиков?

НЕУЖЕЛИ МЫ НАСТОЛЬКО БОГАТАЯ СТРАНА, ЧТО МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ПОТРАТИТЬ ЛИШНИХ 300 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН НАШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ?

Фиктивная банковская гарантия без денег

Контракт № 09-4/1107-17 был подписан 10 мая текущего года. Причём по условиям тендера и согласно п. 12.3 самого договора генподрядчик (победитель аукциона КЭСК) перед этим должен был позаботиться о предоставлении безусловной банковской гарантии в сумме 63 639 380,04 грн и внести ее не позднее даты подписания договора.

То есть руководство «Укрэнерго» не имело права подписывать договор с компанией КЭСК без наличия банковской гарантии. Но договор был подписан 10 мая без гарантии, а гарантию компания КЭСК получила в ПАТ «РВС Банк» только неделю спустя, а именно 17 мая.

И даже эта гарантия является фикцией, ведь она вступает в силу только с момента полного ее денежного покрытия принципалом. На счета банка-гаранта КЭСК должна была уплатить 63 млн 639 тыс. 380,04 грн. Однако эта сумма на счета не поступала, следовательно, гарантия не имеет никакой юридической силы.

Итак, мы насчитали уже три грубейших нарушения, за каждое из которых полагается строжайшее наказание, а Ковальчук, подставляя «Укрэнерго», до сих пор их не видит?

Более того: несмотря на отсутствие банковской гарантии, он даёт команду перечислить на счёт КЭСК авансовый платёж. И 7 июня 2017 г. деньги в сумме 5 миллионов 285 тысяч 400 гривен ушли с явными нарушениями законодательства из государственного предприятия на счёт частной компании.

Генеральная прокуратура проводит расследование

Изучать такие факты и давать им юридическую оценку — задача правоохранительных органов. Насколько нам известно, в середине июля в «Укрэнерго» были проведены масштабные обыски. Сейчас ГПУ проводит досудебное расследование по факту организации преступной схемы разворовывания государственных денег, злоупотребления властью или служебным положением, подделки тендерной документации служебными лицами ГП «НЭК «Укрэнерго» при соучастии служебных лиц ООО КЭСК. Есть надежда, что ГПУ с этим разберётся.

Удивляет другое: почему человек, совершивший вышеперечисленные действия более трех месяцев назад, продолжает занимать пост руководителя госпредприятия? Почему он не отстранён от должности хотя бы на время следствия? Почему его действия пытаются «обелить» правительственными постановлениями?

Не стоит забывать, что в распоряжении директора НЭК «Укрэнерго» осталось еще больше миллиарда гривен. И есть 22 месяца, чтобы их потратить. Так что если его не остановят правоохранительные органы, из нашего государства и дальше будут выжимать последние соки. Система же отработана и готова к новым махинациям.

Автор: Алексей Рахманин

persona.top


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Не успели пройти обыски на государственном предприятии Укрэнерго, как снова активизировался «пиар-клуб» Ковальчука, разгоняющий неправдивую информацию как на страницах Фейсбука, так и в интервью на некоторых каналах.

Создается впечатление, что на воре и шапка горит. Нет, вам продолжать заниматься своей работой (уставной деятельностью), так бегают и кричат на каждом углу, что «реформаторов» обижают. Хотя, по сути, ничего такого не произошло. Обыски с «маски-шоу» — это обыденность сегодняшнего дня, отражающая реалии нашей страны. Только другие государственные (и не только) компании молча пытаются разобраться в произошедшем и предоставить полную и объективную информацию для правоохранительных органов. Но только не Ковальчук В.В.! Доходит даже до личных оскорблений следователей и судей https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/1514512545276171 . А супруга Ковальчука Зипир Ирина даже умудрилась намекнуть генеральному прокурору Луценко Ю. на его недалекость: Жена скандального и.о. директора НЭК «УКРЭНЕРГО» Всеволода Ковальчука намекнула Луценко о его недалекости

И финалом цинизма стало интервью Ковальчука в студии Р. Скрыпина, где он пообещал проверить сотрудников предприятия на полиграфе, чтобы «співробітникам ГПУ було легше зрозуміти, наскільки правдиві їх звинувачення»: https://www.youtube.com/watch?v=M82ZMdNM6ww . Т.е. создавать схемы он мог один, а как на полиграфе проверять, так всех сотрудников. А сам г-н Ковальчук не хотел бы пройти проверку на полиграфе? Только в Генеральной прокуратуре, а не на подконтрольном предприятии.

Мотивы для проведения обысков.

Пиар-служба НЭК Укрэнерго опубликовало развернутый пост в Фейсбуке, чтобы показать из-за чего весь сыр-бор с обысками: https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/1513344878726271:0 И даже потрудились инфографику красочную сделать. При этом складывается впечатление, что сотрудникам этого стратегического предприятия больше заняться нечем.

Ну, да ладно. Мы предлагаем нашим читателям пройтись по пунктам, указанным в фейсбук-сообщении, чтобы разобраться в правдивости (или лживости) мотивов, которые могли повлиять на решение ГПУ проводить обыски.

 1. «Мотив перший. Гроші та ліквідація схем. Укренерго – лідер з прозорості у закупівлях серед державних компаній в секторі. І, звичайно, це не подобається багатьом

О мнимой экономии в Укрэнерго не писал только ленивый. Вот например: http://politrada.com.ua. Там все по полочкам разложено, откуда берется экономия, как завышаются проектные и ожидаемые стоимости закупок и т.д.

Но чтобы не утомлять читателя, приведем очень простой пример. Выполнение работ по строительству подстанции стоит условно 100 грн. Вносим в инвестиционную программу предприятия и в план закупок – 300 грн. Проводим тендер с ожидаемой стоимостью 300 грн. Побеждает «своя» компания (как же без нее) с ценой в 200 грн. Имеем экономию – 100 грн. или 33%. И себя не забыли – 100 грн. прибыли (200 минус 100), рентабельность 100%. На хлеб с маслом хватит…

И вот в этом случае, мотив для прихода прокуратуры с обысками железобетонный. При показушной экономии, налицо воровство государственных денег, пусть и очень хорошо завуалированное.

 1. «Мотив другий. Гроші та новий ринок електроенергії. Йдеться про можливість контролю понад мільярд доларів щорічних фінансових потоків. З 2019 р. Укренерго стане ключовим елементом нової моделі ринку електричної енергії та оператором великих фінансових надходжень».

Мотив абсурдный. Обыски проходили, согласно «ухвале», по закупкам 2010-2017 годов. Также из этого мотива можно сделать вывод, что прокуратура хочет контролировать финансовые потоки предприятия, которые только будут в далеком 2019 году. И уж тогда, гулять так гулять, директором Укрэнерго надо назначить какого-нибудь следователя прокуратуры. Смешно!

 1. «Мотив третій. Євроінтеграційний рух Укренерго. Йдеться про підписання Угоди про умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з ENTSO-E».

Об этом тоже уже упоминалось: «УКРЭНЕРГО», ИЛИ ПИАР-КЛУБ Г-НА КОВАЛЬЧУКА

Цель пиара Ковальчука объясняет последний абзац его выступления на пресс-конференции: ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/ukrenergo-ne-vyklyuchaye-kampaniyu-z-dyskredytatsiyi-namiriv-integruvaty-oes-ukrayiny-entso-e/

«Мета численних негативних матеріалів у інфопросторі, інколи – персональних образ і навіть, погроз на мою адресу – дискредитувати Укренерго та Україну загалом як надійного та прогнозованого партнера, що відстоює європейські цінності. Не виключаю, що вже ближчим часом почнеться компанія з дискредитації самої ідеї синхронізації та Укренерго зокрема, причому як зовні, так и всередині країни. Маємо консолідувати зусилля усіх учасників процесу, разом переможемо»,  – підкреслив Всеволод Ковальчук.

Он испугался, что в последнее время в СМИ появилось много статей, раскрывающих его тёмные дела (в том числе, и сепаратизм), которые могут заинтересовать правоохранительные органы. Ковальчук решил упредить этот процесс и объявить журналистам, что его, дескать, могут преследовать за то, что он подписал это соглашение.

Ему ли боятся этого преследования, если за ним тянется длиннющий шлейф из сомнительных финансовых операций? В первую очередь, Ковальчук должен сесть за отмывание и присвоение государственных средств в особо крупных размерах.

И сразу же после проведения обыска 12.07.2017 Ковальчук подтверждает наши предположения еще раз — https://tsn.ua/groshi/u-kerivnika-ukrenergo-vdoma-provodyat-obshuki-959970.html . «Только, видите ли, мы начали путь объединения энергосистем Украины и Европы…» — как знал еще на пресс-конференции, что скоро к нему придут. Но не тут-то было. Пришли-то никак не из-за объединения энергосистем (повторюсь, дело это нужное и стратегически важное), а из-за банального воровства и.о. директора «на миллиардные суммы». Все просто!

И никакой дискредитации «Угоди про умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з ENTSO-E», и бредятины из серии «агенты кремля».

4. «Мотив четвертий. Реформа корпоративного управління. З січня ц.р. Укренерго намагається розпочати реформу корпоративного управління та вийти з-під політичного впливу Міненерговугілля. Ми хочемо стати зрозумілим, прозорим партнером, насамперед в очах наших європейських колег та міжнародних візаві. Наразі питання корпоратизації на етапі створення незалежної Наглядової ради заблоковане.»

Очередной бред специалистов по пиару Укрэнерго. Обвинить ГПУ в проведении обысков, т.к. на предприятии начали реформу корпоративного управления? А чем следственные действия могут помешать ее проводить? Может у вас самих нет желания проводить реформу? Тем более что вы уже даже отчитались об успешном ее проведении, а тут раз! – и заблокировал кто-то. Тогда все становиться на свои места – в свои ошибках надо обвинить обыски.

5. «Мотив п’ятий. Нова стратегія Укренерго. Вперше Укренерго має чіткий план дій з виведення компанії на рівень лідера електроенергетичної галузі. В ній немає місця корупційним схемам, кулуарним домовленостям та подвійній грі.»

В этом «мотиве» прекрасно все! Мало того, что так называемая «новая стратегия Укрэнерго» на 10 лет – это брошюрка на 20-ть страничек https://ua.energy/majbutnye-ukrenergo/strategiya-ukrenergo/ . В которой отмечены цели, но, к сожалению, не указано как и какими средствами к этим целям идти. Так еще «В ній немає місця корупційним схемам…». Да в ней вообще нет ничего толкового. И это не только мнение автора, но и многих экспертов по стратегическому управления крупными предприятиями. И снова же возникает вопрос – как действия прокуратуры могут повлиять на выполнение стратегии Укрэнерго (пусть и плохонькой)?

6. «Мотив шостий. Енергобезпека. Тут все дуже просто. Укренерго є і залишиться основним елементом енергобезпеки України.»

О какой энергобезопасности Украины может идти речь, если в процессе последней кибератаки компьютерная система «Укрэнерго» была полностью выведена из строя. Вся информация уничтожена. Ни одно энергопредприятие так не пострадало. Ни «Укргидроэнерго», ни «Энегроатом», никто. Хотя руководители подразделений неоднократно ставили перед Ковальчуком вопрос повышения кибербезопасности. Но Ковальчуку это было неинтересно, т.к. у него в этой области не было своих фирм, которые бы ему отмыли деньги. А отдавать чужим – это риск. Поэтому работы в этой области не проводились. Да и когда ему этим заниматься, когда он должен ездить по заграницам и пиариться.

Из всех шести «мотивов» рассмотренных выше, только мотив №1 заслуживает хоть какой-то награды за правдивость: «Гроші та ліквідація схем». Да-да! Именно за этим и пришли следователи ГПУ. Ликвидировать схемы, которые использует Всеволод Ковальчук для незаконного обогащения себя любимого. Все остальное – не подлежит критике.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

СМИ достаточно глубоко исследовали факты коррупции в деятельности и.о. директора НЭК «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука.

Сейчас мы расскажем о новых тендерных «подвигах» и неуемной жадности Ковальчука.

Ещё не стихли страсти по тендеру «Кременская», в котором Ковальчук пытается украсть 345 млн. грн., как проводится новый тендер — по подстанции «Аквилон» с ожидаемой ценой 375 млн. грн. без НДС. Не получив «нужного» подрядчика и возможности хорошенечко нагреть руки, Ковальчук провел его, а затем… тупо (другое слово, извините, трудно подбирается) отменил.

Не понравилось низкая цена, так вообще отменил тендер

И так, торги были объявлены 8 февраля этого года.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-08-000021-b

Предложения подали 6 компаний.

На этот раз топ-менеджер государственной компании подстраховался, и целых три компании (а не две, как на «Кременской») дали практически одинаковые предложения. Системой Prozorro аукцион был назначен на конец мая, вот его результаты с ценовыми предложениями.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» — 348 504 167 гривен.

Представництво «Азенко А еС Сі в Україні» — 374 468 499.78.

Корпорація виробничих та комерційних підприємств «Союз» — 374 547 572.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська енергетична будівельна компанія» — 374 753 825.

Как видно из результатов, самую низкую цену предложила компания «Будівельний холдинг «Шевченківський» (БХШ). Напомним, эта компания предлагала самую низкую цену на тендере по подстанции «Кременская», которую Ковальчук успешно отклонил, выбрав компанию ТОВ «Киевская энергетическая строительная компания» (КЭСК), которая была на 345 миллионов гривен дороже!

Заметим, что конкуренты БХШ по «Кременской», КЕБК и СОЮЗ, опять оказались дороже. Также видно, что первоначальные цены компаний Азенко, КЕБК и СОЮЗ были близки к ожидаемой стоимости закупки, а также отличались на сотые доли процента между собой (это свидетельствует о сговоре между этими участниками).

В итоге система Prozorro определила Победителем компанию БХШ.

Уже 06 июня на Prozorro было опубликовано «сообщение о намерении заключить договор». Конечный срок его заключения определялся датой 26 июня 2017 года.

Двадцать дней Ковальчук мучился и думал, как обмануть систему Прозорро и не подписывать контракт с БХШ. Но причины для этого не было.

В конце концов, 26 июня, когда все визы для подписания контракта были собраны, Ковальчук лично пришёл на заседание рабочей группы и приказал отменить сам тендер.

27.06.2017 в 19:41 появилось сообщение об отмене этого тендера.

Причина скасування

Відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» — відсутність подальшої потреби в закупівлі робіт з існуючими технічними вимогами».

Всё время пока «Укрэнерго» готовило тендер (а это не дешёвое удовольствие длилось больше года и было внесено в план закупок), работники получали зарплату (за наши с вами тарифные деньги), потребность в этой подстанции была. А как только тендер выиграла не компания Ковальчука, а другая – потребность сразу отпала???

Как говорится комментарии излишни.

И такой пример не единственный.

Вот ещё несколько.

И таких примеров масса

Десятого апреля 2017 года в НЭК «Укрэнерго» проводились коммерческие открытые торги по проекту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Виконання проектних робіт за об’єктом будівництва «Реконструкція ПС 750 кВ «Київська» з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво заходів повітряних ліній 330 кВ в Київській області».

