Теги Posts tagged with "кремль"

кремль

П’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України. Через втягування у передвиборчу боротьбу в Америці вони намагаються підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами. Як відомо, ця підтримка ґрунтується на консенсусі, – згоді і республіканців, і демократів максимально сприяти Україні у боротьбі із російською агресією і в наших намірах приєднатися до НАТО.

Джо Байден – друг і союзник України. Ми маємо бути вдячні Байдену за ту роль, яку він відіграв як віцепрезидент в адміністрації Обами. Ми не втручалися у кампанію 2016 року. Після неї, незважаючи на протидію Москви, не допустили паузи у стосунках, налагодили діалог із новою адміністрацією. Президентові Трампу ми теж вдячні і за «Джевеліни», і за санкції, і у тому числі, за «Північний потік-2» та інші дружні приклади солідарності з Україною.

Забезпечення двопартійної підтримки було основою моєї стратегії у стосунках із США. Зруйнувати таку підтримку на фоні непередбачуваного результату виборів означає істотно послабити Україну у нашій протидії набагато сильнішому ворогу. Проросійські
провокатори прагнуть залишити нас сам-на-сам із Кремлем. І навіть не маскуються.

Головними інформаційними спонсорами провокації стали три проросійських канали, а також медіа-ресурси олігарха, який знаходиться під слідством Федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів США. Геополітичну програму Коломойський оприлюднив у «New York Times» кілька місяців тому: відмовитися від орієнтації на Захід та повернутися під Москву.

Ще вчора я вважав, що дії проросійських маргіналів не варті надто великої уваги. Однак, сьогоднішня пресконференція породила обґрунтовану підозру, що до цієї спецоперації причетний Офіс Президента України.

Це зараз між вищим керівництвом США та Україною практично нема спілкування. У мене були регулярні зустрічі з обома президентами – попереднім та чинним і десятки контактів із Байденом.

Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві, – сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного Президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно?

Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію. На жаль, є прописні істини геополітики та дипломатії, які дилетанти не в змозі засвоїти навіть за рік активної практики.

Міжнародне становище України за рік значно погіршилося. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Україна ще до коронавірусу випала із пріоритетів світових держав. Сформульований нами принцип «нічого про Україну без України», якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується. Інтеграція до ЄС та НАТО залишається лише на папері. Усі ці зміни на руку лише Росії. Як і нова атака на стратегічне партнерство між Україною та США.

Сподіваюся, що президент зрозуміє ці очевидні речі. Це звернення значною мірою адресоване і йому. Як порада, до якої у нього є можливість дослухатися. Я у свою чергу задію усі свої контакти, у тому числі, і в Америці, – і серед республіканців, і серед демократів, – для того, щоби вони не дали провокаторам жодного шансу підірвати наш стратегічний союз. Ми не дозволимо повернути Україну у сферу російського впливу. І надалі, впевнений, будемо спиратися на підтримку нашого надійного партнера – Сполучених Штатів.

The fifth column of the Kremlin has launched a full-fledged special operation against Ukraine. By means of pulling Ukraine into the electoral struggle in the US they are trying to undermine the US bipartisan support of Ukraine. It is known that this support is based on consensus – on an agreement between the Republicans and the Democrats to as much as possible assist Ukraine in its struggle with the Russian aggression, and in our intentions to join NATO.

Joe Biden is a friend and an ally of Ukraine. We shall be grateful to him for the role he played as vice-president in the Obama administration. We didn’t interfere with the 2016 campaign. In its aftermath, despite the counteraction by Moscow, we did not allow for any pause in our relations, we built up dialogue with the new administration. We are also grateful to president Trump for Javelins, sanctions and other friendly examples of solidarity with Ukraine.

Securing the bipartisan support has always been a base of my strategy in our relations with the United States. Destroying this support against the backdrop of unpredictability of the election results would mean weakening Ukraine in our resistance to a much stronger enemy. Pro-Russian provocateurs try leaving us one-on-one with the Kremlin.

They don’t even try wearing masks. Three pro-Russian TV channels and media-resources of the oligarch, who faces the investigation of the Grand Jury in the United States for an alleged laundering of hundreds of millions of dollars, have become the main information sponsors of this provocation. Mr. Kolomoisky has made public his geopolitical agenda some months ago – refusing from the West orientation and returning under Moscow.

Just yesterday I still believed that the actions of pro-Russian marginals did not deserve much attention. However, the press-conference earlier today has given rise to a reasonable suspicion about the Office of the President of Ukraine to also have been involved in this special operation.
It is today that there is practically no dialogue between the highest authorities of Ukraine and the US. I had regular meetings with both presidents – the previous and the present ones, and dozens of contacts with Biden. The audio fragments that had been presented yesterday by a KGB high school graduate are all bogus. But the raw material for it they could dig, particularly, in the Office of the present President. The Security Service of Ukraine shall investigate into who did it. Who did sanction it? Who is its beneficiary?

Because all these have led to a special operation against the strategic relations with the United States, our key partner being able to deter Russia.

Unfortunately, there is common truth of geopolitics and diplomacy, which the amateurs were unable to master even after one year of active practice.

Ukraine’s international positions have deteriorated considerably for over this year. The coalition in support of Ukraine that had been built by our team is not practically operational. Even before coronavirus Ukraine has fallen away from the priorities of the states of the world. The principle “nothing about Ukraine without Ukraine” that had been formulated by ourselves and that had been upheld by all our partners is being breached now. Integration with the EU and NATO rests on paper. All these changes play into Russia’s hands only. As well as this new attack against the strategic partnership between Ukraine and the United States.

I hope the President would understand these obvious issues. To a great extent this statement is addressed also to himself, as an advise, which he has a possibility to listen to.

On my side, I will engage with all my contacts in the US, both among the Republicans and among the Democrats, so that they did grant no chance for the provocateurs to undermine our strategic alliance.
We will not allow returning Ukraine in the sphere of Russian influence. And we will keep relying on the support of the United States.

П’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України – Петро Порошенко

П’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України. Через втягування у передвиборчу боротьбу в Америці вони намагаються підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами. Як відомо, ця підтримка ґрунтується на консенсусі, – згоді і республіканців, і демократів максимально сприяти Україні у боротьбі із російською агресією і в наших намірах приєднатися до НАТО.Джо Байден – друг і союзник України. Ми маємо бути вдячні Байдену за ту роль, яку він відіграв як віцепрезидент в адміністрації Обами. Ми не втручалися у кампанію 2016 року. Після неї, незважаючи на протидію Москви, не допустили паузи у стосунках, налагодили діалог із новою адміністрацією. Президентові Трампу ми теж вдячні і за «Джевеліни», і за санкції, і у тому числі, за «Північний потік-2» та інші дружні приклади солідарності з Україною.Забезпечення двопартійної підтримки було основою моєї стратегії у стосунках із США. Зруйнувати таку підтримку на фоні непередбачуваного результату виборів означає істотно послабити Україну у нашій протидії набагато сильнішому ворогу. Проросійськіпровокатори прагнуть залишити нас сам-на-сам із Кремлем. І навіть не маскуються. Головними інформаційними спонсорами провокації стали три проросійських канали, а також медіа-ресурси олігарха, який знаходиться під слідством Федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів США. Геополітичну програму Коломойський оприлюднив у «New York Times» кілька місяців тому: відмовитися від орієнтації на Захід та повернутися під Москву. Ще вчора я вважав, що дії проросійських маргіналів не варті надто великої уваги. Однак, сьогоднішня пресконференція породила обґрунтовану підозру, що до цієї спецоперації причетний Офіс Президента України.Це зараз між вищим керівництвом США та Україною практично нема спілкування. У мене були регулярні зустрічі з обома президентами – попереднім та чинним і десятки контактів із Байденом. Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві, – сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного Президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно? Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію. На жаль, є прописні істини геополітики та дипломатії, які дилетанти не в змозі засвоїти навіть за рік активної практики.Міжнародне становище України за рік значно погіршилося. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Україна ще до коронавірусу випала із пріоритетів світових держав. Сформульований нами принцип «нічого про Україну без України», якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується. Інтеграція до ЄС та НАТО залишається лише на папері. Усі ці зміни на руку лише Росії. Як і нова атака на стратегічне партнерство між Україною та США.Сподіваюся, що президент зрозуміє ці очевидні речі. Це звернення значною мірою адресоване і йому. Як порада, до якої у нього є можливість дослухатися. Я у свою чергу задію усі свої контакти, у тому числі, і в Америці, – і серед республіканців, і серед демократів, – для того, щоби вони не дали провокаторам жодного шансу підірвати наш стратегічний союз. Ми не дозволимо повернути Україну у сферу російського впливу. І надалі, впевнений, будемо спиратися на підтримку нашого надійного партнера – Сполучених Штатів.The fifth column of the Kremlin has launched a full-fledged special operation against Ukraine. By means of pulling Ukraine into the electoral struggle in the US they are trying to undermine the US bipartisan support of Ukraine. It is known that this support is based on consensus – on an agreement between the Republicans and the Democrats to as much as possible assist Ukraine in its struggle with the Russian aggression, and in our intentions to join NATO.Joe Biden is a friend and an ally of Ukraine. We shall be grateful to him for the role he played as vice-president in the Obama administration. We didn’t interfere with the 2016 campaign. In its aftermath, despite the counteraction by Moscow, we did not allow for any pause in our relations, we built up dialogue with the new administration. We are also grateful to president Trump for Javelins, sanctions and other friendly examples of solidarity with Ukraine.Securing the bipartisan support has always been a base of my strategy in our relations with the United States. Destroying this support against the backdrop of unpredictability of the election results would mean weakening Ukraine in our resistance to a much stronger enemy. Pro-Russian provocateurs try leaving us one-on-one with the Kremlin.They don’t even try wearing masks. Three pro-Russian TV channels and media-resources of the oligarch, who faces the investigation of the Grand Jury in the United States for an alleged laundering of hundreds of millions of dollars, have become the main information sponsors of this provocation. Mr. Kolomoisky has made public his geopolitical agenda some months ago – refusing from the West orientation and returning under Moscow.Just yesterday I still believed that the actions of pro-Russian marginals did not deserve much attention. However, the press-conference earlier today has given rise to a reasonable suspicion about the Office of the President of Ukraine to also have been involved in this special operation.It is today that there is practically no dialogue between the highest authorities of Ukraine and the US. I had regular meetings with both presidents – the previous and the present ones, and dozens of contacts with Biden. The audio fragments that had been presented yesterday by a KGB high school graduate are all bogus. But the raw material for it they could dig, particularly, in the Office of the present President. The Security Service of Ukraine shall investigate into who did it. Who did sanction it? Who is its beneficiary?Because all these have led to a special operation against the strategic relations with the United States, our key partner being able to deter Russia.Unfortunately, there is common truth of geopolitics and diplomacy, which the amateurs were unable to master even after one year of active practice.Ukraine’s international positions have deteriorated considerably for over this year. The coalition in support of Ukraine that had been built by our team is not practically operational. Even before coronavirus Ukraine has fallen away from the priorities of the states of the world. The principle “nothing about Ukraine without Ukraine” that had been formulated by ourselves and that had been upheld by all our partners is being breached now. Integration with the EU and NATO rests on paper. All these changes play into Russia’s hands only. As well as this new attack against the strategic partnership between Ukraine and the United States.I hope the President would understand these obvious issues. To a great extent this statement is addressed also to himself, as an advise, which he has a possibility to listen to. On my side, I will engage with all my contacts in the US, both among the Republicans and among the Democrats, so that they did grant no chance for the provocateurs to undermine our strategic alliance.We will not allow returning Ukraine in the sphere of Russian influence. And we will keep relying on the support of the United States.

Gepostet von Петро Порошенко am Mittwoch, 20. Mai 2020

Петро Порошенко


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Ну что, дорогие друзья, у меня есть для вас плохие новости. Украина проиграла локальную войну с Кремлем. И не потому что плохо боролась. Подвели предатели. С 20 апреля крупнейшее угледобывающее предприятие страны “Павлоградуголь” и три обогатительные фабрики вынужденно уходят в простой. На прошлой неделе о невозможности заплатить зарплаты и купить топливо заявил “Энергоатом”.

Об этих рисках эксперты предупреждали еще осенью – выход на украинский рынок российского угля и электроэнергии может стать приговором украинской генерации и угледобыче. Да, россияне будут демпинговать – о чем предупреждали президента и премьера.

Мотивация простая – они будут душить наши шахты и генерацию электроэнергии, чтобы в Украине росла безработица и падали поступления в бюджет. Рост социальной и экономической напряженности их главный интерес. Не получается победить на фронте? Будут вредить изнутри. Ну и путем временного демпинга подсадить Украину на иглу зависимости от российской электроэнергии и угля тоже важно. Тут как с газом – главное, создать критическую зависимость. И потом можно выкручивать Украине руки, как угодно. Если мы отдаем Кремлю условный рубильник – мы полностью от них зависим.

Я повторю – эксперты еще осенью предупреждали про эти риски. Но глава комитета по ТЭК Андрей Герус этот пункт в законопроект внес. В интересах РФ. Монобильшисть проголосовала. Кремль в восторге, мы в кризисе. Энергетический коллапс в Украине сегодня – результат работы российских лоббистов и это факт. Что будем делать? Спасать свою энергетическую независимость или согласимся с условиями Кремля?

Кирилл Сазонов


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

ДБР бреше.

Революція гідності почалася з розвороту нашої країни з дороги в Євросоюз до Росії і звірячого побиття студентів-євромайданівців 30 листопада 2013. Далі був ще жорстокіший розгін активістів і журналістів 1 грудня. Перед новим роком 2014-го мало не до смерті побили Тетяну Чорновол, а вже в січні убили Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Юрія Вербицького.

18 лютого 2014 справжнє побоїще у Маріїнському парку почалося не по обіді, а вранці. Я теж там був. Допомагав пораненим, яких били тітушки та розстрілювали беркутівці.

Чому бреше ДБР?

Теперішня влада свідомо віддала цей орган на відкуп адвокату Януковича. Фактичним керівником Державного Бюро Репресій, як називають його в народі, є Бабіков, який отримував гроші від свого «ростовського» клієнта.

Тому кримінальна справа проти Тетяни Чорновол — це спроба атакувати та перекреслити цінності, на яких тримається наша незалежність. Це — намагання влаштувати російське судилище над ВСІМА учасниками Майдану: від Героїв Небесної сотні до тих, хто підвозив дрова чи їжу. Це — ознака реваншу. Це — спроба переписати історію під диктовку Кремля.

Але вона не вдасться. Бо є ми. Ми — носії пам’яті. Ми були там і ми пам’ятаємо все. І нас багато. Значно більше, ніж куплених Януковичем бабікових.

(Відео відзняте о 9.30 ранку 18 лютого 2014 року)

Петро Порошенко


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Власть любого диктатора, даже самого жестокого, никогда не бывает абсолютной. Она всегда конвенциональна, то есть остается условным соглашением его окружения: пары десятков высших гражданских, жандармских, медийных, военных чиновников. Причины, по которым нотабли подчиняются монарху, президенту, вождю племени, различаются в разных культурах: традиция, животный страх, корыстный интерес, верность присяге, искреннее уважение к выдающейся личности лидера, религиозный фанатизм или комбинация нескольких перечисленных факторов.

Перевороты, мятежи происходят, когда критическая масса этих ключевых персонажей утрачивает мотивы подчинения, и у самых решительных рука тянется – у кого к табакерке, у кого к шарфику. Власть диктатора, на самом деле, намного более хрупкая, чем власть избранного лидера в устойчивой демократии.

Тот же товарищ Сталин последние лет двадцать пять своей жизни каждый раз, просыпаясь, возвращался из краткого забытья к решению одной и той же дилеммы дня – Кремль или морг. Поэтому он и перетряхивал перманентно своих соратников, пока не оказался беспомощно лежащим в луже собственной мочи на полу своей аскетической резиденции в Кунцево. “Вы же видите, что товарищ Сталин спит. Положите его на кушетку”.

Сегодняшних останавливает не страх перед резко постаревшим ночным портье нашего заведения. Обнуленыш просто смешон в своей отчаянной и жалкой попытке остаться ещё на целых шестнадцать (!) лет кентавром “Абрамовича – Сталина”.

Нотаблей, да и весь российский золотой миллион останавливает антропологический ужас перспективы остаться один на один с угрюмым, бесконечно им чуждым, диким в их представлении народом. Один на один, без гениально зачатого в телевизионной пробирке медиапродукта “Владимир Путин, сын народа”.

Пост-петровский раскол на два цивилизационно чуждых друг другу этноса – барина и мужика – оказался настолько фундаментальным для русского социума, что порожденная им Октябрьская революция, уничтожившая сначала барина, а через десять лет и мужика, воспроизвела в результате профанированную пару – номенклатурного люмпен-барина и деклассированного люмпен-мужика. Приватизационная революция начала 90-х не размыла, а напротив, резко усугубила этот роковой для самого существования государства раскол.

Олигархический люмпен-барин, лихо поураганивший в 90-е, столкнулся к концу века с проблемой удержания свалившейся на него огромной властесобственности.

Образованцы из барской обслуги нашли блестящий ход. “Чеченские террористы”” как-то очень вовремя взорвали несколько мужицких домов, и оглушенному люмпен-мужику был предъявлен в качестве Спасителя вынутый из барского рукава субъект с идеальной семантической и поведенческой ДНК “настоящей питерской шпаны”. “Наш”, – удовлетворенно выдохнула истосковавшаяся по жесткой вертикали женская душа России.

Великолепно слепленный из того, что было, бренд народного заступника позволил люмпен-олигархам еще двадцать лет триумфально подниматься по ступенькам списков “Форбса” и отчетов западных спецслужб, контролирующих передвижение преступно нажитых капиталов. Официально это называлось “Встаем с колен!”, “Проклинаем проклятые 90-е!”, “Становимся Великой Энергетической Державой!”, “Можем повторить!”, “Преодолеваем крупнейшую геополитическую катастрофу XX века!”.

Наш приблатненный герой не мог, разумеется, оставаться евнухом в этом храме наслаждений, и скромное обаяние буржуазии неудержимо засасывало оборзевшего галерного раба.

Конечно он всего лишь фиговый листочек, как бы прикрывающий необузданное распутство феодальной олигархии. Но этот уже истлевший и скомканный листочек — последняя пуповинка, связывающая в символическом пространстве российский политический класс с населением оккупированной им территории. Дезавуировать его и выкинуть на помойку означало бы окончательно обнажить всю срамоту последнего тридцатилетия. А дальше уже по обстоятельствам – либо на эшафот, либо на последний воровской пароход. Но все порты закрыты. Карантин…

И эта мысль их в трусов обращает И замыслов отважные порывы Имен деяний не стяжают…

Андрей Пионтковский


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

В один день – второго апреля самоизолированный Путин и диверсант-реконструктор Гиркин выступили с обращениями к россиянам.

Путин продлил нерабочую неделю в РФ до 30 апреля и разрешил местным властям принимать карантинные меры в вверенных им субъектах федерации по своему усмотрению, но информировав представителя Москвы. В ответ Гиркин заявил, что Путину уже “клеят ласты” и главными становятся мэр Москвы Собянин и Шойгу. Произнёс уверенно, но без энтузиазма. Видимо, дуумвират Собянина и Шойгу ему не особо симпатичен, но просили озвучить.

На следующий день профессор Соловей с свойственной ему твёрдостью тоже объявил: Собянин становится главным, но о Шойгу не сказал ни слова. Профессор был не столь категоричен, как Гиркин, и лишь проинформировал, что Собянину обещан пост главы Госсовета, если он справится с короновирусом в Москве.

Итак, 2-3 апреля Кремль по двум своим неформальным каналам связи с населением РФ и миром, каковыми являются Соловей и Гиркин, де-факто сообщил о начале ухода Путина и указал на Собянина, как на преемника. Естественный вопрос: это дезинформация или всё так и обстоит на самом деле, и запускается раскрутка мэра Москвы до уровня фигуры федерального масштаба.

Первый логичный шаг в поисках ответа – заглянуть в анналы истории: не было ли у них чего-то такого, и вот опять.

Было. Ельцин стартовал как оппозиционер всему Политбюро ЦК КПСС, особенно консерватору Лигачёву и отчасти реформатору Горбачёву тоже с поста “смотрящего” за Москвой. Он был выходец с Урала, Собянин – из Сибири. Оба, так сказать, продвиженцы из глубинки и почти из народа, а не московско-питерский бомонд.

Заодно не сложно разглядеть и в Гиркине кандидата в вожди нового ГКЧП. Он ещё в конце года возвестил, что бело-красной патриотичной оппозиции в выносе Путине из Кремля участвовать не надо. Это сделают и без неё. После этого будет её ход – вынести тех, кто вынес Путина. Вылитый Ленин, который как вернулся в апреле 1917 г. в Россию, так только тем и был занят, чтобы свергнуть и уничтожить тех, кто сверг самодержавие. Различие в том, что Ленин делал это почти спонтанно, если отказаться от мысли, что он копировал опыт французов.

Французские коммунисты-бланкисты дважды устраивали такие восстания, которые не удались, почему и не получили пышного названия революций. Первый раз в июне 1848 г. они пытались свергнуть правительство республиканцев и социалистов, которые в марте свергли монархию Луи-Филиппа, который тоже был когда-то революционером и сменил фамилию Бурбон на Эгалите. В июньском восстании участвовали и бонапартисты, но они вроде не координировали свои действия с коммунистами. В итоге бонапартисты мирным путём на выборах сделали Луи-Бонапарта президентом Франции, а затем и императором. В 1871 г. империя Наполеона III рухнула из-за поражения в войне с Пруссией, и Франция снова стала республикой.

Но в Париже по стечению обстоятельств и глупости нового правительства произошло восстание, известное как Парижская коммуна. Парижане выдержали полгода блокады, съели всех кошек и крыс в городе и на этом основании требовали войны до победного конца. Правительство вместо этого отдало немцам Эльзас с Лотарингией и согласилось уплатить контрибуцию. Остальная Франция, в отличие от парижан, не рвалась воевать, а поскольку правительство было демократическим, то следовало за мнением большинства. Тем более, что парижане больше говорили о войне, чем воевали.

Парижане поругали бы правительство за мир с Пруссией, и всё тем и закончилось бы, но правительство сделало откровенную глупость. Оно обязало парижан срочно погасить задолженности по квартплате и кредитам, которыми те обросли за время осады. Парижане возмутились и провели досрочные выборы мэрии, называвшейся по традиции коммуной. Партии, которые были в правительстве, эти выборы бойкотировали.

В результате из 81 мандата в Совете коммуны большинство – 36 мест получили анархисты. Коммунисты разного толка – бланкисты и необабувисты получили 23 места. На одно место меньше получили неоякобинцы – различные революционные демократы и республиканцы. Ни одного марксиста в Совете коммуны не было. По сути Парижская Коммуна была ситуативным проектом анархистов, что, однако, не мешало марксистам потом апеллировать к её памяти и “забывать” об анархистах и конкурентах бланкистах.

Первым и самым разумным действием Совета коммуны стала отмена задолженностей и возврат вещей из ломбардов. Дальше всё зашло в тупик: Коммуна отказывалась признать легитимным правительство Франции и считала себя в состоянии войны с ним, а оно тоже отказывалось признать легитимность Коммуны и требовало от неё самороспуска.

Закончилось это печально для всех. Пруссия сочла, что всё это ставит под угрозу её успехи и 5 млн. контрибуции, и быстро передала правительству Франции всех пленных солдат, которых то отправило на штурм Парижа. Правительство также объявило отсрочку по уплате долгов, но было поздно, значительное число должников героически погибло в боях с армией. Тех, кого не убили, отправили на каторгу в Новую Каледонию и в другие колонии. С 1880 г. их начали амнистировать, о чём в СССР старались не упоминать по многим причинам.

Парижская Коммуна действительно даёт ценный урок, о котором никогда публично не говорили в СССР, но который очень хорошо усвоил Ленин. Суть его в том, что социум, который десятилетиями или столетиями сдавливали тиски автократии, после выхода из состояния инертности в результате восстания ещё долго излучает протестную энергию и её можно использовать для различных политических авантюр. Проблема только наличия таких авантюристов и аферистов, а у них – способностей и технических средств. То есть, тех субъективных факторов, о которых Ленин рассуждал, выискивая в истории империи периоды, когда в ней революционная ситуация была, а революции не было, поскольку не было партии и ещё чего-то. В частности, немецких денег.

Всё это Ленин мог изучать не только на опыте Парижской Коммуны, революции 1848 г., Великой Французской революции, но и в режиме онлайн по новостям из Мексики, где в 1910 г. началась революция. Формально она закончилась в 1917 или в 1920 г. Последняя, вероятно, и привела его к мысли: “Нет ничего более практичного, чем хорошая теория”. У мексиканцев с теорией, действительно, не сложилось, а у Ленина был в кармане марксизм, утверждавший, что после буржуазной революции неизбежно будет социалистическая.

В этой теории или гипотезе Ленин решил ужать до двух-трёх месяцев время между обеими революциями и уже в июле попытался устроить социалистическую революцию. Но не получилось. С точки зрения политики это была авантюра, с точки зрения теории – афера и подлог, в чём его прямо обвинили Суханов, Каутский и другие марксисты. В октябре авантюра удалась и подлог с аферой превратились в творческое развитие Лениным учения Маркса о революции и т.п.

Были только две объективные проблемы. Первая – у Маркса не было никакой своей теории о социалистической революции. Он пользовался популярной с 1830-ых годов во Франции идеей о том, что Великая революция не закончена и ещё должна произойти социальная революция, которую продвигали неоякобинцы, социалисты и коммунисты. Это была калька со схемы Великой Французской революции, в которой третье сословие заменяли четвёртым классом – пролетариатом. Маркс не был авторов этой схемы и даже идею и термин “диктатура пролетариата” взял у Огюста Бланки. Маркс был способным компилятором и агрессивным плагиатором, но оригинальной теории революции не создал.

Вторая проблема – ни буржуазных, ни социалистических революций, в природе не существует. Сейчас сложно сказать, догадывался об этом Ленин или нет, но все так называемые социалистические революции на практике оказались либо возрождением режимов допотопных автократий, либо профанациями всего и вся.

Кремлёвским сейчас действительно труднее, чем Ленину в 1917 г. или Горбачёву в 1985 г. Ленин мог разводить всех идеей о социалистической революции, Горбачёв мог рассказывать о возврате к чистому и непорочному марксизму-ленинизму. Ленину не надо было будить Россию, это сделали и без него. Горбачёву пришлось СССР будить.

Перед кремлёвскими стоят две эти задачи: как аккуратно разбудить РФ, но так, чтобы она особо не проснулась, и какой идеей её будить. Оказалось, что с идеей проблема, и с побудкой, похоже, тоже. Действительно, сложно будить социум, где нет политической жизни, а есть лишь её симуляция.

К тому же Кремль шесть лет был всецело занят лишь тем, что требовал от украинцев предъявить ему их национальную идею и стыдил за то, что не предъявляют. Но теперь обнаружилось, что такой идеи у россиян тоже нет, а возрождение Российской империи не та идея, с которой прилично выйти в мировое сообщество. О скрепах у россиян тоже весьма смутное представление. Впрочем, Кремль и сам не удосужился составить список скреп с номерами по убыванию их скрепности. В рашизме, ещё больше, чем в марксизме, всего понадёргано отовсюду, но в цельную схему не сведено.

Проблему побудки кремлёвские пытаются решить по многим каналам, включая и такие как Соловей с Гиркиным. Кремль дозированно подготовляет россиян к мысли о скором и неизбежном уходе Путина почти так, как врачи подготавливают родственников к мысли о смерти их больного старого деда, чтобы у тех не случился стресс или взрыв радости.

Пробуждением России это назвать сложно, что Кремль вполне и устраивает. Всплеск протестных выступлений или творческой энергии масс ему ни к чему. На случай, если горячо любимые Лениным массы будут излучать энергию и займутся не менее любимым им революционным творчеством, то в засадном полку оставлен Гиркин. Его задачей будет привести массы в чувство и вернуть их в скрепы. В информационное подкрепление ему на днях Кремль направил ещё одного отставного диверсанта – полковника Квачкова. Гиркин всё-таки белый монархист, а Квачков – красный монархист, и в Кремле считают, что надо учитывать запросы самой разной публики. В засадном полку оставлен также еретический путинист Сурков с “Союзом добровольцев Донбасса” и партией “За правду” Прилепина, а там и КПРФ с каким-нибудь “Левым фронтом” Удальцова подтянутся. Не исключено, что “донецкие” ещё будут учить москвичей как надо родину и скрепы любить.

Пока Путин сидит в самоизоляции на Валдае как Горбачёв в Фаросе, кремлёвские по всем каналам разогревают Россию разговорами, что он довёл её до ручки и завёл в тупик, чем подготавливают к известию: Путин заразился короновирусом от врача в Коммунарке и убыл в рай. Сильно плакать по нему не стоит. Если Путин убудет в рай до 24 апреля, то никакой карантин не удержит Украину от бурных проявлений радости, а в РФ поправка Терешковой будет снята за ненадобностью. Карантин, электронные пропуска от Собянина и Росгвардия на улицах Москвы не позволят москвичам порадоваться, как украинцам, а заодно и команде нового ГКЧП проявить инициативу и выступить без команды.

Но остаётся проблема хорошей теории, которую несколько месяцев и пытается родить профессор Соловей. Легко было Ельцину, который противопоставил эволюции Горбачёва от возврата непорочного марксизма к порочной социал-демократии идею возврата России с особого пути на торный путь европейской цивилизации. Трудно профессору Соловью, поскольку в РФ с 2014 г. гейропейская цивилизация осуждена и предана анафеме вместе с соблазнившейся ею Украиной. Трудно ещё и потому, что профессор так и не выбрался из парадигмы марксизма с его буржуазными и социалистическими революциями.

Поэтому он ничего другого и не придумал, кроме утверждения, что в Украине в 2014 г. произошла буржуазная революция, но тупые хохлы не умеют ею пользоваться. На России тоже будет буржуазная революция, но поскольку россияне умнее хохлов, то они сделают всё гораздо лучше и без советчиков из США. Смерть Путина будет представлена как тому наглядное подтверждение – ни Майданов, ни стрельбы, ни страстей в Верховной Раде, – смиренно дождались естественного окончания автократии. После этого слажено и быстро строим самую лучшую в мире демократию на зависть всем, но Крым не отдадим. Донбасс отдать готовы, но зачем он вам нужен. Он только совсем утянет вас на дно из-за вашей бестолковости, поэтому пусть лучше он побудет пока под российским протекторатом. Если с РФ снимут санкции за полное обнуление Путина и вернут высокие цены на нефть, то мы из него сделаем конфетку, благо населения к этому времени там почти не останется.

У профессора Соловья очень практичная теория – снимите с нас санкции за то, что мы сняли Путина, и забудьте о Крыме, поскольку у нас прошла самая правильная буржуазная революция. Иначе запасной полк с КПРФ сделает самую правильную социалистическую революцию, и мы всё начнём сначала.

Но у теории Соловья, как и у теории Ленина, уйма пробоин и практических рифов, из-за чего у корабля “Россия” предостаточно причин опять сесть на мель “зияющих высот социализма”, как выражался Александр Зиновьев. В целом практичная теория Соловья, как и другие шаги кремлёвских, включая пиар Собянина, выглядят пока чем-то средним между обычной дезинформацией и типично российской маниловщиной. Кремлёвские пока больше делают вид, что они что-то делают из обещанного, чем делают на самом деле и в любой момент готовы дать задний ход. Не убеждает, как сказал бы Станиславский, если бы не сказал: “Не верю!”.

obozrevatel.com


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

В условиях пандемии коронавируса, российские власти ведут себя так, как и всегда – наплевательски по отношению к своему населению. Таким образом они ведут себя при любых катастрофах, гораздо менее масштабных, чем пандемия коронавируса.

Первое, что мы видим сейчас, это стремление любыми путями закамуфлировать проблему. Так происходит всякий раз в условиях какай-то техногенной аварии. В условиях постоянной дезинформации и замалчивании, мы видим обратную реакцию: распространяются различные слухи в тех же соцсетях, идет масса конспирологичеких теорий, подозрения россиян, что против них могут быть усилены методы тоталитарного контроля под вывеской борьбы с коронавирусом.

Вот на данный момент мы не обладаем достоверной информацией по поводу того, каковы реальные данные заболеваемости коронавирусом в России? Может быть, они такие, какими их рисуют власти, а может и нет.

Но так как показатели заболеваемости явно ниже, чем в странах Запада, это уже говорит о том, что подход российских властей гораздо менее бережный к своим гражданам, чем подход европейских властей. В этом смысле Кремль ведет себя точно так же, как и в остальных сферах. Тот факт, что в России военная сфера финансируется на много больше, чем сфера медицины – это уже о многом говорит. В добавок к этому узкая группа лиц уронила цену на нефть, а затем обвалился рубль. Российская экономика испытала шок – и это другой пример, который показывает истинное отношение российских властей к своему населению. Они не берегут целые группы граждан.

В ситуации с пандемией коронавируса, общий подход таков, что никаких мер, чтобы уберечь население старше 60 лет – нет. Российские города продолжают быть открытыми, внутренние перемещения никак не ограничены, в России нет ничего подобного из того, что есть в странах Европы. Вирус будет распространяться как и везде – то есть быстро, а россияне не предупреждены об экстремальной опасности и не принимают никаких мер, продолжая гулять.

Общий подход, который проявляет Кремль, совершенно стандартный – просто наплевательство на людей. До сих пор не отменены мероприятия по очередному продлению вечного срока Путина, не отменен т.н. День победы. Все это Владимир Путин бережет для себя: барин развлекается по время чумы.

Источник


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Зараз дії президента Володимира Зеленського направлені на те, щоб Росію виводити з-під санкційного удару.

Про це в ток-шоу “Ехо України” сказав народний депутат фракції “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв.

“Зараз дії Зеленського, навпаки, вони роблять все для того, щоб Росію виводити з-під санкційного удару. І останні підписані в Мінську документи, в яких фактично визначаються стороною так звані “ЛНР” і “ДНР”, і вперше зазначено, що там є представники цих терористичних угрупувань, вони роблять дуже просту річ: Кремль і Путін давно хотіли, щоб Україна прийняла стороною терористичні організації. А Росія при цьому в плані стає на рівні з Німеччиною, Францією як спостерігачі. Тобто відбувається зараз категорично інша річ. І Лерос, який виступив проти цього, з радників президента його викидають. А Сивохо, який, навпаки, сьогодні фактично в наративі і повністю в фарватері Кремля йде, він сьогодні навіть тих, хто з ним поскандалив і випадково його “уронили” під час презентації, їх сьогодні тягають в прокуратуру і під домашній арешт засовують”, – сказав Ар’єв.

prm.ua


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Когда территория находится в режиме спец-управления, а тут еще и на полном ходу запущен процесс спец-узурпации через “спец-голосование по спец-поправкам” – эпидемия коронавируса превращается в сплошную головную боль для режима и подлинное бедствие для населения. Так судьба стучится в дверь: с полным мешком счетов за общие грехи.

В России долго и увлеченно разворовывалось всё и на всех уровнях. Государственные бандиты считали, что смогут, в случае чего, лечиться на Западе. И вот Запад закрыл границы из-за пандемии, и вчерашние небожители остались один на один со своими презренными руинами.

А вирус – еще та сволочь: не разбирает по кастам, званиям и миллиардным банковским счетам, и готов скосить всех, кто его подхватил. А в связи с убитым здравоохранением перспектива встретить костлявую с косой замаячила в равной степени как для нищебродствующей Марьиванны – так и для условной “Вальки Полустакановой”. И слова “чихали мы на вашу медицину” уже не кажутся такими ржачными.

В 1986 году узколобые, но самоуверенные коммунисты скрыли от граждан информацию о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС. Секретность, умноженная на невежество, дали чудовищные результаты: катастрофа унесла огромное количество жизней, и послужила прологом к краху самой советской империи. Последние недели мы наблюдаем схожую историю: Кремль скрывает информацию о подлинных масштабах заболевания коронавирусом.

В ход идет все: и откровенная ложь о “всего-то 93 зараженных”, и побасенка “да кто видел этот вирус?”, и, наконец, пропагандистская байка о “гибридной войне США против Китая и России с использованием коронавируса”. Говорят о чем угодно – только не о главном: выстроенная Путиным система оказалась не готова к вызовам современности. Она не способна адекватно реагировать, группироваться и организовывать борьбу с пандемией, которая сегодня заключается только в одном: тотальном карантине, который надо было вводить еще 2 недели назад.

Цена за эту нерасторопность может стать для россиян огромной. Сколько сегодня зараженных в России – не знает никто. Сколько уже умерло – можно только догадываться. А сколько умрет еще?..

В одном из комментариев кто-то написал не без ехидства: “А вы не находите некоей формой справедливой расплаты – когда 22 апреля на участках по голосованию за путинские поправки в “Конституёвище” будут иметь 100% шанс на заражение все эти бюджетные учителя-крымнашисты?” Злорадствовать не хочется, но – черт возьми! – что-то в этом есть…

Источник


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Обнуление сроков “Сказочного” окончательно ставит точку в вопросе “что выбрал Кремль: трансферт или консервацию?”

Никакого трансферта не будет — нынешняя чекистско-олигархическая элитка оказалась слишком глупой, трусливой и жадной чтобы на него решиться.

Она выбирает консервацию и планирует оставаться на своих местах до самой смерти (которая, в силу возраста Путинской номенклатуры, наступит гораздо быстрее, чем кажется).

Курс на консервацию власти, в свою очередь, официально запускает процесс развала РФ, главной перспективой которой теперь видится повторение пути СССР.

В данный исторический момент мы проходим стадию “застоя”, которая плавно подходит к своему логическому завершению.

За ней неминуемо наступят “кризис” и “перестройка”, причём по масштабам они в несколько раз будут превосходить аналогичные события 90-х годов прошлого столетия.

Развал Путинской РФ произойдёт куда стремительнее, чем это можно предположить в данный момент. Он уложится в несколько недель.

Причём, когда мы используем термин “развал” мы говорим не о возвращении аннексированного Крыма или Калининграда с Курильскими островами. Процесс будет куда глобальнее, а последствия практически необратимы.

Источник


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Самое большое впечатление от прямой трансляции из зала суда в голландском Схипхоле – контраст между торжественной размеренностью заседания и трагедией, о которой идет речь. Слушания дела по обвинению четырех человек в незаконной доставке ракетного комплекса “Бук” на территорию Донбасса, его эвакуации из Украины и убийстве 298 пассажиров и членов экипажа рейса MH17 “Малазийских авиалиний” будет длиться столько, сколько потребует установление истины, пишет Константин Эггерт для DW.

Без Гиркина

Об этом присутствующим сообщил председательствующий – судья Хендрик Стинхёйс. И добавил, что понимает, насколько болезненным станет процесс для родственников жертв. Российскому гражданину, привыкшему к “басманному” правосудию, такие сантименты в зале заседаний кажутся немыслимыми. Но для Нидерландов этот процесс – возможно, самый важный и самый эмоционально тяжелый со времен судов над коллаборационистами после Второй мировой войны.

Близкие погибших имеют право выступить в суде с рассказом о пережитом и высказать свое мнение о наказании, которому следует подвергнуть обвиняемых в случае, если их вину докажут. Пока намерение лично сделать это высказали около пятидесяти человек, около восьмидесяти пришлют письменные заявления. Миру предстоит многие часы слушать, что пришлось пережить тем, кто потерял родных, друзей и коллег 17 июля 2014 года. И это станет, вероятно, ключевым моментом процесса.

Обвиняемых Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко на скамье подсудимых, естественно, не будет. Этих трех граждан России и одного гражданина Украины будут судить заочно. Но на самом деле перед судом в Гааге 9 марта предстала не только эта не-великолепная четверка, а также организаторы российской интервенции на Донбассе. Именно эта интервенция – первопричина того, что случилось с рейсом MH17.

Его, по наиболее распространенной версии, которую, видимо, представит сторона обвинения, сбили вместо украинского транспортника поддерживаемые российскими властями боевики. Портал Bellingcat, проведший собственное расследование смертельного инцидента в значительно степени эту версию подтвердил.

Добраться до сути

В России – и не только в ней – я не раз слышал: “Суд не станет давать политическую оценку случившемуся и ограничится приговорами Гиркину и остальным трем”. Это естественно так. Но от нидерландских журналистов, дипломатов и политиков, включая членов сената королевства, я не раз слышал одну и ту же мысль: “Задача суда – докопаться до сути случившегося. Без того, чтобы понять, как именно “Бук” мог оказаться на территории Украины, это невозможно. Для этого нужно отследить всю цепочку отдачи приказов. А она, по всем признакам, ведет в Москву”. И ведь правда: командир бригады ПВО, дислоцированной в Курской области, не мог просто так, по своей инициативе, отправить в соседнюю страну ракетное оружие.

Если версия верна, то произошла чудовищная ошибка. Но Кремль никогда не сможет ее признать, принести извинения, заплатить компенсацию и закрыть тему. Так сделали американцы после того, как в 1988 году их ракетный крейсер “Vincennes” сбил иранский пассажирский самолет. Так же, только еще быстрее, поступил Иран, уничтоживший по ошибке лайнер Международных авиалиний Украины 14 января этого года.

Но признать наличие “Бука” рядом с селом Снежное категорически нельзя. Потому что тогда в одночасье рухнет версия про “героический народ Донбасса”, восставший против “киевской хунты”, про вездесущих “бандерофашистов” и прочих “распятых мальчиков”. И обнажится то, что даже на Западе многие до конца не осознали: нет никакого “конфликта на востоке Украины”, а есть гибридная война одной страны против другой, ведущаяся при непризнанном участии российской армии, а не мифическими “ихтамнетами”.

Вместо этого, Москве только и остается, что выдумывать фантасмагорические версии про “диспетчера Карлоса” и “летчика Волошина”, похищать документы следственной группы и отдавать их своим подручным в СМИ и, конечно, выпускать почти каждый день под телекамеры Марию Захарову и дежурных крикунов псевдо-ток-шоу.

Главный вызов для Кремля

Пропаганда, несомненно, убедит часть российской публики в том, что суд в Нидерландах “необъективен”, “политизирован” и “выполняет заказ”, как это делают сплошь и рядом российские суды. Замордованные госТВ небогатые граждане, никогда не бывавшие не только в Европе, но, часто, в Москве или даже ближайшем городе-миллионнике, конечно, поверят в то, что в Схипхоле все так же, как и в Великих Луках или Партизанске и что судье Стинхёйсу звонят от премьер-министра и говорят: “Хендрик! Ну, ты понимаешь, чего требуют от нас заокеанские русофобы из Вашингтона? Вкати этим русским на полную катушку, иначе нам отключат газ. Давай, действуй”.

Но в это не поверит весь мир, да и многие россияне тоже. И хотя суд может идти и год, и больше, его финал выглядит в любом случае крайне неприятным для образа России и ее руководства. На горизонте начинают маячить новые санкции и, что еще обиднее для властей, новая степень “нерукопожатности”. Гаагский процесс – возможно, самый главный вызов для Кремля за последние 20 лет.

obozrevatel.com


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO