Разное

Служба безпеки України примусово повернула до РФ журналістку Марію Князєву, яка під псевдонімом «Саушкіна» працювала на телеканали «Россия-1» та «Россия-24». Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Росіянка, використовуючи зв’язки з проросійськи налаштованими представниками українських медіа та експертами, збирала інформацію про ситуацію в державі, діяльність вищих органів влади, силових структур нашої держави. Ці дані використовувались нею для тенденційного висвітлення ситуації в Україні», – йдеться у повідомленні.

У межах протидії втручанню країни-агресора у вітчизняний медіа-простір та локалізації загроз в інформаційній царині Князєву примусово видворили на територію РФ із забороною в’їзду до України терміном на три роки.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Шановні Одесити, та всі хто буде в Одесі 28.07 о 11:00 (п’ятниця) !

Хочу запросити Вас на відкриття виставки картин Valera Kozub, яка відбудеться 28 липня об 11.00 год. Буду радий всіх бачити! – Роман Давиденко

Виставка триватиме до 20 серпня. Представлено 83 роботи( в основному творчі: офорти, левкаси та живопис).

Адреса: м. Одеса, вул. Приморська 6. (Морський вокзал), артгалерея. До зустрічі!

Виставка – БЕЗКОШТОВНА!

Приміщення надано :
Адміністрація морських портів України, Державне підприємство Одеський морський торговий порт , керівник ОФ ДП “АМПУ” Igor Tkachuk

Під патронатом Благодійного фонду Людмили Станіславенко, Фонду Ткачука, Перші Вінницьки новини ILIKENEWS, інтернет – видання politinfo.com.ua

Фото Романа Давиденко.

Фото Романа Давиденко.

Фото Романа Давиденко.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

«Aнтикoрупцiйнi oргaни пoвиннi зaлишaтись пoзa пoлiтикoю.

A пoлiтичнi сили – вiдпoвiдaльнo стaвились дo їх рoбoти», — нa цьoму нaгoлoсив нaрoдний дeпутaт Укрaїни Гeннaдiй Ткaчук, кoмeнтуючи зaяву кeрiвникa Спeцiaлiзoвaнoї aнтикoрупцiйнoї прoкурaтури Нaзaрa Хoлoдницькoгo стoсoвнo тoгo, щo СAП вiдкрилa 60 прoвaджeнь з привoду нeзaкoннoгo збaгaчeння пoсaдoвцiв, сeрeд яких i мiнiстри, i нaрoднi дeпутaти, i кeрiвники цeнтрaльних oргaнiв викoнaвчoї влaди.

— Aнтикoрупцiйнa тeмa сьoгoднi aктивнo викoристoвується чaстинoю пoлiтичних сил, якi прaгнуть зa рaхунoк цьoгo пiдняти свoї рeйтинги. Oднaк я нaгoлoшую, щo нeзaлeжнi aнтикoрупцiйнi oргaни прaцюють в iнтeрeсaх Укрaїни, a нe в iнтeрeсaх пoлiтсил, якi прoгoлoшують пiдтримку рoбoти СAП чи НAБУ свoєю пoлiтичнoю прoгрaмoю. Тoму дужe вaжливo, щoб aнтикoрупцiйнi oргaни зaлишaлись пoзa пoлiтикoю, a aнтикoрупцiйнi рoзслiдувaння нe були пoлiтичним iнструмeнтoм, — зaзнaчив Гeннaдiй Ткaчук.

Зa йoгo слoвaми, пoдoлaння кoрупцiї нинi є прioритeтним зaвдaнням уряду. I якщo СAП, НAБУ чи ГПУ мaтимуть тi чи iншi питaння щoдo рoбoти члeнiв уряду, їм будe нaдaнo пoвнe сприяння у рoзслiдувaннях.

Як зaувaжив Гeннaдiй Ткaчук, бoрoтьбa з кoрупцiєю пoтрeбує систeмнoгo пiдхoду.

— Звичaйнo, виявлeння кoнкрeтних кoрупцioнeрiв – цe дужe дoбрe, oднaк пoвнiстю пoдoлaти кoрупцiю мoжнa лишe зa рaхунoк систeмнoї пoлiтики, якa прoстo унeмoжливить будь-якi кoрупцiйнi прoяви. Рoзумiючи цe, Кaбмiн викoристoвує у цiй бoрoтьбi всi дoступнi йoму мeтoди – дeрeгуляцiю, спрoщeння прoцeдур, зaпрoвaджeння eлeктрoнних пoслуг, змeншeння впливу суб’єктивнoгo чинникa нa ухвaлeння рiшeнь. Впeвнeний, щo зaстoсувaння всiх цих iнструмeнтiв в кoмплeксi, нeoдмiннo дaсть рeзультaт, i нaшa дeржaвa змoжe oчиститись вiд тaкoгo гaнeбнoгo явищa, як кoрупцiя,— зaзнaчив пoлiтик.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Витяг з довідки Рахункової палати України

Рахунковою палатою України упродовж січня – квітня 2017 року проведений аудит щодо ефективності використання бюджетних коштів, виділених Військовій академії (м. Одеса).

Відповідний звіт затверджений рішенням Рахункової палати від 25 квітня 2017 № 10-1 розміщенний на офіціальному сайті Рахункової палати України.

За результатами аудиту встановлено, що посадовими особами Військової академії, в період 2014-2016 роках, замість вжиття заходів направлених на оновлення, ремонтування військової техніки, вдосконалення матеріальної бази, та виконання інших завдань визначених Статутом, значні кошти були використані на ведення господарської діяльності.

Зокрема, головними завданнями Академії, відповідно до Статуту вказаного закладу, є підготовка та підвищення кваліфікації військових фахівців відповідних ступенів вищої освіти, військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів для ЗС України та інших військових формувань, виконання угод на підготовку військових фахівців для іноземних держав тощо.

На озброєнні Військової академії перебуває 222 од. технічних засобів та автотранспортної техніки. При цьому загальна кількість техніки з терміном експлуатації від 20 до 30 років становить 202 од. (91,0 %), тоді як, за нормативом, середня експлуатація техніки становить 10 років.

Аналогічно, на озброєнні Академії перебуває 43 од. військової техніки, що становило 71,7 %. від кількості, визначеної табелем оснащення, яка експлуатується від 30 до 40 років та має зношеність 70-80 %, що не дає змоги її використовувати в повному обсязі, призводить до тривалих простоїв та спрямування коштів державного бюджету на їх ремонт.

Як встановлено, оновлення парку військової техніки впродовж 2014–2016 років Академією практично не здійснювалось, витрати коштів державного бюджету на поточний ремонт техніки склав 455,5 тис. грн., при цьому рівень оновлення автомобільної техніки склав лише 2,25 % в межах наявної техніки, що не дає змоги покращити стан надання освітніх послуг.

Таким чином, Рахунковою палатою встановлено, що посадовими особами військової Академії, в період 2014-2016 роках, замість вжиття заходів направлених на оновлення, ремонтування військової техніки, вдосконалення матеріальної бази, та виконання інших завдань визначених Статутом, значні кошти були направлені на ведення господарської діяльності в наслідок чого державі завдані збитки на суму понад 10 млн. гривень.

Зокрема, упродовж 2014–2016 років посадовими особами Академії не забезпечено реалізації 22 завершених науково-дослідних робіт. Як наслідок 2,8 млн грн, спрямованих на їх проведення, використано нерезультативно.

Крім того, розрахункові показники за КПКВК 2101100 спеціального фонду кошторису на 2014 рік на капітальний ремонт і реконструкцію казарм будинків № 78 та № 79 в сумі 2, 6 млн. грн. не обґрунтовані відповідними розрахунками, потреба в коштах визначена за відсутності затвердженої проектно-кошторисної документації з визначенням вартості робіт та позитивних висновків комплексної державної експертизи.

В умовах дефіциту державного фінансового ресурсу на забезпечення капітальних видатків керівництвом Академії приймались управлінські рішення щодо придбання матеріальних цінностей, які фактично не приносили економічного ефекту.

Так, у 2015 році Академією за договорами з ТОВ «Альцест-Запоріжжя» від 29.06.2015 № 29061/1 та ПП «МАРКЕТЛІС» від 29.06.2015 № 15047 за КПКВК 2101100 КЕКВ 3110 придбано два верстати для оброблення каменю, дерева та подібних твердих матеріалів вартістю 209,3 тис. грн та 460,6 тис. грн. З моменту придбання (червень 2015) до лютого 2016 року вказані верстати не використовувалися (пусконалагоджувальні роботи відтерміновано у зв’язку з відсутністю на момент закупівлі верстату компресорної установки, аспіраційної витяжної установки та елементів з’єднання з верстатним обладнанням). У подальшому з лютого по листопад 2016 року на верстатах виготовлено дерев’яні столи, антресолі, карнизи в кількості 171 од. вартістю 69,9 тис. гривень. З листопада 2016 року по теперішній час верстати знову не використовувалися через відсутність матеріалу. Отже, впродовж 2015 – 2016 років економічний ефект від придбання верстатів становив 69,9 тис. грн, при цьому видатки на придбання верстатів – 670,0 тис. гривень.

Крім того, неефективні управлінські рішення Академії призвели до придбання матеріальних цінностей, які тривалий час не використовуються. Так, за договорами з ТОВ «Еко енерджі інжиніринг» від 17.06.2016 №№ 24, 25, 26 придбано за КПКВК 2101020 КЕКВ 2210 за загальним фондом ліс круглий в кількості 379 куб. м на суму 406,9 тис. гривень. За відсутності актів огляду комісії, графіка та обсягу проведення робіт, Академією прийнято рішення про використання придбаного лісу для будівництва базового табору (навчально- тактичне поле навчального полігону) для розміщення особового складу на час польових виходів. Станом на квітень 2017 року, час (через 8 місяців з моменту придбання) фактично Академією було збудовано лише один бліндаж місткістю 20 чоловік, на що витрачено 35,1 куб. м круглого лісу на 37,6 тис. гривень. В результаті, із придбаних 379 куб. м лісу Академією використано лише 35,1 куб. м, а залишок в кількості 341,4 куб. м лісу круглого на 369,34 тис. грн з липня 2016 року до теперішнього часу перебуває на господарському дворі полігону та невикористовується.

Більш того, Військовою академією у 2014–2015 роках за двома процедурами відкритих торгів не відхилені пропозиції, які не відповідали умовам документації конкурсних торгів, та обрано переможців торгів, з якими укладено договори на 3,1 млн. грн., оплачені в повному обсязі, що є недотриманням вимог пункту 3 частини першої статті 29 та статті 30 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель».

Тим самим вказані службові особи Одеської Військової академії порушуючи один з важливих принципів – запобігання корупційним діям та зловживанням, зловживаючи службовим становищем, порушили вимоги ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», якими передбачено, що військовим посадовим особам забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, чим створили умови не прозорого здійснення закупівель та не конкурентного середовища у сфері публічних закупівель.

На території Військової академії розташована медична служба у якості поліклініки, зі штатом 22 особи – фактично 19 осіб.

Проте, недостатність та застарілість наявного медичного обладнання дає змогу надавати поліклінікою Академії лише окремі види амбулаторної допомоги у робочий час, оскільки організація цілодобового чергування діючим штатним розписом не передбачена.

Консультативно-діагностичне обстеження та стаціонарне лікування здійснюється на базі Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, до якого медичною службою Академії за останні три роки направлено 2219 осіб.

Незважаючи на непридатність медичного обладнання, видатки на його придбання не планувались та не проводились.

У 2014–2016 роках на утримання медичної служби Академії непродуктивно витрачено 3 088,3 тис. грн бюджетних коштів (заробітна плата та грошове забезпечення працівників поліклініки – 3068,33 тис. грн., або 99,3 % загального обсягу видатків, та придбання медикаментів – 20 тис. грн).

Поліклініка не забезпечувала надання реальних медичних послуг, оскільки консультативно-діагностичне обстеження курсантів здійснюється на базі Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, у зв’язку із чим, як зазначено, державі завдані збитки на суму понад 3 млн. гривень.

Вказане стале можливим внаслідок неналежного контролю з боку контролюючих органів та Міністерства оборони України, відсутності належної кадрової політики.

Таким чином, в діях посадових осіб Військової академії (м. Одеса), пов’язаних із зловживанням службовим становищем в інтересах третіх осіб, недбалим ставленням до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, а також розтратою майна в особливо великих розмірах, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 425, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, в діях посадових осіб Міністерства оборони України, пов’язаних з неприпиненням злочинів, що вчиняються підлеглими, невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, що спричинило тяжкі наслідки в умовах особливого періоду, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 426 КК України.

ОРД”


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Мало того,что подняли цены,.так еще и поставили планы сотрудникам,которые теперь парят левые услуги,так еще и сервис не улучшился.

Малюсенькая посылочка с кепкой детской- 104 грамма!!! Насчитали 51 гривну. 51!!! Новая почта нервно курит в сторонке. Отправление было через укрпошта экспресс. За посылку в почти 400 грамм я заплатила 21 гривну и на,утро она была на,месте. А сейчас в субботу утром отправили и до сих пор даже данные не зарегистрированы в системе! Зла не хватает,вот честно

П,С. Есть нормальные отделения и нормальные сотрудники. Я не о всех,естественно. Я все больше о руководстве и нововведениях. ЧЕк могу приложить

Анна Коберская


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Украины открыли счет медалей на Европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском Дьоре.

Автором первой медали для украинской юношеской команды на Европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском Дьоре стала легкоатлетка Валерия Иваненко в секторе для метания молота, которая заняла второе место. Ее “серебряный” результат 61м 64см.

Вторую награду летнего ЕЮОФ-2017 принес дзюдоист Олег Вередиба (55кг). Наш спортсмен продемонстрировал высокое мастерство, выдержку, на пути к награде преодолев мощных соперников из Австрии и Азербайджана.

В напряженном полуфинальном поединке Олег Вередиба только на “Голден скор” уступил грузинскому дзюдоисту, а в схватке за “бронзу” оказался сильнее представителя Великобритании.

Следовательно, в активе украинский на ЕЮОФ-2017 в венгерском Дьоре серебряная и бронзовая награды.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Частная переписка, интимные фото и видео гомосексуального характера с участием депутата Киевсовета Леонида Антоненка перекочевали из частной коллекции на просторы Интернета

В ближайшее время коллеги и друзья 38-летнего главы постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности, представителя депутатской фракции «Объединение «Самопомощь» и просто столичного депутата Леонид Антоненко, скорее всего, перестанут интересоваться вопросом, почему тот до сих пор не женился.

Связано это с недавней публикацией шокирующих откровенных материалов, на которых запечатлены подробности частной жизни самого Антоненка и его сексуального и бизнес партнера, сотрудника компании Dragon Capital Владислав Варченко.

Соответствующие материалы появились на … __.07.2017.

«Леня, Не хотел тебя отвлекать, но как и обещал, шлю тебе несколько highlights из сегодняшней фотосесии 🙂 Надобранiч Владик.» — пишет в своем сообщении Антоненко «Владик» Варченко и прикрепляет к сообщению несколько своих фотографий.

Исходя из самой переписки, как и все влюбленные, Варченко и Антоненко решили придумать друг другу «глупые прозвища», так что, видимо, в дальнейшем их целесообразнее называть «Хрума» (Варченко) и «Чуба» (Антоненко).

СКРИН ПЕРЕПИСКИ

Кроме того, достоянием общественности стали и фотографии, снятые во время отдыха влюбленных в Израиле.

Также были запечатлены и некоторые бытовые сцены.

… в том числе и постельные:

«A это мой Чу ожидает своего Хру :)»

«Утренний Чу»

Апофеозом всего стали кадры гомосексуального «хоум видео» с возрастным ограничением 18+. На видео отсутствует звук, при этом, отчетливо видно лицо одного из участников и причинные места обоих влюбленных. Судя из переписки, в итоге, «партнеры» его переозвучили…

«Чубу, я уже еду домой — мы все озвучим заново! 🙂»

ВНИМАНИЕ ВИДЕО СОДЕРЖИТ СЦЕНЫ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА!!!

ord-02.com


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Украинский блогер и боец АТО Дмитрий Бабкин в своем блоге пишет о том, что после стрельбы в Днепре есть только два варианта развития событий.

Первый вариант, это, когда полиция действует показательно, а именно – принимает радикальные меры и разносит группировку стреляющих автоматчиков. В результате спецоперации силовиков должны быть задержаны все участники бандгруппировки, включая с паханами, всем должны быть «впаяны» серьезные сроки.

Как пишет боец АТО, если первый вариант спускают на тормозах, то «АТОшники» разносят «осиное гнездо» криминалитета из всего, что законно и незаконно. Дмитрий Бабкин не исключает, что будут гореть офисы, будет уничтожено имущество, многим серьезным людям придется уехать за границу, забрав с собой детей и родственников. «При втором варианте общество берет ответственность на себя и заступается за «АТОшников». Никаких репрессий и тяжких последствий для участников второго варианта быть не должно. Между первым и вторым вариантом развития событий должен быть временной промежуток. Власти надо дать время», – написал блогер.

По его словам, он лично готов участвовать в мероприятиях, которые относят ко второму варианту. Он подчеркивает, что на самом деле Украина этого от бойцов АТО и ждет. У правоохранительных органов сейчас прекрасный шанс проявить себя, чем жестче они будут действовать, тем большую поддержку в обществе получат.

Дмитро Бабкін

Колишній заступник начальника Управління МВС України в Одеській області, фігурант низки кримінальних справ щодо подій 2 травня 2014 року, Дмитро Фучеджі отримав громадянство Російської Федерації.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури РФ на запит Генпрокуратури України, про що повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Так, на прохання про допомогу в екстрадиції і затримання Фучеджі генпрокуратура РФ відповіла, що не може цього зробити, оскільки підозрюваний є громадянином Росії.

Нагадаємо, багато учасників подій в Одесі стверджують, що саме Фучеджі координував дії озброєних людей з георгіївськими стрічками, які напали на беззбройних футбольних фанатів та активістів з українськими прапорами, а також командував співробітниками міліції, які розступалися, дозволяючи стріляти нападникам.


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO

Залогинившись как Максим Дижечко, он лайкнул Нойнеца, почему-то ехидно усмехнувшись при этом, а потом отправил картинку с акулой в комменты к Швецу. Перелогинившись в Швеца, Президент написал под картинкой с акулой “бгг” и снова лайкнул Нойнеца. День медленно катился к закату.

От такого приятного, в общем-то, времяпровождения Президента отвлёк один из постов в ленте. Перечитав пост, Президент спешно схватился за мобильный телефон.

— Алло? Ангела? Привет, дорогая. Читала, что Трамп написал? Ну, по выборам своим… Что Украина пыталась сделать президентом США Хиллари Клинтон, да… Я это к чему. У тебя там до выборов сколько осталось? Два месяца? Хочешь выиграть выборы? Что слышала. Выборы, говорю, выиграть хочешь? Да? Тогда слушай. Набираешь сейчас Путина и говоришь ему, что он ху#ло и должен “уёбен зи битте” из Крыма и Донбасса. Да, так и говоришь. Записываешь? “Ху… #… ло…”. Попробуй ещё раз… Нет, это другой звук. “Й”. Попробуй. Да, молодец, всё правильно. Позвонишь мне потом, скажешь как прошло. Только поторопись, если выборы хочешь выиграть. Без Украины, сама понимаешь, шансов у тебя нет. Видишь, Трамп до сих пор отойти не может. Ага. Чао…

— …Алло, Макрон? Привет. Пост Трампа читал? Ага. Тут такое дело… Ты же понимаешь, кому ты победой над Ле Пен обязан? Не веришь? Пост Трампа перечитай и слушай сюда ушами. Импичмент хочешь? Нет? Значит, так. Звонишь Путину и говоришь ему…

— …Алло, это Елизавета? Слушай, твоё величество, ты пост Трампа читала? А, внук уже показывал? Ну, значит, уровень Украины ты уже понимаешь. Тебе трон дорог? Слушай…

— …Алло, Си Цзиньпин? Сибирь хочешь?..

— …Алло, Александр Грягорович, твой сын президентом стать ещё хочет?…

…Повесив, наконец, трубку, Президент стал ждать. Он ждал одного звонка. И через несколько минут телефон зазвонил.

— Слухаю.

— Алло, Пётр Алексеевич… Это Навальный, Лёша Навальный, — раздался в трубке робкий голос. — Я тут слышал, вы на выборы в любой стране мира влияете… А можно как-то, знаете, это самое… Ну, тут же выборы скоро…

Президент откинулся в кресле.

— Крим чий, Льоша?

Собеседник смутился.

— Ну вы же понимете, Крым не бутерброд… Нельзя его туда-сюда… Референдум надо…

— Слухай сюди, Льоша, і запам’ятовуй, — мягко сказал Президент. — Пішов ти нах#й. Зрозумів? На-х#й.

— А может, как-то договоримся? — со слезами в голосе проговорила трубка.

— Може, і домовимось. Тільки ти от що… Номер Путіна в тебе є?..

Юрій Гудименко


Шановним патріотам і тим, хто бажає підтримати Україну і знати набагато більше ?!!!!

Підтримай українский проект –лайк на сторінку, ставай одним з нас, ставай поруч з нами!!! Слава Україні!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці:  Група УКРАЇНЦІ – ЄДНАЙМОСЯ! Фейсбук. Підтримай Україну! Тисни лайк та поширюй!

Приєднуйтесь до обговорення новин у Фейсбуці: POLITINFO