Як судді Печерського суду міста Києва Музичко С.Г., Рейнарт І.М стали суддями...

Як судді Печерського суду міста Києва Музичко С.Г., Рейнарт І.М стали суддями Апеляційного судум.Києва, коли відносно них купа дисціплінарних проваджень???? Просимо поширення!

Загрузка...

УКРАЇНА

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

ДРУГА ДИСЦИПЛІНАРНА ПАЛАТА

УХВАЛА

24 липня 2017 року

Київ

2222/2дп/15-17

Про відкриття дисциплінарної справи стосовно суддів Печерського районного суду міста Києва Остапчук Т.В., апеляційного суду міста Києва Музичко С.Г., Рейнарт І.М., Мазурик О.Ф.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Бойка А.М., членів Артеменка І.А., Волковицької Н.О. та залученого з Першої Дисциплінарної палати члена Вищої ради правосуддя Шапрана В.В., розглянувши висновок доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Малашенкової Т.М. за результатами попередньої перевірки скарг Гічевої Лідії Олександрівни стосовно суддів Печерського районного суду міста Києва Остапчук Тетяни Володимирівни, апеляційного суду міста Києва Музичко Світлани Григорівни, Рейнарт Ійї Матвіївни, Мазурик Олени Федорівни,

встановила:

до Вищої ради правосуддя 2 березня 2017 року надійшли дві дисциплінарні скарги Гічевої Л.О. від 28 лютого 2017 року з проханням притягнути суддів Печерського районного суду міста Києва Остапчук Т.В., апеляційного суду міста Києва Музичко С.Г., Рейнарт І.М., Мазурик О.Ф. до дисциплінарної відповідальності за дії, вчинені під час розгляду цивільної справи № 757/4383/16-ц за позовом Особа_1 до ПАТ «Патріот» про стягнення грошових коштів.

Відповідно до протоколів автоматизованого розподілу матеріалу між членами Вищої ради правосуддя від 2 березня 2017 року скарги Гічевої Л.О. передано для розгляду члену Вищої ради правосуддя Малашенковій Т.М.

Згідно з вимогами статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» доповідачем – членом Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Малашенковою Т.М. проведено попередню перевірку скарг, за результатами якої складено вмотивований висновок із викладенням фактів та обставин, що підтверджують обґрунтування наданої у висновку пропозиції щодо відкриття дисциплінарної справи стосовно суддів Печерського районного суду міста Києва Остапчук Т.В., апеляційного суду міста Києва Музичко С.Г., Рейнарт І.М., Мазурик О.Ф.

Заслухавши доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Малашенкову Т.М., дослідивши висновок члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя та матеріали перевірки, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно суддів Печерського районного суду міста Києва Остапчук Т.В., апеляційного суду міста Києва Музичко С.Г., Рейнарт І.М., Мазурик О.Ф. з огляду на таке.

Остапчук Тетяна Володимирівна Постановою Верховної Ради України від 28 листопада 2002 року № 334-IV призначена суддею Печерського районного суду міста Києва безстроково.

Музичко Світлана Григорівна Постановою Верховної Ради України від 17 березня 2011 року № 3152-VI призначена суддею апеляційного суду міста Києва безстроково.

Рейнарт Ійя Матвіївна Постановою Верховної Ради України від 7 липня 2011 року № 3615-VI призначена суддею апеляційного суду міста Києва безстроково.

Мазурик Олена Федорівна Постановою Верховної Ради України від 15 березня 2012 року № 4533-VI призначена суддею апеляційного суду міста Києва безстроково.

Зі змісту дисциплінарних скарг Гічевої Л.О. вбачається, що рішенням Печерського районного суду міста Києва від 22 квітня 2016 року у справі № 757/4383/16-ц залишено без задоволення позов Особа_1 до ПАТ «Патріот» про стягнення грошових коштів.

Ухвалою апеляційного суду міста Києва від 12 липня 2016 року відхилено апеляційну скаргу представника Особа_1Особа_2 на рішення Печерського районного суду міста Києва від 22 квітня 2016 року.

Як зазначено у скарзі Гічевої Л.О., в рішенні суду першої інстанції повністю проігноровано та не надано оцінки будь-яким доводам та поясненням позивача, якими він обґрунтовує свої позовні вимоги. На думку скаржника, рішення Печерського районного суду міста Києва від 22 квітня 2016 року у справі № 757/4383/16-ц побудоване на аргументах тільки однієї сторони – відповідача. Судом не зазначено мотивів відхилення аргументів позивача, зокрема тих, які мали принципове та вирішальне значення для вирішення справи.

Як вказує Гічева Л.О., дії суддів апеляційного суду міста Києва при постановленні ухвали суду від 12 липня 2016 року містять ознаки дисциплінарного правопорушення, оскільки судді «однобоко» і повністю підтримали рішення Печерського районного суду міста Києва та без надання оцінки і зазначення аргументів відхилили доводи позивача.

У матеріалах, доданих до дисциплінарних скарг Гічевої Л.О., наявна копія ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23 листопада 2016 року, постановлена за касаційною скаргою Особа_1, поданою її представником – Особа_2 на рішення Печерського районного суд міста Києва від 22 квітня 2016 року та ухвалу апеляційного суду міста Києва від 12 липня 2016 року у справі 757/4383/16-ц.

За результатами аналізу вказаного рішення суду касаційної інстанції вбачається, що касаційну скаргу Особа_1 задоволено частково, рішення Печерського районного суду міста Києва від 22 квітня 2016 року та ухвалу апеляційного суду міста Києва від 12 липня 2016 року скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Як зазначено в ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23 листопада 2016 року, відповідно до статті 213 Цивільного кодексу України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.

Згідно зі статтею 214 Цивільного процесуального кодексу України під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання: чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин; чи слід позов задовольнити або в позові відмовити; як розподілити між сторонами судові витрати; чи є підстави допустити негайне виконання судового рішення; чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову.

На думку суду касаційної інстанції, таким вимогам закону судові рішення у справі № 757/4383/16-ц не відповідають.

Крім того, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ вказав, що Печерський районний суд міста Києва та апеляційний суд міста Києва не звернули увагу на вимоги частини другої статті 59 Цивільного процесуального кодексу України, відповідно до якої обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

З огляду на викладене колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ дійшла висновку, що фактичні обставини, які мають значення для правильного вирішення справи, не встановлені, судові рішення не можуть вважатися законними й обґрунтованими.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка згідно з частиною першою статті 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

На підставі частини другої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження, зокрема за умисне або внаслідок недбалості незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору, порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Встановлені під час здійснення попередньої перевірки відомості можуть свідчити про наявність у діях суддів Печерського районного суду міста Києва Остапчук Т.В., апеляційного суду міста Києва Музичко С.Г., Рейнарт І.М., Мазурик О.Ф. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого частиною першою статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Ураховуючи викладене, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно суддів Печерського районного суду міста Києва Остапчук Т.В., апеляційного суду міста Києва Музичко С.Г., Рейнарт І.М., Мазурик О.Ф.

Керуючись статтею 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пунктом 12.12 Регламенту Вищої ради правосуддя, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

ухвалила:

відкрити дисциплінарну справу стосовно суддів Печерського районного суду міста Києва Остапчук Тетяни Володимирівни, апеляційного суду міста Києва Музичко Світлани Григорівни, Рейнарт Ійї Матвіївни, Мазурик Олени Федорівни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий на засіданні

Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя А.М. Бойко

Члени Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя І.А. Артеменко

Н.О. Волковицька

Член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя В.В. Шапран


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO