Літопис українського героїзму: Микола Лемик.

Літопис українського героїзму: Микола Лемик.

Загрузка...
4 квітня на Львівщині народився Микола Лемик. Це він застерилив знаного чекіста Майлова на знак протесту проти Голодомору, від якого потерпало східноукраїнське населення.

Так, один постріл неповнолітнього галичанина став обороною мільйонів українців на Сході України. «Це тобі від Організації українських націоналістів — за муки і смерть наших братів та сестер, за голод в Україні, за всі знущання…», – сказав хлопець просто в обличчя переляканому кату.

За планом, Микола мав застрелити радянського консула Голубова, але за збігом обставин вбив у сто разів гіршого – спеціального представника Сталіна, що контролював дипломатичні і консульські совєтські представництва у Польщі.

На резонансному судовому процесі Микола Лемик заявив, що він прийшов до консульства вбити представника радянської влади, яка силою загарбала українську державу, нищить українську культуру та тероризує і морить голодом Українську націю, за дорученням ОУН як протест проти штучного Голодомору у Великій Україні.

Микола утримувався під вартою, згодом – утік і продовжив свою діяльність: очолив Середню похідну оунівську групу, що “просувала” ідеї незалежності на Сході України.
Схід і Захід – разом. Так було, є і буде.

Спеціально переклад для росіян:

4 апреля на Львовщине родился Мыкола Лемык. Это он застерилил известного чекиста Майлова в знак протеста против Голодомора, от которого страдало восточноукраинское населения.

Так, один выстрел несовершеннолетнего галичанина стал обороной миллионов украинцев на Востоке Украины. «Это тебе от Организации украинских националистов – за муки и смерть наших братьев и сестер, за голод в Украине, за все издевательства …», – сказал парень в лицо испуганному палачу.

По плану, Мыкола должен был застрелить советского консула Голубова, но по стечению обстоятельств убил в сто раз худшего – специального представителя Сталина, который контролировал дипломатические и консульские советские представительства в Польше.

На резонансном процессе Мыкола Лемык заявил, что он пришел в консульство убить представителя советской власти, которая силой захватила украинское государство, уничтожает украинскую культуру, терроризирует и морит голодом Украинскую нацию, по поручению ОУН как протест против искусственного Голодомора в Великой Украины.

Мыкола содержался под стражей, в последствии – бежал и продолжил свою деятельность: возглавил Среднюю походную оуновским группу, которая “продвигала” идеи независимости на Востоке Украины.
Восток и Запад – вместе. Так было, есть и будет.