В торгах принимала участие компания «Энергоинжпроект» и выиграла с наименьшей ценой в сумме 4.925.259,77 грн. Цена ближайшего оппонента была выше более, чем на 1.000.000 грн. Однако Заказчик, сославшись на формальные причины, как-то правильность оформления гарантии, отсутствие второстепенных приложений и т.д. отклонил предложение и перенес уже состоявшиеся торги более, чем на месяц, формально лишив победителя возможности пожаловаться в Антимонопольный комитет.

Вторично торги состоялись 25 мая 2017 года и опять предложение компании «Энергоинжпроект» в сумме 4.177.488.93 грн. оказалось гораздо ниже предложений конкурентов, которые установили ценовую планку на максимально возможном уровне и не снизили цену ни на копейку. На этот раз предложение «Энергоинжпроекта» было ниже уже почти на 2.500.000 грн. (без НДС).

Однако и этот аргумент оказался неубедительным для руководства «Укрэнерго», и компанию снова отклонили по заведомо необъективным причинам.

Ничего вам не напоминает? Ковальчук выставляет как обычно две компании, которые идут с практически одинаковыми ценами под верхнюю планку бюджета. Если возникает другая компания с более низкой ценой, то её отклоняют, а если не получается отклонить, то вообще отменяют тендер.

Но и.о. директора НЭК «Укрэнерго» Всеволоду Ковальчуку наплевать на необходимость проведения модернизации энергосистемы Украины, если там нет его личного интереса.

Вот ещё пример:

По проекту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво ВОЛЗ на ділянці Кременчук – Полтава — Зміївська ТЕС» 13 марта 2017 года сыгран тендер. С самой низкой ценой победила компания «Мехколонна 25». В установленный законом срок данная компания объявлена победителем и с ней подписан соответствующий контракт.

Удивительно, правда? Но объяснение этой невероятной ситуации есть. Ковальчук был в очередной зарубежной «командировке» и не успел вмешаться. Ну хоть какая-то польза от его «командировок». Но дальше – интересней!

Счет на предоплату, предусмотренную контрактом на работы и приобретение материалов, подрядчик выставил еще 16 апреля 2017 года.

Однако, вопреки условиям подписанного контракта, аванс до сих пор не выплачен.

Более того, сотрудник «Укрэнерго» А. Яременко настаивает на замене субподрядной организации-проектанта и откровенно навязывает конкретную компанию, которую, по его словам, ему дал Ковальчук, расценки которой гораздо выше рыночных. В настоящий момент ни проектные, ни строительные работы по данному контракту не начаты, что ведет к срыву сроков реализации проекта и нарушению планов НЭК «Укрэнего» по освоению средств.

Таких примеров масса, не будем утомлять ими читателей.

Интересно другое — когда в нашей, стремящейся в Европу стране, такие действия высокопоставленного чиновника привлекут внимание правоохранительных органов?

Может быть, когда Ковальчук решит вообще приватизировать госкомпанию «Укрэнерго»? Хотя ему это вряд ли нужно. Он и так безнаказанно делает там всё, что хочет, для личного обогащения.

Государственная компания «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» является одной из ключевых государственных компаний, определяющих энергетическую безопасность Украины.

На фоне многочисленных махинаций по отмыванию и присвоению государственных денег временно исполняющим обязанности этого предприятия Всеволодом Ковальчуком бросается в глаза количество и разнонаправленность пиар-акций, проводимых Ковальчуком и его столь же «профессиональной» командой.

Если проанализировать график проводимых пиар-акций: конференций, интервью, комментариев, выступлений, то становится очевидным, что заниматься исполнением прямых обязанностей, которые возложены на руководителя «Укрэнерго», времени у г-на Ковальчука  не остается.

Кроме времени, можно еще представить, сколько финансовых средств тратится на проведение таких пиар-акций. В этой связи интересно было бы знать, откуда (то есть какие) источники финансирования проведения пиар-акций. Очевидно, что фантастическое финансирование идет за счет  тарифа для промышленности и населения.

Последним информационным поводом для очередной помпезной пиар-акции послужило подписание Договора с ENTSO-E. Эта информация, поступившая в СМИ в государственный праздник – День Конституции Украины, даже затмила все публичные выступления официальных лиц. Казалось, что на второй план ушли официальные выступления и премьер-министра, и даже президента.

https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/pidpysano-ugodu-pro-umovy-obyednannya-energosystem-ukrayiny-ta-moldovy-z-energosystemoyu-entso-e/

Все интервью и пресс-конференции  направлены на то, что бы представить любую информацию, исходящую от него, как личную заслугу г-на Ковальчука, даже в тех случаях, когда он к этому не имеет никакого отношения. Нужно сказать, что, как ни странно, это ему удается. Складывается впечатление, что единственный человек в стране кто работает – это Ковальчук, он и политику страны определяет, и все правительственные вопросы решает, тільки він один працює. Наверное Ковальчук сам себе задает вопрос – почему он до сих пор не президент страны?

Из последних постов на личной странице Ковальчука в Фейсбуке складывается впечатление, что работает на благо государства только он один и все делает сам. Чего только стоит фраза «Я щасливий, що зміг створити цю можливість для майбутньої інтеграції…»! А эта – «частина моєї особистої місії»! Моя миссия, я смог, я подписал… После этого так и хочется воскликнуть – AVE CAESAR (да здравствует Цезарь)! Участие десятков сотрудников Укрэнерго на протяжении нескольких лет в подготовке подписания вышеуказанного соглашения в учет не берется??? Все сам сделал, своими ручками – эгоизм и самолюбование зашкаливает.

Хочется спросить у г-на Ковальчука: А не обнаглели ли вы – временно исполняющий обязанности?

Тяжело сказать, как воспринимает высшее руководство страны подобную линию поведения, но многотысячный коллектив «Укрэнерго» на фоне фактического развала предприятия, зная изнутри прошлые и нынешние «заслуги» Ковальчука, находится в шоке.

Неоднократно в СМИ публиковалась информация,  разоблачающая деятельность этого топ-менеджера, однако по изложенным фактам противоправных деяний не следовало соответствующей реакции, вследствие чего складывалось мнение о всесильности и всемогущественности  Ковальука.

Странно получается, но многочисленные факты разворовывания средств командой Ковальчука, поднятые журналистами, в этом государстве никого не интересуют?!

Но, к сожалению господина Ковальчука, так продолжаться дальше не могло. И вот 12 июля 2017 года грянул гром – ГПУ провела серию обысков как у Ковальчука лично, так и у сотрудников Укрэнерго и в компаниях, которые подозреваются в выводе денег с предприятия, путем завышения цен на тендерах. Вот комментарий генерального прокурора Луценко Ю.В. — https://ru.slovoidilo.ua/2017/07/12/novost/politika/lucenko-prokommentiroval-obyski-ukrenergo .

 Но продолжим дальше наш анализ «пиар-клуба» Всеволода Ковальчука.

Возможно, проводится целенаправленная политика по уничтожению государственной компании «Укрэнерго»?      Складывается впечатление, что Ковальчук реализует политику,  направленную на уничтожение «Укрэнерго», либо заинтересованные лица довольствуются  поступлениями от незаконной хозяйственно-финансовой деятельности Ковальчука, и им все равно, что завтра будет с  госкомпанией.

Внедряемая структура деятельности «Укрэнерго» категорически не соответствует задачам деятельности предприятия.

Напомним, что основными задачами «Укрэнерго» являются: диспетчеризация энергетической  системы Украины и эксплуатация магистральных электрических сетей Украины.

Так вот,    действующая  система управления предприятием через менеджеров проектов уже привела к полному разрыву функциональных взаимосвязей ключевых подразделений, нивелировано значение прежде всего эксплуатационно-технических  служб, что неизбежно сказывается на энергетической безопасности страны (!).

Но такое состояние дел выгодно Ковальчуку, так как в компании никто не владеет информацией о происходящем в целом.

Он разделяет и властвует, и… вешает лапшу.

Такая политика приводит к потере высококвалифицированных кадров, которые должны обеспечить надежное состояние энергосистемы.   На их место приходят авантюристы. Стоит взглянуть хотя бы на список первых лиц компании – в нем нет специалистов высокого уровня.

Таким образом, госкомпания «Укрэнерго» превращается из энергетической в медиа-компанию, главной задачей которой становится прославление своего босса.

  Яркий пример «деятельности» – это история взаимоотношений с ENTSO-E.

Впервые заявку на объединение энергосистемы Украины и Евросоюза  НЭК «Укрэнерго» подала в 2006 году. В то время г-ну Ковальчуку было не до этого, так как он активно занимался дерибаном тендеров, занимая пост заместителя директора (об этом мы детально писали в своих расследованиях). А вот коллектив предприятия активно работал над подготовкой материалов для объединения энергосистемы Украины и Евросоюза.

В 2014 году был заключен договор на проведение исследований возможности интеграции энергосистемы Украины. Были проведены многочисленные рабочие встречи, технические совещания, круглые столы, конференции, встречи, включая переговоры с руководством ENTSO-E, другие механизмы  координации действий по продвижению программы синхронизации энергосистем, включая реализацию его  первого этапа – расширение Бурштынского  острова.

С приходом на должность временно исполняющего обязанности Ковальчук самоустранился от этой темы, не интересовался этим направлением, а коллектив предприятия выполнял эту работу в рамках своих служебных задач.

Занимая пассивную позицию, Ковальчук не учувствовал и практически не интересовался вопросами синхронизации энергосистем.

Когда стало очевидным, что эта программа может быть успешно реализована, он своеобразным образом проявил интерес к ней. Вразрез имеющимся постановлениям Кабмина, приказов профильного министерства, решения СНБО об основных принципах реализации   программы синхронизации энергосистем, он предложил идею идти по пути установок вставок постоянного тока.

ENTSO-E – сложная организация, в состав которой входят энергосистемы европейских государств, имеющих различные интересы и различное отношение к перспективам Украины.

Инициативой,  проявленной г-ном Ковальчуком, имеющим статус официального представителя «Укрэнерго», хотя и временно исполняющий обязанности,  не могли не воспользоваться, как подарком, оппоненты Украины. При этом  основным выгодополучателем от  таких  «инициатив»  прежде всего является Россия, большего подарка для Путина тяжело себе и представить.

Предложенное Ковальчуком решение консервировало зависимость от энергосистемы России, обеспечивая ей через энергосистему Украины  поставку электроэнергии в страны ЕС,  и ни о какой  интеграции энергосистемы Украины с ЕС вообще речь не шла.

Ковальчук в своем духе вступил в переговоры с зарубежной фирмой с весьма сомнительной репутацией и с криминальным прошлым,  в качестве партнера по реализации программы установки вставок постоянного тока. И  только вмешательство народных депутатов, министерства, общественности позволило остановить развитие событий по невыгодному для Украины сценарию, при неистовом сопротивлении Ковальчука.

Однако было потеряно драгоценное время, что привело к задержке подписания Договора с ENTSO-E более, чем на год.

Тем более удивительно было узнать после всего этого, что самым заслуженным, позволившим себе присвоить результаты работы огромного количества людей, добросовестно исполняющих свои обязанности, человеком стал… Ковальчук, сделавший все для того, чтобы синхронизация не состоялась вообще или состоялась в выгодном для России направлении.

Если раньше Ковальчук занимался просто воровством госсредств, то сегодняшние его дейсвия могут потянуть и на государственную измену.

Читатель может подумать, что цель нашей статьи дискредитировать соглашение по ENTSO-E. Так вот сразу хотим сказать, что нам это соглашение, как и программа «Майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи», очень нравится, и мы понимаем её важность. Только причём здесь ушлый пройдоха и вор Ковальчук? На самом деле его заслуг в этом никаких нет. Процесс этот начат задолго до него другими людьми — в 2006 г. И будет закончен в лучшем случае лет через 5-10 тоже (надеемся) другими людьми.

Цель пиара Ковальчука объясняет последний абзац его выступления на пресс-конференции https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/ukrenergo-ne-vyklyuchaye-kampaniyu-z-dyskredytatsiyi-namiriv-integruvaty-oes-ukrayiny-entso-e/:

«Мета численних негативних матеріалів у інфопросторі, інколи – персональних образ і навіть, погроз на мою адресу – дискредитувати Укренерго та Україну загалом як надійного та прогнозованого партнера, що відстоює європейські цінності. Не виключаю, що вже ближчим часом почнеться компанія з дискредитації самої ідеї синхронізації та Укренерго зокрема, причому як зовні, так и всередині країни. Маємо консолідувати зусилля усіх учасників процесу, разом переможемо»,  – підкреслив Всеволод Ковальчук.

Он испугался, что в последнее время в СМИ появилось много статей, раскрывающих его тёмные дела (в том числе, и сепаратизм), которые могут заинтересовать правоохранительные органы. Ковальчук решил упредить этот процесс и объявить журналистам, что его, дескать, могут преследовать за то, что он подписал это соглашение.

Ему ли боятся этого преследования, если за ним тянется длиннющий шлейф из сомнительных финансовых операций? В первую очередь, Ковальчук должен сесть за отмывание и присвоение государственных средств в особо крупных размерах.

И сразу же после проведения обыска 12.07.2017 Ковальчук подтверждает наши предположения еще раз — https://tsn.ua/groshi/u-kerivnika-ukrenergo-vdoma-provodyat-obshuki-959970.html . «Только, видите ли, мы начали путь объединения энергосистем Украины и Европы…» — как знал еще на пресс-конференции, что скоро к нему придут. Но не тут-то было. Пришли-то никак не из-за объединения энергосистем (повторюсь, дело это нужное и стратегически важное), а из-за банального воровства и.о. директора «на миллиардные суммы». Все просто!

А невероятная нынешняя радость Ковальчука от подписания соглашения о присоединении Украины к ENTSO-E вызвана еще и тем, что для реализации программы «Майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи» необходимо модернизировать энергосистему Украины. На это нужны инвестиции более миллиарда евро.

На этих проектах Ковальчук и рассчитывает хорошо заработать, а точнее, украсть, подставляя свои компании и проводя тендеры, как и раньше, в результате чего государство уже понесло миллионные потери. Серия журналистских расследований показала эти потери, правда, до сих пор Ковальчуку удавалось выходить сухим из воды.

Сейчас журналистов обеспокоила потеря части доказательной базы многочисленных махинаций на этом предприятии. В результате накрывшей страну кибератаки сейчас «Укрэнерго» полностью выведено из строя. Вся информация уничтожена! Но что самое интересное – при этом ни одно энергопредприятие так сильно не пострадало. Ни «Гидроэнерго», ни «Энегроатом», никто! Вирус накрыл только «Укрэнерго»!..

Ну, да ладно. Это уже вопрос прокуратуры разобраться, что потеряно в результате кибератаки, а что – в результате халатности руководителя Укрэнерго Ковальчука В.В.

person.org.ua


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Жена скандального и.о. директора НЭК «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука, который в любой момент может загреметь на нары, подкинула дровишек в очаг противостояния с генеральной прокуратурой. Похоже, что «вторая половинка» скандального чиновника, решила взять на себя весь удар в следственного органа и заявила, что Украина имеет мягко говоря «туповатого» генерального прокурора Юрия Луценко.

Что же твориться сейчас в голове Севы Ковальчука, раз он позволил подобное высказывание своей боевой подруге? Видно чиновник почувствовал, что запахло жареным и пора бежать?

Вот читайте —

Хочу прокомментировать заявление Генерального прокурора Украины Юрия Луценко. У нашей семьи, если быть точной, то у меня лично есть одно юридическое лицо. Я учредитель и директор. Юридическое лицо «Дом Арте». Мое предприятие никогда не работало с НЭК «Укрэнерго». Более того, мы никогда не поставляли свою продукцию ни на какое государственное предприятие. Всем журналистам и просто всем желающим готова предоставить все документы, включая банковские. Другие родственники, на которых намекает Генеральный прокурор, не имеют юридических лиц и не занимают руководящие должности.
И еще. Сегодня мы планировали мастер-класс по живописи для детей. Все заранее записывались. Учитывая ситуацию — отменили. Вместо этого приглашаем Юрия Луценко. Знаете ли, живопись помогает нормализовать нервную систему, а развитие мелкой моторики активизирует умственную деятельность.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Кто-то работает в поте лица, а госчиновники высшего уровня вольготно чувствуют себя при любой власти,  что при Януковиче, что при нынешней. 

Про эффективное управление госкомпаниями можно только мечтать, и это не изменить ни кредитами МВФ, ни помощью США и ЕС. В этой «мутной воде» и всплывают деятели времен Януковича, причем на очень важных для страны постах.Одним из таких деятелей стал Всеволод Ковальчук из команды Януковича, который в период 2010-2013 гг отвечал за очень перспективное направление, а именно государственных закупок в компании Укрэнерго (с сентября 2010 до мая 2013 г. он возглавлял тендерный комитет и был замдиректора).

О том какими тёмными делами занимался Всеволод Ковальчук в старые добрые времена уже много писалось. К сожалению наши правоохранительные органы не обратили  на это должного внимания или скорее всего им не дали этого сделать. Более того хозяева нынешних высоких кабинетов, не только не посадили его, а и назначали И.О. ДИРЕКТОРА УКРЭНЕРГО.Ну что же безнаказанность порождает вседозволенность. Мы не будем повторяться и описывать «подвиги» господина Ковальчука времён Януковича. Пусть это останется на совести прошлой власти. Поговорим о Ковальчуке нынешнем – белом и пушистым. Тем более, что он сейчас тратит столько денег (в основном государственных) на собственный пиар, что поневоле кажется, что он решил стать как минимум премьер-министром, а то и бери выше.

Чем же сейчас стал знаменит Всеволод Ковальчук на посту исполняющего обязанности генерального директора государственной энергокомпании?Надо отдать должное нынешней власти – воровать просто «в лоб» (просто завышая цены на госзакупках) стало труднее и опаснее, но не для таких людей как Ковальчук.Недавно в прессе появилась информация о том, что Ковальчук разместил на депозитных счетах «Укрэнерго» около трёх миллиардов гривен.

Что же это значит?

«Укрэнерго» бесприбыльное госпредприятие, которое живёт за счёт тарифной ставки, устанавливаемой ему регулятором НКРЕКП (в тариф “Укрэнерго” закладывает средства в объеме, необходимом для содержания и модернизации своих сетей).После повышения в начале 2016 года тарифа на передачу электроэнергии для Укрэнерго, увеличилась сумма поступлений от ДП Энергорынок. Но вместо использования этих денег по назначению: на финансирование инвестпрограммы 2016 года, приказа №1 (проведение ремонтной программы), Ковальчук размещает эти деньги (около 3 млрд. грн.) на депозитах в банках.

Сразу поясним, что тариф – это то за что мы с вами платим в своих счетах за электричество. Чем выше тарифную ставку выбьет у регулятора себе Ковальчук, тем больше мы с вами заплатим. Всё просто. Нам конечно не хочется больше платить, но поддерживать сети нужно. Мы видим, как растут наши счета за электроэнергию, и мы платим всё больше и больше. И всё это было бы в большей степени оправдано если бы Ковальчук направил эти деньги на модернизацию Украинских электросетей.Он же положил три миллиарда (задумайтесь какую сумму мы с вами заплатили) на депозит.Когда это выяснилось, а выяснилось это далеко не сразу (дивиденды всё время капали, а кому скажем позже, хотя мы думаем вы и сами догадываетесь) разразился скандал. Министерство энергетики сразу отреагировало.

«Укренерго», якому держава підняла тариф, від нічого робити тримає на рахунках 3 мільярда

Міністерство енергетики та вугільної промисловості вважає нецільовим та нераціональним використання керівництвом ДП «Національна енергетична компанія Укренерго» коштів в 2015-2016 в сумі 3 млрд грн.Про це стало відомо з листа Міненергетики та вугільної промисловості за підписом міністра Ігоря Насалика, який є в розпорядженні «Наших грошей»

Восени минулого року міністерство проаналізувало результати аудиту «Укренерго», в ході якого виявило неефективне використання коштів компанією.За даними міністерства, з травня 2015 року НЕК почало розміщення грошей на депозитних рахунках і станом на кінець минулого вересня сума, накопичена на депозитах, склала 1,76 млрд грн. Ще 1,33 перебувало як дебіторська заборгованість, сплачена авансом.

 

За даними «Укренерго», у звіті про фінансовий стан станом на 31 грудня 2016 року вказано, що на рахунках держкомпанії лежить 3,02 млрд грн.«Неефективна робота керівництва ДП «НЕК Укренерго» у 2015-2016 роках призвела до нецільового та нераціонального використання коштів, які отримані підприємством з ДП «Енергоринок», при їх катастрофічному дефіциті в галузі», – сказано в листі МЕВП.

Тимчасовим виконуючим обов’язки керівника «Укренерго» з 2015 року є Всеволод Ковальчук, який за часів Януковича був першим заступником директора компанії.

Нагадаємо, 21 березня НКРЕКП прийняла рішення збільшити середньозважений в 2017 році тариф для «НЕК «Укренерго»  на 12%– до 6,93 коп/кВт-год. Перегляд тарифу НКРЕКП пояснили тим, що при його затвердженні в грудні минулого року комісія врахувала відрахування до держбюджету 30% від чистого прибутку «НЕК «Укренерго» 2016 рік, тоді як Кабмін зобов’язав компанію  перерахувати у вигляді дивідендів 75% чистого прибутку.

Как видно из письма министерства Ковальчука обвинили в неэффективном управлении т.е. просто погрозили пальцем, мол Айяяй!!! Ему конечно неприятно, ведь если просмотреть его пиар компанию, то он супер эффективный менеджер. Но за такие бабки можно и потерпеть.Дальше в прокуратуру пошли депутатские запросы. Почему деньги налогоплательщиков так используются?

 

Реакции на все эти запросы – ноль.

И мы решили провести журналистское расследование. Зачем супер эффективный менеджер Ковальчук разместил три миллиарда под минимальный процент??? Выяснилось, что вся разница до нормальной процентной ставки поступала на личные счета людей  и компаний, контролируемых Ковальчуком. То есть всё это время Ковальчук получал проценты от депозита в три миллиарда гривен (государственных денег) на свои структуры. Расследование продолжается и по его окончанию все материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Но и это ещё не всё. Жадность господина Ковальчука беспредельна. Как вы думаете куда пошли проценты от депозита официально полученные госкомпанией «Укрэнерго». На модернизацию электросетей? НЕТ!!! На поддержку наших бойцов в АТО? НЕТ и ещё раз НЕТ!!! Они пошли на ежемесячные и годовую премию господина Ковальчука в сумме около 3 миллионов грн. Это ему лично, остальная часть пошла на его свиту.О доходах Всеволода Ковальчука стоит упомянуть отдельно. Если ознакомиться с его декларацией, (можно зайти на официальный сайт и ознакомится),

Джерело доходу Вид доходу Розмір (вартість) Інформація щодо права власності
Прізвище: Ковальчук

Ім’я: Всеволод

По батькові: Владиславович

 

Заробітна плата отримана за основним місцем роботи

3 102 334

Тип права: Власність

Прізвище: Ковальчук

Ім’я: Всеволод

можно увидеть, что при окладе около 17 000 грн. в месяц (204 000 грн. в год) Ковальчук выписал себе ежемесячные и годовую премию в сумме около 2,9 млн грн. И вышел на годовую зарплату в три с лишним миллиона за год. А обычный работник Укрэнерго получает от 6 до 10 тыс. грн. в месяц с премией, как видите разница ощутимая.Кроме тотального воровства и пиара самого себя Ковальчук на предприятии ничем не занимается.Да ему просто некогда заниматься управлением Укрэнерго. Он не вылезает из зарубежных поездок. Причем он и его свита путешествуют за государственный счет.

Нам без труда удалось получить график зарубежных командировок Ковальчука и его свиты.

Смотря на этот график создаётся впечатление, что это расписание поездок директора успешного тур агентства, а не служебные командировки госслужащего. Здесь почти все страны западной Европы (Австрия, Германия, Швейцария, Финляндия и др.). Также США и Канада, где он путешествовал больше двух недель. Возвратился на пару дней в Украину, дал интервью каналу «Интер» и тут же улетает в Южную Корею. Также есть информация, что в некоторые «командировки» Ковальчук брал с собой семью.

Посмотрите только его «отчёт» о последнем путешествие в США и Канаду, который он предоставил сам. Восемь городов. Пролетели и поехали 19 410 км. Сытые и довольные. Интересно сколько это путешествие Ковальчука и его свиты стоило налогоплательщикам и как к этому относятся рядовые работники «Укрэнерго» с зарплатой 6 000 гр. Или пенсионеры с пенсией 1 300 гр. См фото ниже.

Мы попробуем всё это выяснить и отразить в следующем выпуске. К сожалению, несмотря на полученный безвиз, а это серьёзное достижение нынешней власти. По своей ментальности и соблюдении законности мы к Европе не приблизились. В Европе или США и Канаде откуда только что вернулся Ковальчук при наличии такого компромата госчиновник давно бы подал в отставку. А если нет, его бы сначала выгнали,  а потом судили.

У нас, к сожалению, всё по-прежнему. Раньше Всеволод Ковальчук прикрывался фамилией Бойко (бывший министр энергетики при Януковиче), так сейчас прикрываясь фамилиями ряда влиятельных людей из окружения Президента, грабит население с помощью завышения тарифов, безнаказанно совершает нарушения, что ведет к последовательному уничтожению Укрэнерго, как системного оператора. И в этой ситуации удивляет бездействие Министерства энергетики и угольной промышленности, а также правоохранительных органов страны.

Руслан Якушев

АНТИКОР


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO