Теги Posts tagged with "електроенергія"

електроенергія

Енергетична стратегія України передбачає перехід енергетичного сектору України на ринкові принципи функціонування та конкуренції з метою повномасштабної її інтеграції до європейського енергетичного ринку з вільним рухом енергоресурсів, інвестицій та технологій. На її виконання в 2017 році Верховною Рада України прийнятий закон «Про ринок електричної енергії», відповідно до якого за два роки має бути виконана адаптація ринку електроенергії до  європейських стандартів.

Ключову роль в імплементації закону «Про ринок електричної енергії» покладено на ДП «НЕК «Укренерго», як оператора системи передачі, а саме:

 • Участь та розробка нормативно-правових актів роботи ринку електричної енергії;
 • Впровадження програмного забезпечення для функціонування учасників ринку електричної енергії.

Впровадження програмного забезпечення передбачає ДП НЕК «Укренерго» виконати  заходи із закупівлі програмно-апаратного забезпечення для роботи балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку. Джерелом фінансування закупівлі є міжнародні кредитні кошти, які надаються під державні гарантії Світовим банком. Відповідно до вимог Світового банку на сайті ДП «НЕК Укренерго» розміщені запрошення та результати проведених міжнародних торгів https://ua.energy/diyalnist/spivrobitnytstvo-z-mfo/ogoloshennya-ta-zvity/#1538050754507-0edd0523-7b37. Так, в межах імплементації закону «Про ринок електричної енергії» ДП «НЕК «Укренерго» ініційовано та виконано такі торги:  

 • 01.06.2018 оголошено результати міжнародних конкурсних торів із закупівлі «Лот 1 – «Балансуючий ринок, ринок Допоміжних послуг та система Адміністратора розрахунків» https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/06/Contract_Award_ICB_UE5_UKR_Lot1.pdf . Переможцем торгів оголошено консорціум IP Systems z.r.t. + smart technologies Management-Beratungs-und Beteiligungs m.b.H, вартість договору складає 7 990 000,00 дол. США.

Окремо, звертаю Вашу увагу на такі факти щодо цієї закупівлі, а саме:

 1. В торгах приймав участь лише один учасник, який і став переможцем.
 2. Переможець торгів  IP Systems Kft в 2017-2018 р.р. не виконав аналогічний договорів в НАК Нафтогаз http://uaprom.info/article/6326-ukrtransgaz-soft-pomog-naftogazu-uderzhat-monopoliyu.html
 3. В описі предмету закупівлі відсутня система комерційного обліку.

Висновки, щодо проведених закупівель. В період 2018-2019 р.р. ДП «НЕК «Укренерго» загалом ініційовано  8 міжнародних торгів по 4 лотам пов’язані із роботою нового ринку електричної енергії , з яких оголошено результат по 1 лоту та укладено 1 договір про закупівлю програмного забезпечення «Балансуючий ринок, ринок Допоміжних послуг та система Адміністратора розрахунків». Для роботи ринку забезпечення балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку апаратне забезпечення закуплено не було. Аналізуючи інформацію зазначену в оголошенні не відомо чи закуплене по лоту 1 програмне забезпечення є необхідним та достатнім для роботи нового ринку електричної енергії, оскільки не відомо чи закуплене програмне забезпечення для роботи адміністратора комерційного обліку.

З огляду на вимоги закону «Про ринок електричної енергії» для забезпечення роботи балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, системи адміністратора розрахунків та системи комерційного обліку, програмне забезпечення має включати наступні функціональні можливості:

  • Робота із заявками для аукціонів;
  • Управління аукціонами потужності та енергії;
  • Моніторинг аукціонів потужності та їх результатів;
  • Планування графіків учасників торгівлі (отримання, перевірка, редагування);
  • Моніторинг номінації;
  • Обробка графіків виробництва та споживання;
  • Планування режиму, включаючи управління мережевими обмеженнями;
  • Активація пропозицій щодо енергії;
  • Створення графіку найменувань;
  • Управління  фінансовими гарантіями;
  • Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю учасників ринку;
  • Управління рахунками та актами;
  • Розрахунок енергії, що підлягає продажу;
  • Розрахунок та облік допоміжних послуг;
  • Облік невиконання зобов’язань;
  • Балансування обліку енергії;
  • Розрахунок вартості за небаланс;
  • Розрахунок збору за небаланс;
  • Управління ціноутворення тарифу;
  • Розрахунок тарифного збору;
  • Облік врегулювання;
  • Моніторинг та оперативні аналітичні звіти;
  • Прогнозування попиту.

Кращі світові практики передбачають наступний життєвий цикл із впровадження програмного забезпечення:   

 • Збір та обробка  детальних функціональних вимог роботи програмного забезпечення  у зацікавлених сторін;
 • Моделювання концептуальної функціональної моделі роботи програмного забезпечення;
 • Налаштування технічної інфраструктури для роботи програмного забезпечення;
 • Розгортання середовища для виконання модифікацій, налаштувань та тестування  програмного забезпечення;
 • Створення та налаштування прототипу системи, інтеграція із допоміжним програмним забезпеченням;
 • Підготовка нормативно-довідникової інформації та даних для завантаження в програмне забезпечення;
 • Проведення функціонального та інтеграційного тестування роботи програмного забезпечення ключовими користувачами;
 • Розробка методичних матеріалів та інструкцій, навчання кінцевих користувачів;
 • Розгортання продуктивного середовища, взяття в дослідну експлуатацію програмного забезпечення;
 • Виявлення та виправлення помилок в роботі програмного забезпечення в дослідній експлуатації;
 • Запуск в промислову експлуатацію програмного забезпечення.

Беручи до уваги наявні результати впровадження програмного забезпечення, які декларує  ДП «НЕК «Укренерго» учасники ринку стурбовані поточним станом та результатами впровадження програмного забезпечення для роботи ринку електричної енергії.

Наявні результати впровадження представлені за посиланнями:

Занепокоєння та стурбованість учасників ринку полягає в тому, що за місяць до початку роботи нового ринку електроенергії:

 • Збір детальних функціональних вимог роботи програмного забезпечення у учасників ринку (регулятор, генерація, передача, ЦОВВ та інші) не був виконаний;
 • Присутні методичні матеріали по роботі програмного забезпечення тільки в частині створення/реєстрації облікового запису;
 • Відсутні інструкції для кінцевих користувачів, в яких детально викладено опис роботи із програмним забезпеченням;
 • Невідома якість впроваджених функціональних можливостей програмного забезпечення оскільки учасники ринку не долучались до формування функціональних вимог, тестування та навчання роботи програмного забезпечення;
 • Невідома відповідність наявних функціональних можливостей програмного забезпечення  вимогам роботи нового ринку електричної енергії;
 • По роботі із ринком допоміжних послуг, системи адміністратора розрахунків та системи комерційного обліку взагалі відсутні будь які методичні матеріали програмного забезпеченням;
 • Впровадження програмного забезпечення є непрозорим та несистемним, оскільки:
  • невідомо які етапи/роботи були заплановані а які з них виконанні;
  • відсутні будь які методичні матеріали з організації та впровадження програмного забезпечення, тестування та оцінювання якості;
 • Впровадження програмного забезпечення супроводжується порушенням вимогам діючих державних стандартів, а саме:
  • ДСТУ 2844-94 Програмні засоби ЕОМ. Забезпечення якості. Терміни та визначення;
  • ДСТУ 2873-94 Системи оброблення інформації. Програмування. Терміни та визначення;
  • ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення;
  • ДСТУ 2850-94 Програмні засоби ЕОМ. Показники і методи оцінювання якості;
  • ДСТУ 2851-94 Програмні засоби ЕОМ. Документування результатів випробувань;
  • ДСТУ 2853-94 Програмні засоби ЕОМ. Підготовлення і проведення випробувань;
  • ДСТУ 3918-99 (ISO/IEC 12207:1995) Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення;
  • ДСТУ 4302:2004 Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп`ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000, MOD) ;
  • ДСТУ ISO/IEC 14598-1:2004 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 1. Загальний огляд (ISO/IEC 14598-1:1999, IDT) ;
  • ДСТУ ISO/IEC 14598-2:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 2. Планування та керування (ISO/IEC 14598-2:2000, IDT) ;
  • ДСТУ ISO/IEC 14598-4:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 4. Процес для замовників (ISO/IEC 14598-4:1999, IDT) ;
  • ДСТУ ISO/IEC 14598-5:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 5. Процес для оцінювачів (ISO/IEC 14598-5:1998, IDT) ;
  • ДСТУ ISO/IEC 14598-6:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 6. Документація модулів оцінювання (ISO/IEC 14598-6:2001, IDT);
  • ДСТУ ISO/IEC 15288:2005 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу системи (ISO/IEC 15288:2002, IDT) ;
  • ДСТУ 3986:2000 (ISO 8879:1986) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Стандартна мова узагальненої розмітки (SGML)
  • ГОСТ 19.102-77. Єдина система програмної документації. Стадії розробки;
  • ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85). Єдина система програмної документації. Схеми алгоритмів, програм, даних та систем;
  • ГОСТ 28195-89. Оцінка якості програмних засобів. Загальні положення.
  • ГОСТ 28806-90. Якість програмних засобів. Терміни та визначення;
  • ГОСТ 34.003-90. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Терміни та визначення;
  • ГОСТ 34.201-89. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Види, комплектність і позначення документів при створенні автоматизованих систем;
  • ГОСТ 34.601-90. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Стадії створення;
  • ГОСТ 34.602-89. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Технічне завдання на створення автоматизованої системи;
  • ГОСТ 34.603-92. Інформаційна технологія. Види випробувань автоматизованих систем;
  • РД 50-34.698-90. Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів і керівних документів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Вимоги до змісту документів;
  • РД 50-682-89. Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів і керівних документів на автоматизовані системи. Загальні положення;
  • ГОСТ Р ИСО/ МЭК ТО 9274-93. Інформаційна технологія. Настанова з управління документуванням програмного забезпечення;

Представники ДП «НЕК «Укренерго» протягом двох останніх років в засобах масової інформації та соціальних мережах постійно зазначають про те що є двигуном переходу до конкурентного ринку електроенергії, і це не дивно оскільки:

– в організаційній структурі  ДП «НЕК «Укренерго» є цілі напрямки діяльності PR під керівництвом Михаїла Бно-Аріяна, які займаються написанням від імені менеджменту та ДП «НЕК «Укренерго» саме публікацій про «здобутки менеджменту» що не є по суті профільним напрямком діяльності системного оператора передачі а фонд оплати праці цих працівників є додатковим навантаженням на тариф електричної енергії;  

– суспільству та учасникам ринку, ДП «НЕК «Укренерго» постійно надає інформацію про «здобутки менеджменту» без документального їх підтвердження, таких як копій прийнятих документів або протоколи рішень тощо;

– декларовані «здобутки менеджменту» маю  популістичний характер, який не має нічого спільного із реальним станом справ, про що зазначається в даному документі.

Так наприклад із офіційно сторінки Світового банку в публікації від 28.05.2019 зазначається, що важливі елементи нормативно-правової бази та необхідні іт-систем не готові до відкриття ринку з 01.07.2019, хоча в публікаціях Всеволода Ковальчука про це не зазначається.

Приймаючи до уваги  вище зазначену інформацію, оператор системи передачі в особі ДП НЕК «Укренерго» не виконав взяті на себе зобов’язання із імплементації закону «Про ринок електричної енергії», а саме:

 • Відсутня закупівля технічної інфраструктури для роботи програмного забезпечення, із необхідних 4 лотів виконано укладання договору по 1 лоту;
 • Невідома якість закупленого програмного забезпечення у відповідності до вимог роботи нового ринку електричної енергії;
 • Впровадження закупленого програмного забезпечення відбувається із порушенням діючих державних стандартів України.

Також, додатково звертаю Вашу увагу на те, що менеджмент ДП «НЕК «Укренерго» має один з найвищих фондів оплати праці серед державних підприємств і це та фоні високого тарифу за електроенергію при відсутності дієвих результатів роботи та неготовності до запуску програмного забезпечення для конкурентного ринку електричної енергії.

З метою стабілізації ситуації, яка спричинена відсутністю достатнього рівня професіоналізму та компетентності вищого управлінського менеджменту  ДП «НЕК «Укренерго» пропонуємо перелік наступних реанімаційних заходів:

 1. Відсторонити від займаємих обов’язків вищий керівний склад ДП «НЕК «Укренерго», передавши функції управління тимчасовій адміністрації, яку пропонуємо сформувати із представників суспільства, регулятора, кабінету міністрів, світового банку.
 2. Провести детальний аналіз на відповідність тендерної документації, закупленого  програмного забезпечення в необхідності та достатності імплементації нового закону про  ринок електричної енергії.
 3. Провести аудит на доцільність та законність управлінських рішень відстороненого керівного  складу ДП «НЕК «Укренерго», при виявлені зловживань передати матеріали в правоохоронні органи.
 4. Виконати аналіз та внести зміни до тендерної документацією на закупівлю технічної інфраструктури для роботи програмного забезпечення у відсутності в ній упередженості та для достатнього рівня  конкуренції постачальників.
 5. Оцінити рівень компетентності працівників ДП «НЕК «Укренерго», які долученні до імплементації закону.

Источник


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

В Україні рахунки за комуналку в 2017-му виявилися рекордно високими.

За останні кілька років подорожчало все: світло, газ, опалення, гаряча і холодна вода. Щоб економити на опаленні, доведеться об’єднатися всім будинкам і впровадити дорогі заходи з термомодернізації.А ось економити електроенергію кожен може самостійно. Витрати на світло в платіжках в рази нижчі від витрат на газ і тепло, а от заходи з економії електрики технічно доступніші. Експерти в сфері енергоефективності пояснюють: кожна родина, дотримуючись простих правил, може платити за світло на 30-60% менше.

На що найбільше витрачається електроенергії:

Холодильник: 30 кВт*год за місяць
Мікрохвильовка 5 кВт (якщо користуватися 10 хвилин щодня)
Пральна машина: 18 кВт*год (якщо використовувати три години на тиждень)
Електрочайник: 11,25 кВт*год (якщо щодня використовувати 15 хвилин)
Телевізор: 9 кВт*год (якщо кожен день дивитися ТВ по три години)
Комп’ютер: 45 кВт*год (користуватися потужним комп’ютером по три години на день)
Праска: 6 кВт*год (використовувати годину на тиждень)
Фен: 6,4 кВт*год (використовувати годину на тиждень)
Світло: – 65,2 кВт*год

Так, найбільше електроенергії витрачається на освітлення квартири. Якщо лампа потужністю 75 Вт в передпокої працює дві години на добу, в туалеті – годину, ванній – 3 години, на кухні – 5 годин, в кімнаті – 6 годин, за місяць тільки за “світло” набереться 65,2 кВт. Якщо ж замінити лампи розжарювання енергозберігаючими (споживають 0,022 кВт*год), місячне споживання “на світло” можна скоротити до 19 кВт*год.“Найбільш енерговитратні побутові прилади: холодильник, плита (якщо вона є), мікрохвильова піч, пральна машина, духова шафа, електрочайник (кавоварка). Також споживають багато електрики телевізор, освітлення, комп’ютер, кондиціонер, праска, музичний центр. Але все залежить від марки, року випуску, класу енергоефективності, кількості тощо”, – розповідає експерт у сфері енергоефективності, менеджер ДТЕК ЕСКО Сергій Свистюк.Економити, радить експерт, потрібно всією родиною. “Разом з усією сім’єю вивчіть платіжку за електроенергію. Проаналізуйте, якими електроприладами ви користуєтеся, скільки вони споживають, скільки в квартирі лампочок розжарювання. Визначте у вашій родині відповідального енергоменеджера, який би стежив за використанням електроенергії та відповідав за її економію. З цим завданням добре справляються школярі”, – радить Сергій Свистюк.

Читайте також: Еще один украинский провайдер заблокировал российские соцсети

Також експерт радить:

вимикати за собою світло;
не залишати на ніч включені електроприлади;
прикручувати на ніч бойлер;
замінити лампочки розжарювання в тих місцях, де найчастіше горить світло;
якщо є можливість, замінити старі електроприлади на нові – з високим класом енергоефективності.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO